Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 25 oktober 2011

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 25 oktober 2011

Dag:
Tisdag den 25 oktober 2011
Tid:
10:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering
 2. 2.
  Godkännande och fastställande av dagordning
 3. 3.
  Månadsrapport per augusti 2011 för Landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solnaförvaltningen LS 1108-1137

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

   

 4. 4.
  Ändringar i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset samt ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen LS 1109-1170, 1109-1217

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

   

 5. 5.
  Fastställande om bevillning respektive avslag på ansökningar om ALF-projektmedel 2012 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete och Pickup-projektmedel 2012 LS 1101-0042, 1101-0043, 1012-1030

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2 A

  Bilaga 2 B

  Bilaga 3

   

   

 6. 6.
  Förslag till justerade styrdokument med anledning av ny kollektivtrafiklag LS 1110-1288

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Bilaga 3

  Bilaga 4

   

 7. 7.
  Ny informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting LS 0910-0859

   

  Ärendet utgår

 8. 8.
  Information om SLLs internationella arbete och förberedelser för nya internationella riktlinjer

   

  Föredragning av tf funktionsdirektör Peter Haglund,

  Tillväxt-, Miljö och Regionplanering

 9. 9.
  Nomineringsärende

   

  Landstingsdirektörens skrivelse

 10. 10.
  Förslag på sammanträdestider för landstingsstyrelsens arbetsutskott 2012

   

  Ordförandens skrivelse

 11. 11.
  Nästa sammanträde med arbetsutskottet
 12. 12.
  Övrigt
Senast uppdaterad:
2011-01-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll