Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 24 maj 2011

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 24 maj 2011

Dag:
Tisdag den 24 maj 2011
Tid:
10:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokolljustering
 2. 2.
  Godkännande och fastställande av dagordning
 3. 3.
  Svar på motion 2010:11 av Ilija Batljan m fl (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal mmLS 1011-0894Motion
  Tf landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Yttrande över motion av Ilija Batljan
 4. 4.
 5. 5.
  Anmälan av verksamhetsplan 2011 för Regionala enheten för kris- och katastrofberedskap, REKLS 1102-0289Anmälan
  Verksamhetsplan 2011 för REK
 6. 6.
  Nomineringsärenden

   

  Skrivelse,nomineringsärenden

 7. 7.
  Information om Citybanan

   

  Föredragning av Helena Ölmefur, projektledare Citybanan, SL

 8. 8.
  Övrigt
 9. 9.
  Nästa sammanträde med arbetsutskottet
Senast uppdaterad:
2011-01-24
Ansvarig redaktör: Anne-Christine Dahlgren
Kontakta redaktionen


Protokoll