Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 22 november 2011

Arbetsutskottets sammanträde tisdagen den 22 november 2011

Dag:
Tisdag den 22 november 2011
Tid:
10:30 - 12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Innehåll

Dagordning

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering
 2. 2.
  Godkännande och fastställande av dagordning
 3. 3.
  Kvartalsrapport per september 2011 för Landstingsstyrelsens förvaltning och Nya Karolinska Solnaförvaltningen LS 1110-1375

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  LSF Kvartalsrapport september 2011

  NKS Kvartalsrapport september 2011

   

 4. 4.
  Nomineringsärenden LS 1111-1417, LS 1111-1521

   

  Fyllnadsval efter Stig Larsson (FP), ordförande i Centrum för Molekylär Medicin

   

  Förvaltningens skrivelse

   

  Nominering av styrelser för Stockholms läns sjukvårdsområde och Karolinska Universitetssjukhuset.pdf

   

 5. 5.
  Pensioner – nuläge och framåtblickande

   

  Föredragning av koncernredovisningschef Ingrid Bergman och Sven Lennhard, chef för pensionsskuldsenheten KPA

 6. 6.
  Rapport om flerårsavtalen med akutsjukhusen

   

  Föredragning av hälso- och sjukvårdsdirektör Catarina Andersson-Forsman

 7. 7.
  Rapport om programkontorets arbete med Framtidsplan för hälso- och sjukvården inklusive Nya Karolinska Solnasjukhuset

   

  Föredragning av chefen för programkontoret Henrik Gaunitz

 8. 8.
  Besök hos utbildningsminister Jan Björklund ang forskning

   

  Information av landstingsdirektör Toivo Heinsoo

 9. 9.
  Nästa sammanträde med arbetsutskottet 20 december 2011
 10. 10.
  Övrigt
 11. 11.
  Förslag till FoUU-budget för 2012 LS 1110-1367

  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

  Bilaga

   

Senast uppdaterad:
2011-01-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll