Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde den 5 mars 2013


Dag:
Tisdag den 5 mars 2013
Tid:
10:30
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning

 • 2.

  Förslag till modell för hantering av kostnader till följd av strategiska fastighetsinvesteringar

  LS 1208-1025

  Informationsärende
  Handlingar publiceras senare

 • 3.

  Information om upphandlingar av medicinteknisk utrustning och informationskommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna (NKS)

  Muntlig föredragning av chefsjurist Anne Rundquist

 • 4.

  Brandskyddsarbetet vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

 • 5.

  Aktuell rapport om arbetet med framtidens hälso- och sjukvård inkl Nya Karolinska Solnasjukhuset

  Information av chefen för programkontoret Henrik Gaunitz

 • 6.

  Information om verksamhetsinnehåll NKS

  Föredragande: Mikael Forss, bitr sjukhusdirektör Karolinska universitetssjukhuset

 • 7.

  Information om projekt Företagande, Årsrapport

  Handlingar publiceras senare

 • 8.

  Nästa sammanträde med arbetsutskottet, 23 april 2013

 • 9.

  Övrigt