Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde den 23 april 2013


Dag:
Tisdag den 23 april 2013
Tid:
10:30-12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Översyn av bolagsordningar, ägardirektiv, reglemente och delegationsordning med anledning av lagändringar

  LS 1302-0197

 • 3.

  Ändring av styrdokument avseende sjukvård och omsorg i Norrtälje

  LS 1212-1660

 • 4.

  Framtidsplanen andra steget - konkretisering av det fortsatta arbetet

  LS 1304-0527

 • 5.

  Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag, verksamhetsinnehåll och kapacitet, samt fastighetsutnyttjande vid Karolinska Solna

  LS 1304-0528

 • 6.

  Fördelningsmodell för ökade kapitalkostnader avseende strategiska fastighetsinvesteringar

  LS 1208-1025

 • 7.

  Lägesrapport om upphandling av medicinteknisk utrustning och informationskommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna, NKS

  Muntlig föredragning av chefsjurist Anne Rundquist 

 • 8.

  Information om Citybanan, nuvarande arbete samt konst

  Muntlig föredragning av Stefan Hagdahl

 • 9.

  Nästa sammanträde med arbetsutskottet 21 maj 2013

 • 10.

  Övrigt

  Bevakningsrapport februari 2013 från Stockholmsregionens Europakontor