Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottets sammanträde den 10 december 2013


Dag:
Tisdag den 10 december 2013
Tid:
10:30-12:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset

Dagordning

 • 1.

  Val av justerare och justeringsdag samt fastställande av dagordning

 • 2.

  Förenklad månadsrapport för landstingsstyrelsens förvaltning oktober 2013

  LS 1311-1414

 • 3.

  Inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

  LS 1310-1297

 • 4.

  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för Waxholms Ångfartygs AB

  LS 1311-1454

 • 5.

  Rapport om extra oberoende granskning av informationssäkerhetshanteringen

  LS 1311-1449

  Information av bitr förvaltningschef Anders Nyström

 • 6.

  Svar på skrivelse från (S) om landstingets IT-säkerhet

  LS 1311-1405

 • 7.

  Ägardialog Storstockholms lokaltrafik (SL) och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB) inkl delårsbokslut

 • 8.

  Information om upphandlingar av medicinteknisk utrustning och informationskommunikationsteknologi till Nya Karolinska Solna (NKS)

 • 9.

  Information om vård- och forskningssamarbetet 4 D – delprojekt bröstcancer

  Kjell Bergfeldt, Regionalt cancercentrum  (RCC), Yvonne Wengström, Karolinska Institutet, samt Roger Henriksson, chef RCC

 • 10.

  Genomförande av Framtidens hälso- och sjukvård och Nya Karolinska Solna FHS

  Henrik Gaunitz och Mikael Forss informerar

 • 11.

  Nästa sammanträde med arbetsutskottet

 • 12.

  Övrigt