Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet bereder övergripande styrnings-, system- och struktur-frågor samt frågor om landstingets ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat. Utskottet beslutar inom ramen för fullmäktiges beslut om fördelning av medel för forskning, utveckling och utbildning.

 

Sedan 1 januari 2013 behandlar arbetsutskottet också ärenden som gäller Nya Karolinska Solnasjukhuset. Arbetsutskottet bereder från 1 mars 2013 även investeringsfrågor och övergripande fastighetsstrategiska frågor. Utskottet utgör även krisledningsutskott.
Läs mer om arbetsutskottet på sll.se


Sammanträden per år

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Sidor