Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Sammanträde i Allmänna utskottet den 6 oktober 2009

Sammanträde i Allmänna utskottet den 6 oktober 2009

Dag:
Tisdag den 06 oktober 2009
Tid:
10:15 - 12:00
Plats:
Mälarsalen

Innehåll

Dagordning
Beslutsärende
Informationsärenden

Dagordning

 1. 1.
  Utseende av justerare och fastställande av justeringsdag

Beslutsärende

 1. 2.
  Förslag till sammanträdesdagar för strategiska utskottet och allmänna utskottet 2010

  9 mars

  25 maj

  31 augusti
  Gemensamt beslut med Strategiska utskottet

   

Informationsärenden

 1. 3.
  Lägesrapport om pandemin

  Peter Rönnerfalk

  Gemensam information med Strategiska utskottet

 2. 4.
  Återkoppling om det regionala samarbetet med Västmanland och Sörmland

  Torbjörn Ekström

  Gemensam information med Strategiska utskottet

 3. 5.
  Återkoppling om arbetet med den regionala kärnan Flemingsberg

  Torbjörn Ekström

  Gemensam information med Strategiska utskottet

 4. 6.
  Lägesrapport om avknoppningar, utmaningar, försäljningar

   

  Elisabet Wallin

 5. 7.
  Lägesrapport om internationella frågor samt landstingets medverkan i internationella organisationer

   

  Sören Berg

 6. 8.
  Utvärdering av katastrofövning ARN 08

  Roger Bolling och Håkan Lindberg

  Rapport ARN 08

   

 7. 9.
  Anmälan av information om lägesbeskrivning av arbetet med den nya influensan A (H1N1)LS 0908-0676PM utsänt till AU:s ledamöter den 17 september
 8. 10.
  Information från landstingsdirektören
 9. 11.
  Övrigt
 10. 12.
  Tid för nästa sammanträde

   

  Tisdagen den 10 november 2006, klockan 10.30, Mälarsalen

Senast uppdaterad:
2009-10-01
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Protokoll