Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Ägarutskottets sammanträde den 19 september 2006

Sammanträde 19 september

Dag:
Tisdag den 19 september 2006
Tid:
11:30 - 13:30
Plats:
 

Dagordning

 1. 1.
  Val av justerare och anmälan av tidigare protokollsjustering (protokoll 2006-06-14 och 2006-09-06)
   
  2.
  Jämförelser sjukhus – slutrapport fr Helseplan samt fortsatta diskussioner/beslut
  (rapport)
   
  3.
  Danderyds sjukhus – information om den ekonomiska situationen
  Medverkande VD Carola Lemne
   
  4.
  Karolinska Universitetssjukhuset – information om den ekonomiska situationen
  Medverkande sjukhusdirektör Cecilia Schelin Seidegård
   
  5.
  Månadsbokslut för juli 2006 för landstingets producentorganisation
  Muntlig avrapportering Erik Gjötterberg, LSF / Ekonomi- och verksamhetsstyrning
   
  6.
  Produktivitetsuppföljning SLL – årsbokslut 2005
  Redovisning Erik Gjötterberg, LSF / Ekonomi- och verksamhetsstyrning
  (rapport)
   
  7.
  Kompletterande ändring av bolagsordning avs AB Stockholms läns landstings Internfinans
  (tjänsteutlåtande)
   
  8.
  Arbetstidsförläggning läkare
  Muntlig redovisning personaldirektör Eva Dannert
   
  9.
  Lokalt  kollektivavtal om lön och andra anställningsvillkor med anledning av anställning i så kallat Plusjobb
  (Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag från personalberedningen)
   
  10.
  Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms läkarförening om att använda Plusjobb som anställningsstöd i samband med provtjänstgöring för arbetslösa läkare 2006
  (Tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag från personalberedningen)
   
  11.
  Anmälan av protokoll från utskottets beredningar
  (Protokoll från investeringsberedningen 2006-06-08 samt från personalberedningen 2006-05-23 och 2006-08-15)
   
  12.
  Rapport från koncernledningen
   
  11.
  Eventuella övriga ärenden
   
  Senast uppdaterad:
  2006-08-15
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen

 

Protokoll