Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde den 2 februari

Revisorskollegiets sammanträde den 2 februari

Dag:
Torsdag den 02 februari 2006
Tid:
11:00 - 12:00
Plats:
Häringe slott

Innehåll

Allmänna punkter
Inkomna ärenden
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Stående punkter

Allmänna punkter

 1. 1.
  Sammanträdets öppnande och fastställande av dagordningen.
 2. 2.
  Val av justerare samt tid för justering.

Inkomna ärenden

 1. 3.
  Inkomna ärenden

   

  Utdrag ur protokoll från Lf 2005-12-13

  3.1       § 303 Riktlinjer för SLL:s varumärke och grafisk profil

  3.2       § 304 Policy och riktlinjer för säkerhet inom SLL

  3.3       § 311 Intern kontroll – policy och reglemente för SLL
  3.4       § 317 Fastställande av riktlinjer för landstingets
               internationella arbete

  3.5       § 325 Handlingsprogram för omhändertagande av
               våldsutsatta kvinnor
  3.6       Arvoden förtroendevalda 2006

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälningsärenden

   

  4.1       Revisorskollegiets protokoll 2005-12-19   

  4.2       Beredningsgruppens protokoll 2006-01-30   

  4.3       Ekonomirapport 12/2005

Beslutsärenden

 1. 5.
  Övergripande revisionsplan avseende 2006 års verksamhet - med utblick mot 2007 och 2008. RK 200601-08
 2. 6.
  Upphandling av revision av Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag. RK 200511-117.

Stående punkter

 1. 7.
  STAREV information
 2. 8.
  Revisionsdirektören informerar
 3. 9.
  Övriga frågor
 4. 10.
  Avslutning
Senast uppdaterad:
2006-06-28
Ansvarig redaktör: Kenneth Strömberg
Kontakta redaktionen


Protokoll och beslut

Här är protokollet från mötet.