Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde 2012-12-18

Revisorskollegiets sammanträde 2012-12-18

Dag:
Tisdag den 18 december 2012
Tid:
12:30 - 13:30
Plats:
Hantverkargatan 25 B

Innehåll

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning

 1. 1.
  Sammanträdet öppnad och dagordningen fastsälls
 2. 2.
  Val av justerare och tid för justering
 3. 3.
  Eventuellt inkomna ärenden
 4. 4.
  Föregående protokoll
 5. 5.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 6. 6.
  Resultatrapport 2012-11
 7. 7.
  Internbudget 2013
 8. 8.
  Delegationsordning 2013 med attest- och utanordningsinstruktioner
 9. 9.
  Uppföljning av internkontrollplan 2012 samt riskanalys och plan för intern kontroll 2013
 10. 10.
  Sammanträdes- informations och utbildningsplan 2013
 11. 11.
  Remiss av föslag till Handlingsprogram regionala stadskärnor
 12. 12.
  Övriga frågor
 13. 13.
  Avslutning
Senast uppdaterad:
2013-01-02
Ansvarig redaktör: Anneli Lagebro
Kontakta redaktionen