Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Revisorskollegiets sammanträde 2012-10-16

Revisorskollegiets sammanträde 2012-10-16

Dag:
Tisdag den 16 oktober 2012
Tid:
10:30 - 11:30
Plats:
Hantverkargatan 25 B

Innehåll

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning

 1. 1.
  Sammanträdet öppnas, dagordningen fastställs
 2. 2.
  Eventuellt inkomna ärenden
 3. 3.
  Val av justerare och tid för justering
 4. 4.
  Föregående protokoll
 5. 5.
  Anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation
 6. 6.
  Ekonomirapport 2012-09
 7. 7.
  Upphandling av årlig revision RK 201210-0069, RK 201210-0070
 8. 8.
  Nytt hyresavtal RK 201202-0006
 9. 9.
  Återkoppling från strategikonferensen
 10. 10.
  Övriga frågor
 11. 11.
  Avslutning
Senast uppdaterad:
2013-01-02
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen