Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 8 maj 2012

Dag:
Tisdag den 8 maj 2012
Tid:
10:30-23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-TV:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning och justering m.m.

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2012:1 av Erika Ullberg (S) om kritiken mot spårvägs- och stomnätsstrategin LS 1202-0258 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2012:2 av Raymond Wigg (MP) om framtagandet av en Regional vattenstrategi LS 1202-0259 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 5. 6.
  Interpellation 2012:8 av Staffan Holmberg (S) om upphandlat helhetsansvar för skärgårdstrafiken LS 1203-0435 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 6. 7.
  Interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre LS 1203-0433 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 7. 8.
  Interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner LS 1203-0434 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 8. 9.
  Interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden LS 1203-0432 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 9. 10.
  Interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting LS 1203-0436 Interpellationen
  Svar på interpellationen

Besvarande av frågor

Frågor besvaras mellan kl 12.00 och 13.00

 1. 11.
  Frågestund

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 12.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 13.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2011 LS 1203-0443 Patientnämndens årsrapport

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 15.
  Organisation för den fortsatta planeringen av Östra Karolinskaområdet (förslag 17) LS 1202-0256 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 16.
  Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut (förslag 18) LS 1112-1630 Landstingsstyrelsens förslag
 3. 17.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting (förslag 19) LS 1110-1404, 1103-0308, 1105-0671 Landstingsstyrelsens förslag, beslutsunderlag 1-2

  Landstingsstyrelsens förslag, beslutsunderlag 3-5

 4. 18.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2011 samt ansvarsprövning (förslag 20) LS 1204-0537 Landstingsfullmäktiges presidiums förslag
  Bilagor
 5. 19.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting (förslag 19) LS 1110-1404, 1103-0308, 1105-0671 Landstingsstyrelsens förslag, beslutsunderlag 1-2
  Landstingsstyrelsens förslag, beslutsunderlag 3-5
 6. 20.
  Årsredovisning år 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 21) LS 1203-0512 Landstingsstyrelsens förslag
 7. 21.
  Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (förslag 22) LS 1203-0460 Landstingsstyrelsens förslag
 8. 22.
  Återrapportering av utvärdering av arbetsordningen för landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting (förslag 23) LS 1112-1649 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 1. 23.
  Slutrapport från måltidsutredningen (förslag 24) LS 1104-0575 Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 1. 24.
  Bordlagd motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussar (förslag 10) LS 1105-0703 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (M) Rotel II

 1. 25.
  Motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresor (förslag 25) LS 1105-0700 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 1. 26.
  Motion 2011:15 av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmord (förslag 26) LS 1105-0701 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 1. 27.
  Motion 2010:3 av Anita Johansson och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av- och påstigning gällande helikoptertransport (förslag 27) LS 1004-0362 Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 28.

Nya motioner

 1. 29.
  Anmälan av nya motioner

Anmälningsärenden

 1. 30.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets O efter Henrik Gustavsson (C) utse Mia Wallgren (C) och till ny ersättare i valkrets NO efter Kjell Drotz (S) utse Ghodsi Zolfagarbegi (S) LS 1202-0325, 1203-0357
 2. 31.
  Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 LS 1203-0360 Anmälan

Anmälan av nya interpellationer

 1. 32.
  Interpellation 2012:10 av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i Kunskapsregion Stockholm LS 1205-0638 Interpellationen
 2. 33.
  Interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0639 Interpellationen
 3. 34.
  Interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0640 Interpellationen
 4. 35.
  Interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0641 Interpellationen
 5. 36.
  Interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa LS 1205-0642 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2012-03-12
Ansvarig redaktör: Karin Mikaelsson
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2012:1 av Erika Ullberg (S) om kritiken mot spårvägs- och stomnätsstrategin LS 1202-0258 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2012:2 av Raymond Wigg (MP) om framtagandet av en Regional vattenstrategi LS 1202-0259 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen bordlades
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen bordlades
 5. 6.
  Interpellation 2012:8 av Staffan Holmberg (S) om upphandlat helhetsansvar för skärgårdstrafiken LS 1203-0435 Interpellationen bordlades
 6. 7.
  Interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre LS 1203-0433 Interpellationen bordlades
 7. 8.
  Interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner LS 1203-0434 Interpellationen bordlades
 8. 9.
  Interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden LS 1203-0432 Interpellationen bordlades
 9. 10.
  Interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting LS 1203-0436 Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 1. 11.
  Frågestund
  Besvarade frågor vid fullmäktiges sammanträde den 8 maj 2012

  1.
  Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser finanslandstingsrådet att det finns ansvariga landstingsråd som bör stå till svars för att försäljningen av Serafens vårdcentral skedde till underpris?
  2.
  Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Var det av ointresse du inte tog tag i frågan om försäljningen av Serafens vårdcentral när köpesumman blev känd i januari?
  3.
  Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Avser ansvarigt landstingsråd att utnyttja den option om fler ambulansbilar som finns i det nya avtalet för att säkerställa en god arbetsmiljö för personalen och en trygg miljö för patienten?
  4.
  Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Är det bättre att anställa sjuksköterskor från bemanningsföretag för 31 000 kr/mån än att erbjuda nyutexaminerade sjuksköterskor 24 000 kr som de kräver?
  5.
  Fråga av Curre Hansson (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Har landstingsrådet tillgång till vetenskapligt dokumenterat material som visar att vårdkvalitet ökar när riskkapitalbolag och räntesnurror blir nya drivkrafter för vård av människor med allvarlig psykisk sjukdom?
  6.
  Fråga av Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Är beredskapen på länets akutsjukhus tillräcklig för att klara av att ge Stockholms läns invånare vård i tid och av hög kvalitet i sommar?
  7.
  Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer du sammankalla styrgruppen för förstudie om tunnelbana till Nacka i närtid?
  8.
  Fråga av Nanna Wikholm (S) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Tror du att det är lättare för landstinget att möta befolkningsökningen och tremiljonersregionen med 25 procent mindre resurser för tillväxt, miljö och regionplanering?
  9.
  Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är du nöjd med den dialog som förts mellan landstingets olika verksamheter angående hållplatssituationen utanför Huddinge sjukhus?

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 12.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 13.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Anmälan av Patientnämndens årsrapport 2011 LS 1203-0443 Patientnämndens årsrapport lades till handlingarna

Beslutsärenden

 1. 15.
  Organisation för den fortsatta planeringen av Östra Karolinskaområdet (förslag 17) LS 1202-0256 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 2. 16.
  Uppföljning i månads-, tertial- och delårsrapportering samt bokslut (förslag 18) LS 1112-1630 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 3. 17.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting (förslag 19) LS 1110-1404, 1103-0308, 1105-0671 Beslut i ärendet se punkt 19
 4. 18.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2011 samt ansvarsprövning (förslag 20) LS 1204-0537 Beslut enligt Landstingsfullmäktiges presidiums förslag
  Bilagor
 5. 19.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2011 för Stockholms läns landsting (förslag 19) LS 1110-1404, 1103-0308, 1105-0671 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag, beslutsunderlag 1-2
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag, beslutsunderlag 3-5
 6. 20.
  Årsredovisning år 2011 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 21) LS 1203-0512 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 7. 21.
  Omfattning och genomförande av upphandling av Bild och Funktion till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhuset (förslag 22) LS 1203-0460 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 8. 22.
  Återrapportering av utvärdering av arbetsordningen för landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting (förslag 23) LS 1112-1649 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 9. 23.
  Slutrapport från måltidsutredningen (förslag 24) LS 1104-0575 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 24.
  Bordlagd motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussar (förslag 10) LS 1105-0703 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 2. 25.
  Motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresor (förslag 25) LS 1105-0700 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 3. 26.
  Motion 2011:15 av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmord (förslag 26) LS 1105-0701 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 4. 27.
  Motion 2010:3 av Anita Johansson och Anna-Lena Östman (S) om möjlighet för av- och påstigning gällande helikoptertransport (förslag 27) LS 1004-0362 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 28.
  Valärenden (förslag 28 och 29)
  Beslut enligt Valberedningens förslag (28)
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag (29)
  Beslut enligt vid sammanträdet framlagt förslag från arbetsutskottets ordförande avseende styrelse för Folktanvården Stockholms län AB: Meg Tivéus, ordförande, Eva Frunk Lind, ledamot, Lennart Låftman, ledamot, Thorbjörn Ekström, ledamot, Barbro Sjölander, ledamot

Nya motioner

 1. 29.

Anmälningsärenden

 1. 30.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets O efter Henrik Gustavsson (C) utse Mia Wallgren (C) och till ny ersättare i valkrets NO efter Kjell Drotz (S) utse Ghodsi Zolfagarbegi (S) LS 1202-0325, 1203-0357 Anmälan lades till handlingarna
 2. 31.
  Anmälan av Tiohundranämndens budget år 2012 LS 1203-0360 Anmälan lades till handlingarna

Anmälan av nya interpellationer

 1. 32.
  Interpellation 2012:10 av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i Kunskapsregion Stockholm LS 1205-0638 Interpellationen godkändes
 2. 33.
  Interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0639 Interpellationen godkändes
 3. 34.
  Interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0640 Interpellationen godkändes
 4. 35.
  Interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0641 Interpellationen godkändes
 5. 36.
  Interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa LS 1205-0642 Interpellationen godkändes
Senast uppdaterad:
2011-12-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen