Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 20 mars 2012

Dag:
Tisdag den 20 mars 2012
Tid:
10:30 - 23.30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-TV:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärende
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Interpellationer behandlas mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:48 av Helene Öberg (MP) om bristningar vid förlossning LS 1112-1592 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:49 av Håkan Jörnehed (V) om landstingets agerande vid vanvård inom kommunens äldreomsorg LS 1112-1593 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2011:50 av Michel Silvestri (MP) om elektroniska journalsystem, patient(data)säkerhet och patientintegritet LS 1112-1595 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2011:51 av Laila Leymann (V) om patientinformation inom hälso- och sjukvården LS 1112-1596 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 5. 6.
  Interpellation 2012:1 av Erika Ullberg (S) om kritiken mot spårvägs- och stomnätsstrategin LS 1202-0258 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 6. 7.
  Interpellation 2012:2 av Raymond Wigg (MP) om framtagandet av en Regional vattenstrategi LS 1202-0259 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 7. 8.
  Interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 8. 9.
  Interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen
  Svar på interpellationen

Besvarande av frågor

Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 10.
  Besvarande av frågor

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 11.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 12.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 1. 13.
  Anmälan av inkomna protestlistor - namninsamling mot nedläggningen av geriatriken i Nynäshamn LS 1202-0293 Anmälan, reviderad

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 14.
  Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stockholms läns landsting (förslag 5) LS 1109-1224 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 1. 15.
  Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting (förslag 6) LS 1111-1514 Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 1. 16.
  Motion 2011:4 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att bygga tunnelbana till Nacka (förslag 7) LS 1103-0484 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 17.
  Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om anropsstyrd trafik (förslag 8) LS 1103-0488 Landstingsstyrelsens förslag
 3. 18.
  Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken (förslag 9) LS 1105-0699Landstingsstyrelsens förslag
 4. 19.
  Motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussar (förslag 10) LS 1105-0703 Landstingsstyrelsens förslag
 5. 20.
  Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken (förslag 11) LS 1105-0704 Landstingsstyrelsens förslag
 6. 21.
  Motion 2011:22 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att bättre utnyttja Stockholms vattenvägar – arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan (förslag 12) LS 1109-1186 Landstingsstyrelsens förslag
 7. 22.
  Motion 2011:23 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om säkra utrymningsvägar för personer med funktionsnedsättning (förslag 13) LS 1109-1187 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 1. 23.
  Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna (förslag 14) LS 1103-0490 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 24.
  Motion 2011:5 av Johan Sjölander och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare (förslag 15) LS 1103-0485 Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 25.
  Valärenden (förslag 16)
  Valberedningens skrivelse

Nya motioner

 1. 26.
  Anmälan av nya motionerLS 1203-0464--0468

Anmälningsärende

 1. 27.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige LS 1112-1632, 1112-1639, 1201-0153, 1201-0167 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets SO efter Daniel Lassnäs (M) inkalla Martin Levanto (M) och till ny ersättare efter Martin Levanto utse Claes-Johan Bonde (M), att till ny ledamot i valkrets SV efter Susanne Bergström (S) inkalla Maria Rohammar (S) och till ny ersättare efter Maria Rohammar utse Arne Närström (S), att till ny ersättare i valkrets 4 efter Alexandra Kindblom (M) utse Mahmood Fahmi (M), att till ny ersättare valkrets 4 efter Erik Malm (MP) utse Marie-Helena Dahlberg (MP), att till ny ersättare valkrets 5 efter Erik Malm (MP) utse Yvonne Andersson (MP) och att till ny ersättare valkrets 6 efter Erik Malm (MP) utse Yvonne Andersson (MP)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 28.
  Interpellation 2012:8 av Staffan Holmberg (S) om upphandlat helhetsansvar för skärgårdstrafiken LS 1203-0435 Interpellationen
 2. 29.
  Interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre LS 1203-0433 Interpellationen
 3. 30.
  Interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner LS 1203-0434 Interpellationen
 4. 31.
  Interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden LS 1203-0432 Interpellationen
 5. 32.
  Interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting LS 1203-0436 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2012-03-12
Ansvarig redaktör: Karin Mikaelsson
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärende
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:48 av Helene Öberg (MP) om bristningar vid förlossning LS 1112-1592 Interpellationen Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:49 av Håkan Jörnehed (V) om landstingets agerande vid vanvård inom kommunens äldreomsorg LS 1112-1593 Interpellationen Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2011:50 av Michel Silvestri (MP) om elektroniska journalsystem, patient(data)säkerhet och patientintegritet LS 1112-1595 Interpellationen Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2011:51 av Laila Leymann (V) om patientinformation inom hälso- och sjukvården LS 1112-1596 Interpellationen Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 5. 6.
  Interpellation 2012:1 av Erika Ullberg (S) om kritiken mot spårvägs- och stomnätsstrategin LS 1202-0258 Interpellationen bordlades.
 6. 7.
  Interpellation 2012:2 av Raymond Wigg (MP) om framtagandet av en Regional vattenstrategi LS 1202-0259 Interpellationen bordlades.
 7. 8.
  Interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen bordlades.
 8. 9.
  Interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen bordlades.

Besvarande av frågor

 1. 10.
  Besvarande av frågor
  Besvarade frågor vid fullmäktiges sammanträde den 20 mars 2012

  1.
  Fråga av Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Är beredskapen på länets akutsjukhus tillräcklig för att klara av att ge Stockholms läns invånare vård i tid och av hög kvalitet i sommar?
  2.
  Fråga av Annika Hjelm (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer du att ställa krav på personalövergång i upphandling av ny entreprenör för biljettkontrollan­terna?
  3.
  Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Kommer du att införa glasögonbidrag för barn?
  4.
  Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Finns de 100 nya vårdplatser nu som du lovade Stockholmarna i mars 2011?
  5.
  Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer pendelbåtstrafiken mellan Stockholm, Lidingö och Nacka, f.n. Sjövägen fortsätta efter den 31 mars?
  6.
  Fråga av Catarina Wahlgren (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Ställdes mötet angående Tiohundras framtid in den 19/3 på grund av att ni i Alliansen inte är överens om Tiohundras utveckling?
  7.
  Fråga av Lars Dahlberg (S) till landstigsrådet Birgitta Rydberg (FP): Ska de specialistcentrum som landstinget ska etablera endast bemannas med färdigutbildade specialister?
  8.
  Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Vet vi idag vilka konsekvenser det skulle få för vårdverksamheten om inga sjuksköterskor skulle acceptera lön under 24 000kr?
  9.
  Fråga av Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Är du nöjd med samverkan med Stockholms stad angående införandet av ett försök med sprutbytesverk-samhet för injektionsmissbrukare?
  10.
  Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan du garantera att Securitas idag inte får betalt för kontroller som de facto aldrig utförts?

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 11.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 12.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 1. 13.
  Anmälan av inkomna protestlistor - namninsamling mot nedläggningen av geriatriken i Nynäshamn LS 1202-0293 Anmälan lades till handlingarna.

Beslutsärenden

 1. 14.
  Strategi för arbete med IT-frågor och eHälsa samt reviderad IT-policy inom Stockholms läns landsting (förslag 5) LS 1109-1224 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 2. 15.
  Återföring av folkhälsoverksamheten från Karolinska Institutet till Stockholms läns landsting (förslag 6) LS 1111-1514 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 16.
  Motion 2011:4 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att bygga tunnelbana till Nacka (förslag 7) LS 1103-0484 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 2. 17.
  Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om anropsstyrd trafik (förslag 8) LS 1103-0488 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 3. 18.
  Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken (förslag 9) LS 1105-0699 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 4. 19.
  Motion 2011:17 av Sverre Launy m.fl. (V) om försökstrafik med eldrivna bussar (förslag 10) LS 1105-0703 Landstingsstyrelsens förslag

  Ärendet bordlades.
 5. 20.
  Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken (förslag 11) LS 1105-0704 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 6. 21.
  Motion 2011:22 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att bättre utnyttja Stockholms vattenvägar – arbetspendling till sjöss även på Stora Värtan (förslag 12) LS 1109-1186 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 7. 22.
  Motion 2011:23 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om säkra utrymningsvägar för personer med funktionsnedsättning (förslag 13) LS 1109-1187 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 8. 23.
  Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna (förslag 14) LS 1103-0490 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 9. 24.
  Motion 2011:5 av Johan Sjölander och Lowisa Anderzon (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare (förslag 15) LS 1103-0485 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 25.

Nya motioner

 1. 26.

Anmälningsärende

 1. 27.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige LS 1112-1632, 1112-1639, 1201-0153, 1201-0167 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets SO efter Daniel Lassnäs (M) inkalla Martin Levanto (M) och till ny ersättare efter Martin Levanto utse Claes-Johan Bonde (M), att till ny ledamot i valkrets SV efter Susanne Bergström (S) inkalla Maria Rohammar (S) och till ny ersättare efter Maria Rohammar utse Arne Närström (S), att till ny ersättare i valkrets 4 efter Alexandra Kindblom (M) utse Mahmood Fahmi (M), att till ny ersättare valkrets 4 efter Erik Malm (MP) utse Marie-Helena Dahlberg (MP), att till ny ersättare valkrets 5 efter Erik Malm (MP) utse Yvonne Andersson (MP) och att till ny ersättare valkrets 6 efter Erik Malm (MP) utse Yvonne Andersson (MP)

  Anmälan lades till handlingarna.

Anmälan av nya interpellationer

 1. 28.
  Interpellation 2012:8 av Staffan Holmberg (S) om upphandlat helhetsansvar för skärgårdstrafiken LS 1203-0435 Interpellationen godkändes
 2. 29.
  Interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre LS 1203-0433 Interpellationen godkändes
 3. 30.
  Interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner LS 1203-0434 Interpellationen godkändes
 4. 31.
  Interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden LS 1203-0432 Interpellationen godkändes
 5. 32.
  Interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting LS 1203-0436 Interpellationen godkändes
Senast uppdaterad:
2011-12-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen