Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 14 februari 2012

Dag:
Tisdag den 14 februari 2012
Tid:
10:30 - 23.30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-TV:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Tilläggsärenden - Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Interpellationer besvaras mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:37 av Dag Larsson (S) om medicinsk kvalitetsrevision LS 1111-1471 Interpellationen Svar på interpellationen
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:38 av Helene Öberg (MP) om behandling av psykisk ohälsa i primärvården LS 1111-1472 Interpellationen Svar på interpellationen
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2011:39 av Birgitta Sevefjord (V) om långa ledtider för kvinnor med bröstcancer LS 1111-1473 Interpellationen Svar på interpellationen
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2011:40 av Tomas Eriksson (MP) om patienter med läkemedel som kan förändra andra läkemedels effekter, så kallad D-interaktion LS 1111-1474 Interpellationen Svar på interpellationen
 5. 6.
  Bordlagd interpellation 2011:41 av Håkan Jörnehed (V) om att personal säger upp sig i protest på Karolinska Sjukhuset LS 1111-1475 Interpellationen Svar på interpellationen
 6. 7.
  Bordlagd interpellation 2011:42 av Håkan Jörnehed (V) om regionaliseringen inom kulturområdet LS 1111-1476 Interpellationen Svar på interpellationen
 7. 8.
  Bordlagd interpellation 2011:43 av Erika Ullberg (S) om bristande kvalitet i pendeltågstrafiken LS 1111-1477 Interpellationen Svar på interpellationen
 8. 9.
  Bordlagd interpellation 2011:44 av Tomas Melin (MP) om digitala informationsskyltar i kollektivtrafiken LS 1111-1478 Interpellationen Svar på interpellationen
 9. 10.
  Bordlagd interpellation 2011:45 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om personskador förorsakade av AB SL:s glasdörrsspärrar LS 1111-1479 Interpellationen Svar på interpellationen
 10. 11.
  Bordlagd interpellation 2011:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trängseln i kollektivtrafiken LS 1111-1480 Interpellationen Svar på interpellationen
 11. 12.
  Interpellation 2011:47 av Lars Dahlberg (S) om att ägarstyrning utan verktyg inte är någon ägarstyrning LS 1112-1591 Interpellationen Svar på interpellationen
 12. 13.
  Interpellation 2011:48 av Helene Öberg (MP) om bristningar vid förlossning LS 1112-1592 Interpellationen Svar på interpellationen
 13. 14.
  Interpellation 2011:49 av Håkan Jörnehed (V) om landstingets agerande vid vanvård inom kommunens äldreomsorg LS 1112-1593 Interpellationen Svar på interpellationen
 14. 15.
  Interpellation 2011:50 av Michel Silvestri (MP) om elektroniska journalsystem, patient(data)säkerhet och patientintegritet LS 1112-1595 Interpellationen Svar på interpellationen
 15. 16.
  Interpellation 2011:51 av Laila Leymann (V) om patientinformation inom hälso- och sjukvården LS 1112-1596 Interpellationen Svar på interpellationen

Besvarande av frågor

 1. 17.
  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 18.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 19.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 20.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 3 efter Erik Wassén (FP) inkalla Margaretha Herthelius (FP) och till ny ersättare i valkrets 3 efter Herthelius utse Paula Ternström (FP) LS 1110-1379
 2. 21.
  Anmälan av slutrapport från projektet En lättare framtid i Norrtälje kommun 2008-2010 LS 1110-1402 Anmälan

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 22.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2010 (förslag 1) LS 1103-0469 Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 1. 23.
  Motion 2011:7 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att öka grön design i Stockholmsregionen genom exempelvis gröna tak och fasader (förslag 2) LS 1103-0487 Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 24.

Nya motioner

 1. 25.
  Anmälan av nya motioner LS 1202-0281--0286

Tilläggsärenden - Anmälan av nya interpellationer

 1. 26.
  Interpellation 2012:1 av Erika Ullberg (S) om kritiken mot spårvägs- och stomnätsstrategin LS 1202-0258 Interpellationen
 2. 27.
  Interpellation 2012:2 av Raymond Wigg (MP) om framtagandet av en Regional vattenstrategi LS 1202-0259 Interpellationen
 3. 28.
  Interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen
 4. 29.
  Interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2012-02-02
Ansvarig redaktör: Karin Mikaelsson
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Tilläggsärenden - Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Interpellationer behandlas mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:37 av Dag Larsson (S) om medicinsk kvalitetsrevision LS 1111-1471 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:38 av Helene Öberg (MP) om behandling av psykisk ohälsa i primärvården LS 1111-1472 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2011:39 av Birgitta Sevefjord (V) om långa ledtider för kvinnor med bröstcancer LS 1111-1473 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2011:40 av Tomas Eriksson (MP) om patienter med läkemedel som kan förändra andra läkemedels effekter, så kallad D-interaktion LS 1111-1474 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 5. 6.
  Bordlagd interpellation 2011:41 av Håkan Jörnehed (V) om att personal säger upp sig i protest på Karolinska Sjukhuset LS 1111-1475 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 6. 7.
  Bordlagd interpellation 2011:42 av Håkan Jörnehed (V) om regionaliseringen inom kulturområdet LS 1111-1476 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 7. 8.
  Bordlagd interpellation 2011:43 av Erika Ullberg (S) om bristande kvalitet i pendeltågstrafiken LS 1111-1477 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 8. 9.
  Bordlagd interpellation 2011:44 av Tomas Melin (MP) om digitala informationsskyltar i kollektivtrafiken LS 1111-1478 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 9. 10.
  Bordlagd interpellation 2011:45 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om personskador förorsakade av AB SL:s glasdörrsspärrar LS 1111-1479 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 10. 11.
  Bordlagd interpellation 2011:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trängseln i kollektivtrafiken LS 1111-1480 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 11. 12.
  Interpellation 2011:47 av Lars Dahlberg (S) om att ägarstyrning utan verktyg inte är någon ägarstyrning LS 1112-1591 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 12. 13.
  Interpellation 2011:48 av Helene Öberg (MP) om bristningar vid förlossning LS 1112-1592 Interpellationen bordlades.
 13. 14.
  Interpellation 2011:49 av Håkan Jörnehed (V) om landstingets agerande vid vanvård inom kommunens äldreomsorg LS 1112-1593 Interpellationen bordlades.
 14. 15.
  Interpellation 2011:50 av Michel Silvestri (MP) om elektroniska journalsystem, patient(data)säkerhet och patientintegritet LS 1112-1595 Interpellationen bordlades.
 15. 16.
  Interpellation 2011:51 av Laila Leymann (V) om patientinformation inom hälso- och sjukvården LS 1112-1596 Interpellationen bordlades.

Besvarande av frågor

 1. 17.
  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00
  Frågor som besvarades vid fullmäktiges sammanträde:

  1.
  Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Ångrar du beslutet att tilldela vården för krigsskadade flyktingar till ett företag som inte klarade kvalifikations­kraven?
  2.
  Fråga av Raymond Wigg (MP) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Är du beredd att ta det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral?
  3.
  Fråga av Sverre Launy (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är du nöjd med att den upplevda kvaliteten stadigt minskar i SL:s kundnöjdhetsundersökningar?
  4.
  Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Kommer du att ta några särskilda initiativ för att stärka den kliniska forskningen inom Stockholms läns landsting?
  5.
  Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Har Stockholms läns landsting påbörjat arbetet med att införa IPv6 (Internet Protocol version 6 ) i verksamheterna?
  6.
  Fråga av Sverre Launy (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Kommer det att finnas någon geriatrik i Nynäshamn framöver?
  7.
  Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer Wennerholm (M): Är du inte orolig över att den nya lagstiftningen riskerar att leda till minskade biljettintäkter för SL, eftersom du godkänt att SL:s VD, tillika trafiknämndens förvaltningschef, invigde den nya konkur­rerande busslinjen mellan Nacka och Kista?
  8.
  Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Pågår det en förtäckt planering av en ny motorvägstunnel, Österleden, som ett alibi i samband med en utbyggd tunnelbana?
  9.
  Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Bedömer du att personalplaneringen på våra akutsjukhus inför sommaren är under kontroll?

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 18.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 19.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 20.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 3 efter Erik Wassén (FP) inkalla Margaretha Herthelius (FP) och till ny ersättare i valkrets 3 efter Herthelius utse Paula Ternström (FP) LS 1110-1379 Anmälan lades till handlingarna.
 2. 21.
  Anmälan av slutrapport från projektet En lättare framtid i Norrtälje kommun 2008-2010 LS 1110-1402 Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 1. 22.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2010 (förslag 1) LS 1103-0469 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 23.
  Motion 2011:7 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att öka grön design i Stockholmsregionen genom exempelvis gröna tak och fasader (förslag 2) LS 1103-0487 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 24.

Nya motioner

 1. 25.

Tilläggsärenden - Anmälan av nya interpellationer

 1. 26.
  Interpellation 2012:1 av Erika Ullberg (S) om kritiken mot spårvägs- och stomnätsstrategin LS 1202-0258 Interpellationen godkändes.
 2. 27.
  Interpellation 2012:2 av Raymond Wigg (MP) om framtagandet av en Regional vattenstrategi LS 1202-0259 Interpellationen godkändes.
 3. 28.
  Interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen godkändes.
 4. 29.
  Interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen godkändes.
Senast uppdaterad:
2011-12-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen