Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde med tillägg den 12-13 juni 2012

Dag:
Tisdag den 12 juni 2012
Tid:
09:30
Sammanträdet inleds den 12 juni och fortsätter den 13 juni. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-TV:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning m.m.
Kungörelse och annonsering
Justering
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Anmälningsärende
Anmälan av nya interpellationer

Inledning m.m.

 1. 1.
  Inledning, närvaro och beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 2.
  Kungörelse och annonsering

Justering

 1. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 4.
  Mål och budget för år 2013 och plan för åren 2014-2015 samt investeringsbudget för år 2013 och inriktningsnivåer för planåren 2014-2017, Förslag på ny ansvars- och beslutsordning avseende investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, Översyn av framtida investeringsutrymme, Framtidsplan för hälso- och sjukvården – första steget i genomförandet, Justering av Folktandvårdens prislista för 2013, Ändringar i bolagsordning och specifika ägardirektiv för Stockholm Care AB, Genomförandebeslut – Spårväg City, fortsatt utbyggnad, Ändringar i specifika ägardirektiv för Locum AB m.m., Genomförande- och anskaffningsbeslut avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanefordon, Genomförandebeslut avseende alternativ lokalisering av bussinnerstadsdepån Hornsberg till Tomteboda i Solna kommun, Ändring av kategoritillhörighet för fastigheten Säbyholm 5:1, Säbyholms naturbruksgymnasium, Upplands-Bro kommun, Ändringar i specifika ägardirektiv för Folktandvården i Stockholms län AB, samt behandling av motionerna 2011:39 av Helene Hellmark Knutsson och Erika Ullberg (S) om finansieringsmöjligheter för utbyggd tunnelbana respektive 2011:19 av Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om fri tilldelning av färdtjänstresor (förslag 30) LS 1201-0055, 1112-1730, 1109-1261, 1109-1229, 0810-0904, 1109-1253, 1201-0164, 1201-0191, 1202-0265, 1203-0526, 1204-0538, 1203-0403, 1112-1617, 1105-0705 Landstingsstyrelsens förslag
  Budgetförslag från M-, FP-, KD- och C
  Bilagor till budgetförslag från M-, FP-, KD- och C, del 1
  Bilagor till budgetförslag från M-, FP-, KD- och C, del 2 (inkl. yttranden över motionerna 2011:39 och 2011:19)
  Landstingsstyrelsens protokollsutdrag från sammanträde den 22 maj 2012 § 89, inkl. S-, MP- och V-ledamöternas förslag till beslut
  Sammanställning av protokollsutdrag från utskott, beredningar och nämnder
  Revisionens budgetberednings protokoll från sammanträde den 1 februari 2012
  Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
  Socialdemokraternas budgetförslag
  Miljöpartiets budgetförslag
  Vänsterpartiets budgetförslag
  Utdrag från mötesanteckningar förda vid Centrala samverkansgruppens sammanträde den 9 maj 2012
 2. 5.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2013 (förslag 31) LS 1204-0586 Landstingsstyrelsens förslag
  Landstingsfullmäktiges ordförandes skrivelse
 3. 6.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret 2012 (förslag 32) LS 1203-0450 Landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Budget 2013 samt plan för verksamhet och ekonomi 2014-2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 33) LS 1230-0513 Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 8.
  Valärenden (förslag 34)
  Valberedningens skrivelse

Nya motioner

 1. 9.
  Anmälan av nya motioner

Anmälningsärende

 1. 10.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige LS 1203-0439, 1203-0503 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NV efter Anders Johansson (S) inkalla Thore Nyman (S) och till ny ersättare efter Thore Nyman (S) utse Leif Berglund (S) samt till ny ersättare i valkrets 4 efter Vlasta Marcikic (FP) utse Anne-Lie Elfvén (FP)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 11.
  Interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv LS 1206-0830 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2012-03-12
Ansvarig redaktör: Karin Mikaelsson
Kontakta redaktionen