Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 september 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 september 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 september 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets III efter Caroline Raxell (m) utse Kristina Fegler (m)
 2. 5.
  Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige LS 0808-0787

  Anmälan

   

 3. 6.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års budgetLS 0807-0712

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 7.
  Delårsbokslut 2008 (förslag 48) LS 0806-0575

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 8.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 49)LS 0803-0293

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 9.
  Förvärv av fastigheten Broby 1:2 samt avtal om fastighetsreglering med Sigtuna kommun (förslag 50)LS 0805-0498

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 10.
  Försäljning av aktier i Elverket Vallentuna AB (förslag 51)LS 0805-0509

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 11.
  Ansvar för inventering av konstbeståndet inom landstinget (förslag 52)LS 0806-0612

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (m)

 1. 12.
  Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län 2008-2010 (förslag 53)LS 0801-0036

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 13.
  Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten (förslag 54)LS 0712-1378

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (m)

 1. 14.
  Motion 2007:22 av Inger Ros och Niklas Nordström (s) om fler familjecentraler (förslag 55)LS 0704-0417

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 15.
  Motion 2007:27 av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätet (förslag 56)LS 0705-0522

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 16.
  Motion 2007:28 av Anna Kettner och Anita Johansson (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård (förslag 57)LS 0705-0523

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 17.
  Motion 2007:31 av Anders Johansson m fl (s) om inrättande av en närakut i Sigtuna/Märsta (förslag 58)LS 0705-0526

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 18.
  Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmodershalscancer inom Stockholms län (förslag 59)LS 0701-0064

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 19.
  Motion 2007:16 av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länet (förslag 60)LS 0703-0303

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 20.
  Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel (förslag 61)LS 0705-0524

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 21.
  Motion 2007:33 av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våld (förslag 62)LS 0706-0618

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 22.
  Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) (förslag 63)LS 0710-1075

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (m)

 1. 23.
  Motion 2007:8 av Tove Sander och Nanna Wikholm (s) om stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindrade (förslag 64)LS 0702-0183

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 24.
  Motion 2007:19 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om behovet av insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndrom (förslag 65)LS 0703-0306

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 25.
  Motioner av Lena-Maj Anding m fl (mp) om effektivare stöd i hjälpmedelsförskrivning (2007:42), om helhetssyn vid förskrivning av hjälpmedel och anhörigas roll (2007:46) samt om förändring av regelverket för hjälpmedel (2007:47) (förslag 66)LS 0709-0934, LS 0710-1077, LS 0710-1078

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 26.
  Motion 2007:45 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor och män (förslag 67)LS 0710-1076

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 27.
  Valärenden (förslag 68)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 28.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 29.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 30.
  Bordlagd interpellation 2008:27 av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landstingLS 0805-0473

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 31.
  Bordlagd interpellation 2008:29 av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för hemsjukvården till äldreLS 0805-0475

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 32.
  Bordlagd interpellation 2008:32 av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av Skärgårdsstiftelsens markinnehavLS 0805-0478

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 33.
  Interpellation 2008:33 av Birgitta Sevefjord (v) om vård för papperslösaLS 0806-0561

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 5. 34.
  Interpellation 2008:34 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om de höjda avgifterna på sjukresorLS 0806-0564

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 6. 35.
  Interpellation 2008:35 av Anna Kettner (s) om reformerat fraktbidrag och annat stöd i skärgårdenLS 0806-0562

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 7. 36.
  Interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos kollektivtrafikens entreprenörerLS 0806-0563

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 8. 37.
  Interpellation 2008:37 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om riktlinjerna för reklam hos Waxholms Ångfartygs ABLS 0806-0565

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 38.
  Interpellation 2008:38 av Dag Larsson (s) om de borgerligas bristande intresse för vårdens innehållLS 0809-0804

  Interpellationen

   

 2. 39.
  Interpellation 2008:39 av Håkan Jörnehed (v) om neddragningar i äldrevården och dess konsekvenserLS 0809-0806

  Interpellationen

   

 3. 40.
  Interpellation 2008:40 av Lars Dahlberg (s) om Tvärbanan till SolnaLS 0809-0803

  Interpellationen

   

 4. 41.
  Interpellation 2008:41 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om bristerna i kommunikationen mellan AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), trafikutövare, personal och resenärerLS 0809-0805

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-09-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 9 september 2008

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 5.
  Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige LS 0808-0787

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 6.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2008 års budgetLS 0807-0712

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 7.
  Delårsbokslut 2008 (förslag 48) LS 0806-0575

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för s- och v-ledamöternas förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 8.
  Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 49)LS 0803-0293

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 9.
  Förvärv av fastigheten Broby 1:2 samt avtal om fastighetsreglering med Sigtuna kommun (förslag 50)LS 0805-0498

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 10.
  Försäljning av aktier i Elverket Vallentuna AB (förslag 51)LS 0805-0509

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 11.
  Ansvar för inventering av konstbeståndet inom landstinget (förslag 52)LS 0806-0612

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 12.
  Plan för fortsatt utveckling av cancervården i Stockholms län 2008-2010 (förslag 53)LS 0801-0036

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

 1. 13.
  Motion 2007:49 av Ingela Nylund Watz m fl (s) om offentlighetsprincipen och meddelarfriheten (förslag 54)LS 0712-1378

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 2. 14.
  Motion 2007:22 av Inger Ros och Niklas Nordström (s) om fler familjecentraler (förslag 55)LS 0704-0417

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

 3. 15.
  Motion 2007:27 av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätet (förslag 56)LS 0705-0522

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

   

 4. 16.
  Motion 2007:28 av Anna Kettner och Anita Johansson (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård (förslag 57)LS 0705-0523

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 17.
  Motion 2007:31 av Anders Johansson m fl (s) om inrättande av en närakut i Sigtuna/Märsta (förslag 58)LS 0705-0526

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

 6. 18.
  Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmodershalscancer inom Stockholms län (förslag 59)LS 0701-0064

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

   

 7. 19.
  Motion 2007:16 av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länet (förslag 60)LS 0703-0303

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

 8. 20.
  Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel (förslag 61)LS 0705-0524

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

 9. 21.
  Motion 2007:33 av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våld (förslag 62)LS 0706-0618

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

   

 10. 22.
  Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker) (förslag 63)LS 0710-1075

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

   

 11. 23.
  Motion 2007:8 av Tove Sander och Nanna Wikholm (s) om stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindrade (förslag 64)LS 0702-0183

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

   

 12. 24.
  Motion 2007:19 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om behovet av insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndrom (förslag 65)LS 0703-0306

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

   

 13. 25.
  Motioner av Lena-Maj Anding m fl (mp) om effektivare stöd i hjälpmedelsförskrivning (2007:42), om helhetssyn vid förskrivning av hjälpmedel och anhörigas roll (2007:46) samt om förändring av regelverket för hjälpmedel (2007:47) (förslag 66)LS 0709-0934, LS 0710-1077, LS 0710-1078

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 14. 26.
  Motion 2007:45 av Birgitta Sevefjord m fl (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor och män (förslag 67)LS 0710-1076

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   

Valärenden

 1. 27.
  Valärenden (förslag 68)

  Förslaget

  Beslut enligt valberedningens förslag

   

Nya motioner

 1. 28.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:30 av Anna Kettner och Lars Dahlberg (s) om att även terminskort som delas ut till skolelever samt köps av studenter bör omfattas av AB Storstockholms Lokaltrafiks förlustgaranti
  LS 0809-0814

  Motionen

   

  Motion 2008:31 av Lena-Maj Anding och Raymond Wigg (mp) om genomförande av ett 10-punktprogram i Stockholms läns landsting för att förbättra situationen för hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner)
  LS 0809-0815

  Motionen

   

  Motion 2008:32 av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om en röd matta in i vården för de äldsta psykiskt sjuka
  LS 0809-0817

  Motionen

   

   

Frågor

 1. 29.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor besvarades:

   

  1)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:

   

  Anser landstingsrådet att personer med konkurser, skatteskulder och betalningsanmärkningar är lämpade att inneha auktorisation inom Vårdval Stockholm?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt(m)

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

   

  Kommer Folktandvårdsklinikerna Mörby Centrum, Karlaplan, Enebyberg, Vallentuna, Täby, Täby kyrkby förvärvas/säljas till de utmanande företagen Smile co Group AB, Praktikertjänst Tandvård eller Mörby Dental Goup AB?

   

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c):

   

  3)
  Vivianne Gunnarsson (mp) frågade:

   

  Kommer Nya Karolinska Solna att ha verksamhet med reguljär förlossningsvård?

   

  Frågan besvarades av Stig Nyman (kd)

   

  4)
  Lars Dahlberg (s) frågade:

   

  Är du beredd att ompröva avtalet med Samres om telefonväxeltjänster om de stora kvalitetsbriser som uppdagats inte snabbt åtgärdas?

   

  Frågan besvarades av färdtjänstnämndens ordförande Anna Starbrink (fp)

   

  5)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

   

  Kommer du bedriva ett aktivt opinionsarbete mot det nya privata barnsjukhuset Martina tillsammans med de övriga i landstingsalliansen?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

  6)
  Åke Askensten (mp) frågade:

   

  Kommer vårdinrättningar och sjukhus att nå målet om 25 % ekologisk mat senast 2011?

   

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

   

  7)
  Johan Sjölander (s) frågade:

   

  Anser landstingsrådet att det är rimligt att med nuvarande patienttillströmning införa anställningsstopp på Karolinska universitetssjukhuset?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (fp)

   

  8)
  Kerstin Petersson (v) frågade:

   

  Har du en lösning för den psykiatriska tvångsvården inför bolagiseringen av Södertälje sjukhus och hela SNS?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

  9)
  Vivianne Gunnarsson (mp) frågade:

   

  Kommer kontraktet med entreprenören avseende lunchservering i landstingshuset att brytas, eftersom en ekologisk måltid om dagen ej serveras?

   

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

   

  10)
  Tove Sander (s) frågade:

   

  Är du beredd att vidta åtgärder så att abortpatienter slipper hänvisas till vårdgarantikansliet nästa sommar?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 30.
  Bordlagd interpellation 2008:27 av Birgitta Sevefjord (v) om utvecklingen av fertilitetsbehandling (IVF) i Stockholms läns landstingLS 0805-0473

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 31.
  Bordlagd interpellation 2008:29 av Dag Larsson (s) om Vårdval Stockholms negativa konsekvenser för hemsjukvården till äldreLS 0805-0475

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 32.
  Bordlagd interpellation 2008:32 av Staffan Holmberg (s) om utförsäljning av Skärgårdsstiftelsens markinnehavLS 0805-0478

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen utgick på begäran av interpellanten

   

 4. 33.
  Interpellation 2008:33 av Birgitta Sevefjord (v) om vård för papperslösaLS 0806-0561

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 34.
  Interpellation 2008:34 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om de höjda avgifterna på sjukresorLS 0806-0564

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 35.
  Interpellation 2008:35 av Anna Kettner (s) om reformerat fraktbidrag och annat stöd i skärgårdenLS 0806-0562

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 36.
  Interpellation 2008:36 av Mats Skoglund (v) om personalbristen hos kollektivtrafikens entreprenörerLS 0806-0563

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 8. 37.
  Interpellation 2008:37 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om riktlinjerna för reklam hos Waxholms Ångfartygs ABLS 0806-0565

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 38.
  Interpellation 2008:38 av Dag Larsson (s) om de borgerligas bristande intresse för vårdens innehållLS 0809-0804

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 39.
  Interpellation 2008:39 av Håkan Jörnehed (v) om neddragningar i äldrevården och dess konsekvenserLS 0809-0806

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 3. 40.
  Interpellation 2008:40 av Lars Dahlberg (s) om Tvärbanan till SolnaLS 0809-0803

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 4. 41.
  Interpellation 2008:41 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om bristerna i kommunikationen mellan AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), trafikutövare, personal och resenärerLS 0809-0805

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2008-09-08
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet