Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 oktober 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2008 (förslag 65)LS 0709-0951Förslag
 2. 5.
  Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2008 (förslag 66)LS 0709-0950Förslag

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 6.
  Budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt ändring av förbundsordningen (förslag 67)LS 0705-0532Landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Tidigarelagd projektering för det fortsatta arbetet med Nya Karolinska Solna (förslag 68)LS 0706-0643Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (kd)

 1. 8.
  Förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting inom utbildningsområdet, forskning och utveckling samt förslag till revidering av det regionala ALF-avtalet (SASS-utredningen) (förslag 69)LS 0708-0809Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 9.
  Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor (förslag 70)LS 0704-0413Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (m)

 1. 10.
  Betalning för multifokala linser vid starroperationer (förslag 71)LS 0705-0541Återremitterades den 11 september

  Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 11.
  Motion 2005:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för vårdanställda (förslag 72)LS 0504-0666Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 12.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 73)
  Förslag
 2. 13.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 74)LS 0709-0952Förslag

Nya motioner

 1. 14.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 15.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Bordlagd interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvården LS 0706-0586Interpellationen
  Interpellationssvaret

   

 2. 17.
  Interpellation 2007:77 av Dag Larsson (s) om de borgerligas syn på befolkningsansvaretLS 0709-0895Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 18.
  Interpellation 2007:78 av Birgitta Sevefjord (v) om nedläggning av närakuterLS 0709-0896Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 19.
  Interpellation 2007:79 av Raymond Wigg (mp) om patientperspektivet på det Nya Karolinska SolnaLS 0709-0898Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 20.
  Interpellation 2007:80 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas miljöåtgärder m.m.LS 0709-0900Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 21.
  Interpellation 2007:81 av Inger Ros (s) om diskriminering av invandrarkvinnor vid förlossningLS 0709-0902Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 22.
  Interpellation 2007:82 av Håkan Jörnehed (v) om beslutet att lägga ner Jakobsbergs närakutLS 0709-0894Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 23.
  Interpellation 2007:83 av Lena-Maj Anding (mp) om vård och vårdlokaler anpassade för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0709-0897Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 24.
  Interpellation 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplanLS 0709-0899Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 25.
  Interpellation 2007:85 av Inger Ros (s) om möjligheterna att få dialysvård i Norrtälje och SödertäljeLS 0709-0901Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 26.
  Interpellation 2007:86 av Dag Larsson (s) om beslutet att inte pröva möjligheten att införa vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancerLS 0709-0903Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Tilläggsärenden

  Anmälningsärenden

  1. 27.
   Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 3 efter Christian Fischerström (m) utse Björn Wickström (m) och till ny ersättare i valkrets NV efter Britt-Marie Norelius (fp) utse Doris Gåvefeldt (fp)

  Anmälan av nya interpellationer

  1. 28.
   Interpellation 2007:87 av Mats Skoglund (v) om politikens ansvar för extremt dyra läkemedelLS 0710-1052Interpellationen
  2. 29.
   Interpellation 2007:88 av Thomas Magnusson (v) om hyresgäster som tvingas flytta när Nya Karolinska börjar byggasLS 0710-1054Interpellationen
  3. 30.
   Interpellation 2007:89 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas säkerhetLS 0710-1056Interpellationen
  4. 31.
   Interpellation 2007:90 av Dag Larsson (s) om hälso- och livsvillkor hos utsatta grupperLS 0710-1051Interpellationen
  5. 32.
   Interpellation 2007:91 av Håkan Jörnehed (v) om psykhälsan ska erbjuda samtalsstöd för transpersonerLS 0710-1055Interpellationen
  6. 33.
   Interpellation 2007:92 av Curt Hansson (s) om cyklar i MälardalstrafikenLS 0710-1053Interpellationen
  Senast uppdaterad:
  2007-10-04
  Ansvarig redaktör: Monica Spovér
  Kontakta redaktionen

  Kort om fullmäktiges beslut den 9 oktober 2007

  Inledning
  Beslutsärenden
  Motioner
  Valärenden
  Nya motioner
  Frågor
  Besvarande av interpellationer
  Tilläggsärenden
  Anmälningsärenden
  Anmälan av nya interpellationer

  Inledning

  1. 1.
   Inledning och upprop
  2. 2.
   Kungörelse och annonsering
  3. 3.
   Justering

  Beslutsärenden

  1. 4.
   Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden under 2008 (förslag 65)LS 0709-0951
   Beslut enligt förslaget
  2. 5.
   Annonsering av landstingsfullmäktiges sammanträden under 2008 (förslag 66)LS 0709-0950
   Beslut enligt förslaget

   Mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut

  3. 6.
   Budget och verksamhetsplan 2008 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt ändring av förbundsordningen (förslag 67)LS 0705-0532
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  4. 7.
   Tidigarelagd projektering för det fortsatta arbetet med Nya Karolinska Solna (förslag 68)LS 0706-0643
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  5. 8.
   Förslag till ny samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting inom utbildningsområdet, forskning och utveckling samt förslag till revidering av det regionala ALF-avtalet (SASS-utredningen) (förslag 69)LS 0708-0809
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  6. 9.
   Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor (förslag 70)LS 0704-0413

   Landstingsstyrelsens förslag

   Fullmäktige beslutade återremittera ärendet med följande motivering:

   ” Synpunkter på förslaget måste inhämtas från handikapporganisationerna. Yttrande bör inhämtas från landstingsstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna innan fullmäktige tar ställning till förslaget.

   Idag är sjukresorna för habiliteringens brukare helt kostnadsfria. Detta förslag riskerar bli första steget till att avgiftsfinansiera även habiliteringens insatser. Det saknas i förslaget en tydlig konsekvensanalys av vilka brukare som i framtiden kommer ha råd och inte råd att betala resorna till och från sin behandling. Vuxna personer med funktionshinder är ekonomiskt en mycket svag grupp som är beroende av samhällets stöd, varför en sådan konsekvensanalys bör bifogas ärendet.

   Enligt förslaget ska därtill endast hemadress godkännas. Barn som har separerade föräldrar har två olika adresser. Barn och ungdomar med funktionshinder har också LSS insatser såsom korttidshem och korttidsfamilj som de reser till och från och ofta handlar det om veckovisa behandlingar. Vill därför att det ytterligare belyses vilka konsekvenser förslaget får även för denna grupp.

   Vidare bör kriterierna för vårdgivarnas beviljande av sjukresa förtydligas. Därtill bör de ekonomiska konsekvenserna för landstinget klart framgå av ärendet.”

    

  7. 10.
   Betalning för multifokala linser vid starroperationer (förslag 71)LS 0705-0541
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut

  Motioner

  1. 11.
   Motion 2005:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om att satsa på kompetensutvecklingsavtal för vårdanställda (förslag 72)LS 0504-0666
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla motionen

   Mp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande: ”Miljöpartiet de Gröna anser att motionens intentioner om individuell kompetensutveckling är synnerligen viktiga. Varje enskild anställd inom SLL ska ha tillgång till kompetensutveckling som är ett resultat av en avvägning av de individuella behoven och institutionens. Vi vill också peka på behovet av kompetensutveckling vad gäller klimatfrågor, där SLL idag riskerar att sacka efter. Vi kräver också att landstingets miljöprogram steg 5 miljöcertifieringen säkerställs genom utbildning till alla utförare, inte minst husläkarmottagningar. Även de perspektiv som lyfts fram i landstingsstyrelsens förslag måste självklart beaktas.”

  Valärenden

  1. 12.
   Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 73)
   Förslag

   Fullmäktige beslutade enligt valberedningen

  2. 13.
   Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 74)LS 0709-0952
   Förslag

   Fullmäktige beslutade enligt valberedningen

  Nya motioner

  1. 14.
   Anmälan av motioner

   Följande motioner anmäldes:

   Motion 2007:43 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att utveckla ersättningssystemet inom hälso- och sjukvården för att styra mot utjämning av de sociala skillnaderna
   LS 0710-1074

   Motionen

   Motion 2007:44 av Håkan Jörnehed m.fl. (v) om att förebygga, förhindra och upplysa om MRSA (resistenta stafylokocker)
   LS 0710-1075

   Motionen

   Motion 2007:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om förbättrad inkontinensvård för kvinnor och män
   LS 0710-1076

   Motionen

   Motion 2007:46 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om helhetssyn vid förskrivning av hjälpmedel och anhörigas roll
   LS 0710-1077

   Motionen

   Motion 2007:47 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om förändring av regelverket för hjälpmedel
   LS 0710-1078

   Motionen

  Frågor

  1. 15.
   Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   Följande frågor besvarades:

   1)
   Inger Ros (s) frågade:

   Kommer länets familjecentraler att finnas kvar även efter den 1 januari 2008?

   Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   2)

   Kerstin Pettersson (v) frågade

   Anser du att äldrevårdscentraler ska ingå i Stockholms läns landstings sjukvårdsutbud?

   Frågan besvarades av Pia Lidvall (kd):

   3)
   Helena Ekekihl (mp) frågade:

   Finns det något samarbete mellan sjukhusen så att man informerar och hänvisar patienter i behov av operation vidare till NTS?

   Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m):

   4)
   Ingela Nylund Watz (s) frågade:

   Är du beredd att medverka till att meddelarfriheten garanteras för den personal som får annan arbetsgivare i och med privatisering och/eller avknoppningar?

   Frågan besvarades av Chris Heister(m)

   5)
   Pia Ortiz-Venegas (v) frågade:

   Kommer Södertälje sjukhus att säljas till en privat entreprenör?

   Frågan besvarades av Cris Heister (m):

   6)
   Kaija Olausson (mp) frågade:

   Kommer resurser att finnas avsatta i budget 2008 för de merkostnader landstinget får av hjälpmedel, rehabiliteringsinsatser mm med anledning av att många kommuner omvandlat sina särskilda boendeformer till enskilt boende?

   Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (m)

   7)
   Lena-Maj Anding (mp) frågade:

   Har landstinget förhandlat om ekonomisk kompensation för merkostnader av hjälpmedel, rehabiliteringsinsatser mm med anledning av att många kommuner omvandlat sina särskilt boendeformer till enskilt boende?

   Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (m)

   8)
   Dag Larsson (s) frågade:

   Tänker du vidta åtgärder för att se till att privata specialister som inte har väntetidsrapportering inskrivet i sina avtal får det?

   Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   9)
   Håkan Jörnehed (v) frågade:

   Anser du det vara bra att sjukvårdspersonal är flerspråkig och bör det premieras?

   Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   10)
   Anders Johansson (s) frågade:

   Avser finanslandstingsrådet att ta några initiativ för att förhindra genomförandet av det förslag till förändringar av skatteutjämningssystemet som en statlig utredare nyligen lämnat?

   Frågan besvarades av Chris Heister (m)

   11)
   Birgitta Sevefjord (v) frågade:

   Finns det en strategi i Stockholms läns landsting som säkerställer att det finns tillräckligt med mammografikompetenta röntgenläkare mammografisjuksköterskor i framtiden?

   Frågan besvarades av Stig Nyman (kd):

    

  Besvarande av interpellationer

  1. 16.
   Bordlagd interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvården LS 0706-0586
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  2. 17.
   Interpellation 2007:77 av Dag Larsson (s) om de borgerligas syn på befolkningsansvaretLS 0709-0895
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  3. 18.
   Interpellation 2007:78 av Birgitta Sevefjord (v) om nedläggning av närakuterLS 0709-0896
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  4. 19.
   Interpellation 2007:79 av Raymond Wigg (mp) om patientperspektivet på det Nya Karolinska SolnaLS 0709-0898
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  5. 20.
   Interpellation 2007:80 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas miljöåtgärder m.m.LS 0709-0900
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  6. 21.
   Interpellation 2007:81 av Inger Ros (s) om diskriminering av invandrarkvinnor vid förlossningLS 0709-0902
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  7. 22.
   Interpellation 2007:82 av Håkan Jörnehed (v) om beslutet att lägga ner Jakobsbergs närakutLS 0709-0894
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  8. 23.
   Interpellation 2007:83 av Lena-Maj Anding (mp) om vård och vårdlokaler anpassade för personer med känslighet för elektromagnetisk strålning/elektromagnetiska fältLS 0709-0897
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  9. 24.
   Interpellation 2007:84 av Johan Sjölander (s) om landstingets hälsoplanLS 0709-0899
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  10. 25.
   Interpellation 2007:85 av Inger Ros (s) om möjligheterna att få dialysvård i Norrtälje och SödertäljeLS 0709-0901
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad
  11. 26.
   Interpellation 2007:86 av Dag Larsson (s) om beslutet att inte pröva möjligheten att införa vaccination med Gardasil mot livmoderhalscancerLS 0709-0903
   Interpellationen
   Interpellationssvaret
   Interpellationen förklarades behandlad

  Anmälningsärenden

  1. 27.
   Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 3 efter Christian Fischerström (m) utse Björn Wickström (m) och till ny ersättare i valkrets NV efter Britt-Marie Norelius (fp) utse Doris Gåvefeldt (fp)

   Anmälan lades till handlingarna

  Anmälan av nya interpellationer

  1. 28.
   Interpellation 2007:87 av Mats Skoglund (v) om politikens ansvar för extremt dyra läkemedelLS 0710-1052
   Interpellationen

   Interpellationen anmäldes och behandlas på mötet i december

  2. 29.
   Interpellation 2007:88 av Thomas Magnusson (v) om hyresgäster som tvingas flytta när Nya Karolinska börjar byggasLS 0710-1054
   Interpellationen

   Interpellationen anmäldes och behandlas på mötet i december

  3. 30.
   Interpellation 2007:89 av Viviann Gunnarsson (mp) om Nya Karolinska Solnas säkerhetLS 0710-1056
   Interpellationen

   Interpellationen anmäldes och behandlas på mötet i december

  4. 31.
   Interpellation 2007:90 av Dag Larsson (s) om hälso- och livsvillkor hos utsatta grupperLS 0710-1051
   Interpellationen

   Interpellationen anmäldes och behandlas på mötet i december

  5. 32.
   Interpellation 2007:91 av Håkan Jörnehed (v) om psykhälsan ska erbjuda samtalsstöd för transpersonerLS 0710-1055
   Interpellationen

   Interpellationen anmäldes och behandlas på mötet i december

  6. 33.
   Interpellation 2007:92 av Curt Hansson (s) om cyklar i MälardalstrafikenLS 0710-1053
   Interpellationen

   Interpellationen anmäldes och behandlas på mötet i december

  Senast uppdaterad:
  2007-10-09
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen


  Beslut och protokoll

  Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet