Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 maj 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 maj 2006
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden börjar klockan 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

 

Information om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

 

Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

 

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Reviderad budget 2006 (förslag 44)LS 0604-0571 landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Fastställande av direktiv för budget 2007 och planering för 2008-2009 samt investeringsplan 2008-2011 (förslag 45)LS 0601-0086 landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Omställningsbidrag beträffande priskompensation till Karolinska Universitetssjukhuset, laboratorium (förslag 46)LS 0511-2105 landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Ägardirektiv för TioHundra AB (förslag 47)LS 0602-0306landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Bildande av kommunalförbund Avancerad Strålbehandling (förslag 48)LS 0603-0597 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 9.
  Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörsverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets upphandlingsregler (förslag 49)LS 0406-1308, LS 0503-0439 landstingsstyrelsens förslag
 2. 10.
  Skärgårdspolitiskt program och redovisning av uppdrag att utreda fraktbidragets konstruktion (förslag 50)LS 0505-0894 landstingsstyrelsens förslag
 3. 11.
  Godkännande av AB Storstockholms Lokaltrafiks investering i fastigheten Varubudet 1, Älvsjödepån (förslag 51)LS 0510-1739 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg (mp)

 1. 12.
  Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting (förslag 52)LS 0405-1035landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Landstingets handikapprogram 2007-2010 (förslag 53)LS 0603-0679landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 14.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 54)Förslag

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 16.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 18.
  Bordlagd interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen Fakta LS 0603-0498 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 19.
  Bordlagd interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes patienttid LS 0603-0499 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 20.
  Bordlagd interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård LS 0603-0500 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 21.
  Bordlagd interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 22.
  Bordlagd interpellation 2006:24 av Margaretha Åkerberg (kd) om närakuternas brist på läkare och akuttider LS 0603-0506 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 23.
  Bordlagd interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskador LS 0603-0509 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 24.
  Interpellation 2006:31 av Stig Nyman (kd) om framtiden för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0604-0738 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 25.
  Interpellation 2006:32 av Andres Käärik (fp) om placering av ST-tjänster i allmänmedicinLS 0604-0739 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 26.
  Interpellation 2006:33 av Christer G Wennerholm (m) om intensivvårdenLS 0604-0740 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 11. 27.
  Interpellation 2006:34 av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i Stockholm – patientsäkerheten hotadLS 0604-0741 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 12. 28.
  Interpellation 2006:35 av Pia Lidwall (kd) om väntetider till barnläkareLS 0604-0742 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 13. 29.
  Interpellation 2006:36 av Marie Ljungberg Schött (m) om bokning av tid på vårdcentralLS 0604-0743 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 14. 30.
  Interpellation 2006:37 av Cecilia Carpelan (fp) om åtgärder för att upptäcka personer med diabetesLS 0604-0744 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 15. 31.
  Interpellation 2006:38 av Monica Karlsson (kd) om allmän screening för GBS, Grupp B-streptokockerLS 0604-0745 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 16. 32.
  Interpellation 2006:39 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att kostnaderna för andningsmasker vid sömnapné ska ingå i högkostnadsskyddetLS 0604-0746 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 17. 33.
  Interpellation 2006:40 av Inga-Britt Backlund (kd) om vård för vuxna asylsökandeLS 0604-0747 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 18. 34.
  Interpellation 2006:41 av Maria Wallhager (fp) om hur ett prissänkt SL-kort ska finansierasLS 0604-0748 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 19. 35.
  Interpellation 2006:42 av Olov Lindquist (fp) om när beslut om pendeltåg till Hölö kommer att tasLS 0604-0749 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 20. 36.
  Interpellation 2006:43 av Håkan Emsgård (fp) om inrättande av servicelinje i Norra BotkyrkaLS 0604-0750 Interpellationen

  Interpellationssvaret

Anmälningsärenden

 1. 37.
  Anmälan av AB Storstockholm Lokaltrafiks beslut om införande av 7-dagarskort m mLS 0604-0832 Anmälan
 2. 38.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets NO efter Bo Lagerquist (fp) utse Ritva Elg (fp)

Valärenden

 1. 39.
  Nominering m m från landstingsstyrelsens ägarutskott (förslag 55)LS 0604-0820 Förslag

Anmälan av nya interpellationer

 1. 40.
  Interpellation 2006:44 av Christer G Wennerholm (m) om upphandlingLS 0605-0900 Interpellationen
 2. 41.
  Interpellation 2006:45 av Stig Nyman (kd) om landstingets lånLS 0605-0901 Interpellationen
 3. 42.
  Interpellation 2006:46 av Birgitta Rydberg (fp) om nedkylning av hårbotten för att förhindra håravfall vid cytostatikabehandlingLS 0605-0902 Interpellationen
 4. 43.
  Interpellation 2006:47 av Boris von Uexküll (m) om cancerplanen och dess handläggningLS 0605-0903 Interpellationen
 5. 44.
  Interpellation 2006:48 av Lennart Rohdin (fp) om stöd till pojkar som mår dåligtLS 0605-0904 Interpellationen
 6. 45.
  Interpellation 2006:49 av Olov Lindquist (fp) om att äldre ska få möjlighet till lindring med syrgas på äldreboenden vid vård i livets slutLS 0605-0905
  Interpellationen
 7. 46.
  Interpellation 2006:50 av Margaretha Herthelius (fp) om behov av ett bättre samarbete mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Maria Ungdom rörande missbruksproblemLS 0605-0906 Interpellationen
 8. 47.
  Interpellation 2006:51 av Gunilla Thorsson (fp) om spädbarnsverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrinLS 0605-0907 Interpellationen
 9. 48.
  Interpellation 2006:52 av John Glas (fp) om förbättrad hjärtrehabilitering för kvinnor i södra länsdelenLS 0605-0908 Interpellationen
 10. 49.
  Interpellation 2006:53 av Maria Halkiewicz (fp) om höga kostnader för asylsökande för vårdLS 0605-0909 Interpellationen
 11. 50.
  Interpellation 2006:54 av Pia Lidwall (kd) om evidensbasering av komplementärmedicinLS 0605-0910 Interpellationen
 12. 51.
  Interpellation 2006:55 av Stig Nyman (kd) om lika lön för lika arbeteLS 0605-0911 Interpellationen
 13. 52.
  Interpellation 2006:56 av Cecilia Carpelan (fp) om förebyggande av våld mot SL-personalenLS 0605-0912 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-06-11
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 9 maj 2006

Länkar: Alla filer på denna sida kan läsas med Adobe Acrobat Reader, som Du kan ladda ner gratis här.

 

Vill Du titta och lyssna på anförandena? Här kommer länken till landstingets webb-tvsida som är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet. Klicka på den röda länken! Därefter kan Du söka på ärendets rubrik eller på de talandes efternamn.

Vill Du veta mer? e-post till landstingskontorets kansli

Utskrifter:
Utskrift av artikeln: Klicka på förstoringsglaset till höger ovanför texten och välj Skriv ut. Artikeln skrivs då ut i A 4-format
Länkat dokument: Öppna dokumentet genom att dubbelklicka. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälningsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Reviderad budget 2006 (förslag 44)LS 0604-0571

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag  med en omformulering av tredje att-satsen enligt följande "att finansiera det utökade landstingsbidraget om 100 000 000 kronor inom ramen för koncernfinansieringsbudget 2006"

  M- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

  M- och kd-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med det gemensamma uttalandet i landstingsstyrelsen

 2. 5.
  Fastställande av direktiv för budget 2007 och planering för 2008-2009 samt investeringsplan 2008-2011 (förslag 45)LS 0601-0086
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag med s-, v- och mp-ledamöternas justeringsförslag samt enligt mp-ledamöternas tilläggsförslag

  S-, v- och mp-ledamöternas justeringsförslag

  Beslutet: i enlighet med fullmäktiges beslut

  att fastställa direktiv för budget år 2007 samt preliminär investeringsplan för åren 2008-2011

  att uppdra åt landstingsstyrelsen att besluta om de eventuella kompletterande direktiv som kan krävas att ändra tabell på sid 29, kapitel 8.1 Skatteintäktsprognos 2006-2009

  att på sidan 23 i landstingsrådsberedningens skrivelse, under ekonomiska ramar, punkt 2 införa följande nya text: ”Ökning av köpt trafik, inklusive indexerade trafiktal och trafikökningar (exklusive trängselskatten 2006) är 260 miljoner kronor eller ca 4 procent. Efter avdrag för indexuppräkning skall ökningen användas till ökat trafikutbud.”

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sitt gemensamma förslag att fastställa direktiv för budget år 2007 samt investeringsplan för åren 2008-2011 enligt bilaga

  M-, fp-och kd-ledamöternas bilaga

 3. 6.
  Omställningsbidrag beträffande priskompensation till Karolinska Universitetssjukhuset, laboratorium (förslag 46)LS 0511-2105
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Ägardirektiv för TioHundra AB (förslag 47)LS 0602-0306

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 5. 8.
  Bildande av kommunalförbund Avancerad Strålbehandling (förslag 48)LS 0603-0597
  landstingsstyrelsens förslag
 6. 9.
  Redovisning av uppdraget om att förhindra ekonomisk brottslighet inom entreprenörsverksamheten i Stockholms läns landsting samt uppdraget om komplettering av landstingets upphandlingsregler (förslag 49)LS 0406-1308, LS 0503-0439
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 7. 10.
  Skärgårdspolitiskt program och redovisning av uppdrag att utreda fraktbidragets konstruktion (förslag 50)LS 0505-0894
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag  samt enligt mp-ledamöternas tilläggsyrkande enligt följande

  att införa följande tillägg i det skärgårdspolitiska programmet under rubriken Extern projektverksamhet: ”Stockholms skärgård visar som helhet en positiv utveckling med ökande befolkning, stigande inkomstnivåer och växande arbetsmarknad. det är dock märkbara skillnader mellan större fastlandsnära öar och längre ut belägna områden. Det är därför viktigt att landstinget även framledes stödjer projekt för sysselsättning och näringslivsutveckling”.

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 8. 11.
  Godkännande av AB Storstockholms Lokaltrafiks investering i fastigheten Varubudet 1, Älvsjödepån (förslag 51)LS 0510-1739

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Beslutet blev omedelbart justerat

 9. 12.
  Policy för samverkan mellan personal i hälso- och sjukvården och utövare av komplementär- och alternativmedicin inom Stockholms läns landsting (förslag 52)LS 0405-1035

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade "att återremittera ärendet för att ha överläggningar med personalorganisationerna kring förslaget till policy om samverkan mellan sjukvårdspersonal och utövare av komplementär- och alternativmedicin".

 10. 13.
  Landstingets handikapprogram 2007-2010 (förslag 53)LS 0603-0679
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 14.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 54)

  Förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av motioner
  Följande motion anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2006:10 av Shadi Larsson (-) om att kuratorer, psykologer och psykoterapeuter i primärvården utbildas i att tillämpa ett genusperspektiv
  LS 0605-0949

  Motionen

  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och "Fair Trade" inom Stockholms läns landsting
  LS 0605-0950

  Motionen

  Motion 2006:12 av Åke Holmström m fl (kd) om alkolås på landstingets fordon
  LS 0605-0951

  Motionen

Frågor

 1. 16.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  1)
  Lennart Kalderén (m) frågade:

  Är du nöjd och stolt med betyget i SL:s senaste kundmätning?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Tycker du att Danderyds sjukhus tillämpar landstingsfullmäktiges beslut om valfrihet inom förlossningsvården?

  Frågan besvarades av Andes Lönnberg (s)

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

  Är du mot bakgrund av rådgivningsrapporten" Beställarnas syn på leverantörer av hälso- och sjukvård", beredd att verka för att fler patienter, och patienter inom fler vårdgrenar, ska få möjlighet att ta del av den "klart bättre" vård privata leverantörerna kan erbjuda?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  4)
  Shadi Larsson (-) frågade:

  Kan inte läkarna tillhandahålla kortisonspruta för patienter med hösnuva direkt så att dessa slipper gå först till apoteket och sedan tillbaka till läkaren?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  5)
  Lennart Kalderén (m) frågade:

  Är det inte bättre att prioritera de nödvändiga investeringarna i kollektivtrafiken framför en sänkning av taxan?

  Frågan besvarades av Ingela Nylund Watz (s)

  6)
  Jan Liliemark (fp) frågade:

  Kommer traumaenheten Spektrum inom NordVästra psykiatrisektorn att läggas ned?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  7)
  Pia Lidwall (kd) frågade:

  Tror du att den ca 20% ökningen av anmälningar till patientnämnden i år kan vara en effekt av sammanslagningen av Karolinska Universitetssjukhuset och/eller de nedskärningar ni gjort i vården de senaste åren?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  8)
  Gunilla Helmerson (m) frågade:

  Är Du beredd att öka antalet intensivvårdsplatser på ALB så att alla svårt sjuka barn i vårt län får tillgång till barnintensivvård?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  9)
  Lennart Rohdin (fp) frågade:

  Kommer du att se till att det görs en verklig utvärdering av verksamheten med sommarhelikopter denna sommar?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  10)
  Sten Erson-Wester (kd) frågade:

  Tänker du behålla och utveckla Lidingöbanan?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  11)
  Shadi Larsson (-) frågade:

  Har ni tänkt hjälpa kvinnor som blivit sexuellt utnyttjade som barn även efter det att landstinget sagt upp avtalet med psykoterapisällskapet i Liljeholmen?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  12)
  Lars Joakim Lundquist (m) frågade:

  Har det i år skett någon särskild planering inom sjukvården för att möta alla de patienter, i första hand barn, som många gånger drabbas mycket svårt av pollenallergi?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 2. 18.
  Bordlagd interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen Fakta LS 0603-0498
  Interpellationen återtogs av interpellanten
 3. 19.
  Bordlagd interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes patienttid LS 0603-0499

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 20.
  Bordlagd interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård LS 0603-0500

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 21.
  Bordlagd interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 6. 22.
  Bordlagd interpellation 2006:24 av Margaretha Åkerberg (kd) om närakuternas brist på läkare och akuttider LS 0603-0506

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 23.
  Bordlagd interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskador LS 0603-0509

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 8. 24.
  Interpellation 2006:31 av Stig Nyman (kd) om framtiden för Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0604-0738

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 25.
  Interpellation 2006:32 av Andres Käärik (fp) om placering av ST-tjänster i allmänmedicinLS 0604-0739

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 10. 26.
  Interpellation 2006:33 av Christer G Wennerholm (m) om intensivvårdenLS 0604-0740

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 27.
  Interpellation 2006:34 av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i Stockholm – patientsäkerheten hotadLS 0604-0741

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 12. 28.
  Interpellation 2006:35 av Pia Lidwall (kd) om väntetider till barnläkareLS 0604-0742

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 29.
  Interpellation 2006:36 av Marie Ljungberg Schött (m) om bokning av tid på vårdcentralLS 0604-0743

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 30.
  Interpellation 2006:37 av Cecilia Carpelan (fp) om åtgärder för att upptäcka personer med diabetesLS 0604-0744

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 31.
  Interpellation 2006:38 av Monica Karlsson (kd) om allmän screening för GBS, Grupp B-streptokockerLS 0604-0745

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 16. 32.
  Interpellation 2006:39 av Gunilla Thorsson (fp) om möjligheterna att kostnaderna för andningsmasker vid sömnapné ska ingå i högkostnadsskyddetLS 0604-0746

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 17. 33.
  Interpellation 2006:40 av Inga-Britt Backlund (kd) om vård för vuxna asylsökandeLS 0604-0747

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 18. 34.
  Interpellation 2006:41 av Maria Wallhager (fp) om hur ett prissänkt SL-kort ska finansierasLS 0604-0748

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 19. 35.
  Interpellation 2006:42 av Olov Lindquist (fp) om när beslut om pendeltåg till Hölö kommer att tasLS 0604-0749

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 20. 36.
  Interpellation 2006:43 av Håkan Emsgård (fp) om inrättande av servicelinje i Norra BotkyrkaLS 0604-0750

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälningsärenden

 1. 37.
  Anmälan av AB Storstockholm Lokaltrafiks beslut om införande av 7-dagarskort m mLS 0604-0832

  Anmälan

   

  Anmälan lades till handlingarna

 2. 38.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets NO efter Bo Lagerquist (fp) utse Ritva Elg (fp)

Valärenden

 1. 39.
  Nominering m m från landstingsstyrelsens ägarutskott (förslag 55)LS 0604-0820
  Beslut: enligt Förslag

Anmälan av nya interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 40.
  Interpellation 2006:44 av Christer G Wennerholm (m) om upphandlingLS 0605-0900
  Interpellationen
 2. 41.
  Interpellation 2006:45 av Stig Nyman (kd) om landstingets lånLS 0605-0901
  Interpellationen
 3. 42.
  Interpellation 2006:46 av Birgitta Rydberg (fp) om nedkylning av hårbotten för att förhindra håravfall vid cytostatikabehandlingLS 0605-0902
  Interpellationen
 4. 43.
  Interpellation 2006:47 av Boris von Uexküll (m) om cancerplanen och dess handläggningLS 0605-0903
  Interpellationen
 5. 44.
  Interpellation 2006:48 av Lennart Rohdin (fp) om stöd till pojkar som mår dåligtLS 0605-0904
  Interpellationen
 6. 45.
  Interpellation 2006:49 av Olov Lindquist (fp) om att äldre ska få möjlighet till lindring med syrgas på äldreboenden vid vård i livets slutLS 0605-0905
  Interpellationen
 7. 46.
  Interpellation 2006:50 av Margaretha Herthelius (fp) om behov av ett bättre samarbete mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Maria Ungdom rörande missbruksproblemLS 0605-0906
  Interpellationen
 8. 47.
  Interpellation 2006:51 av Gunilla Thorsson (fp) om spädbarnsverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrinLS 0605-0907
  Interpellationen
 9. 48.
  Interpellation 2006:52 av John Glas (fp) om förbättrad hjärtrehabilitering för kvinnor i södra länsdelenLS 0605-0908
  Interpellationen
 10. 49.
  Interpellation 2006:53 av Maria Halkiewicz (fp) om höga kostnader för asylsökande för vårdLS 0605-0909
  Interpellationen
 11. 50.
  Interpellation 2006:54 av Pia Lidwall (kd) om evidensbasering av komplementärmedicinLS 0605-0910
  Interpellationen
 12. 51.
  Interpellation 2006:55 av Stig Nyman (kd) om lika lön för lika arbeteLS 0605-0911
  Interpellationen
 13. 52.
  Interpellation 2006:56 av Cecilia Carpelan (fp) om förebyggande av våld mot SL-personalenLS 0605-0912
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-06-28
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut & protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.