Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 december 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 9 december 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 09 december 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet direkt på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktigeLS 0811-1091

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 5.
  Återremitterat förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010 2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013 (förslag 98)LS 0805-0479

   

  Hela budgetförslaget

   

  Förslaget uppdelat

   

  Landstingsstyrelsens förslag, inkl bilaga 1

   

  Bilaga 2 Socialdemokraternas budgetförslag

   

  Bilaga 3 Vänsterpartiets budgetförslag

   

  Bilaga 4 Miljöpartiets budgetförslag

   

  Bilaga 5 Protokoll från revisionens budgetberedning

   

  Bilaga 6 Minnesanteckningar från CSG

   

  Bilaga 7 Landstingsdirektörens PM

   

   

 2. 6.
  Verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 83)LS 0805-0506Landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Försäljning av del av Beckomberga 1:1, Stockholms kommun (förslag 84)LS 0806-0758

  Landstingsstyrelsens förslag

 4. 8.
  Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar (förslag 85)LS 0809-0829

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008 (förslag 86)LS 0810-0917

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 10.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing (förslag 87)LS 0810-0925

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 11.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 88)LS 0810-0946

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 12.
  Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB (förslag 89)LS 0810-0897

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 13.
  Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (förslag 90)LS 0808-0754

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 14.
  Uppdrag till AB Storstockholms Lokaltrafik om förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar (förslag 91)LS 0712-1398

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd (m)

 1. 15.
 2. 16.
  Motion 2005:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ansvarsutkrävande inom landstinget (förslag 93)LS 0502-0284

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 17.
  Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om lika villkor för hantering av vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform(förslag 94)LS 0709-0933

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 18.
  Motion 2007:37 av Håkan Jörnehed m fl (v) om det ökande khatmissbruket i Stockholms län och landstingets insatser (förslag 95)LS 0709-0932

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (c)

 1. 19.
  Motion 2006:22 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att smarta energilösningar måste utvecklas snabbare (förslag 96)LS 0611-1830

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 20.
  Valärenden (förslag 97)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 22.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Interpellation 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i busstrafikenLS 0810-0877

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 2. 24.
  Interpellation 2008:43 av Lars Dahlberg (s) om utebliven statlig finansieringLS 0810-0879

  Interpellationen 

  Interpellationssvaret

   

 3. 25.
  Interpellation 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar m.m.LS 0810-0881

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 4. 26.
  Interpellation 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval StockholmLS 0810-0883

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 5. 27.
  Interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0810-0878

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 6. 28.
  Interpellation 2008:47 av Vivianne Gunnarsson (mp) om dricksvattenförsörjningen vid stora kriserLS 0810-0880

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 7. 29.
  Interpellation 2008:48 av Lars Dahlberg (s) om läkarkompetensen på ambulanshelikopternLS 0810-0882

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 8. 30.
  Interpellation 2008:49 av Dag Larsson (s) om köer och missnöje inom psykiatrinLS 0810-0884

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

   

 9. 31.
  Interpellation 2008:50 av Ingela Nylund Watz (s) om de stora besparingarna inom sjukvården i SödertäljeLS 0811-1083

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 10. 32.
  Interpellation 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården HögalidLS 0811-1084

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 11. 33.
  Interpellation 2008:52 av Pia Ortiz-Venegas (v) om rätten till en egen läkareLS 0811-1085

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2008:53 av Dag Larsson (s) om den dåliga vården för de hemlösaLS 0812-1131

  Interpellationen

   

 2. 35.
  Interpellation 2008:54 av Birgitta Sevefjord (v) om hur Engelbrektskliniken kan få auktorisationLS 0812-1133

  Interpellationen

   

 3. 36.
  Interpellation 2008:55 av Raymond Wigg (mp) angående den fortsatta utvecklingen av hälsopedagogikLS 0812-1135

  Interpellationen

   

 4. 37.
  Interpellation 2008:56 av Juan Carlos Cebrian (s) om bristande trygghet för äldre inom hemsjukvårdenLS 0812-1136

  Interpellationen

   

 5. 38.
  Interpellation 2008:57 av Håkan Jörnehed (v) om städningen på våra sjukhusLS 0812-1139

  Interpellationen

   

 6. 39.
  Interpellation 2008:58 av Christos Tsoukatos (s) om bristande valfrihet inom rehabilitering för strokepatienter över 65 årLS 0812-1134

  Interpellationen

   

 7. 40.
  Interpellation 2008:59 av Birgitta Sevefjord (v) om en total genomlysning av den psykiatriska slutenvården i Stockholms läns landstingLS 0812-1138

  Interpellationen

   

 8. 41.
  Interpellation 2008:60 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om framkomligheten för bussar i linjetrafikLS 0812-1140

  Interpellationen

   

 9. 42.
  Interpellation 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om stora problem inom FärdtjänstenLS 0812-1141

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-12-04
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 9 december 2008

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Revisorernas novemberrapport till landstingsfullmäktigeLS 0811-1091

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 5.
  Återremitterat förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010 2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013 (förslag 98)LS 0805-0479

  Fullmäktiges beslut i ärendet redovisas i protokollet som justeras den 17 december 2008

   

  Hela budgetförslaget

   

  Förslaget uppdelat

   

  Landstingsstyrelsens förslag, inkl bilaga 1

   

  Bilaga 2 Socialdemokraternas budgetförslag

   

  Bilaga 3 Vänsterpartiets budgetförslag

   

  Bilaga 4 Miljöpartiets budgetförslag

   

  Bilaga 5 Protokoll från revisionens budgetberedning

   

  Bilaga 6 Minnesanteckningar från CSG

   

  Bilaga 7 Landstingsdirektörens PM

   

   

 2. 6.
  Verksamhetsplan och budgetram 2009 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 83)LS 0805-0506
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Försäljning av del av Beckomberga 1:1, Stockholms kommun (förslag 84)LS 0806-0758

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

 4. 8.
  Borgensförbindelse för landstingsägda bolag vid leasingfinansiering av investeringar (förslag 85)LS 0809-0829

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 9.
  Månadsbokslut för september 2008 samt prognos för helåret 2008 (förslag 86)LS 0810-0917

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen.

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen.

   

   

 6. 10.
  Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing (förslag 87)LS 0810-0925

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 11.
  Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 88)LS 0810-0946

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 12.
  Överlåtelse av kliniker inom Folktandvården Stockholms län AB (förslag 89)LS 0810-0897

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 9. 13.
  Europeisk deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (förslag 90)LS 0808-0754

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt tilläggsförslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

   

 10. 14.
  Uppdrag till AB Storstockholms Lokaltrafik om förvaltningen av landstingsägda kollektivtrafikanläggningar (förslag 91)LS 0712-1398

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

 1. 15.
 2. 16.
  Motion 2005:7 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ansvarsutkrävande inom landstinget (förslag 93)LS 0502-0284

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 3. 17.
  Motion 2007:41 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om lika villkor för hantering av vinster/överskott i skattefinansierad hälso- och sjukvård oavsett driftsform(förslag 94)LS 0709-0933

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

 4. 18.
  Motion 2007:37 av Håkan Jörnehed m fl (v) om det ökande khatmissbruket i Stockholms län och landstingets insatser (förslag 95)LS 0709-0932

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 19.
  Motion 2006:22 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att smarta energilösningar måste utvecklas snabbare (förslag 96)LS 0611-1830

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 20.
  Valärenden (förslag 97)

  Förslaget

   

  Fullmäktiges Val

   

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:39 av Gunilla Roxby Cromvall m fl (v) om att återinföra trådbussar i Stockholms innerstad  LS 0812-1157

  Motionen

   

  Motion 2008: 40 av Jan Strömdahl (v) om tunnelbanan Slussen -Gamla Stan  LS 0812-1158

  Motionen

   

Frågor

 1. 22.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor besvarades:

   

  1)
  Inger Ros (s) frågade:

   

  Känner du dig nöjd med utfallet av det avtal som tecknats om läkarinsatser vid Södertäljes äldreboenden?

   

  Frågan besvarades av ordföranden i södra sjukvårdsstyrelsen Olov Lindquist (fp)

   

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

   

  Tycker du att det är problematiskt att landstinget auktoriserat Engelbrektskliniken vars ledande företrädare har över 150 miljoner kronor i skulder, obetalda skatter och en större andel obetalda fastighetslån?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

  3)
  Raymond Wigg (mp) frågade:

   

  Anser du att den viktigaste uppgiften för SLSO:s styrelse är att privatisera den offentliga primärvården?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

   

  4)
  Juan Carlos Cebrían (s) frågade:

   

  Anser du att 201 stycken genomförda hälsosamtal för äldre hittills i år är ett bra resultat?

   

  Frågan besvarades av ordföranden i Äldreberedningen Pia Lidwall (kd)

   

  5)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

   

  Kommer du att stänga igen Cityakutens verksamhet under mandatperioden?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

  6)
  Staffan Holmberg (s) frågade:

   

  Avser skärgårdslandstingsrådet att ingripa för att garantera en god tillgänglighet till BVC i södra skärgården?

   

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

   

  7)
  Gunilla Roxby Cromvall (v) frågade:

   

  Är du nöjd med den språkutbildning som personalen vid färdtjänstens växel i Moldavien genomgår?

   

  Frågan besvarades av Färdtjänstnämndens 1:e vice ordförande Carl Grufman (m)

   

  8)
  Anders Johansson (s) frågade:

   

  Har du för avsikt att tillåta försämrad pendeltågstrafik för SL-resenärer i Märsta och Rosersberg när Arlanda ska ges bättre kollektivtrafikanslutningar?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

  9)
  Dag Larsson (s) frågade:

   

  Efter socialstyrelsens beslut om HPV-vaccin för flickor i årskurs fem och sex – är du beredd att göra en engångsinsats och erbjuda ytterligare årskullar vaccin?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   

   

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Interpellation 2008:42 av Åke Askensten (mp) om problem för rörelsehindrade i busstrafikenLS 0810-0877

  Interpellationen

  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades

   

 2. 24.
  Interpellation 2008:43 av Lars Dahlberg (s) om utebliven statlig finansieringLS 0810-0879

  Interpellationen 

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 25.
  Interpellation 2008:44 av Åke Askensten (mp) om finansiering av spårvagnar m.m.LS 0810-0881

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 4. 26.
  Interpellation 2008:45 av Dag Larsson (s) om resursfördelningen inom Vårdval StockholmLS 0810-0883

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 5. 27.
  Interpellation 2008:46 av Inger Ros (s) om barnsjukvården inom Stockholms läns landstingLS 0810-0878

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 6. 28.
  Interpellation 2008:47 av Vivianne Gunnarsson (mp) om dricksvattenförsörjningen vid stora kriserLS 0810-0880

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 7. 29.
  Interpellation 2008:48 av Lars Dahlberg (s) om läkarkompetensen på ambulanshelikopternLS 0810-0882

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 30.
  Interpellation 2008:49 av Dag Larsson (s) om köer och missnöje inom psykiatrinLS 0810-0884

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 9. 31.
  Interpellation 2008:50 av Ingela Nylund Watz (s) om de stora besparingarna inom sjukvården i SödertäljeLS 0811-1083

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 10. 32.
  Interpellation 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården HögalidLS 0811-1084

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 11. 33.
  Interpellation 2008:52 av Pia Ortiz-Venegas (v) om rätten till en egen läkareLS 0811-1085

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2008:53 av Dag Larsson (s) om den dåliga vården för de hemlösaLS 0812-1131

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 35.
  Interpellation 2008:54 av Birgitta Sevefjord (v) om hur Engelbrektskliniken kan få auktorisationLS 0812-1133

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

 3. 36.
  Interpellation 2008:55 av Raymond Wigg (mp) angående den fortsatta utvecklingen av hälsopedagogikLS 0812-1135

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 4. 37.
  Interpellation 2008:56 av Juan Carlos Cebrian (s) om bristande trygghet för äldre inom hemsjukvårdenLS 0812-1136

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 5. 38.
  Interpellation 2008:57 av Håkan Jörnehed (v) om städningen på våra sjukhusLS 0812-1139

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 6. 39.
  Interpellation 2008:58 av Christos Tsoukatos (s) om bristande valfrihet inom rehabilitering för strokepatienter över 65 årLS 0812-1134

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 7. 40.
  Interpellation 2008:59 av Birgitta Sevefjord (v) om en total genomlysning av den psykiatriska slutenvården i Stockholms läns landstingLS 0812-1138

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 8. 41.
  Interpellation 2008:60 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om framkomligheten för bussar i linjetrafikLS 0812-1140

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 9. 42.
  Interpellation 2008:61 av Gunilla Roxby Cromvall (v) om stora problem inom FärdtjänstenLS 0812-1141

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2008-12-09
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet