Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 8 april 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 8 april 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 08 april 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2007LS 0803-0303

  Anmälan

   

 2. 5.
  Anmälan av Patientsäkerhetskommitténs kvartalsrapport nr 4:2007 och Årsrapport 2007LS 0603-0575

  Anmälan

   

 3. 6.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budget – avrapportering årsbokslut 2007LS 0802-0162

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter Svärd (m)

 1. 7.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 18)LS 0710-1065

  Landstingsstyrelsens förslag

   

   

 2. 8.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2007 samt ansvarsprövning (förslag 19)LS 0803-0311

  Förslaget

  Revisionsberättelserna

   

 3. 9.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 18)LS 0710-1065

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 10.
  Redovisning av implementering av FN:s barnkonvention i landstingets verksamheter (förslag 20)LS 0611-1879

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 5. 11.
  Byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna (förslag 21)LS 0710-1039

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 6. 12.
  Finansiering av spårvägsanläggning och fordon för Djurgårdslinjen (förslag 22)LS 0712-1405

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 13.
  Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 23)LS 0802-0135

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (kd)

 1. 14.
  Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm (förslag 24)LS 0707-0721

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Motioner

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 15.
  Motion 2005:19 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utvecklingen av kollektivtrafiken (förslag 25)LS 0505-0820

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 2. 16.
  Motion 2007:30 av Staffan Holmberg (s) om pendeltågstation i Vega (förslag 26) LS 0705-0525

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 3. 17.
  Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m fl (s) om SL-taxan och kommande utredning (förslag 27)LS 0706-0617

  Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 18.
  Motion 2007:34 av Lars Dahlberg och Johan Sjölander (s) om tillgänglighet och utökad resegaranti (förslag 28)LS 0706-0619

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 19.
  Motion 2007:17 av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoende (förslag 29)LS 0703-0304

  Landstingsstyrelsens förslag

   

Valärenden

 1. 20.
  Valärenden (förslag 30)

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 22.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Bordlagd interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska betydelseLS 0802-0132

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 2. 24.
  Interpellation 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när psykiatrin privatiserasLS 0803-0234

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 3. 25.
  Interpellation 2008:9 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om resursbristen och ökade behov inom epilepsivården i Stockholms läns landstingLS 0803-0236

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 4. 26.
  Interpellation 2008:10 av Lena-Maj Anding (mp) om epilepsivårdenLS 0803-0240

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 5. 27.
  Interpellation 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningarLS 0803-0242

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 6. 28.
  Interpellation 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0803-0235

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 7. 29.
  Interpellation 2008:13 av Erika Ullberg (s) om mödravården i Vårby GårdLS 0803-0237

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 8. 30.
  Interpellation 2008:14 av Staffan Holmberg (s) om trafiken på NynäsbananLS 0803-0241

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 9. 31.
  Interpellation 2008:15 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om den höjda taxan i SL-trafikenLS 0803-0243

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 10. 32.
  Interpellation 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i AB Storstockholms lokaltrafiks styrelse som strider mot beslut i landstingsfullmäktige angående tillgänglighet för människor med funktionshinderLS 0803-0238

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 11. 33.
  Interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbeteLS 0803-0239

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2008:18 av Lars Dahlberg (s) om uteblivna och felaktiga investeringar för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0353

  Interpellationen

   

 2. 35.
  Interpellation 2008:19 av Åke Askensten (mp) om avskedanden och andra personalminskningar inom landstingetLS 0804-0354

  Interpellationen

   

 3. 36.
  Interpellation 2008:20 av Lars Dahlberg (s) om väsentligt försämrad produktivitet för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0355

  Interpellationen

   

 4. 37.
  Interpellation 2008:21 av Lena-Maj Anding (mp) om utveckling av hälsofrämjande sjukhusLS 0804-0356

  Interpellationen

   

 5. 38.
  Interpellation 2008:22 av Inger Ros (s) om förstärkta anslag till ungdomsmottagningarnaLS 0804-0357

  Interpellationen

   

 6. 39.
  Interpellation 2008:23 av Lena-Maj Anding (mp) om arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med ohälsa av dentala materialLS 0804-0358

  Interpellationen

   

 7. 40.
  Interpellation 2008:24 av Kristina Söderlund (s) om karies bland barnLS 0804-0359

  Interpellationen

   

 8. 41.
  Interpellation 2008:25 av Åke Askensten (mp) om piller i stället för personalLS 0804-0360

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-04-03
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid fullmäktiges sammanträde den 8 april 2008

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2007LS 0803-0303

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 5.
  Anmälan av Patientsäkerhetskommitténs kvartalsrapport nr 4:2007 och Årsrapport 2007LS 0603-0575

  Anmälan lades till handlingarna

   

 3. 6.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budget – avrapportering årsbokslut 2007LS 0802-0162

  Anmälan lades till handlingarna

   

Beslutsärenden

 1. 7.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 18)LS 0710-1065

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige hade överläggning i ärendet

   

   

 2. 8.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2007 samt ansvarsprövning (förslag 19)LS 0803-0311

  Förslaget

  Revisionsberättelserna

   

  Beslut enligt fullmäktige

   

   

 3. 9.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2007 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 18)LS 0710-1065

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen med justering av beloppet i första att-satsen till 215.000.000 kronor

   

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen med justering av beloppet i andra att-satsen till 215.000.000 kronor

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen med justering av beloppet i första att-satsen till 215.000.000 kronor

   

  Särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen antecknades av s- och v-ledamöterna med instämmande av mp-ledamöterna.

   

   

 4. 10.
  Redovisning av implementering av FN:s barnkonvention i landstingets verksamheter (förslag 20)LS 0611-1879

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig även till förmån för sitt tilläggsförslag i landstingsstyrelsen

   

   

 5. 11.
  Byggnation av nytt universitetssjukhus i Solna (förslag 21)LS 0710-1039

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

   

 6. 12.
  Finansiering av spårvägsanläggning och fordon för Djurgårdslinjen (förslag 22)LS 0712-1405

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för respektive partis reservation i landstingsstyrelsen

   

   

 7. 13.
  Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB (förslag 23)LS 0802-0135

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

 8. 14.
  Uppdrag kring huvudmannaskap för naturbruksgymnasierna Berga och Säbyholm (förslag 24)LS 0707-0721

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för respektive partis reservation i landstingsstyrelsen

   

   

Motioner

 1. 15.
  Motion 2005:19 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utvecklingen av kollektivtrafiken (förslag 25)LS 0505-0820

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån sin reservation i landstingsstyrelsen

   

   

 2. 16.
  Motion 2007:30 av Staffan Holmberg (s) om pendeltågstation i Vega (förslag 26) LS 0705-0525

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

   

   

 3. 17.
  Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m fl (s) om SL-taxan och kommande utredning (förslag 27)LS 0706-0617

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

 4. 18.
  Motion 2007:34 av Lars Dahlberg och Johan Sjölander (s) om tillgänglighet och utökad resegaranti (förslag 28)LS 0706-0619

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

 5. 19.
  Motion 2007:17 av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa spelberoende (förslag 29)LS 0703-0304

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S-och v- ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

   

   

Valärenden

 1. 20.
  Valärenden (förslag 30)

  Förslaget

  Beslut enligt: Valberedningen

   

Nya motioner

 1. 21.
  Anmälan av motioner

   

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:12 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om kiropraktorer och naprapater
  LS 0804-0372

  Motionen

   

  Motion 2008:13 av Raymond Wigg m fl (mp) om ett ökat cyklande i Stockholmsregionen
  LS 0804-0374

  Motionen

   

  Motion 2008:14 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att utreda huruvida vårdgarantin har en baksida
  LS 0804-0375

  Motionen

   

  Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord (v) och Lena-Maj Anding (mp) m fl om hälso- och sjukvård till papperslösa
  LS 0804-0377

  Motionen

   

  Motion 2008:16 av Jerry Adbo (s) om förebyggande åtgärder för spridningen av HIV
  LS 0804-0378

  Motionen

   

  Motion 2008:17 av Inger Ros (s) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia
  LS 0804-0379

  Motionen

   

   

Frågor

 1. 22.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

   

  Följande frågor besvarades

   

  1)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:

   

  Är det riktigt att det är först-till-kvarn-principen som gäller om två olika personalgrupper vid en och samma vårdenhet ansöker om avknoppning?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

   

  2)
  Mats Skoglund (v) frågade:

   

  Anser du att ägardirektiven till Folktandvården bör omarbetas?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (fp)

   

  3)
  Åke Askensten (mp) frågade:

   

  Anser du att SL:s normala taxor ska gälla på Djurgårdslinjen också efter det att den förlängts?

   

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

  4)
  Tove Sander (s) frågade:

   

  Avser sjukvårdslandstingsrådet ta initiativ till att förlänga avtalet rörande medicinsk service för företagshälsovården i Stockholms län?

   

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (m)

   

  5)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

   

  Kommer du att vidta några omedelbara åtgärder med anledning av konflikten mellan personalen på Stockholms Norra psykiatri och SLSO:s ledning?

   

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (fp)

   

  6)
  Åke Askensten (mp) frågade:

   

  Avser du att aktivera krisledningsutskottet?

   

  Frågan besvarades av Catharina Elmsäter-Svärd (m)

   

  7)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

   

  Är det din uppfattning att det inte behövs venorologer på länets ungdomsmottagningar?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

  8)
  Inger Ros (s) frågade:

   

  Är sjukvårdslandstingsrådet beredd att ompröva Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att konkurrensupphandla lättakuterna och istället följa rekommendationerna från sjukhusstyrelsen på Södersjukhuset?

   

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 23.
  Bordlagd interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska betydelseLS 0802-0132

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 24.
  Interpellation 2008:8 av Dag Larsson (s) om konsekvenser för patienterna när psykiatrin privatiserasLS 0803-0234

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 3. 25.
  Interpellation 2008:9 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om resursbristen och ökade behov inom epilepsivården i Stockholms läns landstingLS 0803-0236

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 4. 26.
  Interpellation 2008:10 av Lena-Maj Anding (mp) om epilepsivårdenLS 0803-0240

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 5. 27.
  Interpellation 2008:11 av Johan Sjölander (s) om synen på personalens inflytande vid avknoppningarLS 0803-0242

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 6. 28.
  Interpellation 2008:12 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0803-0235

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

   

 7. 29.
  Interpellation 2008:13 av Erika Ullberg (s) om mödravården i Vårby GårdLS 0803-0237

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 8. 30.
  Interpellation 2008:14 av Staffan Holmberg (s) om trafiken på NynäsbananLS 0803-0241

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 9. 31.
  Interpellation 2008:15 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om den höjda taxan i SL-trafikenLS 0803-0243

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 10. 32.
  Interpellation 2008:16 av Lena-Maj Anding (mp) om beslut i AB Storstockholms lokaltrafiks styrelse som strider mot beslut i landstingsfullmäktige angående tillgänglighet för människor med funktionshinderLS 0803-0238

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

 11. 33.
  Interpellation 2008:17 av Raymond Wigg (mp) om landstingets miljöarbeteLS 0803-0239

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 34.
  Interpellation 2008:18 av Lars Dahlberg (s) om uteblivna och felaktiga investeringar för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0353

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

 2. 35.
  Interpellation 2008:19 av Åke Askensten (mp) om avskedanden och andra personalminskningar inom landstingetLS 0804-0354

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

 3. 36.
  Interpellation 2008:20 av Lars Dahlberg (s) om väsentligt försämrad produktivitet för AB Storstockholms lokaltrafikLS 0804-0355

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

 4. 37.
  Interpellation 2008:21 av Lena-Maj Anding (mp) om utveckling av hälsofrämjande sjukhusLS 0804-0356

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

 5. 38.
  Interpellation 2008:22 av Inger Ros (s) om förstärkta anslag till ungdomsmottagningarnaLS 0804-0357

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

 6. 39.
  Interpellation 2008:23 av Lena-Maj Anding (mp) om arbetet med att förbättra omhändertagandet av patienter med ohälsa av dentala materialLS 0804-0358

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

 7. 40.
  Interpellation 2008:24 av Kristina Söderlund (s) om karies bland barnLS 0804-0359

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

 8. 41.
  Interpellation 2008:25 av Åke Askensten (mp) om piller i stället för personalLS 0804-0360

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktige

   

   

Senast uppdaterad:
2008-04-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet