Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 november 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 7 november 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 07 november 2006
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3(ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan)
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet

Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Jan Strömdahl

Interimsordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Nya motioner
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning
 2. 2.
  Anmälan av länsstyrelsens inkomna protokoll fört vid slutlig sammanräkning för val till landstingsfullmäktige den 17 september 2006LS 0610-1765
 3. 3.
  Upprop
 4. 4.
  Kungörelse och annonsering
 5. 5.
  Val av ordförande, förste och andre vice ordförande i landstingsfullmäktige samt sekreterare hos fullmäktige och ersättare för denne (förslag 96)LS 0610-1724Landstingsstyrelsens förslag
 6. 6.
  Justering
 7. 7.
  Val av landstingsråd och minoritetsföreträdare m m (förslag 97)LS 0610-1726Landstingsstyrelsens förslag
 8. 8.
  Val av ledamöter och ersättare i landstingsstyrelsen samt ordförande och förste och andre vice ordförande (förslag 98)LS 0610-1722Landstingsstyrelsens förslag
 9. 9.
  Val av ledamöter och ersättare i valberedningen (förslag 99)LS 0610-1725Landstingsstyrelsens förslag
 10. 10.
  Befrielse från uppdrag i fullmäktige (förslag 100)LS 0610-1709 m flLandstingsstyrelsens förslag

Anmälningsärenden

 1. 11.
  Anmälan av Waxholms Ångfartygs AB skrivelse om uppgraderat miljöledningssystem LS 0606-1264Skrivelsen från WÅAB

   

Beslutsärenden

 1. 12.
  Byggande av parkeringsgarage, kvarteret Rackarbacken vid Södersjukhuset (förslag 101)LS 0608-1437Landstingsstyrelsens förslag
  Reviderad sid 3

Nya motioner

 1. 13.
  Anmälan av motioner

Tilläggsärenden

 1. 14.
  Eventuella tilläggsärenden publiceras senare

Anmälan av nya interpellationer

 1. 15.
  Interpellation 2006:61 av Åke Askensten (mp) om trafiksituationen i stockholmsregionen LS 0611-1816Interpellationen
 2. 16.
  Interpellation 2006:62 av Håkan Jörnehed (v) om vad som händer med Venhälsan på Södersjukhuset LS 0611-1817Interpellation
Senast uppdaterad:
2006-10-23
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen