Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 6 december 2011

Landstingsfullmäktige den 6 december 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 6 december 2011
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Anmälan av nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Interpellationer besvaras mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:31 av Erika Ullberg (S) om oligopol inom färdtjänstenLS 1110-1312

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:32 av Yvonne Blombäck (MP) om ordningsvakters befogenheter gentemot unga i kollektivtrafiken LS 1110-1313

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2011:33 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1110-1314

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2011:34 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om kartor i tunnelbanan LS 1110-1315

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 5. 6.
  Bordlagd interpellation 2011:35 av Susanne Nordling (MP) om patienter med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) LS 1110-1316

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 6. 7.
  Interpellation 2011:37 av Dag Larsson (S) om medicinsk kvalitetsrevisionLS 1111-1471

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 7. 8.
  Interpellation 2011:38 av Helene Öberg (MP) om behandling av psykisk ohälsa i primärvården LS 1111-1472

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 8. 9.
  Interpellation 2011:39 av Birgitta Sevefjord (V) om långa ledtider för kvinnor med bröstcancer LS 1111-1473

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 9. 10.
  Interpellation 2011:40 av Tomas Eriksson (MP) om patienter med läkemedel som kan förändra andra läkemedels effekter, så kallad D-interaktionLS 1111-1474

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 10. 11.
  Interpellation 2011:41 av Håkan Jörnehed (V) om att personal säger upp sig i protest på Karolinska Sjukhuset LS 1111-1475

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 11. 12.
  Interpellation 2011:42 av Håkan Jörnehed (V) om regionaliseringen inom kulturområdet LS 1111-1476

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 12. 13.
  Interpellation 2011:43 av Erika Ullberg (S) om bristande kvalitet i pendeltågstrafiken LS 1111-1477

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 13. 14.
  Interpellation 2011:44 av Tomas Melin (MP) om digitala informationsskyltar i kollektivtrafiken LS 1111-1478

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 14. 15.
  Interpellation 2011:45 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om personskador förorsakade av AB SL:s glasdörrsspärrar LS 1111-1479

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 15. 16.
  Interpellation 2011:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trängseln i kollektivtrafiken LS 1111-1480

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

Frågor

Frågor besvaras mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 17.
  Frågestund

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 18.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 19.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 20.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012LS 1105-0780Anmälan
 2. 21.
  Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts LS 1111-1450Anmälan
 3. 22.
  Anmälan av förteckning över uppdrag som inte genomförts LS 1111-1451Anmälan

Beslutsärenden

Beslutsärenden behandlas från klockan 13.00

  Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

  1. 23.
   Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 90) LS 1110-1344Landstingsstyrelsens förslag
  2. 24.
   Specificerade investeringsobjekt för Karolinska Universitetssjukhuset i budget 2012 (förslag 91) LS 1110-1365Landstingsstyrelsens förslag
  3. 25.
   Ny Informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (förslag 92) LS 0910-0859Landstingsstyrelsens förslag
  4. 26.
   Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 93)LS 1109-1166Landstingsstyrelsens förslag
  5. 27.
   Ändringar i ägande och ansvar i AB Transitio (förslag 94) LS 1105-0689Landstingsstyrelsens förslag
  6. 28.
   Ändring av reglemente för lanstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik med anledning av ny kollektivtrafiklag (förslag 95) LS 1110-1288Landstingsstyrelsens förslag
  7. 29.
   Ändring i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset samt ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen (förslag 96) LS 1109-1170, 1109-1217Landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

  1. 30.
   Tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3 (förslag 97) LS 1109-1260Landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

  1. 31.
   Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn (förslag 98) LS 1111-1419 Landstingsstyrelsens förslag
  2. 32.
   Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn (förslag 99) LS 1110-1405Landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

  1. 33.
   Handlingsplan för Stockholms läns landstings folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012-2014 (förslag 100) LS 1109-1185Landstingsstyrelsens förslag
  2. 34.
   Hbt-policy (homo- och bisexuella och transpersoner) för Stockholms läns landsting (förslag 101) LS 1110-1297Landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

  1. 35.
   Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 (förslag 102) LS 1010-0851Landstingsstyrelsens förslag

    

  Motioner

  Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

  1. 36.
   Motion 2011:2 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om utökning av Citybike i hela länet (förslag 85) LS 1101-0085Landstingsstyrelsens förslag
  2. 37.
   Motion 2011:3 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wikholm (S) om att återuppta AB SL:s branschråd (förslag 86) LS 1103-0483Landstingsstyrelsens förslag
  3. 38.
   Motion 2011:9 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förbättrad information till AB SL:s resenärer (förslag 87) LS 1103-0489Landstingsstyrelsens förslag

  Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

  1. 39.
   Motion 2009:28 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar (förslag 88) LS 0910-0864Landstingsstyrelsens förslag
  2. 40.
   Motion 2011:16 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag (förslag 89) LS 1105-0702Landstingsstyrelsens förslag

  Valärenden

  1. 41.

  Anmälan av nya motioner

  1. 42.
   Anmälan av nya motioner

  Anmälan av nya interpellationer

  1. 43.
   Interpellation 2011:47 av Lars Dahlberg (S) om att ägarstyrning utan verktyg inte är någon ägarstyrning LS 1112-1591Interpellationen
  2. 44.
   Interpellation 2011:48 av Helene Öberg (MP) om bristningar vid förlossningLS 1112-1592Interpellationen
  3. 45.
   Interpellation 2011:49 av Håkan Jörnehed (V) om landstingets agerande vid vanvård inom kommunens äldreomsorg LS 1112-1593Interpellationen
  4. 46.
   Interpellation 2011:50 av Michel Silvestri (MP) om elektroniska journalsystem, patient(data)säkerhet och patientintegritetLS 1112-1595Interpellationen
  5. 47.
   Interpellation 2011:51 av Laila Leymann (V) om patientinformation inom hälso- och sjukvården LS 1112-1596Interpellationen
  Senast uppdaterad:
  2011-11-24
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen

  Kort om besluten

   

  Inledning
  Besvarande av interpellationer
  Frågor
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
  Kungörelse och annonsering
  Anmälningsärenden
  Beslutsärenden
  Motioner
  Valärenden
  Anmälan av nya motioner
  Anmälan av nya interpellationer

  Inledning

  1. 1.
   Inledning och justering m.m.

  Besvarande av interpellationer

  1. 2.
   Bordlagd interpellation 2011:31 av Erika Ullberg (S) om oligopol inom färdtjänstenLS 1110-1312

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

    

   Interpellationen besvarades.

  2. 3.
   Bordlagd interpellation 2011:32 av Yvonne Blombäck (MP) om ordningsvakters befogenheter gentemot unga i kollektivtrafiken LS 1110-1313

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

    

   Interpellationen besvarades.

  3. 4.
   Bordlagd interpellation 2011:33 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1110-1314

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

    

   Interpellationen besvarades.

  4. 5.
   Bordlagd interpellation 2011:34 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om kartor i tunnelbanan LS 1110-1315

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

    

   Interpellationen besvarades.

  5. 6.
   Bordlagd interpellation 2011:35 av Susanne Nordling (MP) om patienter med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) LS 1110-1316

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

    

   Interpellationen besvarades.

  6. 7.
   Interpellation 2011:37 av Dag Larsson (S) om medicinsk kvalitetsrevisionLS 1111-1471

    

   Interpellationen bordlades.

  7. 8.
   Interpellation 2011:38 av Helene Öberg (MP) om behandling av psykisk ohälsa i primärvården LS 1111-1472

    

   Interpellationen bordlades.

  8. 9.
   Interpellation 2011:39 av Birgitta Sevefjord (V) om långa ledtider för kvinnor med bröstcancer LS 1111-1473

    

   Interpellationen bordlades.

  9. 10.
   Interpellation 2011:40 av Tomas Eriksson (MP) om patienter med läkemedel som kan förändra andra läkemedels effekter, så kallad D-interaktionLS 1111-1474

    

   Interpellationen bordlades.

  10. 11.
   Interpellation 2011:41 av Håkan Jörnehed (V) om att personal säger upp sig i protest på Karolinska Sjukhuset LS 1111-1475

    

   Interpellationen bordlades.

  11. 12.
   Interpellation 2011:42 av Håkan Jörnehed (V) om regionaliseringen inom kulturområdet LS 1111-1476

    

   Interpellationen bordlades.

  12. 13.
   Interpellation 2011:43 av Erika Ullberg (S) om bristande kvalitet i pendeltågstrafiken LS 1111-1477

    

   Interpellationen bordlades.

  13. 14.
   Interpellation 2011:44 av Tomas Melin (MP) om digitala informationsskyltar i kollektivtrafiken LS 1111-1478

    

   Interpellationen bordlades.

  14. 15.
   Interpellation 2011:45 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om personskador förorsakade av AB SL:s glasdörrsspärrar LS 1111-1479

    

   Interpellationen bordlades.

  15. 16.
   Interpellation 2011:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trängseln i kollektivtrafiken LS 1111-1480

    

   Interpellationen bordlades.

  Frågor

  1. 17.
   Frågestund

   Besvarade frågor vid fullmäktiges sammanträde den 6 december 2011

    

   1. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Är du nöjd med upphandlingen av vården för tortyrskadade?

    

   2. Fråga av Raymond Wigg (MP) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Ser Du, med tanke på de stora investeringsbehov som ligger framför oss i Stockholms läns landsting på mer än 100 miljarder de närmaste tio åren med oro på de den ökade skuldsättningen?

    

   3. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP: Anser du att det är bra att det verkar råda kartellbildning på akutsjukhusen i SLL vad gäller ingångslönerna för sjuksköterskor?

    

   4. Fråga av Nanna Wikholm (S) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Delar du de kritiska synpunkter som landstingets förvaltning för tillväxt, miljö och regionplanering fäller i sitt yttrande över Spårvägs- och stomnätstrategin?

    

   5. Fråga av Agnetha Boström (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Avser landstingsrådet ta fram åtgärder för att förbättra kvinnosjukvården?

    

   6. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Kommer Nya Karolinska sjukhuset att byggas enligt Handisams byggnormer för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

    

   7. Fråga av Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Birgitta Rydberg (FP): Kan du garantera att Carema Hjärnhälsan håller fullgod kvalitet?

    

   8. Fråga av Tomas Melin (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är det trafiklandstingsrådets uppfattning att våra kollektivtrafikresenärer ska vänta till spärrarna slagit igen, för att kunna vara trygga med att få en säker passage?

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

  1. 18.
   Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

  Kungörelse och annonsering

  1. 19.
   Kungörelse och annonsering

  Anmälningsärenden

  1. 20.
   Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012LS 1105-0780
   Anmälan lades till handlingarna.
  2. 21.
   Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts LS 1111-1450
   Anmälan lades till handlingarna.
  3. 22.
   Anmälan av förteckning över uppdrag som inte genomförts LS 1111-1451
   Anmälan lades till handlingarna.

  Beslutsärenden

  1. 23.
   Kvartalsrapport per september 2011 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 90) LS 1110-1344
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  2. 24.
   Specificerade investeringsobjekt för Karolinska Universitetssjukhuset i budget 2012 (förslag 91) LS 1110-1365
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  3. 25.
   Ny Informationssäkerhetspolicy och nya riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (förslag 92) LS 0910-0859
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  4. 26.
   Uppdatering av finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 93)LS 1109-1166
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  5. 27.
   Ändringar i ägande och ansvar i AB Transitio (förslag 94) LS 1105-0689
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  6. 28.
   Ändring av reglemente för lanstingsstyrelsen och nämnder samt bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik med anledning av ny kollektivtrafiklag (förslag 95) LS 1110-1288
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  7. 29.
   Ändring i de specifika ägardirektiven för Karolinska Universitetssjukhuset, ändringar i reglementet för landstingsstyrelsen och Karolinska Universitetssjukhuset samt ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen (förslag 96) LS 1109-1170, 1109-1217
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  8. 30.
   Tidplan för implementering av investeringsstrategi, etapp 1 till 3 (förslag 97) LS 1109-1260
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  9. 31.
   Årsredovisningar 2010 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn (förslag 98) LS 1111-1419
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  10. 32.
   Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet Östra Södertörn (förslag 99) LS 1110-1405
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  11. 33.
   Handlingsplan för Stockholms läns landstings folkhälsopolicy, Handling för hälsa 2012-2014 (förslag 100) LS 1109-1185
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  12. 34.
   Hbt-policy (homo- och bisexuella och transpersoner) för Stockholms läns landsting (förslag 101) LS 1110-1297
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  13. 35.
   Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting 2012-2016 (förslag 102) LS 1010-0851
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

  Motioner

  1. 36.
   Motion 2011:2 av Yvonne Blombäck m.fl. (MP) om utökning av Citybike i hela länet (förslag 85) LS 1101-0085
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  2. 37.
   Motion 2011:3 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wikholm (S) om att återuppta AB SL:s branschråd (förslag 86) LS 1103-0483
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  3. 38.
   Motion 2011:9 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förbättrad information till AB SL:s resenärer (förslag 87) LS 1103-0489
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  4. 39.
   Motion 2009:28 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om att förbättra hälsan för ensamföräldrar (förslag 88) LS 0910-0864
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
  5. 40.
   Motion 2011:16 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att öka användningen av hälsoekonomiska analyser som beslutsunderlag (förslag 89) LS 1105-0702
   Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

  Valärenden

  1. 41.
   Valärenden (förslag 103 och 104)

   Beslut enligt Valberedningens förslag

   Beslut enligt Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag

  Anmälan av nya motioner

  1. 42.

  Anmälan av nya interpellationer

  1. 43.
   Interpellation 2011:47 av Lars Dahlberg (S) om att ägarstyrning utan verktyg inte är någon ägarstyrning LS 1112-1591
   Interpellationen
  2. 44.
   Interpellation 2011:48 av Helene Öberg (MP) om bristningar vid förlossningLS 1112-1592
   Interpellationen
  3. 45.
   Interpellation 2011:49 av Håkan Jörnehed (V) om landstingets agerande vid vanvård inom kommunens äldreomsorg LS 1112-1593
   Interpellationen
  4. 46.
   Interpellation 2011:50 av Michel Silvestri (MP) om elektroniska journalsystem, patient(data)säkerhet och patientintegritetLS 1112-1595
   Interpellationen
  5. 47.
   Interpellation 2011:51 av Laila Leymann (V) om patientinformation inom hälso- och sjukvården LS 1112-1596
   Interpellationen
  Senast uppdaterad:
  2010-12-06
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen