Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 december 2012

Dag:
Tisdag den 4 december 2012
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-TV:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande


Dagordning i pdf-format

Dagordning

 

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral
 2. LS 1205-0639
 3. 3.
  Bordlagd interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral
 4. LS 1205-0640
 5. 4.
  Bordlagd interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral
 6. LS 1205-0641
 7. 5.
  Bordlagd interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa
 8. LS 1205-0642
 9. 6.
  Bordlagd interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv
 10. LS 1206-0830
 11. 7.
  Bordlagd interpellation 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården
 12. LS 1209-1198
 13. 8.
  Bordlagd interpellation 2012:17 av Håkan Jörnehed (V) om sommarsituationen på sjukhusen
 14. LS 1209-1199
 15. 9.
  Bordlagd interpellation 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen
 16. LS 1209-1200
 17. 10.
  Bordlagd interpellation 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård
 18. LS 1209-1201
 19. 11.
  Interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården
 20. LS 1210-1376

Besvarande av frågor

 1. 12.
  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 13.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 14.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 15.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige
 2. LS 1210-1304
 3. Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets 3 efter Jon Möller (MP) utse Yvonne Andersson (MP)
 4. 16.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2013
 5. LS 1205-0671

Beslutsärenden

 1. 17.
  Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting (förslag 96)
 2. LS 1211-1541

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 18.
  Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 73)
 2. LS 1206-0884
 3. 19.
  Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting (förslag 74)
 4. LS 1206-0827, 1205-0740, 1205-0729, 1205-0727, 1205-0679, 1204-0573
 5. 20.
  Tecknande av aktier i X2 Kollektivtrafik AB (förslag 75)
 6. LS 1201-0190
 7. 21.
  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 76)
 8. LS 1208-1010
 9. 22.
  Riktlinjer för landstingets internationella arbete (förslag 77)
 10. LS 1103-0413
 11. 23.
  Förlängning av TioHundraprojektet (förslag 79)
 12. LS 1208-1034
 13. 24.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg (förslag 78)
 14. LS 1210-1325
 15. 25.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2011 (förslag 80)
 16. LS 1206-0833

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 1. 26.
  Genomförandebeslut av ombyggnation av Eastmanfastigheten (förslag 81)
 2. LS 1210-1329

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

 1. 27.
  Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn (förslag 82)
 2. LS 1210-1368
 3. 28.
  Inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund (förslag 83)
 4. LS 1208-1119

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (M) Rotel II

 1. 29.
  Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län (förslag 84)
 2. LS 1209-1252

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 1. 30.
  Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda (förslag 85)
 2. LS 1209-1265

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 1. 31.
  Bordlagd motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan (förslag 62)
 2. LS 1110-1333

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 32.
  Motion 2011:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att se över och modernisera reglerna för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting (förslag 86)
 2. LS 1110-1335
 3. 33.
  Motion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar (förslag 87)
 4. LS 1202-0281
 5. 34.
  Motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet (förslag 88)
 6. LS 1202-0282
 7. 35.
  Motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting (förslag 89)
 8. LS 1112-1624

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 1. 36.
  Motion 2011:1 av Conny Fogelström (S) om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Stockholm Nordost (förslag 90)
 2. LS 1101-0084

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 1. 37.
  Motion 2012:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa karantänsregler för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Stockholms läns landsting till konkurrerande privat verksamhet (förslag 91)
 2. LS 1202-0285

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

 1. 38.
  Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier (förslag 92)
 2. LS 0906-0527

Valärenden

 1. 39.
  Valärenden (förslag 93, 94 och 95)

Nya motioner

 1. 40.
  Anmälan av nya motioner

Tilläggsärenden

 1. 41.
  Valärenden (förslag 97)
 2. LS 1211-1606
 3. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag avseende nomineringar till styrelserna för Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde

Anmälan av nya interpellationer

 1. 42.
  Interpellation 2012:21 av Anders Lönnberg (S) om andrologi
 2. LS 1211-1616
 3. 43.
  Interpellation 2012:22 av Tomas Eriksson (MP) om hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet i Stockholms län
 4. LS 1211-1617
 5. 44.
  Interpellation 2012:23 av Erika Ullberg (S) om villkoren för personal inom biljettkontrollen
 6. LS 1211-1618
 7. 45.
  Interpellation 2012:24 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de uppsagda biljettkontrollanterna
 8. LS 1211-1619
 9. 46.
  Interpellation 2012:25 av Håkan Jörnehed (V) om hörapparater
 10. LS 1211-1620
 11. 47.
  Interpellation 2012:26 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om framtiden för Spårväg Syd
 12. LS 1211-1621
Senast uppdaterad: 2012-03-12
Ansvarig redaktör: Karin Mikaelsson
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral
 2. LS 1205-0639
 3. Interpellationen besvarades
 4. 3.
  Bordlagd interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral
 5. LS 1205-0640
 6. Interpellationen besvarades
 7. 4.
  Bordlagd interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral
 8. LS 1205-0641
 9. Interpellationen besvarades
 10. 5.
  Bordlagd interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa
 11. LS 1205-0642
 12. Interpellationen besvarades
 13. 6.
  Bordlagd interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv
 14. LS 1206-0830
 15. Interpellationen besvarades
 16. 7.
  Bordlagd interpellation 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården
 17. LS 1209-1198
 18. Interpellationen besvarades
 19. 8.
  Bordlagd interpellation 2012:17 av Håkan Jörnehed (V) om sommarsituationen på sjukhusen
 20. LS 1209-1199
 21. Interpellationen besvarades
 22. 9.
  Bordlagd interpellation 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen
 23. LS 1209-1200
 24. Interpellationen bordlades
 25. 10.
  Bordlagd interpellation 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård
 26. LS 1209-1201
 27. Interpellationen bordlades
 28. 11.
  Interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården
 29. LS 1210-1376
 30. Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 1. 12.
  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00
  Frågor som besvarades vid sammanträdet

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 13.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 14.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Anmälan av lokala nämnders och styrelsers budgetar år 2013
 2. LS 1205-0671

Beslutsärenden

 1. 17.
  Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting (förslag 96)
 2. LS 1211-1541
 3. 18.
  Finanspolicy för Stockholms läns landsting inklusive placeringspolicy för pensionsmedel (förslag 73)
 4. LS 1206-0884
 5. 19.
  Delårsrapport per augusti 2012 för Stockholms läns landsting (förslag 74)
 6. LS 1206-0827, 1205-0740, 1205-0729, 1205-0727, 1205-0679, 1204-0573
 7. 20.
  Tecknande av aktier i X2 Kollektivtrafik AB (förslag 75)
 8. LS 1201-0190
 9. 21.
  Ändringar i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder och bolagsordning samt specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 76)
 10. LS 1208-1010
 11. 22.
  Riktlinjer för landstingets internationella arbete (förslag 77)
 12. LS 1103-0413
 13. 23.
  Förlängning av TioHundraprojektet (förslag 79)
 14. LS 1208-1034
 15. 24.
  Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg (förslag 78)
 16. LS 1210-1325
 17. 25.
  Stiftelsernas årsredovisningar 2011 (förslag 80)
 18. LS 1206-0833
 19. 26.
  Genomförandebeslut av ombyggnation av Eastmanfastigheten (förslag 81)
 20. LS 1210-1329
 21. 27.
  Årsredovisningar 2011 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Nacka, Södertälje, Värmdö och Östra Södertörn (förslag 82)
 22. LS 1210-1368
 23. 28.
  Inrättande av Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem samt förtida upphörande av Botkyrka och Huddinge samordningsförbund (förslag 83)
 24. LS 1208-1119
 25. 29.
  Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län (förslag 84)
 26. LS 1209-1252
 27. 30.
  Justeringar i biljettsortiment och priser angående ny pendeltågstrafik till Uppsala och Arlanda (förslag 85)
 28. LS 1209-1265

Motioner

 1. 31.
  Bordlagd motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan (förslag 62)
 2. LS 1110-1333
 3. 32.
  Motion 2011:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att se över och modernisera reglerna för visstidspension för politiker i Stockholms läns landsting (förslag 86)
 4. LS 1110-1335
 5. 33.
  Motion 2012:1 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om effektivt användande och sparsamhet med skattebetalarnas pengar (förslag 87)
 6. LS 1202-0281
 7. 34.
  Motion 2012:2 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om ökad insyn vid försäljning av privatdriven vård- och trafikverksamhet (förslag 88)
 8. LS 1202-0282
 9. 35.
  Motion 2011:46 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om att stoppa riskkapitalbolag i Stockholms läns landsting (förslag 89)
 10. LS 1112-1624
 11. 36.
  Motion 2011:1 av Conny Fogelström (S) om behovet av utbyggd kollektivtrafik till Stockholm Nordost (förslag 90)
 12. LS 1101-0084
 13. 37.
  Motion 2012:5 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa karantänsregler för höga tjänstemän som byter arbetsgivare från Stockholms läns landsting till konkurrerande privat verksamhet (förslag 91)
 14. LS 1202-0285
 15. 38.
  Motion 2009:23 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om avvecklingen av Säbyholm och Berga naturbruksgymnasier (förslag 92)
 16. LS 0906-0527

Valärenden

 1. 39.
  Valärenden (förslag 93, 94 och 95)

Nya motioner

 1. 40.
  Anmälan av nya motioner
  Nedanstående motioner anmäldes och godkändes

Tilläggsärenden

 1. 41.
  Valärenden (förslag 97)
 2. LS 1211-1606

Anmälan av nya interpellationer

 1. 42.
  Interpellation 2012:21 av Anders Lönnberg (S) om andrologi
 2. LS 1211-1616
 3. Interpellationen godkändes
 4. 43.
  Interpellation 2012:22 av Tomas Eriksson (MP) om hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet i Stockholms län
 5. LS 1211-1617
 6. Interpellationen godkändes
 7. 44.
  Interpellation 2012:23 av Erika Ullberg (S) om villkoren för personal inom biljettkontrollen
 8. LS 1211-1618
 9. Interpellationen godkändes
 10. 45.
  Interpellation 2012:24 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de uppsagda biljettkontrollanterna
 11. LS 1211-1619
 12. Interpellationen godkändes
 13. 46.
  Interpellation 2012:25 av Håkan Jörnehed (V) om hörapparater
 14. LS 1211-1620
 15. Interpellationen godkändes
 16. 47.
  Interpellation 2012:26 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om framtiden för Spårväg Syd
 17. LS 1211-1621
 18. Interpellationen godkändes
Senast uppdaterad:
2011-12-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen