Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 maj 2011

Landstingsfullmäktige den 3 maj 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 3 maj 2011
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Anmälan av nya motioner
Valärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering

Besvarande av interpellationer

Interpellationer besvaras mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:6 av Vivianne Gunnarsson (MP) om provtagning av kemikalier i kroppen LS 1101-0059

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:7 av Gunilla Bhur (V) om miljöarbetet i Stockholms läns landstingLS 1101-0060

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 3. 4.
  Interpellation 2011:8 av Ilija Batljan (S) om möjligheter till besparing på läkemedelsområdet LS 1103-0422

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 4. 5.
  Interpellation 2011:9 av Helene Öberg (MP) om vård av papperslösaLS 1103-0423

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 5. 6.
  Interpellation 2011:10 av Birgitta Sevefjord (V) om framtiden för Karolinska Folkhälsoakademien (KFA) LS 1103-0424

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 6. 7.
  Interpellation 2011:11 av Helene Hellmark Knutsson (S) om kapaciteten i tunnelbanan LS 1103-0425

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 7. 8.
  Interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för prostatacancer med PSA-prov LS 1103-0426

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 8. 9.
  Interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart arbetskraftLS 1103-0427

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 9. 10.
  Interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folk LS 1103-0428

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 10. 11.
  Interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken LS 1103-0429

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 11. 12.
  Interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som inte anmäls LS 1103-0430

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 12. 13.
  Interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk LS 1103-0431

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 13. 14.
  Interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1103-0432

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 14. 15.
  Interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret 2012LS 1103-0433

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

Frågor

Frågor besvaras mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 16.
  Frågor som besvarades vid sammanträdetLS 1105-0694

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 17.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 18.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 19.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NV efter Peter Kockum (M) inkalla Anna-Karin Ullgren (M), och till ny ersättare utse Shahiduzzaman Quoreshi (M), till ny ersättare i valkrets 2 efter Tomas Rudin (S) utse Benny Hanqvist (S) och till ny ersättare i valkrets 5 efter Elinor Johansson (M) utse Britt-Marie Elofsdotter-Lagerqvist (M)
 2. 20.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2010

Beslutsärenden

Beslutsärenden behandlas från klockan 13.00

  Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

  1. 21.
   Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2010 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 22)LS 1010-0785

    Landstingsstyrelsens förslag

  2. 22.
   Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2010 samt ansvarsprövning (förslag 23)LS 1104-0599Fullmäktiges presidiums förslag
  3. 23.
   Beslut i ärendet om årsredovisning år 2010 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 22) LS 1010-0785

    Landstingsstyrelsens förslag

  4. 24.
   Uppföljning av genomförda åtgärder inom upphandlingsområdet samt förslag till ändring i upphandlingspolicy (förslag 24)LS 1102-0181Landstingsstyrelsens förslag

    

  5. 25.
   Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science (förslag 25) LS 1103-0494Landstingsstyrelsens förslag

    

  6. 26.
   Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 26)LS 1103-0482Landstingsstyrelsens förslag

    

  7. 27.
   Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing (förslag 27)LS 1103-0336Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M), Rotel II

  1. 28.
   Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö (förslag 28)LS 1010-0846Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 29.
   Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge och hantering av ackumulerat överskott (förslag 29)LS 1010-0844Landstingsstyrelsens förslag

  Motioner

  Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

  1. 30.
   Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösa (förslag 30)LS 0804-0377Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 31.
   Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder (förslag 31)LS 1006-0509Landstingsstyrelsens förslag

    

  3. 32.
   Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn (förslag 32) LS 1006-0510Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M), Rotel II

  1. 33.
   Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att Stockholms läns landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivet (förslag 33)LS 0906-0528Landstingsstyrelsens förslag
  2. 34.
   Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet (förslag 34) LS 0910-0866Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (M), Rotel II

  1. 35.
   Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervård (förslag 35) LS 0904-0328Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 36.
   Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar (förslag 36)LS 0910-0865Landstingsstyrelsens förslag

    

  3. 37.
   Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer (förslag 37)LS 0912-1036Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP), Rotel IV

  1. 38.
   Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män (förslag 38) LS 0910-0867Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 39.
   Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsa (förslag 39) LS 1003-0261Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD), Rotel VI

  1. 40.
   Motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatser (förslag 40) LS 0701-0065Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 41.
   Motioner av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att motverka fallskador för länets äldre invånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i Enskede-Vantör (2007:24) samt om att skapa en plan för vården av de äldre med behoven i centrum (2007:25)LS 0704-0419, LS 0704-0420

    Landstingsstyrelsens förslag

  3. 42.
   Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om samordnad vård för multisjuka äldre (förslag 42) LS 0910-0868Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C), Rotel VII

  1. 43.
   Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon (förslag 43) LS 0906-0526Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 44.
   Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan, steg 2 (förslag 44) LS 0910-0863Landstingsstyrelsens förslag

    

  Anmälan av nya motioner

  1. 45.
   Anmälan av nya motioner

  Valärenden

  1. 46.
   Valärenden (förslag 45 och 46) LS 1103-0406, LS 1102-0266 m. fl.

   Valberedningens förslag (45)

   Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag (46)

    

  Anmälan av nya interpellationer

  1. 47.
   Interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609: Trafikering till Gribbylund LS 1104-0662Interpellationen
  Senast uppdaterad:
  2011-04-26
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen

  Kort om besluten

   

  Inledning
  Besvarande av interpellationer
  Frågor
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
  Kungörelse och annonsering
  Anmälningsärenden
  Beslutsärenden
  Motioner
  Anmälan av nya motioner
  Valärenden
  Anmälan av nya interpellationer

  Besvarande av interpellationer

  1. 2.
   Bordlagd interpellation 2011:6 av Vivianne Gunnarsson (MP) om provtagning av kemikalier i kroppen LS 1101-0059

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen besvarades

  2. 3.
   Bordlagd interpellation 2011:7 av Gunilla Bhur (V) om miljöarbetet i Stockholms läns landstingLS 1101-0060

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen besvarades

  3. 4.
   Interpellation 2011:8 av Ilija Batljan (S) om möjligheter till besparing på läkemedelsområdet LS 1103-0422

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen besvarades

  4. 5.
   Interpellation 2011:9 av Helene Öberg (MP) om vård av papperslösaLS 1103-0423

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen besvarades

  5. 6.
   Interpellation 2011:10 av Birgitta Sevefjord (V) om framtiden för Karolinska Folkhälsoakademien (KFA) LS 1103-0424

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen besvarades

  6. 7.
   Interpellation 2011:11 av Helene Hellmark Knutsson (S) om kapaciteten i tunnelbanan LS 1103-0425

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen besvarades

  7. 8.
   Interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för prostatacancer med PSA-prov LS 1103-0426

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  8. 9.
   Interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart arbetskraftLS 1103-0427

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  9. 10.
   Interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folk LS 1103-0428

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  10. 11.
   Interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken LS 1103-0429

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  11. 12.
   Interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som inte anmäls LS 1103-0430

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  12. 13.
   Interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk LS 1103-0431

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  13. 14.
   Interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1103-0432

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  14. 15.
   Interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret 2012LS 1103-0433

   Interpellationen

   Svar på interpellationen

   Interpellationen bordlades

  Frågor

  1. 16.
   Frågor som besvarades vid sammanträdetLS 1105-0694

   1. Från Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M):

   Avser den borgerliga majoriteten att avsätta utrymme i investeringsplanen för de cirka 2 miljarder kronor som behövs vid Södertälje sjukhus?

    

   2. Fråga från Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Riskerar de nya reglerna kring sms-biljetterna att få negativa konsekvenser för ungdomar som ofta reser med sms-biljetter baserade på mobiler med kontantkort?

    

   3. Fråga från Sverre Launy (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Anser du att det är för­svarbart att lägga ner geriatriken i Nynäshamn och flytta verksamheten till Handens när­sjukhus?

    

   4. Fråga från Dag Larsson (S) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Anser du att det är rätt att den vårdgivare som vinner anbudet av geriatrikupphandlingen ska få bestämma om geriatrikenheten i Nynäshamn ska få vara kvar?

    

   5. Fråga från Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Med anledning av de brister i patientsäkerhet och bemötande hos SOS Alarm som på senaste tiden uppmärksammats i media, har du för avsikt att göra en översyn av landstingets avtal för prioriterings- och dirigeringstjänster?

    

   6. Fråga från Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Anser du att anhö­rigperspektivet har beaktats inför beslutet att lägga ner geriatriken i Nynäshamn?

    

   7. Fråga från Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Anser du att det är rimligt att utforma framtidens vårdstruktur så att inget närsjukhus ska finnas längre söderut i länet än Dalens sjukhus i Enskede?

    

   8. Fråga från Shadi Larsson (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är det så att allergipatienter först måste gå till läkaren och få recept på kortisonet, sedan gå till apoteket och hämta ut detta, och därefter återigen gå tillbaka till läkaren för att få en sådan injektion?

    

   9. Fråga från Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Borde man inte ha haft en dialog med Nynäshamnsgeriatriken inför beslutet att lägga ner verksamheten?

    

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

  1. 17.
   Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

  Kungörelse och annonsering

  1. 18.
   Kungörelse och annonsering

  Anmälningsärenden

  1. 19.
   Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NV efter Peter Kockum (M) inkalla Anna-Karin Ullgren (M), och till ny ersättare utse Shahiduzzaman Quoreshi (M), till ny ersättare i valkrets 2 efter Tomas Rudin (S) utse Benny Hanqvist (S) och till ny ersättare i valkrets 5 efter Elinor Johansson (M) utse Britt-Marie Elofsdotter-Lagerqvist (M)

    

   Anmälan lades till handlingarna

  2. 20.
   Anmälan av patientnämndens årsrapport 2010

    

   Anmälan lades till handlingarna

  Beslutsärenden

  1. 22.
   Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2010 samt ansvarsprövning (förslag 23)LS 1104-0599

   Beslut enligt: Fullmäktiges presidiums förslag

  2. 23.
   Beslut i ärendet om årsredovisning år 2010 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 22) LS 1010-0785
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  3. 24.
   Uppföljning av genomförda åtgärder inom upphandlingsområdet samt förslag till ändring i upphandlingspolicy (förslag 24)LS 1102-0181
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  4. 25.
   Ändring av fullmäktiges beslut om bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science (förslag 25) LS 1103-0494
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  5. 26.
   Årsredovisning 2010 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 26)LS 1103-0482
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  6. 27.
   Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing (förslag 27)LS 1103-0336
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  7. 28.
   Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och Värmdö (förslag 28)LS 1010-0846
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  8. 29.
   Avslutande delårsrapport från Samordningsförbundet Haninge och hantering av ackumulerat överskott (förslag 29)LS 1010-0844
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Motioner

  1. 30.
   Motion 2008:15 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) och Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om hälso- och sjukvård till papperslösa (förslag 30)LS 0804-0377
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  2. 31.
   Motion 2010:4 av Erika Ullberg (S) om stopp för åldersdiskriminering av ledamöter i övervakningsnämnder (förslag 31)LS 1006-0509
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  3. 32.
   Motion 2010:5 av Vivianne Gunnarsson och Lena-Maj Anding (MP) om behov av etiska riktlinjer i finanspolicyn (förslag 32) LS 1006-0510
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  4. 33.
   Motion 2009:24 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att Stockholms läns landsting ska utreda konsekvenserna av ädel- och psykiatrireformen utifrån patient och organisationsperspektivet (förslag 33)LS 0906-0528
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  5. 34.
   Motion 2009:30 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om ungdomsmottagningarna och uppsökande verksamhet (förslag 34) LS 0910-0866
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  6. 35.
   Motion 2009:9 av Dag Larsson m.fl. (S) om jämlik cancervård (förslag 35) LS 0904-0328
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  7. 36.
   Motion 2009:29 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av ett resurscentrum för forskning och behandling av patienter med svårdiagnostiserade sjukdomar (förslag 36)LS 0910-0865
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  8. 37.
   Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer (förslag 37)LS 0912-1036
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  9. 38.
   Motion 2009:31 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om inrättande av fler mottagningar för våldsutsatta kvinnor samt inrättande av en mottagning för våldsutsatta män (förslag 38) LS 0910-0867
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  10. 39.
   Motion 2010:2 av Lena-Maj Anding (MP) om fokusrapport om matens och näringsterapins betydelse för psykisk hälsa (förslag 39) LS 1003-0261
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  11. 40.
   Motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatser (förslag 40) LS 0701-0065

   Landstingsstyrelsens förslag

   Ärendet bordlades

  12. 41.
   Motioner av Juan Carlos Cebrian m.fl. (S) om att motverka fallskador för länets äldre invånare och återinföra projektet ”förstärkt fixartjänst” i Enskede-Vantör (2007:24) samt om att skapa en plan för vården av de äldre med behoven i centrum (2007:25)LS 0704-0419, LS 0704-0420
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  13. 42.
   Motion 2009:32 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om samordnad vård för multisjuka äldre (förslag 42) LS 0910-0868
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  14. 43.
   Motion 2009:22 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att göra Stockholms län till en GMO-fri zon (förslag 43) LS 0906-0526
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  15. 44.
   Motion 2009:27 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om fortsatt miljöarbete för att förbättra folkhälsan, steg 2 (förslag 44) LS 0910-0863
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Anmälan av nya motioner

  1. 45.
   Anmälan av nya motioner

    

   Motion 2011:12 av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvården LS 1105-0698

   Motionen

    

   Motion 2011:13 av Yvonne Blombäck m. fl. (MP) om att införa öppna spärrlinjer i kollektivtrafiken LS 1105-0699

   Motionen

    

   Motion 2011:14 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att genomföra en översyn av reglerna för sjukresor LS 1105-0700

   Motionen

    

   Motion 2011:15 av Johan Sjölander (S) om att använda sig av en folkbildningskampanj för att förebygga självmord LS 1105-0701

   Motionen

    

   Motion 2011:16 av Vivianne Gunnarsson m. fl. (MP) om att öka användningen av hälsokemiska analyser som beslutsunderlag LS 1105-0702

   Motionen

    

   Motion 2011:17 av Sverre Launy (V) om försökstrafik med eldrivna bussar

   LS 1105-0703

   Motionen

    

   Motion 2011:18 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att landstinget ska utreda kostnaderna för trängseln i trafiken LS 1105-0704

   Motionen

    

   Motion 2011:19 av Pia Ortiz-Venegas  m. fl. (V) om fri tilldelning av färdtjänstresor

   LS 1105-0705

   Motionen

    

  Anmälan av nya interpellationer

  1. 47.
   Interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609: Trafikering till Gribbylund LS 1104-0662
   Interpellationen
  Senast uppdaterad:
  2011-05-04
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen