Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 3 december 2013


Dag:
Tisdag den 3 december 2013
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Sändningen är sökbar på ärende och talare från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 10.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 13.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 1309-1138

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets Ost efter Lennart Adell Kind (FP) inkalla Mats Larsson (FP) och till ny ersättare efter Larsson utse Jan Liliemark (FP)

 • 14.

  Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

  LS 1305-0679

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

Motioner

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

 • 28.

  Motion 2012:8 av Dag Larsson m.fl. (S) om krav på insyn och offentlighet hos anlitade privata vårdleverantörer (förslag 88)

  LS 1203-0465

 • 29.

  Motion 2012:13 av Kristina Söderlund och Inger Ros (S) om vårdgarantin och en utveckling för en patientfokuserad vård (förslag 89)

  LS 1205-0667

 • 30.

  Motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården (förslag 90)

  LS 1205-0669

 • 31.

  Motion 2012:17 av Helene Hellmark Knutsson och Dag Larsson (S) om reformering av primärvårdens ersättningssystem (förslag 91)

  LS 1206-0854

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (M) Rotel IINy sida

 • 32.

  Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen (förslag 92)

  LS 1209-1220

 • 33.

  Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn (förslag 93)

  LS 1209-1221

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 • 34.

  Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning (förslag 94)

  LS 1302-0272

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 • 35.

  Motion 2012:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda förutsättningarna för ett kvinnohistoriskt museum (förslag 95)

  LS 1212-1652

Valärenden

Nya motioner

 • 37.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 38.

  Interpellation 2013:29 av Yvonne Blombäck (MP) om reskassan m.m.

  LS 1311-1519

 • 39.

  Interpellation 2013:30 av Håkan Jörnehed (V) om stängda vårdplatser

  LS 1311-1520

 • 40.

  Interpellation 2013:31 av Vivianne Gunnarsson (MP) om sjötrafikhållplatser i Värtan och Husarviken

  LS 1311-1521

 • 41.

  Interpellation 2013:32 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om kollektivtrafiken till Friends Arena

  LS 1311-1522

 • 42.

  Interpellation 2013:33 av Birgitta Sevefjord (V) om operationskapaciteten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  LS 1311-1523

 • 43.

  Interpellation 2013:34 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om jämställd snöröjning

  LS 1311-1524

Valärenden


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2013:21 av Yvonne Blombäck (MP) om trafiknämndens roll gällande strategiska diskussioner och beslut

  LS 1309-1127

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2013:22 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om meddelarfrihet i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1128

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2013:23 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landström för Waxholms Ångfartygs AB:s fartyg

  LS 1309-1129

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2013:24 av Birgitta Sevefjord (V) om eventuellt brott mot jävsregler i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1130

 • 6.

  Interpellation 2013:25 av Conny Fogelström (S) om AB Storstockholms Lokaltrafik/trafikförvaltningen avser att efterskänka Arrivas viten

  LS 1310-1298

 • 7.

  Interpellation 2013:26 av Curre Hansson (S) om att AB Storstockholms Lokaltrafik ska ta ledartröjan för el bussen

  LS 1310-1299

 • 8.

  Interpellation 2013:27 av Nanna Wikholm (S) om framtiden för skärgårdstrafiken

  LS 1310-1300

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2013:28 av Dag Larsson (S) om kvalitetsredovisning av Nationella Diabetesregistret (NDR) inom primärvården

  LS 1310-1301

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 11.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 12.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 13.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 1309-1138

  Anmälan lades till handlingarna

 • 14.

  Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms läns landsting

  LS 1305-0679

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

Motioner

 • 28.

  Motion 2012:8 av Dag Larsson m.fl. (S) om krav på insyn och offentlighet hos anlitade privata vårdleverantörer (förslag 88)

  LS 1203-0465

 • 29.

  Motion 2012:13 av Kristina Söderlund och Inger Ros (S) om vårdgarantin och en utveckling för en patientfokuserad vård (förslag 89)

  LS 1205-0667

  Ärendet bordlades.

 • 30.

  Motion 2012:15 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att utvärdera konkurrensutsättningen i vården (förslag 90)

  LS 1205-0669

 • 31.

  Motion 2012:17 av Helene Hellmark Knutsson och Dag Larsson (S) om reformering av primärvårdens ersättningssystem (förslag 91)

  LS 1206-0854

 • 32.

  Motion 2012:19 av Håkan Jörnehed (V) om att inrätta ett närsjukhus med migrationsinriktning i Skärholmen (förslag 92)

  LS 1209-1220

  Ärendet bordlades.

 • 33.

  Motion 2012:20 av Sverre Launy (V) om att utreda förutsättningarna för ett närsjukhus i Nynäshamn (förslag 93)

  LS 1209-1221

 • 34.

  Motion 2013:2 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att tillsätta en kommission som utreder Liljeholmens psykiatriska mottagning (förslag 94)

  LS 1302-0272

 • 35.

  Motion 2012:30 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att utreda förutsättningarna för ett kvinnohistoriskt museum (förslag 95)

  LS 1212-1652

  Ärendet bordlades.

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 38.

  Interpellation 2013:29 av Yvonne Blombäck (MP) om reskassan m.m.

  LS 1311-1519

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2013:30 av Håkan Jörnehed (V) om stängda vårdplatser

  LS 1311-1520

  Interpellationen godkändes

 • 40.

  Interpellation 2013:31 av Vivianne Gunnarsson (MP) om sjötrafikhållplatser i Värtan och Husarviken

  LS 1311-1521

  Interpellationen godkändes

 • 41.

  Interpellation 2013:32 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om kollektivtrafiken till Friends Arena

  LS 1311-1522

  Interpellationen godkändes

 • 42.

  Interpellation 2013:33 av Birgitta Sevefjord (V) om operationskapaciteten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  LS 1311-1523

  Interpellationen godkändes

 • 43.

  Interpellation 2013:34 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om jämställd snöröjning

  LS 1311-1524

  Interpellationen godkändes

Valärenden