Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 27-28 november 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 27-28 november 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 27 november 2007
Tid:
09:30
Sammanträdet inleds den 27 november och fortsätter den 28 november. Båda dagerna börjar sammanträdet klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets 5 efter Andres Käärik (fp) inkalla Lena Huss (fp) och till ny ersättare utse Zazan Sanli (fp), till ny ersättare i valkrets SO efter Maria Strömkvist (s) utse Carl Melin (s), till ny ersättare i valkrets SV efter Berith Grönqvist (s) utse Rose Marie Jacobsson (s) och till ny ersättare i valkrets SV efter Gabriel Atasayar (mp) utse Johan Settersjö (mp)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 5.
  Budget för Stockholms läns landsting för 2008 och planåren 2009-2010 samt investeringsbudget för 2008 och planåren 2009-2012 samt behandling av motion 2006:8 om samordnad informationspolicy för funktionshindrade i kollektivtrafiken, motion 2006:20 om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken, motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kortet, motion 2007:6 om utredning av spårbilssystem, motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken, motion 2007:14 om Landstingshuset som blivande energiföredöme samt motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken (förslag 75)LS 0705-0451, 0603-0561, 0610-1693, 0610-1694, 0702-0181, 0703-0297, 0703-0301 och 0703-0302

  Hela budgetförslaget

  Förslaget uppdelat

  Landstingsstyrelsens förslag inkl bilaga 1

  Bilaga 2 Minnesanteckningar från CSG

  Bilaga 3 Socialdemokraternas förslag till budget

  Bilaga 4 Vänsterpartiets förslag till budget

  Bilaga 5 Miljöpartiets förslag till budget

  Bilaga 6 Landstingsdirektöretns PM

  Bilaga 7 Landstingsrådsberedningens skrivelse, motion 2006:8 och 2006:20

  Bilaga 8 Landstingsrådsberedningens skrivelse, motion 2006:21

  Bilaga 9 Landstingsrådsberedningens skrivelse, motion 2007:6

  Bilaga 10 Landstingsrådsberedningens skrivelse, motion 2007:11

  Bilaga 11 Landstingsrådsberedningens skrivelse, motion 2007:14

  Bilaga 12 Landstingsrådsberedningens skrivelse, motion 2007:15

  Budgeten behandlas i följande ordning:

  Dag 1
  - den 27 november 2007
  Allmänpolitisk debatt
  Valärenden
  AB Storstockholms Lokaltrafik
  Färdtjänstnämnden
  Waxholmsbolaget AB
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Revisorskollegiet


  Dag 2
  - den 28 november 2007
  Hälso- och sjukvårdsnämnden inkl. tandvård och patientnämnden
  Landstingsstyrelsen/finansiering inkl. ägar-, investerings-, miljö- och personalfrågor

  De motioner som ingår i budgetärendet behandlas under respektive nämnd/styrelse.

  Det innebär

  att motion 2006:8 om samordnad informationspolicy för funktionshindrade i kollektivtrafiken, motion 2006:20 om handbok angående tillgängligheten i kollektivtrafiken, motion 2006:21 om studentrabatt för SL-kortet, motion 2007:6 om utredning av spårbilssystem och motion 2007:15 om höjd trafiksäkerhet i busstrafiken behandlas under blocket trafik.

  att motion 2007:11 om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken och motion 2007:14 om Landstingshuset som blivande energiföredöme behandlas under blocket Landstingsstyrelsen.

  Debattöverenskommelse

Valärenden

 1. 6.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 76)
  Förslaget

Nya motioner

 1. 7.
  Anmälan av motioner

Anmälan av nya interpellationer

 1. 8.
  Interpellation 2007:93 av Ingela Nylund Watz (s) om privatisering av sjukvården i Salem, Nykvarn och SödertäljeLS 0711-1292Interpellationen
 2. 9.
  Interpellation 2007:94 av Juan Carlos Cebrian (s) om framtiden för Närvårdscentralen i HökarängenLS 0711-1294Interpellationen
 3. 10.
  Interpellation 2007:95 av Juan Carlos Cebrian (s) om Hökarängens Närvårdscentral och dess betydelse för funktionshindradeLS 0711-1295Interpellationen
 4. 11.
  Interpellation 2007:96 av Juan Carlos Cebrian (s) om förbättrad tillgänglighet till influensavaccinLS 0711-1291Interpellationen
 5. 12.
  Interpellation 2007:97 av Lars Dahlberg (s) om SL AccessLS 0711-1293Interpellationen
Senast uppdaterad:
2007-11-23
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Webb-tv

Här kan du följa mötet från Landstingshuset. Det går även att söka på ärende och talare.