Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 25-26 november 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 25-26 november 2008 med tillägg

Dag:
Onsdag den 26 november 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds den 25 november och fortsätter den 26 november. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till budget för Stockholms läns landsting för 2009 och planåren 2010 2011 samt investeringsbudget för 2009 med inriktningsnivåer för planåren 2010-2013 samt behandling av motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (s) om kapacitetsstarka tvärförbindelser, motion 2008:1 av Lars Dahlberg (s) om biljettinlösen, motion 2008:3 av Johan Sjölander (s) om trygghetsskapande åtgärder, motion 2008:6 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (v) om avgiftsfri kollektivtrafik, motion 2008:7 av Jan Strömdahl m.fl. (v) om att landstinget bör utreda konsekvenserna för verksamheten och ekonomin om Förbifart Stockholm byggs, motion 2008:10 av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om att infoga AB Storstockholms Lokaltrafik i övriga landstingskoncernen (förslag 81)LS 0805-0479, LS 0709-0936, LS 0802-0153, LS 0802-0155, LS 0803-0258, LS 0803-0261, LS 0803-0266

   

  Hela budgetförslaget (4,75 MB)

   

  Förslaget uppdelat

   

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Bilaga 1 Landstingsstyrelsens budgetförslag

   

  Bilaga 2 Minnesanteckningar från CSG

   

  Bilaga 3 Socialdemokraternas budgetförslag

   

  Bilaga 4 Vänsterpartiets budgetförslag

   

  Bilaga 5 Miljöpartiets budgetförslag

   

  Bilaga 6 Landstingsdirektörens PM

   

  Bilaga 7 Motion 2007:39

   

  Bilaga 8 Motion 2008:1

   

  Bilaga 9 Motion 2008:3

   

  Bilaga 10 Motion 2008:6

   

  Bilaga 11 Motion 2008:7

   

  Bilaga 12 Motion 2008:10

   

  Debattöverenskommelse - tidfördelning

   

  Budgeten behandlas i följande ordning:

   

  Dag 1 - den 25 november 2008 - behandlas:
  Allmänpolitisk debatt
  Valärenden
  AB Storstockholms Lokaltrafik
  Färdtjänstnämnden
  Waxholmsbolaget AB
  Regionplane- och trafiknämnden
  Kulturnämnden
  Revisorskollegiet

   

  Dag 2 - den 26 november 2008
  Hälso- och sjukvårdsnämnden inkl. tandvård,
  Patientnämnden
  Landstingsstyrelsen/finansiering inkl ägar-, investerings-, miljö- och personalfrågor

  De motioner som ingår i budgetärendet behandlas under trafikblocket

   

   

Valärenden

 1. 5.
  Valärenden (förslag 82)

   

  Förslaget

   

Nya motioner

 1. 6.
  Anmälan av motionerLS 0811-1099

  Följande motion anmäldes vid mötet: 

  Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (s) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 7.
  Interpellation 2008:50 av Ingela Nylund Watz (s) om de stora besparingarna inom sjukvården i SödertäljeLS 0811-1083

  Interpellationen

   

 2. 8.
  Interpellation 2008:51 av Håkan Jörnehed (v) om stängningen av Hemsjukvården HögalidLS 0811-1084

  Interpellationen

   

 3. 9.
  Interpellation 2008:52 av Pia Ortiz-Venegas (v) om rätten till en egen läkareLS 0811-1085

  Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2008-11-21
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Budgetmöte
2008-11-25