Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2012

Dag:
Tisdag den 23 oktober 2012
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-TV:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärende
Beslutsärenden 
Motioner 
Valärenden
Nya motioner
Tilläggsärenden
Anmälan av ny interpellation

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre
 2. LS 1203-0433
 3. 3.
  Bordlagd interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner
 4. LS 1203-0434
 5. 4.
  Bordlagd interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden
 6. LS 1203-0432
 7. 5.
  Bordlagd interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting
 8. LS 1203-0436
 9. 6.
  Bordlagd interpellation 2012:10 av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i Kunskapsregion Stockholm
 10. LS 1205-0638
 11. 7.
  Bordlagd interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral
 12. LS 1205-0639
 13. 8.
  Bordlagd interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral
 14. LS 1205-0640
 15. 9.
  Bordlagd interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral
 16. LS 1205-0641
 17. 10.
  Bordlagd interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa
 18. LS 1205-0642
 19. 11.
  Bordlagd interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv
 20. LS 1206-0830
 21. 12.
  Interpellation 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården
 22. LS 1209-1198
 23. 13.
  Interpellation 2012:17 av Håkan Jörnehed (V) om sommarsituationen på sjukhusen
 24. LS 1209-1199
 25. 14.
  Interpellation 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen
 26. LS 1209-1200
 27. 15.
  Interpellation 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård
 28. LS 1209-1201

Besvarande av frågor

Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 16.
  Frågestund

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 17.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 18.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 1. 19.
  Anmälan av delårsrapport januari - juni 2012 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 2. LS 1209-1238

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 20.
  Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälardalstrafik, MÄLAB AB (förslag 65)
 2. LS 1206-0839
 3. 21.
  Ändring i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms läns landsting avseende NKS-beredningen (förslag 66)
 4. LS 1208-1088
 5. 22.
  Ändringar i arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns landsting (förslag 67)
 6. LS 1205-0730
 7. 23.
  Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret (förslag 68)
 8. LS 1206-0891

Motioner

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 1. 24.
  Bordlagd motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan (förslag 62)
 2. LS 1110-1333

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 1. 25.
  Motion 2011:38 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om tidssatta mål för ökad patientmakt, utökade e-tjänster i vården sam fördjupad och jämförande vårdinformation (förslag 69)
 2. LS 1112-1616
 3. 26.
  Motion 2011:44 av Helen Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården (förslag 70)
 4. LS 1112-1622

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

 1. 27.
  Motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker (förslag 71)
 2. LS 1110-1331

Valärenden

 1. 28.
  Valärenden (förslag 72)

Nya motioner

 1. 29.
  Anmälan av nya motioner

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Förslag till ny starttid, kl 09.30, för landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 december 2012. Muntlig information från ordföranden.
 2. 31.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut
 3. LS 1206-0874, 1208-1114, 1209-1173, 1191, 1192, 1195
 4. Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 1 efter Christian Stener (S) inkalla Catarina Carbell (S) och till ny ersättare efter Carbell utse Mattias Sääksjärvi (S), till ny ersättare i valkrets 4 efter Elin Stenblom (M) utse Vasilios Roussos (M), till ny ersättare i valkrets 6 efter Viktor Morawski (MP) utse Veera Jokirinne (MP), till ny ersättare i valkrets O efter Karin Teljstedt (KD) utse Carl-Johan Schiller (KD), till ny ersättare i valkrets O efter Brita Ström (MP) utse Marina Hardenbildt (MP), till ny ersättare i valkrets SO efter Josefine Svensson (MP) utse Yvonne Radestam (MP)

Anmälan av ny interpellation

 1. 32.
  Interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården
 2. LS 1210-1376
Senast uppdaterad:
2012-10-11
Ansvarig redaktör: Karin Mikaelsson
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Inledning
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärende
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Tilläggsärenden
Anmälan av ny interpellation

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.

  Bordlagd interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre

  LS 1203-0433

  Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.

 2. 3.

  Bordlagd interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner

  LS 1203-0434

  Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.

 3. 4.

  Bordlagd interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden

  LS 1203-0432

  Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.

 4. 5.

  Bordlagd interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting

  LS 1203-0436

  Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.

 5. 6.

  Bordlagd interpellation 2012:10 av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i Kunskapsregion Stockholm

  LS 1205-0638

  Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.

 6. 7.
  Bordlagd interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral
 7. LS 1205-0639
 8. Interpellationen bordlades.
 9. 8.
  Bordlagd interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral
 10. LS 1205-0640
 11. Interpellationen bordlades.
 12. 9.
  Bordlagd interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral
 13. LS 1205-0641
 14. Interpellationen bordlades.
 15. 10.
  Bordlagd interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa
 16. LS 1205-0642
 17. Interpellationen bordlades.
 18. 11.
  Bordlagd interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv
 19. LS 1206-0830
 20. Interpellationen bordlades.
 21. 12.
  Interpellation 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården
 22. LS 1209-1198
 23. Interpellationen bordlades.
 24. 13.
  Interpellation 2012:17 av Håkan Jörnehed (V) om sommarsituationen på sjukhusen
 25. LS 1209-1199
 26. Interpellationen bordlades.
 27. 14.
  Interpellation 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen
 28. LS 1209-1200
 29. Interpellationen bordlades.
 30. 15.
  Interpellation 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård
 31. LS 1209-1201
 32. Interpellationen bordlades.

Besvarande av frågor

 1. 16.
  Frågestund

  Besvarade frågor vid fullmäktiges sammanträde den 23 oktober 2012.

  1. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer Wennerholm (M): Kan du garan­tera en förutsättningslös förstudie för tunnelbanan till Nacka?

  2. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Anser du att du upp­fyllt barnkonventionens krav på att barn särskilt ska beredas möjlighet att bli hörda i frågor som rör dem, i samband med upphandlingen av intensivträning för rörelsehindrade barn?

  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Anser du att hälso- och sjukvårdsnämnden hade fullständigt underlag angående besluten om upphand­lingar?

  4. Fråga av Anders Lönnberg (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Är du nöjd med att styrelsen för Tiohundra AB har avgått i protest mot landstingsmajoritetens politik rörande Tiohundra?

  5. Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Ska det vara möjligt även för utländska turister som kommer till Frihamnen att köpa biljet­ter till SL-bussen?

  6. Fråga av Ylva Nork (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Tycker du att det är att ta ansvar som personallandstingsråd att kritisera Arbetsmiljöverket istället för att omedelbart förändra den riskfyllda situation din personal på sjukhusen befinner sig i?

  7. Fråga av Johan Sjölander (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Känner du dig trygg med att patientsäkerheten kan upprätthållas när exempelvis akutmottagningen på Södersjukhuset tar emot dubbelt så många patienter mot vad den är avsedd för?

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 17.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 18.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

 1. 19.
  Anmälan av delårsrapport januari - juni 2012 och revisorernas utlåtande avseende Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
 2. LS 1209-1238
 3. Anmälningsärende lades till handlingarna.

Beslutsärenden

 1. 20.
  Ändring av bolagsordning och nytt aktieägaravtal för Mälardalstrafik, MÄLAB AB (förslag 65)
 2. LS 1206-0839
 3. 21.
  Ändring i reglemente för landstingsstyrelse och nämnder i Stockholms läns landsting avseende NKS-beredningen (förslag 66)
 4. LS 1208-1088
 5. 22.
  Ändringar i arbetsordning för fullmäktige i Stockholms läns landsting (förslag 67)
 6. LS 1205-0730
 7. 23.
  Nationell finansiering av biobanker för navelsträngsblod och Tobiasregistret (förslag 68)
 8. LS 1206-0891

Motioner

 1. 24.
  Bordlagd motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan (förslag 62)
 2. LS 1110-1333
 3. Ärendet bordlades.
 4. 25.
  Motion 2011:38 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om tidssatta mål för ökad patientmakt, utökade e-tjänster i vården sam fördjupad och jämförande vårdinformation (förslag 69)
 5. LS 1112-1616
 6. 26.
  Motion 2011:44 av Helen Öberg m.fl. (MP) om att förbättra behandlingen av psykisk ohälsa i primärvården (förslag 70)
 7. LS 1112-1622
 8. 27.
  Motion 2011:26 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om att göra sjukvården ren, fräsch och säker (förslag 71)
 9. LS 1110-1331

Valärenden

 1. 28.
  Valärenden (förslag 72)

Nya motioner

 1. 29.
  Anmälan av nya motioner

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Förslag till ny starttid, kl 09.30, för landstingsfullmäktiges sammanträde den 4 december 2012. Muntlig information från ordföranden.

  Fullmäktige beslutade att sammanträdet den 4 december 2012 inleds kl 09.30.

 2. 31.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 1206-0874, 1208-1114, 1209-1173, 1191, 1192, 1195

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets 1 efter Christian Stener (S) inkalla Catarina Carbell (S) och till ny ersättare efter Carbell utse Mattias Sääksjärvi (S), till ny ersättare i valkrets 4 efter Elin Stenblom (M) utse Vasilios Roussos (M), till ny ersättare i valkrets 6 efter Viktor Morawski (MP) utse Veera Jokirinne (MP), till ny ersättare i valkrets O efter Karin Teljstedt (KD) utse Carl-Johan Schiller (KD), till ny ersättare i valkrets O efter Brita Ström (MP) utse Marina Hardenbildt (MP), till ny ersättare i valkrets SO efter Josefine Svensson (MP) utse Yvonne Radestam (MP)

  Anmälan lades till handlingarna.

Anmälan av ny interpellation

 1. 32.

  Interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården

  LS 1210-1376

  Interpellationen godkändes.

Senast uppdaterad:
2012-10-24
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen