Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2013


Dag:
Tisdag den 22 oktober 2013
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Sändningen är sökbar på ärende och talare från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 • 19.

  Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga 1:1 i Stockholms kommun (förslag 66)

  LS 1308-0978

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 • 21.

  Införande av terminskort, skolbiljetter och fritidsbiljetter i Waxholmsbolagets biljettsortiment (förslag 68)

  LS 1306-0847, 1309-1081

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 • 22.

  Förlängning av policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende – samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län (förslag 69)

  LS 1308-0973

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 23.

  Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna (förslag 70)

  LS 1303-0417

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 • 24.

  Motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV-vaccinering för pojkar (förslag 71)

  LS 1210-1403

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

 • 25.

  Motion 2012:24 av Helene Öberg och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och multisjuka (förslag 72)

  LS 1212-1646

Valärenden

Nya motioner

 • 27.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2013:25 av Conny Fogelström (S) om AB Storstockholms Lokaltrafik/trafikförvaltningen avser att efterskänka Arrivas viten

  LS 1310-1298

 • 29.

  Interpellation 2013:26 av Curre Hansson (S) om att AB Storstockholms Lokaltrafik ska ta ledartröjan för elbussen

  LS 1310-1299

 • 30.

  Interpellation 2013:27 av Nanna Wikholm (S) om framtiden för skärgårdstrafiken

  LS 1310-1300

 • 31.

  Interpellation 2013:28 av Dag Larsson (S) om kvalitetsredovisning av Nationella Diabetesregistret (NDR) inom primärvården

  LS 1310-1301

Anmälningsärende

 • 32.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 1308-1026, 1309-1082, 1309-1090

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NO efter Jacqueline Bouvin (MP) inkalla Ingrid Landin (MP) och till ny ersättare efter Landin utse Dan Westin (MP), till ny ersättare i valkrets NO efter Emelie Löthgren (C) utse Karl Hellberg (C) och till ny ersättare i valkrets O efter Niklas Nordström (S) utse Marita Bertilsson (S)


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2013:15 av Helene Öberg (MP) om, när får Stockholm utökad prehospital dirigering

  LS 1305-0677

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2013:16 av Tomas Melin (MP) om behov av ökad kunskap om endometrios

  LS 1306-0777

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2013:17 av Lennart Rohdin (-) om landstingets hantering av lagen 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk

  LS 1306-0778

 • 5.

  Interpellation 2013:18 av Lars Dahlberg (S) om hur mycket landstingets vårdproduktion kommer minska under de kommande fem tunga investeringsåren

  LS 1309-1124

 • 6.

  Interpellation 2013:19 av Tomas Eriksson (MP) om vård av barn med svår psykisk ohälsa

  LS 1309-1125

 • 7.

  Interpellation 2013:20 av Åsa Brunius (V) om psykiatrisk tvångsvård av barn

  LS 1309-1126

 • 8.

  Interpellation 2013:21 av Yvonne Blombäck (MP) om trafiknämndens roll gällande strategiska diskussioner och beslut

  LS 1309-1127

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2013:22 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om meddelarfrihet i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1128

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2013:23 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landström för Waxholms Ångfartygs AB:s fartyg

  LS 1309-1129

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2013:24 av Birgitta Sevefjord (V) om eventuellt brott mot jävsregler i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1130

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktige den 22 oktober 2013

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Med anledning av att fem miljarder av landstingets investeringsbudget inte kommer att kunna användas i år, undrar jag om du anser att du har fullgjort fullmäktiges uppdrag om beslutade investeringar?
  2. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Habiliteringen för små barn med autismspektrumtillstånd har stängt sin verksamhet för nydiagnostiserade från nu till februari 2014. Anser du att det är förenligt med hälso- och sjukvårdslagen att stänga en sådan verksamhet?
  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Har de vårdplatser på Karolinska universitetssjukhuset som varit stängda under året öppnat nu?
  4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Med anledning av den krisartade situationen på Karolinska sjukhuset undrar jag om du är nöjd med det avtal som du som beställare har tecknat med KS?
  5. Fråga av Cecilia Obermüller (MP) till landstingsrådet Gustav Hemming (C): Med anledning av analysresultat från Stockholm och Uppsala läns Luftvårdsförbund samt Trafikverkets egna slutsatser, kan landstingsrådet garantera att 100% av länets befolkning kommer att kunna använda Förbifart Stockholm?
  6. Fråga av Thomas Magnusson (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Har du hittat något användningsområde för de fem miljarder i investeringsbudgeten som upplånats och hittills inte använts?
  7. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Om Serco Group som är svartlistade av 7:e AP-fonden och bedrägerianklagade i Storbritannien blir dömda, kommer du då låta Trafiknämnden få ta ställning till om avtalet om Djurgårdsfärjorna/-Hamntrafiken ska hävas?
  8. Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser inte du att det är rimligt att de etiska regler som finns reglerade i finanspolicyn kring vilka aktörer vi samarbetar med också gäller för de aktörer som deltar i upphandlingar eller vårdval?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

 • 16.

  Valkretsindelning till landstingsval för perioden 2014-2018 (förslag 63)

  LS 1305-0722

 • 17.

  Stiftelsernas årsredovisningar år 2012 (förslag 64)

  LS 1304-0543

 • 18.

  Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) - Påbyggnad av behandlingsbyggnad (förslag 65)

  LS 1308-0979

 • 19.

  Ändring av kategoritillhörighet samt beslut om försäljning av del av fastigheten Beckomberga 1:1 i Stockholms kommun (förslag 66)

  LS 1308-0978

 • 20.

  Årsredovisningar år 2012 för samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn (förslag 67)

  LS 1309-1132

 • 21.

  Införande av terminskort, skolbiljetter och fritidsbiljetter i Waxholmsbolagets biljettsortiment (förslag 68)

  LS 1306-0847, 1309-1081

 • 22.

  Förlängning av policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende – samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län (förslag 69)

  LS 1308-0973

Motioner

 • 23.

  Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna (förslag 70)

  LS 1303-0417

  Ärendet återremitterades

 • 24.

  Motion 2012:23 av Birgitta Sevefjord (V) om att införa gratis HPV-vaccinering för pojkar (förslag 71)

  LS 1210-1403

 • 25.

  Motion 2012:24 av Helene Öberg och Vivianne Gunnarsson (MP) om satsning på äldre och multisjuka (förslag 72)

  LS 1212-1646

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2013:25 av Conny Fogelström (S) om AB Storstockholms Lokaltrafik/trafikförvaltningen avser att efterskänka Arrivas viten

  LS 1310-1298

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2013:26 av Curre Hansson (S) om att AB Storstockholms Lokaltrafik ska ta ledartröjan för elbussen

  LS 1310-1299

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2013:27 av Nanna Wikholm (S) om framtiden för skärgårdstrafiken

  LS 1310-1300

  Interpellationen godkändes

 • 31.

  Interpellation 2013:28 av Dag Larsson (S) om kvalitetsredovisning av Nationella Diabetesregistret (NDR) inom primärvården

  LS 1310-1301

  Interpellationen godkändes

Anmälningsärende

 • 32.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut

  LS 1308-1026, 1309-1082, 1309-1090

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NO efter Jacqueline Bouvin (MP) inkalla Ingrid Landin (MP) och till ny ersättare efter Landin utse Dan Westin (MP), till ny ersättare i valkrets NO efter Emelie Löthgren (C) utse Karl Hellberg (C) och till ny ersättare i valkrets O efter Niklas Nordström (S) utse Marita Bertilsson (S) lades till i handlingarna