Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2011

Landstingsfullmäktige den 22 mars 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 22 mars 2011
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer
Besvarande av frågor
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Anmälan av nya motioner
Valärenden

Inledning

 1. 1.
  Justering

Besvarande av interpellationer

Interpellationer besvaras mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Interpellation 2011:1 av Helene Hellmark Knutsson (S) om Waxholmsbolagets framtidLS 1101-0054

   Interpellation 2011:1
   Interpellationssvar 2011:1

 2. 3.
  Interpellation 2011:2 av Raymond Wigg (MP) om D-vitamindroppars innehåll LS 1101 0055

  Interpellation 2011:2
  Interpellationssvar 2011:2

   

 3. 4.
  Interpellation 2011:3 av Birgitta Sevefjord (V) om missbruk av värktabletter LS 1101-0056

  Interpellation 2011:3
  Interpellationssvar 2011:3

 4. 5.
  Interpellation 2011:4 av Helene Öberg (MP) om äldreteam som vårdformLS 1101-0057

  Interpellation 2011:4
  Interpellationssvar 2011:4 

 5. 6.
  Interpellation 2011:5 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på specialistsjuksköterskorLS 1101-0058

  Interpellation 2011:5
  Interpellationssvar 2011:5 

 6. 7.
  Interpellation 2011:6 av Vivianne Gunnarsson (MP) om provtagning av kemikalier i kroppenLS 1101-0059

  Interpellation 2011:6
  Interpellationssvar 2011:6

 7. 8.
  Interpellation 2011:7 av Gunilla Bhur (V) om miljöarbetet i Stockholms läns landstingLS 1101-0060

  Interpellation 2011:7
  Interpellationssvar 2011:7 

Anmälan av nya interpellationer

 1. 9.
  Anmälan av nya interpellationer
 2. 9.
  1.) Interpellation 2011:8 av Ilija Batljan (s) om möjligheter till besparing på läkemedelsområdet LS 2011-0422Interpellation 2011:8
 3. 9.
  2.) Interpellation 2011:9 av Helene Öberg (MP) om vård av papperslösa LS 2011-0423Interpellation 2011:9
 4. 9.
  3.) Interpellation 2011:10 av Birgitta Sevefjord (V) om framtiden för Karolinska Folkhälsoakademien (KFA) LS 2011-0424Interpellation 2011:10
 5. 9.
  4.)Interpellation 2011:11 av Helene Hellmark Knutsson (S) om kapaciteten i tunnelbanan LS 2011-0425Interpellation 2011:11
 6. 9.
  5.)Interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för prostatacancer med PSA-prov LS 2011-0426Interpellation 2011:12
 7. 9.
  6.) Interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart arbetskraft LS 2011-0427Interpellation 2011:13
 8. 9.
  7.) Interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folk LS 2011-0428Interpellation 2011:14
 9. 9.
  8.) Interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken LS 2011-0429Interpellation 2011:15
 10. 9.
  9.) Interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som inte anmäls LS 2011-0430Interpellation 2011:16
 11. 9.
  10.) Interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk LS 2011-0431Interpellation 2011:17
 12. 9.
  11.) Interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 2011-0432Interpellation 2011:18
 13. 9.
  12.) Interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret 2012LS 2011-0433Interpellation 2011:19

Besvarande av frågor

Frågor besvaras mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 10.
  Mellan klockan 12.00 och 13.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter.

Inledning

 1. 11.
  Inledning och närvaro
 2. 12.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 13.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets 2 efter Madeleine Hilding (M) utse Anton Lindberg (M), till ny ersättare i valkrets 5 efter Elisabet Abelson (FP) utse Anders Ekberg (FP)
 2. 14.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2011LS 1101-0100

  Anmälan

   

Beslutsärenden

Beslutsärenden behandlas från klockan 13.00

  Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel 1

  1. 15.
   Kompletterande bestämmelser om arvoden för landstingskommunala uppdrag (förslag 7)LS 1012-1018, 1101-0006

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 16.
   Reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting (förslag 22)LS 1102-0162

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

  1. 17.
   Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka (förslag 8)LS 1010-0813

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

  1. 18.
   Tillägg till beslut om förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon (förslag 9)LS 1102-0252

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

  1. 19.
   Ny måltidsutredning (förslag 10)LS 1012-1079

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 20.
   Bemyndigande av styrelserna för Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde att hantera kommande upphandling av patientkost (förslag 11)LS 1012- 1040

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

  1. 21.
   Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 12)LS 1004-0336

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 22.
   Stockholms läns landstings FoUU-strategi (förslag 13) LS 1005-0483

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Motioner

  Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel 1

  1. 23.
   Motion 2009:1 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om respekten för internationell rätt (förslag 14)LS 0902-0151

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

  1. 24.
   Motion 2009:16 av Lars Dahlberg (S), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) (förslag 15)LS 0906-0520

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  2. 25.
   Motion 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om att inrätta expressbussar i väntan på Spårväg Syd (förslag 16)LS 0910-0861

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  3. 26.
   Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken (förslag 17)LS 0910 0869

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  4. 27.
   Motion 2009:35 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om ett rent och snyggt Slussen (förslag 18)LS 0911-0996

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

  1. 28.
   Motion 2009:21 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om projekt med djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård (förslag 19)LS 0906-0525

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

  1. 29.
   Motion 2009:34 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S), Raymond Wigg m.fl (MP) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om förbättrad patientmat genom införande av Hälsokök (förslag 20)LS 0911-0995

   Landstingsstyrelsens förslag

    

  Anmälan av nya motioner

  1. 30.
   Anmälan av nya motioner

  Valärenden

  1. 31.
   Valärenden (förslag 21)

   Förslaget

    

  Senast uppdaterad:
  2011-03-17
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen

  Kort om besluten

   

  Inledning
  Besvarande av interpellationer
  Anmälan av nya interpellationer
  Besvarande av frågor
  Anmälningsärenden
  Beslutsärenden
  Motioner
  Anmälan av nya motioner
  Valärenden

  Besvarande av interpellationer

  1. 2.
   Interpellation 2011:1 av Helene Hellmark Knutsson (S) om Waxholmsbolagets framtidLS 1101-0054

   Interpellation 2011:1
   Interpellationssvar 2011:1

   Interpellationen besvarades.

  2. 3.
   Interpellation 2011:2 av Raymond Wigg (MP) om D-vitamindroppars innehåll LS 1101 0055
   Interpellation 2011:2
   Interpellationssvar 2011:2
   Interpellationen besvarades.
  3. 4.
   Interpellation 2011:3 av Birgitta Sevefjord (V) om missbruk av värktabletter LS 1101-0056

   Interpellation 2011:3
   Interpellationssvar 2011:3

   Interpellationen besvarades.

  4. 5.
   Interpellation 2011:4 av Helene Öberg (MP) om äldreteam som vårdformLS 1101-0057

   Interpellation 2011:4
   Interpellationssvar 2011:4 

   Interpellationen besvarades.

  5. 6.
   Interpellation 2011:5 av Håkan Jörnehed (V) om tillgången på specialistsjuksköterskorLS 1101-0058

   Interpellation 2011:5
   Interpellationssvar 2011:5 

   Interpellationen besvarades.

  6. 7.
   Interpellation 2011:6 av Vivianne Gunnarsson (MP) om provtagning av kemikalier i kroppenLS 1101-0059

   Interpellation 2011:6
   Interpellationssvar 2011:6

   Interpellationen bordlades.

  7. 8.
   Interpellation 2011:7 av Gunilla Bhur (V) om miljöarbetet i Stockholms läns landstingLS 1101-0060

   Interpellation 2011:7
   Interpellationssvar 2011:7 

   Interpellationen bordlades.

  Anmälan av nya interpellationer

  1. 9.
   1.) Interpellation 2011:8 av Ilija Batljan (s) om möjligheter till besparing på läkemedelsområdet LS 2011-0422

   Interpellation 2011:8

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  2. 9.
   2.) Interpellation 2011:9 av Helene Öberg (MP) om vård av papperslösa LS 2011-0423

   Interpellation 2011:9

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  3. 9.
   3.) Interpellation 2011:10 av Birgitta Sevefjord (V) om framtiden för Karolinska Folkhälsoakademien (KFA) LS 2011-0424

   Interpellation 2011:10

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  4. 9.
   4.)Interpellation 2011:11 av Helene Hellmark Knutsson (S) om kapaciteten i tunnelbanan LS 2011-0425

   Interpellation 2011:11

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  5. 9.
   5.)Interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för prostatacancer med PSA-prov LS 2011-0426

   Interpellation 2011:12

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  6. 9.
   6.) Interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart arbetskraft LS 2011-0427

   Interpellation 2011:13

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  7. 9.
   7.) Interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folk LS 2011-0428

   Interpellation 2011:14

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  8. 9.
   8.) Interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken LS 2011-0429

   Interpellation 2011:15

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  9. 9.
   9.) Interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som inte anmäls LS 2011-0430

   Interpellation 2011:16

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  10. 9.
   10.) Interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk LS 2011-0431

   Interpellation 2011:17

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  11. 9.
   11.) Interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 2011-0432

   Interpellation 2011:18

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  12. 9.
   12.) Interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret 2012LS 2011-0433

   Interpellation 2011:19

   Besvaras vid nästa sammanträde.

  Besvarande av frågor

  1. 10.
   Mellan klockan 12.00 och 13.00 pågår muntlig frågestund, då landstingsråd m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter.

    

   Frågor som besvarades:

    

   1. Fråga av Rolf Lindell (S) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Tycker du, som ordförande i Fastighets- och investeringsberedningen med uppgift att utforma landstingets samlade strategi för investeringar, att det var förenligt med ditt ordförandeansvar  att utan beredning  föra fram den satsning på sjukvården med 47 miljarder under tio år som du och Alliansens övriga landstingsråd gick ut med på DN-Debatt, onsdagen den 16 mars 2011?

    

   2. Fråga av Annika Hjelm (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker du att de nya spärrarna bidrar till att kollektivtrafiken blir mer tillgänglig och tryggare och att det blir attraktivare att resa med tunnelbanan?

    

   3. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Tycker du att det är förenat med patientsäkerhet att låta små barn med calicivirus sitta i stora väntrum på sjukhuset i avvaktan på  vård tillsammans med barn som kanske både har andra allvarliga smittsamma sjukdomar eller nedsatt immunförsvar pga allvarliga sjukdomstillstånd?

    

   4. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Christer Wennerholm (M): Kommer du att ställa krav på vinterdäck på bussar i Stockholms kollektivtrafik, nu är till och med infrastrukturministern öppnat upp för en lagändring?

    

   5. Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Anser du att det är en klok strategi att biljettintäkter för ersättningstrafik för tunnelbanan inte ska tillföra intäkter till tunnelbanans entreprenör?

    

   6. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Anser du att det är patientsäkert att SLL anställer icke-specialistutbildade sjuksköterskor inom psyk, barn och onkologi?

    

   7. Fråga av Staffan Holmberg (S) till landstingsrådet Christer Wennerholm (M): Var det rimligt att Bussentreprenörerna på eget bevåg kunde slå ut en viktig samhällsnytta genom beslutet att ställa in all busstrafik  i Stockholm fredagen den 11 februari?

    

   8. Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har du vidtagit några kraftåtgärder gentemot företaget som ska sköta SLs hissar och rulltrappor?

    

  Anmälningsärenden

  1. 13.
   Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets 2 efter Madeleine Hilding (M) utse Anton Lindberg (M), till ny ersättare i valkrets 5 efter Elisabet Abelson (FP) utse Anders Ekberg (FP)

    

   Lades till handlingarna.

  2. 14.
   Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2011LS 1101-0100

   Anmälan

   Lades till handlingarna.

  Beslutsärenden

  1. 15.
   Kompletterande bestämmelser om arvoden för landstingskommunala uppdrag (förslag 7)LS 1012-1018, 1101-0006

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  2. 16.
   Reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting (förslag 22)LS 1102-0162
   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
  3. 17.
   Ändring av förbundsordning för Samordningsförbundet Botkyrka (förslag 8)LS 1010-0813

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  4. 18.
   Tillägg till beslut om förtida lösen av US-lease tecknad av AB Transitio för SL-fordon (förslag 9)LS 1102-0252

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  5. 19.
   Ny måltidsutredning (förslag 10)LS 1012-1079

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  6. 20.
   Bemyndigande av styrelserna för Södersjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde att hantera kommande upphandling av patientkost (förslag 11)LS 1012- 1040

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  7. 21.
   Fördelning av landstingsbidrag 2011 till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning i Stockholms län (förslag 12)LS 1004-0336

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  8. 22.
   Stockholms läns landstings FoUU-strategi (förslag 13) LS 1005-0483

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Motioner

  1. 23.
   Motion 2009:1 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om respekten för internationell rätt (förslag 14)LS 0902-0151

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  2. 24.
   Motion 2009:16 av Lars Dahlberg (S), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att alla ska älska AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) (förslag 15)LS 0906-0520

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  3. 25.
   Motion 2009:25 av Lars Dahlberg (S) om att inrätta expressbussar i väntan på Spårväg Syd (förslag 16)LS 0910-0861

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  4. 26.
   Motion 2009:33 av Yvonne Blombäck (MP) om att införskaffa fler biljettautomater och bättre kortläsare i kollektivtrafiken (förslag 17)LS 0910 0869

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  5. 27.
   Motion 2009:35 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om ett rent och snyggt Slussen (förslag 18)LS 0911-0996

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  6. 28.
   Motion 2009:21 av Lena-Maj Anding m.fl. (MP) om projekt med djurstödd terapi inom psykiatrisk verksamhet och beroendevård (förslag 19)LS 0906-0525

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  7. 29.
   Motion 2009:34 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S), Raymond Wigg m.fl (MP) och Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om förbättrad patientmat genom införande av Hälsokök (förslag 20)LS 0911-0995

   Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Anmälan av nya motioner

  1. 30.
   Anmälan av nya motioner

   Motion 2011:3 av Helene Hellmark Knutsson m. fl. (S) om att återuppta AB SL:s branschråd LS 1103-0483

   Motionen

    

   Motion 2011:4 av Helene Hellmark Knutsson och Nanna Wikholm (S) om att bygga tunnelbana till Nacka LS 1103-0484

   Motionen

    

   Motion 2011:5 av Johan Sjölander m. fl. (S) om inventering av boendesituationen för samsjuka narkotikamissbrukare LS 1103-0485

   Motionen

    

   Motion 2011:6 av Conny Fogelström m. fl. (S) om ”Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildning i Stockholm” LS 1103-0486

   Motionen

    

   Motion 2011:7 av Raymond Wigg m. fl. (MP) om att öka grön design i Stockholmsregionen, exempelvis genom gröna tak och fasader LS 1103-0487

   Motionen

    

   Motion 2011:8 av Gunilla Roxby Cromvall m. fl. (V) om anropsstyrd trafik LS 1103-0488

   Motionen

    

   Motion 2011:9 av Gunilla Roxby Cromvall m. fl. (V) om förbättrad information till SL:s resenärer LS 1103-0489

   Motionen

    

   Motion 2011:10 av Håkan Jörnehed och Gunilla Bhur (V) om att starta en vårdcentral i Husby med forskningsuppdrag i folkhälsa och de stora folksjukdomarna LS 1103-0490

   Motionen

    

   Motion 2011:11 av Anna Sehlin m. fl. (V) om vegetariska måltider under landstingsfullmäktiges möten LS 1103-0491

   Motionen

  Valärenden

  1. 31.
   Valärenden (förslag 21)
   Fullmäktiges beslut
  Senast uppdaterad:
  2011-03-17
  Ansvarig redaktör:
  Kontakta redaktionen