Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 mars 2013


Dag:
Tisdag den 19 mars 2013
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Sändningen är sökbar på ärende och talare från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 16.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktige den 19 mars 2013

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 17.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 18.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 • 23.

  Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala (förslag 21)

  LS 1212-1704

Motioner

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

 • 24.

  Motion 2012:7 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om ökade insatser för medicinsk forskning, utveckling och Life-science (förslag 22)

  LS 1203-0464

Valärenden

Nya motioner

 • 27.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2013:10 av Helene Öberg (MP) om patientsäker vård på förlossningsklinikerna

  LS 1303-0389

 • 29.

  Interpellation 2013:11 av Håkan Jörnehed (V) om ApoEx

  LS 1303-0390

 • 30.

  Interpellation 2013:12 av Yvonne Blombäck (MP) om arbetsmiljösituationen vid Rissnedepån m.fl.

  LS 1303-0391

 • 31.

  Interpellation 2013:13 av Yvonne Blombäck (MP) om tillgängligheten vid Slussen

  LS 1303-0392

 • 32.

  Interpellation 2013:14 av Yvonne Blombäck (MP) om behoven av stora investeringar i kollektivtrafiken

  LS 1303-0393


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården

  LS 1210-1376

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2012:23 av Erika Ullberg (S) om villkoren för personal inom biljettkontrollen

  LS 1211-1618

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2012:24 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de uppsagda biljettkontrollanterna

  LS 1211-1619

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2012:25 av Håkan Jörnehed (V) om hörapparater

  LS 1211-1620

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2012:26 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om framtiden för Spårväg Syd

  LS 1211-1621

 • 7.

  Interpellation 2013:1 av Nanna Wikholm (S) om skärgårdstrafiken

  LS 1302-0231

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2013:2 av Helene Öberg (MP) om stärkt patientmakt i psykiatrin

  LS 1302-0232

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2013:3 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0233

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2013:4 av Erika Ullberg (S) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0234

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2013:5 av Sverre Launy (V) om psykiatrisk vård för missbrukare

  LS 1302-0235

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2013:6 av Lars Dahlberg (S) om tillgången till rehabilitering inom Stockholms läns landsting

  LS 1302-0236

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2013:7 av Håkan Jörnehed (V) om antalet vårdplatser

  LS 1302-0237

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2013:8 av Conny Fogelström (S) om Centrum för Allergiforskning

  LS 1302-0238

  Interpellationen bordlades

 • 15.

  Interpellation 2013:9 av Birgitta Sevefjord (V) om förlossningsvården

  LS 1302-0239

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 16.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktige den 19 mars 2013

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Har du säkerställt hur bemanningen inom förlossningsvården ska lösas inför sommaren?
  2. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Med anledning av dispensen i ambulansavtalet, tror du att patienten får lika bra vård oavsett sjuksköterskans kompetensnivå?
  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Stockholms barnmorskor kräver nu att ha maximalt en kvinna i aktivt värkarbete per barnmorska - är du beredd att vidta åtgärder för att tillmötesgå deras krav?
  4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Stämmer det att majoriteten gått med på att sänka kvalitetskraven i ambulanssjukvården för att kunna öka antalet ambulanser i länet?
  5. Fråga av Annika Hjelm (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Har du Filippa Reinfeldt i dina svar till barnmorskorna utlovat några förbättringar av den situation de beskriver?
  6. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Gustav Andersson (C): Anser du att det är förenligt med landstingets miljöpolicy att trafikoperatören Arriva varje morgon tomgångskör sina bussar under flera timmar?
  7. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker du att det är rimligt att tjänstemännens utredning om trafiklösning Hagastaden bara är tillgänglig för ordförande och dem han önskar ha "politisk beredning" med medan Trafiknämnden som helhet saknar information om innehållet?
  8. Fråga av Michel Silvestri (MP) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Kan Du som ansvarigt landstingsråd garantera att en nedtrappning av det direkta landstingsstödet till Centrum för Biovetenskapers verksamhet inte kommer ske snabbare än enligt de uttalade intentionerna, dvs utdraget över ytterligare minst 3-4 års tid?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 17.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 18.

  Kungörelse och annonsering

Beslutsärenden

 • 19.

  Omarbetad informationssäkerhetspolicy och riktlinjer för informationssäkerhet inom Stockholms läns landsting (förslag 17)

  LS 1112-1733

 • 20.

  Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus (förslag 18)

  LS 1208-1023

 • 21.

  Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken (förslag 19)

  LS 1212-1703

 • 22.

  Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) (förslag 20)

  LS 1302-0194, 1202-0263

 • 23.

  Taxor för färdtjänst vid resa med pendeltåg till Arlanda och vidare utom länet till Uppsala (förslag 21)

  LS 1212-1704

Motioner

 • 24.

  Motion 2012:7 av Anders Lönnberg m.fl. (S) om ökade insatser för medicinsk forskning, utveckling och Life-science (förslag 22)

  LS 1203-0464

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 28.

  Interpellation 2013:10 av Helene Öberg (MP) om patientsäker vård på förlossningsklinikerna

  LS 1303-0389

  Interpellationen godkändes

 • 29.

  Interpellation 2013:11 av Håkan Jörnehed (V) om ApoEx

  LS 1303-0390

  Interpellationen godkändes

 • 30.

  Interpellation 2013:12 av Yvonne Blombäck (MP) om arbetsmiljösituationen vid Rissnedepån m.fl.

  LS 1303-0391

  Interpellationen godkändes

 • 31.

  Interpellation 2013:13 av Yvonne Blombäck (MP) om tillgängligheten vid Slussen

  LS 1303-0392

  Interpellationen godkändes

 • 32.

  Interpellation 2013:14 av Yvonne Blombäck (MP) om behoven av stora investeringar i kollektivtrafiken

  LS 1303-0393

  Interpellationen godkändes