Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2013


Dag:
Tisdag den 19 februari 2013
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Sändningen är sökbar på ärende och talare från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige

  LS 1211-1593

  Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets NO efter Åsa Bergvall (MP) utse Myra Öberg (MP)

 • 15.

  Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts

  LS 1301-0035

 • 16.

  Anmälan av förteckning över uppdrag som inte genomförts

  LS 1301-0036

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 • 20.

  Uppföljning av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen år 2012, RUFS 2010 (förslag 4)

  LS 1204-0568

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 24.

  Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller den lokala rösträtten (förslag 8)

  LS 1203-0467

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 • 25.

  Motion 2012:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om utvecklad och förbättrad tillgänglighet och färdtjänst (förslag 9)

  LS 1202-0284

 • 26.

  Motion 2012:11 av Pia Ortiz Venegas och Gunilla Roxby Cromvall (V) om angelägna regelförändringar i färdtjänsten (förslag 10)

  LS 1203-0468

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD) Rotel VI

 • 27.

  Motion 2012:6 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting (förslag 11)

  LS 1202-0286

 • 28.

  Motion 2011:42 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov (förslag 12)

  LS 1112-1620

 • 29.

  Motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt i diabetesvården (förslag 13)

  LS 1202-0283

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 • 30.

  Motion 2011:41 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården (förslag 14)

  LS 1112-1619

 • 31.

  Motion 2012:18 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om stärkt skydd för Stockholms gröna kilar och Nationalstadsparken – en hälsoåtgärd (förslag 15)

  LS 1206-0855

Valärenden

Nya motioner

 • 33.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 34.

  Interpellation 2013:1 av Nanna Wikholm (S) om skärgårdstrafiken

  LS 1302-0231

 • 35.

  Interpellation 2013:2 av Helene Öberg (MP) om stärkt patientmakt i psykiatrin

  LS 1302-0232

 • 36.

  Interpellation 2013:3 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0233

 • 37.

  Interpellation 2013:4 av Erika Ullberg (S) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0234

 • 38.

  Interpellation 2013:5 av Sverre Launy (V) om psykiatrisk vård för missbrukare

  LS 1302-0235

 • 39.

  Interpellation 2013:6 av Lars Dahlberg (S) om tillgången till rehabilitering inom Stockholms läns landsting

  LS 1302-0236

 • 40.

  Interpellation 2013:7 av Håkan Jörnehed (V) om antalet vårdplatser

  LS 1302-0237

 • 41.

  Interpellation 2013:8 av Conny Fogelström (S) om Centrum för Allergiforskning

  LS 1302-0238

 • 42.

  Interpellation 2013:9 av Birgitta Sevefjord (V) om förlossningsvården

  LS 1302-0239


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen

  LS 1209-1200

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård

  LS 1209-1201

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2012:20 av Johan Sjölander (S) om fördelningen av psykosociala resurser inom primärvården

  LS 1210-1376

  Interpellationen bordlades

 • 5.

  Interpellation 2012:21 av Anders Lönnberg (S) om andrologi

  LS 1211-1616

 • 6.

  Interpellation 2012:22 av Tomas Eriksson (MP) om hälsopolitisk åtgärdbar dödlighet i Stockholms län

  LS 1211-1617

 • 7.

  Interpellation 2012:23 av Erika Ullberg (S) om villkoren för personal inom biljettkontrollen

  LS 1211-1618

  Interpellationen bordlades

 • 8.

  Interpellation 2012:24 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om de uppsagda biljettkontrollanternaNy sida

  LS 1211-1619

  Interpellationen bordlades

 • 9.

  Interpellation 2012:25 av Håkan Jörnehed (V) om hörapparater

  LS 1211-1620

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Interpellation 2012:26 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om framtiden för Spårväg Syd

  LS 1211-1621

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 11.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor till fullmäktiges sammanträde den 19 februari 2013

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Med anledning av dina uttalanden i media efter den senaste tidens turbulens på akutmottagningen vid Karolinska sjukhuset, undrar jag om du har fullt förtroende för sjukhusledningen på KS?
  2. Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer du att förenkla för dem som vill resa med SL via sms-biljetter?
  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Har du förtroende för ledningen på Karolinska sjukhuset?
  4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är det din uppfattning att Karolinska sjukhuset inte levererar vård enligt avtal och därmed begår avtalsbrott?
  5. Fråga av Annika Hjelm (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Anser du att situationen på förlossningsklinikerna är tillfredsställande?
  6. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Tycker du att det är rimligt att 20 procent av neonatalplatserna på Karolinska sjukhuset är stängda?
  7. Fråga av Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Vidhåller du att du och majoriteten har skjutit till 4 mdr kr extra över fem år till Karolinska sjukhuset trots att sjukhuset menar att det enbart fått 2,3 mdr för uppräkningar över fem år?
  8. Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Är du beredd att öka den upphandlade vårdvolymen på akutsjukhusen för att situationen på Karolinska inte ska återinträda?
  9. Fråga av Gunilla Roxby-Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har du ändrat åsikt angående tunnelbana till Karolinska nu när sträckan pekas ut som viktig av regeringens förhandlingsman HG Wessberg?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 12.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 13.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 14.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut avseende ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige

  LS 1211-1593

  Anmälan av Länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets NO efter Åsa Bergvall (MP) utse Myra Öberg (MP) lades till handlingarna

 • 15.

  Anmälan av förteckning över motioner som inte avgjorts

  LS 1301-0035

  Förteckning lades till handlingarna

 • 16.

  Anmälan av förteckning över uppdrag som inte genomförts

  LS 1301-0036

  Förteckning lades till handlingarna

Beslutsärenden

Motioner

 • 24.

  Motion 2012:10 av Paul Lappalainen m.fl. (MP) om att europeiska och utomeuropeiska invandrare ska behandlas lika när det gäller den lokala rösträtten (förslag 8)

  LS 1203-0467

 • 25.

  Motion 2012:4 av Erika Ullberg m.fl. (S) om utvecklad och förbättrad tillgänglighet och färdtjänst (förslag 9)

  LS 1202-0284

 • 26.

  Motion 2012:11 av Pia Ortiz Venegas och Gunilla Roxby Cromvall (V) om angelägna regelförändringar i färdtjänsten (förslag 10)

  LS 1203-0468

 • 27.

  Motion 2012:6 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om upphandling av försörjning av hjälpmedel till Stockholms läns landsting (förslag 11)

  LS 1202-0286

 • 28.

  Motion 2011:42 av Conny Fogelström m.fl. (S) om att rätten till glasögon måste säkerställas för barn med behov (förslag 12)

  LS 1112-1620

 • 29.

  Motion 2012:3 av Dag Larsson och Anders Lönnberg (S) om ökad kvalitet och patientmakt i diabetesvården (förslag 13)

  LS 1202-0283

 • 30.

  Motion 2011:41 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om landstingets roll för att skapa utveckling och nya möjligheter i skärgården (förslag 14)

  LS 1112-1619

 • 31.

  Motion 2012:18 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om stärkt skydd för Stockholms gröna kilar och Nationalstadsparken – en hälsoåtgärd (förslag 15)

  LS 1206-0855

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 34.

  Interpellation 2013:1 av Nanna Wikholm (S) om skärgårdstrafiken

  LS 1302-0231

  Interpellationen godkändes

 • 35.

  Interpellation 2013:2 av Helene Öberg (MP) om stärkt patientmakt i psykiatrin

  LS 1302-0232

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2013:3 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0233

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2013:4 av Erika Ullberg (S) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0234

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2013:5 av Sverre Launy (V) om psykiatrisk vård för missbrukare

  LS 1302-0235

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2013:6 av Lars Dahlberg (S) om tillgången till rehabilitering inom Stockholms läns landsting

  LS 1302-0236

  Interpellationen godkändes

 • 40.

  Interpellation 2013:7 av Håkan Jörnehed (V) om antalet vårdplatser

  LS 1302-0237

  Interpellationen godkändes

 • 41.

  Interpellation 2013:8 av Conny Fogelström (S) om Centrum för Allergiforskning

  LS 1302-0238

  Interpellationen godkändes

 • 42.

  Interpellation 2013:9 av Birgitta Sevefjord (V) om förlossningsvården

  LS 1302-0239

  Interpellationen godkändes