Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 18 september 2012

Dag:
Tisdag den 18 september 2012
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-TV:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-TV. Utsändningen är sökbar från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning och justering m.m.
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av interpellationer

Inledning och justering m.m.

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2012:8 av Staffan Holmberg (S) om upphandlat helhetsansvar för skärgårdstrafiken LS 1203-0435 Interpellationen
  Svar på interpellationen
  Kompletterande svar på interpellationen
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre LS 1203-0433 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 5. 6.
  Bordlagd interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner LS 1203-0434 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 6. 7.
  Bordlagd interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden LS 1203-0432 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 7. 8.
  Bordlagd interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting LS 1203-0436 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 8. 9.
  Interpellation 2012:10 av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i Kunskapsregion Stockholm LS 1205-0638 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 9. 10.
  Interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0639 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 10. 11.
  Interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0640 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 11. 12.
  Interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0641 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 12. 13.
  Interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa LS 1205-0642 Interpellationen
  Svar på interpellationen
 13. 14.
  Interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv LS 1206-0830 Interpellationen
  Svar på interpellationen

Besvarande av frågor

Frågor besvaras mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 15.
  Frågestund

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 16.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 17.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 18.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut LS 1203-0414 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets Ost efter Peter Bondesson (FP) utse Karin Ekdahl- Wästberg (FP)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 19.
  Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning (förslag 35) LS 1201-0037 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 20.
  Garantiförbindelse avseende revisorerna i revisorsgrupp 1 (förslag 36) LS 1205-0649 Landstingsstyrelsens förslag
 3. 21.
  Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (förslag 37) LS 1205-0650 Landstingsstyrelsens förslag
 4. 22.
  Ändringar i reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Samordningsförbund och namn på sjukvårdsutskott (förslag 38) LS 1203-0444 Landstingsstyrelsens förslag
 5. 23.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon X60B samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltågsfordon X60A och 46 stycken pendeltågsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013 (förslag 39) LS 1205-0764, 1207-0977 Landstingsstyrelsens förslag
 6. 24.
  Arvodering av uppdrag som vice ordförande i styrelsen för Södersjukhuset AB (förslag 40) LS 1205-0672 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 1. 25.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (förslag 41) LS 1207-0962 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman KD) Rotel VI

 1. 26.
  Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning (förslag 42) LS 1112-1712 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 27.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer (förslag 43) LS 1109-1161 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 1. 28.
  Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting – slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5 (förslag 44) LS 1109-1201 Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M) Rotel II

 1. 29.
  Motion 2011:12 av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvården (förslag 45) LS 1105-0698 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 30.
  Motion 2011:40 av Tove Sander och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård (förslag 46) LS 1112-1618 Landstingsstyrelsens förslag
 3. 31.
  Motion 2011:43 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra barnsjukvården (förslag 47) LS 1112-1621 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (M) Rotel II

 1. 32.
  Motion 2012:12 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för en trygg och säker ambulanssjukvård (förslag 48) LS 1205-0666 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 1. 33.
  Motion 2011:27 av Rolf Lindell (S) om att öppna den norra tunnelbaneuppgången vid station Universitetet (förslag 49) LS 1110-1332 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 34.
  Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken (förslag 50) LS 1110-1334 Landstingsstyrelsens förslag
 3. 35.
  Motion 2011:31 av Anna Sehlin (V) om cykeln som transportmedel (förslag 51) LS 1110-1336 Landstingsstyrelsens förslag
 4. 36.
  Motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spårvägar och annan trafikinfrastruktur (förslag 52) LS 1110-1337 Landstingsstyrelsens förslag
 5. 37.
  Motion 2011:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om ibruktagande av befintliga spåranläggningar för persontrafik (förslag 53) LS 1110-1338 Landstingsstyrelsens förslag
 6. 38.
  Motion 2011:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) om en strategi för utbyggd tunnelbana (förslag 54) LS 1111-1505 Landstingsstyrelsens förslag
 7. 39.
  Motion 2011:36 av Erika Ullberg m.fl. (S) om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid (förslag 55) LS 1111-1506 Landstingsstyrelsens förslag
 8. 40.
  Motion 2011:24 av Erika Ullberg m.fl. (S) om barn och unga i SL-trafiken (förslag 56) LS 1110-1329 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 1. 41.
  Motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i Stockholms läns landsting (förslag 57) LS 1106-0926 Landstingsstyrelsens förslag
 2. 42.
  Motion 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om den ojämlika vården (förslag 58) LS 1106-0925 Landstingsstyrelsens förslag
 3. 43.
  Motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr (förslag 59) LS 1112-1623 Landstingsstyrelsens förslag
 4. 44.
  Motion 2011:37 av Johan Sjölander (S) om Jämlikhetskommission (förslag 60) LS 1112-1615 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman KD) Rotel VI

 1. 45.
  Motion 2011:25 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar (förslag 61) LS 1110-1330 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 1. 46.
  Motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan (förslag 62) LS 1110-1333 Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 47.

Nya motioner

 1. 48.
  Anmälan av nya motioner

Anmälan av interpellationer

 1. 49.
  Interpellation 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården LS 1209-1198 Interpellationen
 2. 50.
  Interpellation 2012:17 av Håkan Jörnehed (V) om sommarsituationen på sjukhusen LS 1209-1199 Interpellationen
 3. 51.
  Interpellation 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen LS 1209-1200 Interpellationen
 4. 52.
  Interpellation 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård LS 1209-1201 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2012-09-06
Ansvarig redaktör: Karin Mikaelsson
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

Inledning och justering m.m.
Besvarande av interpellationer
Besvarande av frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Anmälan av interpellationer

Inledning och justering m.m.

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2012:3 av Curre Hansson (S) om väderskydd och busshållplatser LS 1202-0260 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2012:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om hur AB SL kan minska risken för mutor och bestickning LS 1202-0261 Interpellationen
  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2012:8 av Staffan Holmberg (S) om upphandlat helhetsansvar för skärgårdstrafiken LS 1203-0435 Interpellationen
  Svar på interpellationen
  Kompletterande svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades.
 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2012:6 av Tomas Eriksson (MP) om psykiatrisk vård för äldre LS 1203-0433 Interpellationen bordlades.
 5. 6.
  Bordlagd interpellation 2012:7 av Birgitta Sevefjord (V) om landstingspolitikers visstidspensioner LS 1203-0434 Interpellationen bordlades.
 6. 7.
  Bordlagd interpellation 2012:5 av Juan Carlos Cebrian (S) om anmälningar av vårdcentraler till patientnämnden LS 1203-0432 Interpellationen bordlades.
 7. 8.
  Bordlagd interpellation 2012:9 av Conny Fogelström (S) om vård av KOL-patienter inom Stockholms läns landsting LS 1203-0436 Interpellationen bordlades.
 8. 9.
  Interpellation 2012:10 av Nanna Wikholm (S) om studentbostäder i Kunskapsregion Stockholm LS 1205-0638 Interpellationen bordlades.
 9. 10.
  Interpellation 2012:11 av Raymond Wigg (MP) om försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0639 Interpellationen bordlades.
 10. 11.
  Interpellation 2012:12 av Birgitta Sevefjord (V) om det politiska ansvaret för försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0640 Interpellationen bordlades.
 11. 12.
  Interpellation 2012:13 av Håkan Jörnehed (V) om att häva försäljningen av Serafens vårdcentral LS 1205-0641 Interpellationen bordlades.
 12. 13.
  Interpellation 2012:14 av Birgitta Sevefjord (V) om subventionerade preventivmedel och en utökad åldersgräns för dessa LS 1205-0642 Interpellationen bordlades.
 13. 14.
  Interpellation 2012:15 av Michel Silvestri (MP) om den nödvändiga kombinationen Vård, Forskning, Utveckling och Utbildning (FoUU) i avtal och ägardirektiv LS 1206-0830 Interpellationen bordlades.

Besvarande av frågor

 1. 15.
  Frågestund
  Besvarade frågor vid fullmäktiges sammanträde den 18 september 2012

  1.
  Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser du att det är rimligt att en ideologiskt  motiverad spårvägsutbyggnad tillåts sänka värdet på mark som landstinget själv äger?
  2.
  Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är systemet med vårdcoacher i Stockholms läns landsting skapat som svar på den förändrade lagstiftningen 29 a § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om rätten till fast vårdkontakt?
  3.
  Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Kommer blåsarsymfonikerna att beviljas sitt begärda förskott för att undvika konkurs och nedläggning?
  4.
  Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Anser du, som högsta ansvariga landstingsråd, att tillräckliga åtgärder vidtogs när uppgifterna om den bekymmersamma sommarsituationen kom fram?
  5.
  Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Står du fast vid att det vore en bra idé med privat tunnelbana som inte ingår i de resor man får göra med SL-kortet?
  6.
  Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer det att komma en tidpunkt då du, Christer Wennerholm, kan garantera att inga fler resenärer skadas i spärrarna?
  7.
  Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer glasdörrrsspärrarna i kollektivtrafiken att öppnas i avvaktan på att tekniken fungerar?
  8.
  Fråga av Conny FogeLStröm (S) till landstingsrådet Christer Wennerholm (M): Kan du garantera att Arriva inte kommer att låta ett större antal tågturer på Roslagsbanan ersättas med busstrafik?
  9.
  Fråga av Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Kan du garantera stockholmarna en god och patientsäker vård nu när sjuksköterskorna flyr från akutsjukhusen?

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 16.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 17.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 18.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut LS 1203-0414 Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2014 till ny ersättare i valkrets Ost efter Peter Bondesson (FP) utse Karin Ekdahl- Wästberg (FP)

  Anmälan lades till handlingarna.

Beslutsärenden

 1. 19.
  Återrapportering av uppdrag att föreslå ändringar i landstingsfullmäktiges reglemente samt AB Storstockholms Lokaltrafiks bolagsordning (förslag 35) LS 1201-0037 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 2. 20.
  GarantiförbindeLSe avseende revisorerna i revisorsgrupp 1 (förslag 36) LS 1205-0649 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 3. 21.
  Ändring av bolagsordning för ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB (förslag 37) LS 1205-0650 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 4. 22.
  Ändringar i reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Samordningsförbund och namn på sjukvårdsutskott (förslag 38) LS 1203-0444 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 5. 23.
  Anskaffnings- och genomförandebeslut avseende nya pendeltågsfordon X60B samt borgen för finansiering av 12 stycken pendeltågsfordon X60A och 46 stycken pendeltågsfordon X60B samt reviderade investeringsbudgetar 2012 och 2013 (förslag 39) LS 1205-0764, 1207-0977 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 6. 24.
  Arvodering av uppdrag som vice ordförande i styreLSen för Södersjukhuset AB (förslag 40) LS 1205-0672 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 7. 25.
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (förslag 41) LS 1207-0962 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 8. 26.
  Översyn av regelverk och beredningsformer för bidrag till intressepolitisk verksamhet till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning (förslag 42) LS 1112-1712 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 9. 27.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets pensionärsorganisationer (förslag 43) LS 1109-1161 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 10. 28.
  Miljöredovisning 2011 för Stockholms läns landsting – slutredovisning av Stockholms läns landstings miljöpolitiska program 2007-2011, Miljö Steg 5 (förslag 44) LS 1109-1201 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 29.
  Motion 2011:12 av Erika Ullberg (S) om behovet av ett helhetsgrepp kring barnsjukvården (förslag 45) LS 1105-0698 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 2. 30.
  Motion 2011:40 av Tove Sander och Petra Larsson (S) om modern och jämställd förlossningsvård (förslag 46) LS 1112-1618 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 3. 31.
  Motion 2011:43 av Helene Öberg m.fl. (MP) om att förbättra barnsjukvården (förslag 47) LS 1112-1621 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 4. 32.
  Motion 2012:12 av Dag Larsson m.fl. (S) om åtgärder för en trygg och säker ambulanssjukvård (förslag 48) LS 1205-0666 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 5. 33.
  Motion 2011:27 av Rolf Lindell (S) om att öppna den norra tunnelbaneuppgången vid station Universitetet (förslag 49) LS 1110-1332 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 6. 34.
  Motion 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om att införa fler toaletter i kollektivtrafiken (förslag 50) LS 1110-1334 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 7. 35.
  Motion 2011:31 av Anna Sehlin (V) om cykeln som transportmedel (förslag 51) LS 1110-1336 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 8. 36.
  Motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spårvägar och annan trafikinfrastruktur (förslag 52) LS 1110-1337 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 9. 37.
  Motion 2011:33 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om ibruktagande av befintliga spåranläggningar för persontrafik (förslag 53) LS 1110-1338 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 10. 38.
  Motion 2011:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) om en strategi för utbyggd tunnelbana (förslag 54) LS 1111-1505 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 11. 39.
  Motion 2011:36 av Erika Ullberg m.fl. (S) om åtgärdsprogram för en fungerande kollektivtrafik vintertid (förslag 55) LS 1111-1506 Beslut enligt Landstingsstyrelssens förslag
 12. 40.
  Motion 2011:24 av Erika Ullberg m.fl. (S) om barn och unga i SL-trafiken (förslag 56) LS 1110-1329 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 13. 41.
  Motion 2011:21 av Håkan Jörnehed m.fl. (V) om att införa en nollvision för hiv i Stockholms läns landsting (förslag 57) LS 1106-0926 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 14. 42.
  Motion 2011:20 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om den ojämlika vården (förslag 58) LS 1106-0925 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 15. 43.
  Motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr (förslag 59) LS 1112-1623 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 16. 44.
  Motion 2011:37 av Johan Sjölander (S) om Jämlikhetskommission (förslag 60) LS 1112-1615 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 17. 45.
  Motion 2011:25 av Helene Hellmark Knutsson m.fl. (S) om nolltolerans mot vårdskador och felbehandlingar (förslag 61) LS 1110-1330 Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 18. 46.
  Motion 2011:28 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om minskad köttkonsumtion – minskad klimatpåverkan (förslag 62) LS 1110-1333 Motionen bordlades.

Valärenden

 1. 47.
  Valärenden (förslag 63 och 64)

  Beslut enligt Valberedningens förslag, nr 63
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag, nr 64

Nya motioner

 1. 48.

Anmälan av interpellationer

 1. 49.
  Interpellation 2012:16 av Dag Larsson (S) om sommarbemanningen i vården LS 1209-1198 Interpellationen godkändes
 2. 50.
  Interpellation 2012:17 av Håkan Jörnehed (V) om sommarsituationen på sjukhusen LS 1209-1199 Interpellationen godkändes
 3. 51.
  Interpellation 2012:18 av Curre Hansson (S) om planerna för Nya Slussen LS 1209-1200 Interpellationen godkändes
 4. 52.
  Interpellation 2012:19 av Staffan Holmberg (S) om markförsäljning i Stockholms skärgård LS 1209-1201 Interpellationen godkändes
Senast uppdaterad:
2011-12-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen