Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 september 2013


Dag:
Tisdag den 17 september 2013
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Sändningen är sökbar på ärende och talare från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 15.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NV efter Anna-Karin Ullgren (M) inkalla Isabelle Zachrisson (M) och till ny ersättare utse Stig Drevemo (M)

  LS 1306-0771

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 16.

  Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 (förslag 44)

  LS 1303-0430

 • 17.

  Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016 (förslag 45)

  LS 1302-0207

 • 18.

  Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno (förslag 46)

  LS 1304-0550

 • 19.

  Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 (förslag 47)

  LS 1306-0888

 • 20.

  Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje (förslag 48)

  LS 1304-0584

 • 21.

  Genomförandebeslut för kanalisation 750V i tunnelbanan (förslag 49)

  LS 1306-0898

 • 22.

  Inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Söderströmsbroarna (förslag 50)

  LS 1306-0889

 • 23.

  Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan (förslag 51)

  LS 1306-0890

 • 24.

  Inriktnings- och genomförandebeslut om förlängning av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla station (förslag 52)

  LS 1306-0841

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 • 25.

  Förberedande arbeten avseende del av strategiska fastighetsinvesteringar vid Södersjukhuset (förslag 53)

  LS 1306-0885

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 • 26.

  Komplettering av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram (förslag 54)

  LS 1306-0887

  Landstingsstyrelsens förslag
  Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (Uppdaterat den 5 september 2013)

Föredragande landstingsråd: Gustav Hemming (C) Rotel VII

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 • 29.

  Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare (förslag 57)

  LS 1212-1647

 • 30.

  Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism och diskriminering (ECCAR) (förslag 58)

  LS 1212-1649

 • 31.

  Motion 2012:29 av Helene Öberg och Vivianne Gunnarsson (MP) om att modernisera psykiatrin (förslag 59)

  LS 1212-1651

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP) Rotel V

 • 32.

  Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms läns landstings verksamhet (förslag 60)

  LS 1212-1648

Valärenden

Nya motioner

 • 34.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 35.

  Interpellation 2013:18 av Lars Dahlberg (S) om hur mycket landstingets vårdproduktion kommer minska under de kommande fem tunga investeringsåren

  LS 1309-1124

 • 36.

  Interpellation 2013:19 av Tomas Eriksson (MP) om vård av barn med svår psykisk ohälsa

  LS 1309-1125

 • 37.

  Interpellation 2013:20 av Åsa Brunius (V) om psykiatrisk tvångsvård av barn

  LS 1309-1126

 • 38.

  Interpellation 2013:21 av Yvonne Blombäck (MP) om trafiknämndens roll gällande strategiska diskussioner och beslut

  LS 1309-1127

 • 39.

  Interpellation 2013:22 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om meddelarfrihet i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1128

 • 40.

  Interpellation 2013:23 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landström för WÅAB:s fartyg

  LS 1309-1129

 • 41.

  Interpellation 2013:24 av Birgitta Sevefjord (V) om eventuellt brott mot jävsregler i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1130

Anmälningsärende

 • 42.

  Anmälan av Kammarkollegiets beslut om avskrivning av ärende om justering av gränsen mellan Södermanlands läns landsting och Stockholms läns landsting

  LS 1303-0465

Valärende


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 12.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktige den 17 september 2013.

  1. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Mot bakgrund av ABC:s rapportering den 15 september om att barnfetman ökar lika mycket i Rinkeby som den minskar på Kungsholmen, undrar jag om tänker du ta initiativ för att ge barnen i Rinkeby-Kista bättre förutsättningar till en god hälsa?
  2. Fråga av Yvonne Blombäck (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kan SL Access klara reskassan med olika zoner och byten av trafikslag med spärrar på vägen?
  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Hade du kännedom om den starka kritiken mot Huddingegeriatriken innan Gärd Johansson framträdde i DN?
  4. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Visste du om, mot bakgrund av SL:s stora tapp i biljettintäkter för 2013, att en av SL:s operatörer använde defekta biljettläsare och låtsades kontrollera resenärernas biljetter på bussarna innan det avslöjades i media den 3 september?
  5. Fråga av Anna Sehlin (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Anser du att det är modernt med förmånsbilar i SLL?
  6. Fråga av Nanna Wikholm (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Känner du dig trygg med den framtida sjötrafiken, när den kan komma att bedrivas av en anbudsgivare (Serco Group), som offentligt meddelat att de lagt anbud, som felaktigt har fakturerat den brittiska staten på mångmiljonbelopp och sedan uteslutits ur upphandlingar i andra Europeiska länder?
  7. Fråga av Lars Dahlberg (S) till landstingsrådet Charlotte Broberg (M): Har du fått tillförlitliga besked om att Stockholms stad klarar av sin detaljplaneprocess så att Södersjukhusets akutmottagning blir klar till 2017?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 13.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 14.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 • 15.

  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ny ledamot i valkrets NV efter Anna-Karin Ullgren (M) inkalla Isabelle Zachrisson (M) och till ny ersättare utse Stig Drevemo (M)

  LS 1306-0771

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 • 16.

  Årsredovisning 2012 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt fråga om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 (förslag 44)

  LS 1303-0430

 • 17.

  Budget 2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling samt plan för verksamhet och ekonomi 2015-2016 (förslag 45)

  LS 1302-0207

 • 18.

  Ändring av bolagsordning för Aktiebolaget Terreno (förslag 46)

  LS 1304-0550

 • 19.

  Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 (förslag 47)

  LS 1306-0888

 • 20.

  Ekonomisk reglering inom sjukvård och omsorg i Norrtälje (förslag 48)

  LS 1304-0584

 • 21.

  Genomförandebeslut för kanalisation 750V i tunnelbanan (förslag 49)

  LS 1306-0898

 • 22.

  Inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Söderströmsbroarna (förslag 50)

  LS 1306-0889

 • 23.

  Förnyat inriktningsbeslut avseende program Slussen samt inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Saltsjöbanan (förslag 51)

  LS 1306-0890

 • 24.

  Inriktnings- och genomförandebeslut om förlängning av Tvärbanan från Sickla udde till Sickla station (förslag 52)

  LS 1306-0841

 • 25.

  Förberedande arbeten avseende del av strategiska fastighetsinvesteringar vid Södersjukhuset (förslag 53)

  LS 1306-0885

 • 26.

  Komplettering av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram (förslag 54)

  LS 1306-0887

 • 27.

  Miljöredovisning 2012 för Stockholms läns landsting (förslag 55)

  LS 1303-0357

 • 28.

  Regional miljöstrategi för vatten (förslag 56)

  LS 1203-0461

Motioner

 • 29.

  Motion 2012:25 av Paul Lappalainen (MP) om att lämna begreppet andragenerationsinvandrare (förslag 57)

  LS 1212-1647

 • 30.

  Motion 2012:27 av Paul Lappalainen (MP) om att Stockholms läns landsting ska söka medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism och diskriminering (ECCAR) (förslag 58)

  LS 1212-1649

 • 31.

  Motion 2012:29 av Helene Öberg och Vivianne Gunnarsson (MP) om att modernisera psykiatrin (förslag 59)

  LS 1212-1651

 • 32.

  Motion 2012:26 av Paul Lappalainen (MP) om behovet av att kvalitetssäkra lika rättigheter och möjligheter i Stockholms läns landstings verksamhet (förslag 60)

  LS 1212-1648

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av nya interpellationer

 • 35.

  Interpellation 2013:18 av Lars Dahlberg (S) om hur mycket landstingets vårdproduktion kommer minska under de kommande fem tunga investeringsåren

  LS 1309-1124

  Interpellationen godkändes

 • 36.

  Interpellation 2013:19 av Tomas Eriksson (MP) om vård av barn med svår psykisk ohälsa

  LS 1309-1125

  Interpellationen godkändes

 • 37.

  Interpellation 2013:20 av Åsa Brunius (V) om psykiatrisk tvångsvård av barn

  LS 1309-1126

  Interpellationen godkändes

 • 38.

  Interpellation 2013:21 av Yvonne Blombäck (MP) om trafiknämndens roll gällande strategiska diskussioner och beslut

  LS 1309-1127

  Interpellationen godkändes

 • 39.

  Interpellation 2013:22 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om meddelarfrihet i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1128

  Interpellationen godkändes

 • 40.

  Interpellation 2013:23 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landström för WÅAB:s fartyg

  LS 1309-1129

  Interpellationen godkändes

 • 41.

  Interpellation 2013:24 av Birgitta Sevefjord (V) om eventuellt brott mot jävsregler i Stockholms läns landsting

  LS 1309-1130

  Interpellationen godkändes

Anmälningsärende

 • 42.

  Anmälan av Kammarkollegiets beslut om avskrivning av ärende om justering av gränsen mellan Södermanlands läns landsting och Stockholms läns landsting

  LS 1303-0465

  Anmälan lades till handlingarna

Valärende