Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 april 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 april 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 17 april 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av patientnämndens årsrapport 2006 LS 0703-0367Årsrapporten

  OBS! Stort dokument

 2. 5.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om nämnders och styrelsers lokala budgetar för 2007LS 0611-1885Landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om landstingsfullmäktiges uppdrag i 2006 års budgetLS 0702-0169Landstingsstyrelsens förslag

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 7.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0611-1851Landstingsstyrelsens förslag
 2. 8.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2006 (förslag 22)

  Förslaget

  Kompletterande skrivelse

  Missiv

  Revisionsberättelserna

  OBS! Stort dokument

   

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper

  Innehållsförteckning

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

  Övriga
   

 3. 9.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0611-1851Landstingsstyrelsens förslag
 4. 10.
  Uppdrag i budget 2006 att ta fram generella modeller för finansiering av IT och GVD inom hälso- och sjukvården (förslag 23)LS 0601-0097, LS 0601-0100Landstingsstyrelsens förslag
 5. 11.
  Borgensförbindelse om finansiering av biogasbussar (förslag 24)LS 0701-0087Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 12.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te(förslag 25)LS 0510-1775Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (c)

 1. 13.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms län (förslag 26)LS 0301-0117Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 14.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 27)
  Förslaget

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 16.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m .fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

 2. 18.
  Bordlagd interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska läkares möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimationLS 0702-0159
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 19.
  Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 20.
  Interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0263
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 21.
  Interpellation 2007:19 av Håkan Jörnehed (v) om sjukvårdsresurser för kroniskt sjuka barnLS 0703-0265
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 22.
  Interpellation 2007:20 av Helene Sigfridsson (mp) om barnkonventionen är viktigLS 0703-0267
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 23.
  Interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga kvinnor som mår dåligtLS 0703-0268
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 24.
  Interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindradeLS 0703-0270
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 25.
  Interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om Kvinnor får sämre vård fortfarande!LS 0703-0272
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 26.
  Interpellation 2007:24 av Lars Dahlberg (s) om kommunsamråd avseende SL-trafikens utbudLS 0703-0274
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 11. 27.
  Interpellation 2007:25 av Jan Strömdahl (v) om gamla och bristfälliga bussarLS 0703-0275
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 12. 28.
  Interpellation 2007:26 av Raymond Wigg (mp) om bemanningen av stationer i kollektivtrafikenLS 0703-0276
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 13. 29.
  Interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0278
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 14. 30.
  Interpellation 2007:28 av Håkan Jörnehed (v) om Astrid Lindgrens barnsjukhus personalinitiativ om en närakutLS 0703-0262
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 15. 31.
  Interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den psykiatriska vårdenLS 0703-0264
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 16. 32.
  Interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 17. 33.
  Interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landstingLS 0703-0269
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 18. 34.
  Interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående föräldrarLS 0703-0271
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 19. 35.
  Interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och sjukvårdenLS 0703-0273
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 20. 36.
  Interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvårdLS 0703-0277
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 21. 37.
  Interpellation 2007:35 av Raymond Wigg (mp) om t-baneluftenLS 0703-0279
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 22. 38.
  Interpellation 2007:36 av Erika Ullberg (s) om huruvida kollektivtrafiken kommer att utökas och förbättrasLS 0703-0280
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 23. 39.
  Interpellation 2007:37 av Jan Strömdahl (v) om återinförandet av trängselskattLS 0703-0281
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 40.
  Interpellation 2007:38 av Dag Larsson (s) om avsaknad av strategi för vårdupphandlingLS 0704-0395Interpellationen
 2. 41.
  Interpellation 2007:39 av Birgitta Sevefjord (v) om avknoppningar och privatisering av barn- och ungdomspsykiatrinLS 0704-0399Interpellationen
 3. 42.
  Interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400Interpellationen
 4. 43.
  Interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av strategi för utveckling av närsjukvårdenLS 0704-0401Interpellationen
 5. 44.
  Interpellation 2007:42 av Tove Sander (s) om tillgången på barnläkare vid införande av fri etableringLS 0704-0402Interpellationen
 6. 45.
  Interpellation 2007:43 av Juan Carlos Cebrian (s) om användningen av ”matningsknappar” s.k. PEG på äldre patienter på våra sjukhusLS 0704-0396Interpellationen
 7. 46.
  Interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkterLS 0704-0397Interpellationen
 8. 47.
  Interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0704-0398Interpellationen
Senast uppdaterad:
2007-04-12
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 17 april 2007

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 7.
  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0611-1851
  Landstingsstyrelsens förslag
 2. 8.
  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2006 (förslag 22)

  Förslaget

  Kompletterande skrivelse

  Missiv

  Revisionsberättelserna

  OBS! Stort dokument

   

  Revisionsberättelserna uppdelade på revisorsgrupper

  Innehållsförteckning

  Revisorsgrupp I

  Revisorsgrupp II

  Revisorsgrupp III

  Övriga

  Fullmäktige beslutade

  att med åberopande av  revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att bevilja ansvarsfrihet för landstingsstyrelsen, övriga nämnder och styrelser i revisorsgrupperna I - III samt för nämnd och bolagsstyrelse i den gemensamma Norrtäljeorganisationen för verksamheren år 2006

  att uppdra åt landstingets ombud vid respektive bolagsstämma rösta för

  att styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet

 3. 9.
  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2006 för Stockholms läns landsting och bolag (förslag 21)LS 0611-1851

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande

 4. 10.
  Uppdrag i budget 2006 att ta fram generella modeller för finansiering av IT och GVD inom hälso- och sjukvården (förslag 23)LS 0601-0097, LS 0601-0100
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 5. 11.
  Borgensförbindelse om finansiering av biogasbussar (förslag 24)LS 0701-0087
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 12.
  Motion 2005:30 av Sonia Lunnergård m fl (kd) om rättvisemärkt kaffe och te(förslag 25)LS 0510-1775
  Fullmäktiges beslutade återremittera ärendet
 2. 13.
  Motion 2003:2 av Christer G Wennerholm och Margareta Cederfelt (m) om avknoppningar och skapande av lika villkor inom tandvården i Stockholms län (förslag 26)LS 0301-0117
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och v ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 14.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 27)
  Förslaget

  Valen  enlig fullmäktiges beslut

Nya motioner

 1. 15.
  Anmälan av nya motioner
  Följande motioner anmäldes:

  Motion 2007:21 av Raymond Wigg m fl (mp) om en regional sårbarhetsplan
  LS 0704-0416
  Motionen

  Motion 2007:22 av Inger Ros och Niklas Nordström (s) om fler familjecentraler
  LS 0704-0417
  Motionen

  Motion 2007:23 av Dag Larsson och Inger Ros (s) om att utreda införande av sprututbytesprogram för missbrukare
  LS 0704-0418
  Motionen

  Motion 2007: 24 av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om att motverka fallskador för länets äldre invånare och återinföra projektet "förstärkt fixartjänst" i Enskede-Vantör
  LS 0704-0419
  Motionen

  Motion 2007: 25 av Juan Carlos Cebrian m fl (s) om att skapa en plan för vården av äldre med behoven i centrum
  LS 0704-0420
  Motionen

Frågor

 1. 16.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m .fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter


  Följande frågor besvarades:

   

  Staffan Holmberg (s) frågade:

  Har landstingsrådet pratat med kommunalråden i skärgårdskommunerna om tankarna på en gemensam byggnadsnämnd för hela skärgården, och tror landstingsrådet att de kommer att vara positivt inställda till att lämna ifrån sig plan- och byggnadstillståndshanteringen till landstinget?

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

  Gunilla Roxby-Cromvall (v) frågade:

  Pågår ett arbete med att se över zonindelningen inom kollektivtrafiken?

  Frågan besvaras av Christer G Wennerholm (m)

  Raymond Wigg (mp) frågade:

  Tycker du att det är bra att alla vårdcentraler, även dom som idag drivs av landstinget och som är välskötta och ”går med vinst”, ska privatiseras?

  Frågan besvaras av Lars Joakim Lundquist (m)

  Inger Ros (s) frågade:

  Anser landstingsrådet att det är moraliskt riktigt att i media låtsas arbeta för förbättringar av barnsjukvården när ni i själva verket försenat starten av närakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus med mer än ett halvt år?

  Frågan besvaras av Lars Joakim Lundquist (m)

  Gunilla Roxby-Cromvall (v) frågade:

  Är det rimligt att SL lånar ut pendeltåg till andra delar av landet när resenärerna i Stockholm inte kommer till jobbet på grund av inställda tåg?

  Frågan besvaras av Christer G Wennerholm (m)

  Åke Askensten (mp) frågade:

  Kan landstingsrådet säga något om vilka som ska göra jobbet istället för de drygt 500 anställda som enligt uppgift ska förmås att lämna landstinget?

  Frågan besvaras av Maria Wallhager (fp)

  Lars Dahlberg (s) frågade:

  Anser trafiklandstingsrådet att regeringen sviker stockholmarna när Banverket föreslår att tidigare utlovade statsbidrag till utbyggnad av snabbspårvägar i Stockholms län ska dras in?

  Frågan besvaras av Christer G Wennerholm (m)

  Mats Skoglund (v) frågade:

  Kommer ni se till att även oppositionen får del av tjänstemännens förslag till budgetdirektiv omedelbart?

  Frågan besvaras av Chris Heister (m)

  Raymond Wigg (mp) frågade:

  Kommer du att ta något initiativ för att Venhälsan får ett vårdavtal i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut?

  Frågan besvaras av Lars Joakim Lundquist (m)

  Anders Johansson (s) frågade:

  Kommer trångbodda Valsta Vårdcentral få nya lokaler under 2007?

  Frågan besvaras av Maria Wallhager (fp)

  Åke Askensten (mp) frågade:

  Har landstingsrådet några förslag till agerande med anledning av bristen på spårinvesteringspengar i regeringens budgetproposition?

  Frågan besvaras av Christer G Wennerholm (m)

  Tove Sander (s) frågade:

  Kommer du att ta initiativ till en uppföljning av vilka barn som har avstått från sjukvård på grund av återinförandet av avgifterna i barnsjukvården?

  Frågan besvaras av Lars Joakim Lundquist (m)

  Dag Larsson (s) frågade:

  Med bara 8 månader till dess att patientvalssystemet införs, anser landstingsrådet att det är förtroendeingivande för utvecklingsarbetet att HSN:s intranät för utvecklingen av patientvalssystem inte innehåller ett enda dokument?

  Frågan besvaras av Lars Joakim Lundquist (m)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 17.
  Bordlagd interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 2. 18.
  Bordlagd interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska läkares möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimationLS 0702-0159
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 19.
  Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 4. 20.
  Interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0263
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 5. 21.
  Interpellation 2007:19 av Håkan Jörnehed (v) om sjukvårdsresurser för kroniskt sjuka barnLS 0703-0265
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 22.
  Interpellation 2007:20 av Helene Sigfridsson (mp) om barnkonventionen är viktigLS 0703-0267
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 23.
  Interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga kvinnor som mår dåligtLS 0703-0268
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 8. 24.
  Interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindradeLS 0703-0270
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 9. 25.
  Interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om Kvinnor får sämre vård fortfarande!LS 0703-0272
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellatioonen bordlades

 10. 26.
  Interpellation 2007:24 av Lars Dahlberg (s) om kommunsamråd avseende SL-trafikens utbudLS 0703-0274
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 27.
  Interpellation 2007:25 av Jan Strömdahl (v) om gamla och bristfälliga bussarLS 0703-0275
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 28.
  Interpellation 2007:26 av Raymond Wigg (mp) om bemanningen av stationer i kollektivtrafikenLS 0703-0276
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen besvarades

 13. 29.
  Interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0278
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 14. 30.
  Interpellation 2007:28 av Håkan Jörnehed (v) om Astrid Lindgrens barnsjukhus personalinitiativ om en närakutLS 0703-0262
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 31.
  Interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den psykiatriska vårdenLS 0703-0264
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 16. 32.
  Interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 17. 33.
  Interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landstingLS 0703-0269
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 18. 34.
  Interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående föräldrarLS 0703-0271
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 19. 35.
  Interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och sjukvårdenLS 0703-0273
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 20. 36.
  Interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvårdLS 0703-0277
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 21. 37.
  Interpellation 2007:35 av Raymond Wigg (mp) om t-baneluftenLS 0703-0279
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 22. 38.
  Interpellation 2007:36 av Erika Ullberg (s) om huruvida kollektivtrafiken kommer att utökas och förbättrasLS 0703-0280
  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 23. 39.
  Interpellation 2007:37 av Jan Strömdahl (v) om återinförandet av trängselskattLS 0703-0281

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

 1. 40.
  Interpellation 2007:38 av Dag Larsson (s) om avsaknad av strategi för vårdupphandlingLS 0704-0395
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 2. 41.
  Interpellation 2007:39 av Birgitta Sevefjord (v) om avknoppningar och privatisering av barn- och ungdomspsykiatrinLS 0704-0399
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 3. 42.
  Interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 4. 43.
  Interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av strategi för utveckling av närsjukvårdenLS 0704-0401
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 5. 44.
  Interpellation 2007:42 av Tove Sander (s) om tillgången på barnläkare vid införande av fri etableringLS 0704-0402
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 6. 45.
  Interpellation 2007:43 av Juan Carlos Cebrian (s) om användningen av ”matningsknappar” s.k. PEG på äldre patienter på våra sjukhusLS 0704-0396
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 7. 46.
  Interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkterLS 0704-0397
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 8. 47.
  Interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0704-0398
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
Senast uppdaterad:
2007-04-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet