Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 januari 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 januari 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 16 januari 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 4.
  Reglemente för Stockholms läns landstings revision (förslag 1)LS 0611-1912Landstingsstyreldsens förslag

Försdragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (m)

 1. 5.
  Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 2)LS 0507-1239Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 6.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 3)
  Förslag
 2. 7.
  Val av revisorer och revisorskollegium samt förvaltningens indelning i revisorsområden m. m. (förslag 4)LS 0701-0005Förslag

Nya motioner

 1. 8.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 9.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m. fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 10.
  Bordlagd interpellation 2006:61 av Åke Askensten (mp) om situationen i stockholmsregionenLS 0611-1816Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 11.
  Interpellation 2006:63 av Lena-Maj Anding (mp) om situationen på Karolinska Universitetssjukhuset LS 0611-1925Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 12.
  Interpellation 2006:64 av Birgitta Sevefjord (v) om planerna på att privatisera Folktandvården AB i Stockholms läns landsting LS 0612-2026Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 13.
  Interpellation 2006:65 av Dag Larsson (s) om privatisering av Folktandvården LS 0612-2027Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 14.
  Interpellation 2006:66 av Birgitta Sevefjord (v) om privata vårdcentraler i Stockholm LS 0612-2028Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 15.
  Interpellation 2006:67 av Inger Ros (s) om vad den borgerliga majoriteten vill med länets närakuterLS 0612-2029Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 16.
  Interpellation 2006:68 av Håkan Jörnehed (v) om hur ökningen av klamydia ska stoppasLS 0612-2030Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 17.
  Interpellation 2006:69 av Lars Dahlberg (s) om kollektivtrafiken vid återinförandet av trängselskattLS 0612-2031Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 18.
  Eventuella tilläggsärenden utsändes senare

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2007:1 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar vid akutsjukhusenLS 0701-0040Interpellationen
 2. 19.
  Interpellation 2007:2 av Birgitta Sevefjord (v) om närakut i anslutning till Astrid Lindgrens barnsjukhusLS 0701-0041Interpellationen
 3. 20.
  Interpellation 2007:3 av Dag Larsson (s) om den borgerliga majoritetens beslut att införa kundvalssystem i primärvårdenLS 0701-0042Interpellationen
 4. 21.
  Interpellation 2007:4 av Inger Ros (s) om antalet läkare i primärvårdenLS 0701-0043Interpellationen
 5. 22.
  Interpellation 2007:5 av Inger Ros (s) om den senaste telefontillgänglighetsmätningenLS 0701-0044Interpellationen
 6. 23.
  Interpellation 2007:6 av Yousef Yebari (v) om muslimers möjlighet att få utöva sin religion på Stockholms läns landstings sjukhusLS 0701-0045Interpellationen

   

 7. 24.
  Interpellation 2007:7 av Dag Larsson (s) om den nya politiska organisationen för sjukvårdenLS 0701-0046Interpellationen
Senast uppdaterad:
2007-01-30
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 16 januari 2007

Inledning
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Reglemente för Stockholms läns landstings revision (förslag 1)LS 0611-1912

  Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyreldsens förslag och till m-, fp- och kd-ledamöternas förslag till korrigering i reglementet avseende revisorsgrupp II

  att anta reglemente för Stockholms läns landstings revision med följande korrigering

   

  ”Hälso- och sjukvårdsnämnden med utskott och tre sjukvårdsberedningar” ska ändras till ”Hälso- och sjukvårdsnämnden med sjukvårdsstyrelser och medicinska beredningar”

   

  Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 2. 5.
  Omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 2)LS 0507-1239
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 6.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 3)
  Förslag
  Fullmäktiges beslut
 2. 7.
  Val av revisorer och revisorskollegium samt förvaltningens indelning i revisorsområden m. m. (förslag 4)LS 0701-0005
  Förslag
  Fullmäktiges beslut

Nya motioner

 1. 8.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes

   

  Motion 2007:1 av Dag Larsson m fl (s) om införande av trygghetskvitto inom psykiatrin

  LS 0701-0063

  Motionen

   

  Motion 2007:2 av Dag Larsson m fl (s) om införande av vaccin mot livmoderhalscancer inom Stockholms län

  LS 0701-0064

  Motionen

   

  Motion 2007:3 av Dag Larsson m fl (s) om sjukvården för personer med behov av habiliteringsinsatser

  LS 0701-0065

  Motionen

   

  Motion 2007:4 av Inger Ros m fl (s) om inrättande av vårdlotsar för personer med funktionshinder

  LS 0701-0066

  Motionen

Frågor

 1. 9.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m. fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  Följande frågor besvarades

Besvarande av interpellationer

 1. 10.
  Bordlagd interpellation 2006:61 av Åke Askensten (mp) om situationen i stockholmsregionenLS 0611-1816
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 2. 11.
  Interpellation 2006:63 av Lena-Maj Anding (mp) om situationen på Karolinska Universitetssjukhuset LS 0611-1925
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 3. 12.
  Interpellation 2006:64 av Birgitta Sevefjord (v) om planerna på att privatisera Folktandvården AB i Stockholms läns landsting LS 0612-2026
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 4. 13.
  Interpellation 2006:65 av Dag Larsson (s) om privatisering av Folktandvården LS 0612-2027
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 5. 14.
  Interpellation 2006:66 av Birgitta Sevefjord (v) om privata vårdcentraler i Stockholm LS 0612-2028
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 6. 15.
  Interpellation 2006:67 av Inger Ros (s) om vad den borgerliga majoriteten vill med länets närakuterLS 0612-2029
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 7. 16.
  Interpellation 2006:68 av Håkan Jörnehed (v) om hur ökningen av klamydia ska stoppasLS 0612-2030
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 8. 17.
  Interpellation 2006:69 av Lars Dahlberg (s) om kollektivtrafiken vid återinförandet av trängselskattLS 0612-2031
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2007:1 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar vid akutsjukhusenLS 0701-0040
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 2. 19.
  Interpellation 2007:2 av Birgitta Sevefjord (v) om närakut i anslutning till Astrid Lindgrens barnsjukhusLS 0701-0041
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 3. 20.
  Interpellation 2007:3 av Dag Larsson (s) om den borgerliga majoritetens beslut att införa kundvalssystem i primärvårdenLS 0701-0042
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 4. 21.
  Interpellation 2007:4 av Inger Ros (s) om antalet läkare i primärvårdenLS 0701-0043
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 5. 22.
  Interpellation 2007:5 av Inger Ros (s) om den senaste telefontillgänglighetsmätningenLS 0701-0044
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 6. 23.
  Interpellation 2007:6 av Yousef Yebari (v) om muslimers möjlighet att få utöva sin religion på Stockholms läns landstings sjukhusLS 0701-0045
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
 7. 24.
  Interpellation 2007:7 av Dag Larsson (s) om den nya politiska organisationen för sjukvårdenLS 0701-0046
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och besvaras vid nästa möte
Senast uppdaterad:
2007-01-16
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet