Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 2006

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 16 augusti 2006

Dag:
Onsdag den 16 augusti 2006
Tid:
09:30
Sammanträdet slutar när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång baksidan)
Webb-TV
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

 

Information om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

 

Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

 

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Nya motioner
Frågor
Anmälan av interpellationer
Valärende

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 4.
  Tilläggsanslag med anledning av akutsjukhusens prognostiserade ekonomiska situation samt för finansiering av ytterligare insatser till följd av vårdgarantin (förslag 69) LS 0509-1257, LS 0606-1257Landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Avtal mellan staten, Stockholms läns landsting och Stockholm stad avseende överskott från försöket med trängselskatt (förslag 70)LS 0606-1142Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 6.
  Anskaffning av fordonssystem för övervakning i bussar (förslag 71) LS 0606-1173Landstingsstyrelsens förslag

Nya motioner

 1. 7.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 8.
  Frågestund mellan klockan 13.00 – 14.00, eller så snart beslutsärendena behandlats

Anmälan av interpellationer

 1. 9.
  Anmälan av interpellationer

Valärende

 1. 10.
  Befrielse för Marie-Louise Sellin (s) från uppdrag som dels ledamot i fullmäktige, valkrets NO och dels ersättare i landstingsstyrelsen (förslag 72)LS 0606-1240Förslaget
Senast uppdaterad:
2006-08-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 16 augusti 2006

Inledning
Beslutsärenden
Nya motioner
Frågor
Anmälan av interpellationer
Valärende

Beslutsärenden

 1. 4.
  Tilläggsanslag med anledning av akutsjukhusens prognostiserade ekonomiska situation samt för finansiering av ytterligare insatser till följd av vårdgarantin (förslag 69) LS 0509-1257, LS 0606-1257

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för sina respektive reservationer i landstingsstyrelsen.

   

 2. 5.
  Avtal mellan staten, Stockholms läns landsting och Stockholm stad avseende överskott från försöket med trängselskatt (förslag 70)LS 0606-1142

  Beslut enlig: Landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut och hänvisade som röstför­klaring till sin gemensamma reservation i landstingsstyrelsen.

   

  Fp-ledamöterna lät till protokollet anteckna särskilt uttalande likalydande med fp-uttalandet i landstingsstyrelsen.

   

 3. 6.
  Anskaffning av fordonssystem för övervakning i bussar (förslag 71) LS 0606-1173

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

Nya motioner

 1. 7.
  Anmälan av nya motioner

   

  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning:

   

  Motion 2006:17 av Aram El Khoury (kd) om en förbättrad läkemedelsanvändning i hemmet
  LS 0608-1412

  Motionen

  Motion 2006:18 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om jämlik vård för homo-, bi- och transsexuella personer  LS 0608-1414

  Motionen

  Motion 2006:19 av Gertrud Brorsson (mp) om att anpassa landstingspolitikernas arvoden till nutid  LS 0608-1415

  Motionen
   

Frågor

 1. 8.
  Frågestund mellan klockan 13.00 – 14.00, eller så snart beslutsärendena behandlats

   

   

  Följande frågor ställdes vid frågestunden och besvarades av ansvarigt landstingsråd:

  1)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

   

  Anser Du som ansvarigt sjukvårdslandstingsråd att Stockholms läns landsting erbjuder en bra hjärtsjukvård?

   

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

   

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

   

  Görs nu det antal operationer på Löwenströmska som överenskommits i avtalet med Danderyds sjukhus AB?

   

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

   

  3)
  Stig Nyman (kd) frågade:

   

  Kan patienter som väntar i de växande köerna lita på att landstingsrådet förstår att personalbrist och alltför knappa vårdbeställningar kan riskera försämrad patientsäkerhet?

   

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

   

  4)
  Charlotte Broberg (m) frågade:

   

  Är Du beredd att ställa Dig bakom förslaget på höjd resegaranti till 1.000 kronor?

   

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

   

  5)
  Maria Wallhager (fp) frågade:

   

  Kommer det ökade finansieringsbehovet av enhetstaxan inom SL-trafiken att innebära minskade resurser för sjukvården?

   

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

   

   

  6)
  Pia Lidwall (kd) frågade:

   

  Tycker du att ni har gjort allt för att se till att hemlösa kvinnor får en egen ingång till Hållpunkts nya lokaler?

   

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  7)
  Margareta Cederfelt (m) frågade:

   

  Anser Du som ansvarigt sjukvårdslandstingsråd att Stockholms läns landsting i nuläget erbjuder ”en vårdgaranti värd namnet” i enlighet med era vallöften 2002?

   

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

   

  8)
  Andres Käärik (fp) frågade:

   

  Anser du att den nu pågående utbyggnaden av primärvården går i en tillräckligt hög takt?

   

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  9)
  Stig Nyman (kd) frågade:

   

  Är det inte vilseledande marknadsföring att säga till pendelresenärerna att ni nu ska fixa dubbelspår på Nynäsbanan när ni i själva verket bara fixar dubbelspår till Tungelsta?

   

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

   

  10)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

   

  Avser Du att vidta några åtgärder för att bromsa upp den oroväckande generella höga kostnadsökning vi sett inom landstingets verksamhet under våren?

   

  Frågan besvarades av Ingela Nylund Watz (s)

   

   

  11)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

   

  Tycker du att avtalet mellan Förenade Care och landstinget om geriatrik på Löwenströmska har följts upp så att patienter i behov av minnesutredningar kan erhålla det?

   

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

   

  12)
  Stig Nyman (kd) frågade:

   

  Är du övertygad om att landstingsmajoriteten gjort allt ni borde för att se till att Södertälje sjukhus har rätt förutsättningar att bedriva god vård?

   

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

   

Anmälan av interpellationer

 1. 9.
  Anmälan av interpellationer

   

  Inga nya interpellationer anmäldes

Valärende

 1. 10.
  Befrielse för Marie-Louise Sellin (s) från uppdrag som dels ledamot i fullmäktige, valkrets NO och dels ersättare i landstingsstyrelsen (förslag 72)LS 0606-1240
  Fullmäktige beslutade enligt Förslaget
Senast uppdaterad:
2006-08-23
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.