Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 november 2011

Landstingsfullmäktige den 15 november 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 november 2011
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången, omkring kl 13.00.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning och justering m. m.
Kungörelse och annonsering
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Anmälningsärenden
Anmälan av nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning och justering m. m.

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Kungörelse och annonsering

 1. 2.
  Kungörelse och annonsering

Besvarande av interpellationer

Interpellationer besvaras mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 3.
  Interpellation 2011:25 av Erika Ullberg (S) om styrning av projekt avseende Tvärbanan Norr och Roslagsbanan LS 1110-1306

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 2. 4.
  Interpellation 2011:26 av Yvonne Blombäck (MP) om framkomligheten för innerstadsbussarna LS 1110-1307

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 3. 5.
  Interpellation 2011:27 av Birgitta Sevefjord (V) om människor som utsatts för tortyr LS 1110-1308

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 4. 6.
  Interpellation 2011:28 av Nanna Wikholm (S) om upphandling av helhetsansvar för sjötrafikenLS 1110-1309

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 5. 7.
  Interpellation 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om hållplatsomläggning i Norrtälje LS 1110-1310

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 6. 8.
  Interpellation 2011:30 av Håkan Jörnehed (V) om tilltron till SOS AlarmLS 1110-1311

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 7. 9.
  Interpellation 2011:31 av Erika Ullberg (S) om oligopol inom färdtjänstenLS 1110-1312

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 8. 10.
  Interpellation 2011:32 av Yvonne Blombäck (MP) om ordningsvakters befogenheter gentemot unga i kollektivtrafikenLS 1110-1313

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 9. 11.
  Interpellation 2011:33 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1110-1314

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 10. 12.
  Interpellation 2011:34 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om kartor i tunnelbananLS 1110-1315

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 11. 13.
  Interpellation 2011:35 av Susanne Nordling (MP) om patienter med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)LS 1110-1316

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

Frågor

Frågor besvaras mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 14.
  Besvarande av frågorLS 1111-1503

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 15.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut den 11 oktober 2011 för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 att till ledamot i valkrets SV efter Magnus Widén (M) inkalla Morgan Jansson (M) och till ny ersättare utse Elisabeth Bovin-Exner, till ny ersättare i valkrets 6 efter Tobias Olsson (MP utse Erik Malm (MP), till ny ersättare i valkrets 3 efter Janne Stefanson (KD) utse Bojan Ticic, till ny ersättare i valkrets SV efter Janne Stefanson (KD) utse Ingrid Ahlman (KD), till ny ersättare i valkrets SO efter Janne Stefanson (KD) utse Joachim Krylborn (KD), till ny ersättare i valkrets O efter Janne Stefanson (KD) utse Karin Teljstedt (KD), till ny ersättare i valkrets NO efter Janne Stefanson (KD) utse Åke Malmström (KD), till ny ersättare i valkrets N efter Janne Stefanson (KD) utse Sonia Lunnergård (KD) och till ny ersättare i valkrets NV efter Janne Stefanson (KD) utse Tina Teljstedt (KD).

Anmälan av nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av nya motionerLS 1111-1504, 1505, 1506

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2011:37 av Dag Larsson (S) om medicinsk kvalitetsrevision LS 1111-1471Interpellationen
 2. 19.
  Interpellation 2011:38 av Helene Öberg (MP) om behandling av psykisk ohälsa i primärvården LS 1111-1472Interpellationen
 3. 20.
  Interpellation 2011:39 av Birgitta Sevefjord (V) om långa ledtider för kvinnor med bröstcancer LS 1111-1473Interpellationen
 4. 21.
  Interpellation 2011:40 av Tomas Eriksson (MP) om patienter med läkemedel som kan förändra andra läkemedels effekter, så kallad D-interaktionLS 1111-1474Interpellationen
 5. 22.
  Interpellation 2011:41 av Håkan Jörnehed (V) om att personal säger upp sig i protest på Karolinska Sjukhuset LS 1111-1475Interpellationen
 6. 23.
  Interpellation 2011:42 av Håkan Jörnehed (V) om regionaliseringen inom kulturområdet LS 1111-1476Interpellationen
 7. 24.
  Interpellation 2011:43 av Erika Ullberg (S) om bristande kvalitet i pendeltågstrafiken LS 1111-1477Interpellationen
 8. 25.
  Interpellation 2011:44 av Tomas Melin (MP) om digitala informationsskyltar i kollektivtrafiken LS 1111-1478Interpellationen
 9. 26.
  Interpellation 2011:45 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om personskador förorsakade av SL:s glasdörrsspärrar LS 1111-1479Interpellationen
 10. 27.
  Interpellation 2011:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trängseln i kollektivtrafiken LS 1111-1480Interpellationen
Senast uppdaterad:
2011-11-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

 

Inledning och justering m. m.
Kungörelse och annonsering
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Anmälningsärenden
Anmälan av nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning och justering m. m.

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Kungörelse och annonsering

 1. 2.
  Kungörelse och annonsering

Besvarande av interpellationer

 1. 3.
  Interpellation 2011:25 av Erika Ullberg (S) om styrning av projekt avseende Tvärbanan Norr och Roslagsbanan LS 1110-1306

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 2. 4.
  Interpellation 2011:26 av Yvonne Blombäck (MP) om framkomligheten för innerstadsbussarna LS 1110-1307

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 3. 5.
  Interpellation 2011:27 av Birgitta Sevefjord (V) om människor som utsatts för tortyr LS 1110-1308

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 4. 6.
  Interpellation 2011:28 av Nanna Wikholm (S) om upphandling av helhetsansvar för sjötrafikenLS 1110-1309

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 5. 7.
  Interpellation 2011:29 av Vivianne Gunnarsson (MP) om hållplatsomläggning i Norrtälje LS 1110-1310

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 6. 8.
  Interpellation 2011:30 av Håkan Jörnehed (V) om tilltron till SOS AlarmLS 1110-1311

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

  Interpellationen besvarades

 7. 9.
  Interpellation 2011:31 av Erika Ullberg (S) om oligopol inom färdtjänstenLS 1110-1312
  Interpellationen bordlades
 8. 10.
  Interpellation 2011:32 av Yvonne Blombäck (MP) om ordningsvakters befogenheter gentemot unga i kollektivtrafikenLS 1110-1313
  Interpellationen bordlades
 9. 11.
  Interpellation 2011:33 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1110-1314
  Interpellationen bordlades
 10. 12.
  Interpellation 2011:34 av Ann-Sofi Matthiesen (MP) om kartor i tunnelbananLS 1110-1315
  Interpellationen bordlades
 11. 13.
  Interpellation 2011:35 av Susanne Nordling (MP) om patienter med kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS)LS 1110-1316
  Interpellationen bordlades

Frågor

 1. 14.
  Besvarande av frågorLS 1111-1503

  Frågor som besvarades vid sammanträdet

   

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Tycker du det är rimligt att investera 40 miljarder i att öka antalet resenärer i innerstaden med EN procent samtidigt som objekt i Cederschiöldsförhandlingen som vi var överens om får stå tillbaka?

   

  2. Fråga av Raymond Wigg (MP) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Har du för avsikt att i avtalet mellan Stockholms läns landsting och den privata entreprenör som ska driva S:t Görans sjukhus, skriva in bindande klausuler, så att de vinster som skapas återinvesteras i verksamheten och/eller de överskjutande vinsterna stannar i Sverige för beskattning?

   

  3. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M): Tycker du att det är acceptabelt att riskkapitalbolag inom vården för ut sina vinster till skatteparadis och därigenom undviker att betala skatt i Sverige?

   

  4. Fråga av Curre Hansson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker du det är rimligt att Stockholm ska ta beslut om Slussenombyggnad till mångmiljardbelopp utan att ha haft en ordentlig dialog med SL och mest berörda kommuner, utan att skicket och renoveringskostnaden för Söderströmsbron är klargjort, samt utan att finansieringsansvaret är fastlagt för den merkostnad som det innebär att förlägga bussterminalen i Katarinaberget?

   

  5. Fråga av Helene Öberg (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Har du för avsikt att förbättra tillgängligheten för nedgången till Medborgarplatsens tunnelbana?

   

  6. Fråga av Adnan Can (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Tycker inte du det är oacceptabelt att tre socionomer i Södertälje kommun har sagt upp sig p.g.a. det rådande pendelkaoset?

   

  7. Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Är du beredd att vidta politiska åtgärder för att komma tillrätta med personalsituationen vid akuten på Karolinska sjukhuset i Huddinge?

   

  8. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Har du tagit kontakt med Stockholms stad då det framkommit att äldre vanvårdas i sina boenden, med följd att det blir ökad belastning och mer sjukvårdsinsatser för landstinget?

   

  9. Fråga av Petra Larsson (S) till landstingsrådet Lars Joakim Lundquist (M): Finns det jourläkarbilar för alla barn?

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 15.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Anmälningsärenden

 1. 16.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut den 11 oktober 2011 för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 att till ledamot i valkrets SV efter Magnus Widén (M) inkalla Morgan Jansson (M) och till ny ersättare utse Elisabeth Bovin-Exner, till ny ersättare i valkrets 6 efter Tobias Olsson (MP utse Erik Malm (MP), till ny ersättare i valkrets 3 efter Janne Stefanson (KD) utse Bojan Ticic, till ny ersättare i valkrets SV efter Janne Stefanson (KD) utse Ingrid Ahlman (KD), till ny ersättare i valkrets SO efter Janne Stefanson (KD) utse Joachim Krylborn (KD), till ny ersättare i valkrets O efter Janne Stefanson (KD) utse Karin Teljstedt (KD), till ny ersättare i valkrets NO efter Janne Stefanson (KD) utse Åke Malmström (KD), till ny ersättare i valkrets N efter Janne Stefanson (KD) utse Sonia Lunnergård (KD) och till ny ersättare i valkrets NV efter Janne Stefanson (KD) utse Tina Teljstedt (KD).

   

  Anmälan lades till handlingarna

Anmälan av nya motioner

 1. 17.

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2011:37 av Dag Larsson (S) om medicinsk kvalitetsrevision LS 1111-1471
  Interpellationen
 2. 19.
  Interpellation 2011:38 av Helene Öberg (MP) om behandling av psykisk ohälsa i primärvården LS 1111-1472
  Interpellationen
 3. 20.
  Interpellation 2011:39 av Birgitta Sevefjord (V) om långa ledtider för kvinnor med bröstcancer LS 1111-1473
  Interpellationen
 4. 21.
  Interpellation 2011:40 av Tomas Eriksson (MP) om patienter med läkemedel som kan förändra andra läkemedels effekter, så kallad D-interaktionLS 1111-1474
  Interpellationen
 5. 22.
  Interpellation 2011:41 av Håkan Jörnehed (V) om att personal säger upp sig i protest på Karolinska Sjukhuset LS 1111-1475
  Interpellationen
 6. 23.
  Interpellation 2011:42 av Håkan Jörnehed (V) om regionaliseringen inom kulturområdet LS 1111-1476
  Interpellationen
 7. 24.
  Interpellation 2011:43 av Erika Ullberg (S) om bristande kvalitet i pendeltågstrafiken LS 1111-1477
  Interpellationen
 8. 25.
  Interpellation 2011:44 av Tomas Melin (MP) om digitala informationsskyltar i kollektivtrafiken LS 1111-1478
  Interpellationen
 9. 26.
  Interpellation 2011:45 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om personskador förorsakade av SL:s glasdörrsspärrar LS 1111-1479
  Interpellationen
 10. 27.
  Interpellation 2011:46 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om trängseln i kollektivtrafiken LS 1111-1480
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2011-11-17
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen