Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 15 maj 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 15 maj 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 4.
  Försäljning av återstående aktier i Svensk Banproduktion AB (förslag 28)LS 0611-1889Landstingsstyrelsens förslag
 2. 5.
  Ändring av bolagsordning för landstingets helägda aktiebolag (förslag 29)LS 0702-0215Landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Behandling av budgetdirektiv 2008 i landstingsfullmäktige (förslag 30)LS 0702-0199Landstingsstyrelsens förslag
 4. 7.
  Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvården (förslag 31)LS 0703-0289Landstingsstyrelsens förslag
 5. 8.
  Avsiktsförklaring om kommunal medfinansiering av Citybanan (förslag 32)LS 0703-0355Landstingsstyrelsens förslag
 6. 9.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 33)LS 0704-0411Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager (fp)

 1. 10.
  Förslag till framtida kostförsörjning för patienter inom den landstingsägda vården (förslag 34)LS 0603-0574Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstsingsråd: Chris Heister (m)

 1. 11.
  Motion 2004:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om hållbar tillväxt i Stockholmsregionen (förslag 35)LS 0412-2304Landstingsstyrelsens förslag
 2. 12.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstinget (förslag 36)LS 0605-0950Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 13.
  Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor (förslag 37)LS 0404-0803Landstingsstyrelsens förslag
 2. 14.
  Motion 2004:30 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om enhetlig avgift för rökavvänjning (förslag 38)LS 0406-1226Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 15.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 39)
  Förslaget
 2. 16.
  Val av stämmoombud samt ersättare för dessa att företräda landstinget på bolagsstämmor i hel-, delägda och indirekt ägda aktiebolag samt stiftelser (förslag 40)LS 0704-0446Förslaget

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 18.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m .fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155Interpellationen
  Interpellatioinssvaret
 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0263Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga kvinnor som mår dåligtLS 0703-0268Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindradeLS 0703-0270Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om Kvinnor får sämre vård fortfarande!LS 0703-0272Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 25.
  Bordlagd interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0278Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 26.
  Bordlagd interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den psykiatriska vårdenLS 0703-0264Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 27.
  Bordlagd interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 28.
  Bordlagd interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landstingLS 0703-0269Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 29.
  Bordlagd interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående föräldrarLS 0703-0271Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 30.
  Bordlagd interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och sjukvårdenLS 0703-0273Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 31.
  Bordlagd interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvårdLS 0703-0277Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 32.
  Interpellation 2007:38 av Dag Larsson (s) om avsaknad av strategi för vårdupphandling LS 0704-0395Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 33.
  Interpellation 2007:39 av Birgitta Sevefjord (v) om avknoppningar och privatisering av barn- och ungdomspsykiatrinLS 0704-0399Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 34.
  Interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 35.
  Interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av strategi för utveckling av närsjukvårdenLS 0704-0401Interpellationen
  Interpellationssvaret
 18. 36.
  Interpellation 2007:42 av Tove Sander (s) om tillgången på barnläkare vid införande av fri etableringLS 0704-0402Interpellationen
  Interpellationssvaret
 19. 37.
  Interpellation 2007:43 av Juan Carlos Cebrian (s) om användningen av ”matningsknappar” s.k. PEG på äldre patienter på våra sjukhusLS 0704-0396Interpellatioinen
  Interpellationssvaret
 20. 38.
  Interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkterLS 0704-0397Interpellationen
  Interpellationssvaret
 21. 39.
  Interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0704-0398Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 40.
  Interpellation 2007:46 av Anna Kettner (s) om möjligheterna till etiska krav i landstingets upphandlingarLS 0705-0494Interpellationen
 2. 41.
  Interpellation 2007:47 av Birgitta Sevefjord (v) om den politiska organisationen och det demokratiska underskott som organisationen bidrar tillLS 0705-0495Interpellationen
 3. 42.
  Interpellation 2007:48 av Lars Dahlberg (s) om handlingsplan för spårutbyggnadLS 0705-0497Interpellationen
 4. 43.
  Interpellation 2007:49 av Thomas Magnusson (v) om snabbspårväg till SolnaLS 0705-0498Interpellationen
 5. 44.
  Interpellation 2007:50 av Åke Askensten (mp) om analys av Förbifart StockholmLS 0705-0500Interpellationen
 6. 45.
  Interpellation 2007:51 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om kollektivtrafiksatsningarLS 0705-0502Interpellationen
 7. 46.
  Interpellation 2007:52 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om utökad kollektivtrafik för bättre miljöLS 0705-0504Interpellationen
 8. 47.
  Interpellation 2007:53 av Dag Larsson (s) om majoritetens planer på privatisering av samtliga vårdcentralerLS 0705-0506Interpellationen
 9. 48.
  Interpellation 2007:54 av Birgitta Sevefjord (v) om ökat brukarinflytande inom psykiatrin i Stockholms läns landstingLS 0705-0508Interpellationen
 10. 49.
  Interpellation 2007:55 av Lena-Maj Anding (mp) om fokusrapporter om rehabilitering respektive utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa m.m.LS 0705-0510Interpellationen
 11. 50.
  Interpellation 2007:56 av Dag Larsson (s) om kundvalsmodell i primärvårdenLS 0705-0512Interpellationen
 12. 51.
  Interpellation 2007:57 av Håkan Jörnehed (v) om Venhälsans avtalLS 0705-0496Interpellationen
 13. 52.
  Interpellation 2007:58 av Lena-Maj Anding (mp) om evidensbaserade behandlingsmetoder i hälso- och sjukvårdenLS 0705-0499Interpellationen
 14. 53.
  Interpellation 2007:59 av Johan Sjölander (s) om kostnader för inhyrd personalLS 0705-0501Interpellationen
 15. 54.
  Interpellation 2007:60 av Lena-Maj Anding (mp) om rökslutarstöd vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0705-0503Interpellationen
 16. 55.
  Interpellation 2007:61 av Mikael Sundesten (s) om behovet av utveckling inom cancervårdenLS 0705-0505Interpellationen
 17. 56.
  Interpellation 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för barnsjukvårdLS 0705-0507Interpellationen
 18. 57.
  Interpellation 2007:63 av Tove Sander (s) om tillgången till dövtolkar för fritidsändamålLS 0705-0509Interpellationen
 19. 58.
  Interpellation 2007:64 av Vivianne Gunnarsson (mp) om landstingets energiförbrukningLS 0705-0511Interpellationen
 20. 59.
  Interpellation 2007:65 av Thomas Magnusson (v) om energiförbrukningLS 0705-0513Interpellationen
 21. 60.
  Interpellation 2007:66 av Lars Dahlberg (s) om möjligheter att köpa SL-biljetterLS 0705-0514Interpellationen
 22. 61.
  Interpellation 2007:67 av Lars Dahlberg (s) om trängselskattens återinförande LS 0705-0515Interpellationen
Senast uppdaterad:
2007-05-10
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid fullmäktiges sammanträde den 15 maj 2007

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Försäljning av återstående aktier i Svensk Banproduktion AB (förslag 28)LS 0611-1889
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

 2. 5.
  Ändring av bolagsordning för landstingets helägda aktiebolag (förslag 29)LS 0702-0215
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 6.
  Behandling av budgetdirektiv 2008 i landstingsfullmäktige (förslag 30)LS 0702-0199
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 4. 7.
  Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvården (förslag 31)LS 0703-0289
  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade återremittera ärendet

 5. 8.
  Avsiktsförklaring om kommunal medfinansiering av Citybanan (förslag 32)LS 0703-0355
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

  V- ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt särskilda uttalande i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna reserverade sig i första hand för avslag till landstingsstyrelsens förslag och i andra hand till förmån för förslag innebärande ett uppdrag till landstingsstyrelsens presidium likalydande med vad som anförs i reservationen i landstingsstyrelsen

 6. 9.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 33)LS 0704-0411
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 7. 10.
  Förslag till framtida kostförsörjning för patienter inom den landstingsägda vården (förslag 34)LS 0603-0574
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna med instämmande av v-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för förslag till återremiss

Motioner

 1. 11.
  Motion 2004:44 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om hållbar tillväxt i Stockholmsregionen (förslag 35)LS 0412-2304
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för partiernas respektive reservationer i landstingsstyrelsen

 2. 12.
  Motion 2006:11 av Peter Bondesson (fp) om att tillämpa ISO 9000 och Fair Trade inom landstinget (förslag 36)LS 0605-0950
  Landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade återremittera ärendet

 3. 13.
  Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor (förslag 37)LS 0404-0803
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 4. 14.
  Motion 2004:30 av Cecilia Carpelan m fl (fp) om enhetlig avgift för rökavvänjning (förslag 38)LS 0406-1226
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 15.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 39)
  Förslaget

  Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag

 2. 16.
  Val av stämmoombud samt ersättare för dessa att företräda landstinget på bolagsstämmor i hel-, delägda och indirekt ägda aktiebolag samt stiftelser (förslag 40)LS 0704-0446
  Förslaget

  Fullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag

  att företräda landstinget på respektive bolagsstämma i hel-, delägda och indirekt ägda aktiebolag samt stiftelser för tiden 2007 - 2010 utse

  Chris Heister, Christer G Wennerholm, Maria Wallhager och Stig Nyman till ombud
  Landstingsdirektören och bitr. landstingsdirektören till ersättare för ombud.

Nya motioner

 1. 17.
  Anmälan av nya motioner

  Följande motioner anmäldes:

  Motion 2007:26 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om ett fossilbränslefritt landsting 2015  LS 0705-0521
  Motionen

  Motion 2007:27 av Dag Larsson (s) om inrättande av patientblogg på nätet
  LS 0705-0522

  Motionen

  Motion 2007:28 av Anna Kettner (s) om rättvisa matkostnader i landstingets slutenvård  LS 0705-0523

  Motionoen

  Motion 2007:29 av Dag Larsson (s) om producentoberoende tester av läkemedel
  LS 0705-0524

  Motionen

  Motion 2007:30 av Staffan Holmberg (s) om pendeltågstation i Vega
  LS 0705-0525

  Motionen

  Motion 2007:31 av Anders Johansson och Thore Nyman (s) om inrättande av en närakut i Sigtuna/Märsta  LS 0705-0526

  Motionen

   

Frågor

 1. 18.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m .fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter


  Följande frågor besvarades:

  1)
  Dag Larsson (s) frågade:

  Delar du Distriktssköterskeföreningens oro för att äldre multisjuka, dementa och psykiskt sjuka riskerar att komma i kläm vid införandet av en kundvalsmodell i primärvården?

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)


  2)

  Thomas Magnusson (v) frågade:

  Kommer närakuten i Solna att avvecklas och stängas?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)


  3)
  Agnetha Boström (mp) frågade:

  Avser landstingsrådet agera för likvärdiga vårdresurser för alla länets innevånare?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)


  4)
  Lars Dahlberg (s) frågade:

  Anser du att SLs enhetliga månadskort ska finnas kvar?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)


  5)

  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Kommer beslutet om att dra in Stockholms Brukarförenings bidrag att omprövas?

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

   


  6)

  Yvonne Blombäck (mp) frågade:

  Kan trafiklandstingsrådet ärligt svara att antal hot och våldsituationer för busschaufförerna minskat med anledning av införandet av kontantstopp.

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)


  7)

  Björn Sundman (s) frågade:

  Tänker du agera för att i kommande taxiupphandling säkerställa att de som i framtiden kör för färdtjänsten har klarat Vägverkets taxiförarprov?

  Frågan besvarades av Anna Starbrink (fp)


  8)

  Gunilla Roxby-Cromvall (v) frågade:

  Är du beredd att verka för att införa avgift på dubbdäck i Stockholms län?

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)


  9)

  Åke Askensten (mp) frågade:

  Avser den politiska majoriteten att ta några initiativ för att minska den stora mängden partiklar i luften?

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)


  10)

  Mikael Sundesten (s) frågade:

  Är du beredd att agera för att ta reda på orsakerna till att sjukvården i Stockholms län, enligt en nyligen presenterad studie om vård i livets slutskede, spenderar nästan dubbelt så mycket pengar på patienter från den del av befolkningen som tjänar mest, jämfört med patienter från den del av befolkningen som tjänar minst?

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 19.
  Bordlagd interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155
  Interpellationen
  Interpellatioinssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 2. 20.
  Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 3. 21.
  Bordlagd interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0263
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 4. 22.
  Bordlagd interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga kvinnor som mår dåligtLS 0703-0268
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 5. 23.
  Bordlagd interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindradeLS 0703-0270
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 6. 24.
  Bordlagd interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om Kvinnor får sämre vård fortfarande!LS 0703-0272
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 7. 25.
  Bordlagd interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0278
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 8. 26.
  Bordlagd interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den psykiatriska vårdenLS 0703-0264
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 9. 27.
  Bordlagd interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 10. 28.
  Bordlagd interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landstingLS 0703-0269
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 11. 29.
  Bordlagd interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående föräldrarLS 0703-0271
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 12. 30.
  Bordlagd interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och sjukvårdenLS 0703-0273
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 13. 31.
  Bordlagd interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvårdLS 0703-0277
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 14. 32.
  Interpellation 2007:38 av Dag Larsson (s) om avsaknad av strategi för vårdupphandling LS 0704-0395
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 15. 33.
  Interpellation 2007:39 av Birgitta Sevefjord (v) om avknoppningar och privatisering av barn- och ungdomspsykiatrinLS 0704-0399
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 16. 34.
  Interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 17. 35.
  Interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av strategi för utveckling av närsjukvårdenLS 0704-0401
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 18. 36.
  Interpellation 2007:42 av Tove Sander (s) om tillgången på barnläkare vid införande av fri etableringLS 0704-0402

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 19. 37.
  Interpellation 2007:43 av Juan Carlos Cebrian (s) om användningen av ”matningsknappar” s.k. PEG på äldre patienter på våra sjukhusLS 0704-0396
  Interpellatioinen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 20. 38.
  Interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkterLS 0704-0397
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 21. 39.
  Interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0704-0398
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
Senast uppdaterad:
2007-05-14
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet