Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 mars 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 mars 2006
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Information om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om uppdraget om den samlade statliga nivåns påverkan på tillväxten och välfärden i Stockholms län LS 0511-1995Anmälan
 2. 5.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag LS 0511-2003 Anmälan

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 6.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2006 (förslag 26)LS 0511-1988 landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Införande av elektroniska tjänstekort (e-Tjänstekort) i Stockholms läns landsting (förslag 27)LS 0602-0289 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 8.
  Skärgårdspolitiskt program och redovisning av uppdrag att utreda fraktbidragets konstruktion (förslag 28)LS 0505-0894landstingsstyrelsens förslag
 2. 9.
  Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter (förslag 29)LS 0601-0121landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg (mp)

 1. 10.
  Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2007-2011, Miljö steg 5 (förslag 30)LS 0510-1747landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 11.
  Motion 2005:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i arbete (förslag 31)LS 0502-0283landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 12.
  Bordlagd motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre (förslag 12)LS 0409-1726landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 13.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 32) Förslag

Nya motioner

 1. 14.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 15.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Bordlagd interpellation 2005:85 av Torbjörn Rosdahl (m) om psykiatrinLS 0512-2193 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 17.
  Bordlagd interpellation 2005:89 av Maria Halkiewicz (fp) om PEG-operation (slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång LS 0512-2197 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 18.
  Bordlagd interpellation 2005:90 av Andres Käärik (fp) om deltagande i kampanjen för att rädda 100 000 liv LS 0512-2199 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 19.
  Interpellation 2006:1 av Staffan Sjödén (m) om kostnader för trängselskattLS 0602-0323 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 20.
  Interpellation 2006:2 av Jan Liliemark (fp) om att färre läkare vidareutbildar sig LS 0602-0325Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 21.
  Interpellation 2006:3 av Margaretha Herthelius (fp) om skillnader i lön mellan kvinnor och män i landstingets förvaltningLS 0602-0326Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 22.
  Interpellation 2006:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om sämre vård till äldre kvinnor med bröstcancer LS 0602-0328Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 23.
  Interpellation 2006:5 av Jan Liliemark (fp) om det nya ersättningssystemet inom husläkarvården LS 0602-0329Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 24.
  Interpellation 2006:6 av Birgitta Rydberg (fp) om informationsöverföringssystemet WebCareLS 0602-0332Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 25.
  Interpellation 2006:7 av Andres Käärik (fp) om fler besök på akutmottagningarna och tillämpning av upptagningsområden LS 0602-0333Interpellationen

  Interpellationssvaret

 11. 26.
  Interpellation 2006:8 av Stig Nyman (kd) om arbetet för förstärkning av patientsäkerheten LS 0602-0334Interpellationen

  Interpellationssvaret

 12. 27.
  Interpellation 2006:9 av Gunilla Helmerson (m) om köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0335Interpellationen

  Interpellationssvaret

 13. 28.
  Interpellation 2006:10 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0336Interpellationen

  Interpellationssvaret

 14. 29.
  Interpellation 2006:11 av Margareta Cederfelt (m) om väntetiderna inom vuxentandvården LS 0602-0324Interpellationen

  Interpellationssvaret

 15. 30.
  Interpellation 2006:12 av Pia Lidwall (kd) om hemtandvård för äldre och funktionshindrade LS 0602-0327Interpellationen

  Interpellationssvaret

 16. 31.
  Interpellation 2006:13 av Olov Lindquist (fp) om begränsning av habiliteringsinsatser LS 0602-0330Interpellationen

  Interpellationssvaret

 17. 32.
  Interpellation 2006:14 av Inga-Britt Backlund (kd) om enhetliga regler för hjälpmedel LS 0602-0331Interpellationen

  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 33.
  Interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497 Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen Fakta LS 0603-0498 Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes patienttid LS 0603-0499 Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård LS 0603-0500 Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2006:19 av Birgitta Rydberg (fp) om ökning av olycksfall orsakat av dålig snöröjning i Stockholms stad LS 0603-0501 Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2006:20 av Pia Lidwall (kd) om de politiska målens bristande överensstämmelse med verkligheten inom äldrevården LS 0603-0502 Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2006:21 av Birgitta Rydberg (fp) om fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län LS 0603-0503 Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2006:22 av Gunilla Helmerson (m) om återtagande av BVC/MVC-centraler i landstingsdriftLS 0603-0504 Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505 Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2006:24 av Margaretha Åkerberg (kd) om närakuternas brist på läkare och akuttider LS 0603-0506 Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2006:25 av Marianne Watz (m) om landstingets beredskap inför en eventuell fågelinfluensaepidemi LS 0603-0507 Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2006:26 av Cecilia Carpelan (fp) om vaccinering av barn med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion LS 0603-0508 Interpellationen
 13. 45.
  Interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskador LS 0603-0509 Interpellationen
 14. 46.
  Interpellation 2006:29 av Olov Lindquist (fp) om låggolvbussar LS 0603-0511 Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2006:28 av Lennart Kalderén (m) om fördelningspolitisk omfördelning av kollektivtrafikenLS 0603-0510 Interpellationen
 16. 48.
  Interpellation 2006:30 av Staffan Anderberg (m) om planerna på att beställa nya vagnar till Lidingöbanan LS 0603-0512 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-06-30
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 14 mars 2006

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om uppdraget om den samlade statliga nivåns påverkan på tillväxten och välfärden i Stockholms län LS 0511-1995

  Anmälan

   

  Anmälan lades till handlingarna

 2. 5.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag LS 0511-2003

  Anmälan

   

  Anmälan återremitterades

Beslutsärenden

 1. 6.
  Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2006 (förslag 26)LS 0511-1988
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut och hänvisar till sina budgetförslag för 2006.

 2. 7.
  Införande av elektroniska tjänstekort (e-Tjänstekort) i Stockholms läns landsting (förslag 27)LS 0602-0289

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 3. 8.
  Skärgårdspolitiskt program och redovisning av uppdrag att utreda fraktbidragets konstruktion (förslag 28)LS 0505-0894

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet till regionplane- och trafiknämnden med m, fp och kd:s motivering att den fortsatta utredningen av fraktbidraget som ligger i ärendet inte är genomförd samt att ta större hänsyn till framförda synpunkter från remissinstanserna.

   

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig

 4. 9.
  Förvärv av HB Norrbacka Fastigheter (förslag 29)LS 0601-0121

   

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  Beslutet blev omedelbart justerat

 5. 10.
  Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2007-2011, Miljö steg 5 (förslag 30)LS 0510-1747

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut med hänvisning till fp:s särsiklda uttalande i landstingsstyrelsen

Motioner

 1. 11.
  Motion 2005:6 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om utökade behandlingsinsatser av stressrelaterad ohälsa så att fler sjukskrivna kan återgå i arbete (förslag 31)LS 0502-0283
  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att bifalla motionen

 2. 12.
  Bordlagd motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre (förslag 12)LS 0409-1726
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 13.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 32)

  Förslag

   

  Fullmäktiges beslutade enligt valberedningen

Nya motioner

 1. 14.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2006:6 av Christer G Wennerholm m fl (m) om Barnens vårdgaranti
  LS 0603-0559

  motionen

  Motion 2006:7 av Stig Nyman m fl (kd) om att göra Södersjukhuset till ett kvinnosjukhus
  LS 0603-0560

  motionen

  Motion 2006:8 av Sten Erson-Wester m fl (kd) om en samordnad informationspolicy för funktionshindrade och personer med begränsad rörlighet i hela kollektivtrafiken
  LS 0603-0561

  motionen

Frågor

 1. 15.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter
  1)
  Charlotte Broberg (m) frågade:

  Menar du att pendeltågstrafik i SL-regi skulle leda till färre förseningar och inställda tåg?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågade:

  Kommer du att ta kontakt med ansvarig minister för att han ska ändra de nuvarande bestämmelserna om att den enskilde med utländsk sjuksköterskeutbildning måste vara arbetslös för att få ekonomiskt bistånd för att kunna gå igenom svensk sjuksköterskeutbildning?

  Frågan besvarades av Lars Dahlberg (s)

  3) Åke Holmström (kd) frågade:

  Har du gjort allt som står i din makt för att komma till rätta med alla inställda och försenade pendeltåg?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  4)
  Christer G Wennerholm (m) frågade:

  Anser du att cancerpatienterna får omvårdnad med hög kvalitet vid Radiumhemmet?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  5)
  Maria Wallhager (fp) frågade:

  Stämmer det du sa på mötet den 8 mars i Nynäshamn att det är rättvist att flytta pengar från trafiken i Vallentuna till trafiken i Värmdö?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  6)
  Sten Erson Wester (kd) frågade:

  Anser du att det var rätt att skrota de begagnade tyska pendeltågen före vintern utan att skrotningsfrågan dessförinnan togs upp för beslut i SL:s styrelse?

  Frågan besvaras av Anna Kettner (s)

  7)
  Keith B Ohlsson (m) frågade:

  Anser du att de långa väntetiderna till BUP i Haninge är acceptabla?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  8)
  Carl-Anders Ifvarsson (fp) frågade:

  Är du beredd att omprioritera inom befintlig budget för att kunna anskaffa nya vagnar till Lidingöbanan?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  9)
  Inga-Britt Backlund (kd) frågade:

  Finns tillräcklig beredskap i sjukvården om många flyktingar får avslag med anledning av den nya asyllagen?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  10)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Avser du att ta upp förhandlingar med regeringen vad gäller Stockholms läns landstings orättvisa villkor i skatteutjämningssystemet?

  Frågan besvarades av Ingela Nylund Watz (s)

  11)
  Margaretha Herthelius (fp) frågade:

  Finns det några planer inom Stockholms läns landsting att erbjuda anställda fysisk och mental träning på arbetstid?

  Frågan besvarades av Lars Dahlberg (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Bordlagd interpellation 2005:85 av Torbjörn Rosdahl (m) om psykiatrinLS 0512-2193

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 17.
  Bordlagd interpellation 2005:89 av Maria Halkiewicz (fp) om PEG-operation (slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång LS 0512-2197

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 18.
  Bordlagd interpellation 2005:90 av Andres Käärik (fp) om deltagande i kampanjen för att rädda 100 000 liv LS 0512-2199

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 19.
  Interpellation 2006:1 av Staffan Sjödén (m) om kostnader för trängselskattLS 0602-0323

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 20.
  Interpellation 2006:2 av Jan Liliemark (fp) om att färre läkare vidareutbildar sig LS 0602-0325
  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 21.
  Interpellation 2006:3 av Margaretha Herthelius (fp) om skillnader i lön mellan kvinnor och män i landstingets förvaltningLS 0602-0326

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 22.
  Interpellation 2006:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om sämre vård till äldre kvinnor med bröstcancer LS 0602-0328

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 23.
  Interpellation 2006:5 av Jan Liliemark (fp) om det nya ersättningssystemet inom husläkarvården LS 0602-0329

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 24.
  Interpellation 2006:6 av Birgitta Rydberg (fp) om informationsöverföringssystemet WebCareLS 0602-0332

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 25.
  Interpellation 2006:7 av Andres Käärik (fp) om fler besök på akutmottagningarna och tillämpning av upptagningsområden LS 0602-0333

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 26.
  Interpellation 2006:8 av Stig Nyman (kd) om arbetet för förstärkning av patientsäkerheten LS 0602-0334

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 27.
  Interpellation 2006:9 av Gunilla Helmerson (m) om köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0335

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 28.
  Interpellation 2006:10 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0336

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 29.
  Interpellation 2006:11 av Margareta Cederfelt (m) om väntetiderna inom vuxentandvården LS 0602-0324

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 30.
  Interpellation 2006:12 av Pia Lidwall (kd) om hemtandvård för äldre och funktionshindrade LS 0602-0327

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 16. 31.
  Interpellation 2006:13 av Olov Lindquist (fp) om begränsning av habiliteringsinsatser LS 0602-0330

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 17. 32.
  Interpellation 2006:14 av Inga-Britt Backlund (kd) om enhetliga regler för hjälpmedel LS 0602-0331

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 33.
  Interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497
  Interpellationen
 2. 34.
  Interpellation 2006:16 av Stig Nyman (kd) om möjligheten till politisk debatt efter nedläggningen av tidningen Fakta LS 0603-0498
  Interpellationen
 3. 35.
  Interpellation 2006:17 av Margaretha Åkerberg (kd) om läkarstuderandes patienttid LS 0603-0499
  Interpellationen
 4. 36.
  Interpellation 2006:18 av Filippa Reinfeldt (m) om alla barns rätt till sjukvård LS 0603-0500
  Interpellationen
 5. 37.
  Interpellation 2006:19 av Birgitta Rydberg (fp) om ökning av olycksfall orsakat av dålig snöröjning i Stockholms stad LS 0603-0501
  Interpellationen
 6. 38.
  Interpellation 2006:20 av Pia Lidwall (kd) om de politiska målens bristande överensstämmelse med verkligheten inom äldrevården LS 0603-0502
  Interpellationen
 7. 39.
  Interpellation 2006:21 av Birgitta Rydberg (fp) om fler distriktssköterskeledda mottagningar i Stockholms län LS 0603-0503
  Interpellationen
 8. 40.
  Interpellation 2006:22 av Gunilla Helmerson (m) om återtagande av BVC/MVC-centraler i landstingsdriftLS 0603-0504
  Interpellationen
 9. 41.
  Interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505
  Interpellationen
 10. 42.
  Interpellation 2006:24 av Margaretha Åkerberg (kd) om närakuternas brist på läkare och akuttider LS 0603-0506
  Interpellationen
 11. 43.
  Interpellation 2006:25 av Marianne Watz (m) om landstingets beredskap inför en eventuell fågelinfluensaepidemi LS 0603-0507
  Interpellationen
 12. 44.
  Interpellation 2006:26 av Cecilia Carpelan (fp) om vaccinering av barn med ökad risk för allvarlig pneumokockinfektion LS 0603-0508

  Interpellationen

 13. 45.
  Interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskador LS 0603-0509
  Interpellationen
 14. 46.
  Interpellation 2006:29 av Olov Lindquist (fp) om låggolvbussar LS 0603-0511
  Interpellationen
 15. 47.
  Interpellation 2006:28 av Lennart Kalderén (m) om fördelningspolitisk omfördelning av kollektivtrafikenLS 0603-0510
  Interpellationen
 16. 48.
  Interpellation 2006:30 av Staffan Anderberg (m) om planerna på att beställa nya vagnar till Lidingöbanan LS 0603-0512
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-06-30
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.