Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 maj 2013


Dag:
Tisdag den 14 maj 2013
Tid:
10:00-23:30

Sammanträdet inleds klockan 10.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.

Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv:

Du kan följa sammanträdet via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand. Sändningen är sökbar på ärende och talare från ca kl. 12.00 dagen efter sammanträdet.

Landstingets webb-tv

Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Besvarande av frågor

 • 16.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 17.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 18.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 21.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2014 (förslag 26)

  LS 1303-0360

 • 22.

  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting (förslag 27)

  LS 1210-1379

 • 23.

  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning (förslag 28)

  LS 1304-0567

  Bilagor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden Norrtälje kommuns yttrande över revisionsberättelse den 25 april 2013 publiceras inte. Dessa finns att tillgå på LSF Kansli, Landstingshuset, Hantverkargatan 45.

 • 24.

  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting (förslag 27)

  LS 1210-1379

 • 25.

  Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D – ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (förslag 29)

  LS 1303-0356

 • 26.

  Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland (förslag 30)

  LS 1301-0131

Föredragande landstingsråd: Charlotte Broberg (M) Rotel I

 • 27.

  Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB (förslag 31)

  LS 1303-0453

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C) Rotel VII

 • 28.

  Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer (förslag 32)

  LS 1303-0353

 • 29.

  Konkretisering av de mål som rör utvalda produktgrupper för återanvändning samt engångsmaterial inom målområdet Resurseffektivt i miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting (förslag 33)

  LS 1201-0038

Motioner

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 • 30.

  Motion 2012:14 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om att förstärka landstingets hälso- och sjukvård i egen regi för att utveckla och förbättra vården (förslag 34)

  LS 1205-0668

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M) Rotel III

 • 31.

  Motion 2012:16 av Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin (V) om inrättande av whistleblowing-funktion hos SL (förslag 35)

  LS 1205-0670

 • 32.

  Motion 2012:21 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om försök med klimattaxa på linjer med lågt resande (förslag 36)

  LS 1209-1222

 • 33.

  Motion 2012:22 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om behovet av ökade investeringar i kollektivtrafiken (förslag 37)

  LS 1209-1223

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP) Rotel IV

 • 34.

  Motion 2012:9 av Johan Sjölander och Anna Kettner (S) om behovet av en oberoende revision av den neuropsykiatriska vården (förslag 38)

  LS 1203-0466

Valärenden

 • 35.

  Valärenden (förslag 39 och 40)

  Valberedningens förslag
  Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag publiceras senare

Nya motioner

 • 36.

  Anmälan av nya motioner

Anmälan av ny interpellation

 • 37.

  Interpellation 2013:15 av Helene Öberg (MP) om, när får Stockholm utökad prehospital dirigering?

  LS 1305-0677


Inledning och justering m.m.

 • 1.

  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 • 2.

  Bordlagd interpellation 2013:1 av Nanna Wikholm (S) om skärgårdstrafiken

  LS 1302-0231

 • 3.

  Bordlagd interpellation 2013:2 av Helene Öberg (MP) om stärkt patientmakt i psykiatrin

  LS 1302-0232

 • 4.

  Bordlagd interpellation 2013:3 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0233

 • 5.

  Bordlagd interpellation 2013:4 av Erika Ullberg (S) om busstrafiken i Norrort

  LS 1302-0234

 • 6.

  Bordlagd interpellation 2013:5 av Sverre Launy (V) om psykiatrisk vård för missbrukare

  LS 1302-0235

 • 7.

  Bordlagd interpellation 2013:6 av Lars Dahlberg (S) om tillgången till rehabilitering inom Stockholms läns landsting

  LS 1302-0236

 • 8.

  Bordlagd interpellation 2013:7 av Håkan Jörnehed (V) om antalet vårdplatser

  LS 1302-0237

 • 9.

  Bordlagd interpellation 2013:8 av Conny Fogelström (S) om Centrum för Allergiforskning

  LS 1302-0238

  Interpellationen bordlades

 • 10.

  Bordlagd interpellation 2013:9 av Birgitta Sevefjord (V) om förlossningsvården

  LS 1302-0239

  Interpellationen bordlades

 • 11.

  Interpellation 2013:10 av Helene Öberg (MP) om patientsäker vård på förlossningsklinikerna

  LS 1303-0389

  Interpellationen bordlades

 • 12.

  Interpellation 2013:11 av Håkan Jörnehed (V) om ApoEx

  LS 1303-0390

  Interpellationen bordlades

 • 13.

  Interpellation 2013:12 av Yvonne Blombäck (MP) om arbetsmiljösituationen vid Rissnedepån m.fl.

  LS 1303-0391

  Interpellationen bordlades

 • 14.

  Interpellation 2013:13 av Yvonne Blombäck (MP) om tillgängligheten vid Slussen

  LS 1303-0392

  Interpellationen bordlades

 • 15.

  Interpellation 2013:14 av Yvonne Blombäck (MP) om behoven av stora investeringar i kollektivtrafiken

  LS 1303-0393

  Interpellationen bordlades

Besvarande av frågor

 • 16.

  Frågestund mellan klockan 12.00 och 13.00

  Besvarade frågor vid landstingsfullmäktige den 14 maj 2013

  1. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Tänker du ta initiativ för att utöka antalet BB-platser för att möta problemen i förlossningsvården?
  2. Fråga av Tomas Eriksson (MP) till landstingsrådet Gustav Andersson (C): Kommer den utlovade satsningen på vindkraftverk och solpaneler att de facto genomföras inom de kommande fyra åren?
  3. Fråga av Håkan Jörnehed (V) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Tänker du vidta några åtgärder för att komma till rätta med kartellbildningen vad gäller ingångslöner på våra akutsjukhus?
  4. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Har du vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa bemanningen inom sjukvården i sommar?
  5. Fråga av Vivianne Gunnarsson (MP) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Kommer även båtlinjen mellan Hammarby Sjöstad och Nybrokajen att ingå i SL på samma sätt som Sjövägen?
  6. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Kan du garantera att kvinnor som ska föda i SLL under juni-augusti kommer att kunna göra det under trygga omständigheter mot bakgrund av en kraftig ökning av antalet förlossningar och svårigheter att rekrytera personal?
  7. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Står du fast vid att du tycker det är en god idé att höja priset på SL-kortet för de som måste åka i rusningstid?
  8. Fråga av Cecilia Obermüller (MP) till landstingsrådet Anna Starbrink (FP): Allt fler tv-program baseras på autentiska bilder med sjuka och utsatta personer. Vad gör du för att värna SLL-patienters integritet?

Beslutsförhet, kungörelse och annonsering

 • 17.

  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 • 18.

  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärende

Beslutsärenden

 • 20.

  Annonsering av landstingsfullmäktige under 2014 (förslag 25)

  LS 1304-0521

  Beslut enligt Ordförandens förslag

 • 21.

  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2014 (förslag 26)

  LS 1303-0360

 • 22.

  Överläggning i ärendet om årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting (förslag 27)

  LS 1210-1379

 • 23.

  Revisionsberättelser över dels landstingsstyrelsen, dels övriga nämnders, styrelsers och bolags verksamhet för år 2012 samt ansvarsprövning (förslag 28)

  LS 1304-0567

  Bilagor till Sjukvårds- och omsorgsnämnden Norrtälje kommuns yttrande över revisionsberättelse den 25 april 2013 publiceras inte. Dessa finns att tillgå på LSF Kansli, Landstingshuset, Hantverkargatan 45.

 • 24.

  Beslut i ärendet om årsredovisning år 2012 för Stockholms läns landsting (förslag 27)

  LS 1210-1379

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag exkl. den åttonde huvud-attsatsen och dess tre under-attsatser, vilka utgick

 • 25.

  Ökat landstingsbidrag till hälso- och sjukvårdsnämnden för år 2013 för 4D – ett samverkansprojekt mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (förslag 29)

  LS 1303-0356

 • 26.

  Riktad nyemission av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB till Landstinget i Östergötland (förslag 30)

  LS 1301-0131

 • 27.

  Förslag att påbörja förberedande arbeten avseende del av den strategiska fastighetsinvesteringen vid Danderyds Sjukhus AB (förslag 31)

  LS 1303-0453

 • 28.

  Revidering av landstingets uppförandekod för leverantörer (förslag 32)

  LS 1303-0353

 • 29.

  Konkretisering av de mål som rör utvalda produktgrupper för återanvändning samt engångsmaterial inom målområdet Resurseffektivt i miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting (förslag 33)

  LS 1201-0038

Motioner

 • 30.

  Motion 2012:14 av Lars Dahlberg m.fl. (S) om att förstärka landstingets hälso- och sjukvård i egen regi för att utveckla och förbättra vården (förslag 34)

  LS 1205-0668

 • 31.

  Motion 2012:16 av Gunilla Roxby Cromvall och Anna Sehlin (V) om inrättande av whistleblowing-funktion hos SL (förslag 35)

  LS 1205-0670

 • 32.

  Motion 2012:21 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om försök med klimattaxa på linjer med lågt resande (förslag 36)

  LS 1209-1222

 • 33.

  Motion 2012:22 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om behovet av ökade investeringar i kollektivtrafiken (förslag 37)

  LS 1209-1223

 • 34.

  Motion 2012:9 av Johan Sjölander och Anna Kettner (S) om behovet av en oberoende revision av den neuropsykiatriska vården (förslag 38)

  LS 1203-0466

Valärenden

Nya motioner

Anmälan av ny interpellation

 • 37.

  Interpellation 2013:15 av Helene Öberg (MP) om, när får Stockholm utökad prehospital dirigering?

  LS 1305-0677

  Interpellationen godkändes