Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14 februari 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 14 februari 2006
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången.Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden börjar klockan 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet.

Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Information om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om redovisning av ägarförhållanden i företag som bedriver sjukvård på landstingets uppdrag LS 0511-2003 Anmälan
 2. 5.
  Anmälan av landstingsstyrelsens beslut om uppdraget om den samlade statliga nivåns påverkan på tillväxten och välfärden i Stockholms län LS 0511-1995

  Anmälan

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 6.
  Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset(förslag 1)LS 0503-0563, LS 0503-0574, LS 0505-0913, landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 2) LS 0507-1239, LS 0509-1565, LS 0510-1812, LS 0512-2305 landstingsstyrelsens förslag
 3. 8.
  Omställningsbidrag för IT-kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 3)LS 0503-0563, LS 0503-0574, LS 0505-0913, LS 0506-1108, landstingsstyrelsens förslag
 4. 9.
  Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 4)LS 0510-1902 landstingsstyrelsens förslag
 5. 10.
  Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 5)LS 0511-2105 landstingsstyrelsens förslag
 6. 11.
  Uppsägning av avtal mellan Stockholms läns landsting och f d Norrtälje Sjukhus AB (förslag 6)LS 0601-0087landstingsstyrelsens förslag
 7. 12.
  Överlämnande av allmän handling till TioHundra AB och av uppgiften som arkivmyndighet för TioHundra AB till Norrtälje kommun (förslag 7)LS 0601-0085 landstingsstyrelsens förslag
 8. 13.
  Ändring av bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB, och bilaga A till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting (förslag 8)LS 0601-0044 landstingsstyrelsens förslag
 9. 14.
  Begäran om utökat bidrag för kultur- och utbildningsnämnden (förslag 9)LS 0504-0764 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 15.
  Investering i ny datortomograf till Norrtälje Sjukhus AB (förslag 10)LS 0510-1804 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg (mp)

 1. 16.
  Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 11)LS 0411-1982 landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Anna Kettner (s)

 1. 17.
  Bordlagd motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjer i Södertälje (förslag 161) LS 0410-1911 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 18.
  Bordlagd motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vården (förslag 162)LS 0502-0278 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg (s)

 1. 19.
  Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre (förslag 12) LS 00409-1726 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Raymond Wigg (mp)

 1. 20.
  Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa (förslag 13) LS 0102-0086 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Kettner (s)

 1. 21.
  Motion 2002:22 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar och landstingets deltagande i projektet Sjöbussen (förslag 14)LS 0210-0438 landstingsstyrelsens förslag
 2. 22.
  Motion 2004:15 av Åke Holmström och Michael Stjernström (kd) om åldersgräns för ungdomsrabatt på Waxholmsbolaget (förslag 15)LS 0403-0573 landstingsstyrelsens förslag
 3. 23.
  Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna (förslag 16) LS 0503-0462landstingsstyrelsens förslag
 4. 24.
  Motion 2005:11 av Olov Lindquist (fp) om linjenummer inom SL-trafiken (förslag 17)LS 0503-0463 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 25.
  Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening för tjocktarmscancer (förslag 18)LS 0305-1699 landstingsstyrelsens förslag
 2. 26.
  Motion 2004:35 av Carl-Anders Ifvarsson m fl (fp) om en processorienterad styrning av sjukvården (förslag 19)LS 0409-1728 landstingsstyrelsens förslag
 3. 27.
  Motion 2004:41 av Olle Reichenberg (m) om kvalitetsarbete i primärvården (förslag 20)LS 0411-2130 landstingsstyrelsens förslag
 4. 28.
  Motion 2005:2 av Aram El Khoury m fl (kd) om farmacevten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci (förslag 21) LS 0502-0277 landstingsstyrelsens förslag
 5. 29.
  Motion 2005:15 av Pia Lidwall m fl (kd) om att utforma vården med äldres behov i centrum (förslag 22)LS 0504-0670 landstingsstyrelsens förslag
 6. 30.
  Motion 2005:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om akutteam för äldre med vårdbehov (förslag 23)LS 0405-1002 landstingsstyrelsens förslag
 7. 31.
  Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter (förslag 24)LS 0505-0825 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 32.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 25)LS 0601-0044 Förslag

Nya motioner

 1. 33.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 34.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 35.
  Bordlagd interpellation 2005:79 av Lennart Kalderén (m) om att Banverket måste kompensera SL:s resenärerLS 0511-2015 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 36.
  Bordlagd interpellation 2005:80 av Staffan Sjödén (m) om att nyinköpta övervakningskameror på pendeltågen inte fungerarLS 0511-2016 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 37.
  Interpellation 2005:82 av Lars Joakim Lundquist (m) om kvalitetssäkring av kvalitetsbedömning i samband med upphandlingLS 0512-2190 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 38.
  Interpellation 2005:83 av Birgitta Rydberg (fp) om nolltolerans mot köer inom cancersjukvårdenLS 0512-2191Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 39.
  Interpellation 2005:84 av Stig Nyman (kd) om vissa framtidsfrågor rörande Karolinska Universitetssjukhuset från ett styrelseperspektivLS 0512-2192 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 40.
  Interpellation 2005:85 av Torbjörn Rosdahl (m) om psykiatrin LS 0512-2193 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 41.
  Interpellation 2005:86 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin i Södertälje LS 0512-2194 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 42.
  Interpellation 2005:87 av Pia Lidwall (kd) om nyblivna mammor som mår dåligt LS 0512-2195 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 43.
  Interpellation 2005:88 av Jan Liliemark (fp) om hög utskrivning av sömnmedel LS 0512-2196 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 44.
  Interpellation 2005:89 av Maria Halkiewicz (fp) om PEG-operation (slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång LS 0512-2197 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 11. 45.
  Interpellation 2005:90 av Andres Käärik (fp) om deltagande i kampanjen för att rädda 100 000 liv LS 0512-2199 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 12. 46.
  Interpellation 2005:91 av Åke Holmström (kd) om kameror på SL-bussarna LS 0512-2200 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 13. 47.
  Interpellation 2005:92 av David Kärnerud (kd) om förseningar på Roslagsbanan LS 0512-2201 Interpellationen

  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 48.
  Interpellation 2006:1 av Staffan Sjödén (m) om kostnader för trängselskattLS 0602-0323 Interpellationen
 2. 49.
  Interpellation 2006:2 av Jan Liliemark (fp) om att färre läkare vidareutbildar sig LS 0602-0325Interpellationen
 3. 50.
  Interpellation 2006:3 av Margaretha Herthelius (fp) om skillnader i lön mellan kvinnor och män i landstingets förvaltningLS 0602-0326Interpellationen
 4. 51.
  Interpellation 2006:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om sämre vård till äldre kvinnor med bröstcancer LS 0602-0328Interpellationen
 5. 52.
  Interpellation 2006:5 av Jan Liliemark (fp) om det nya ersättningssystemet inom husläkarvården LS 0602-0329Interpellationen
 6. 53.
  Interpellation 2006:6 av Birgitta Rydberg (fp) om informationsöverföringssystemet WebCare LS 0602-0332Interpellationen
 7. 54.
  Interpellation 2006:7 av Andres Käärik (fp) om fler besök på akutmottagningarna och tillämpning av upptagningsområden LS 0602-0333Interpellationen
 8. 55.
  Interpellation 2006:8 av Stig Nyman (kd) om arbetet för förstärkning av patientsäkerheten LS 0602-0334Interpellationen
 9. 56.
  Interpellation 2006:9 av Gunilla Helmerson (m) om köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0335Interpellationen
 10. 57.
  Interpellation 2006:10 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0336Interpellationen
 11. 58.
  Interpellation 2006:11 av Margareta Cederfelt (m) om väntetiderna inom vuxentandvården LS 0602-0324Interpellationen
 12. 59.
  Interpellation 2006:12 av Pia Lidwall (kd) om hemtandvård för äldre och funktionshindrade LS 0602-0327Interpellationen
 13. 60.
  Interpellation 2006:13 av Olov Lindquist (fp) om begränsning av habiliteringsinsatser LS 0602-0330Interpellationen
 14. 61.
  Interpellation 2006:14 av Inga-Britt Backlund (kd) om enhetliga regler för hjälpmedel LS 0602-0331Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-04-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 14 februari 2006

Nedan visas besluten från mötet.

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 6.
  Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset(förslag 1)LS 0503-0563, LS 0503-0574, LS 0505-0913,

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemansamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för kd-reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 7.
  Omställningsbidrag för kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 2) LS 0507-1239, LS 0509-1565, LS 0510-1812, LS 0512-2305

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen

 3. 8.
  Omställningsbidrag för IT-kostnader vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 3)LS 0503-0563, LS 0503-0574, LS 0505-0913, LS 0506-1108,
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

  M-, fp- och kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med det som lagts i landstingsstyrelsen

 4. 9.
  Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 4)LS 0510-1902
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 10.
  Omställningsåtgärder 2005 för Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 5)LS 0511-2105

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

 6. 11.
  Uppsägning av avtal mellan Stockholms läns landsting och f d Norrtälje Sjukhus AB (förslag 6)LS 0601-0087

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 7. 12.
  Överlämnande av allmän handling till TioHundra AB och av uppgiften som arkivmyndighet för TioHundra AB till Norrtälje kommun (förslag 7)LS 0601-0085
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 8. 13.
  Ändring av bolagsordning för Norrtäljes gemensamma hälso- och sjukvårds- och omsorgsbolag, TioHundra AB, och bilaga A till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting (förslag 8)LS 0601-0044
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 9. 14.
  Begäran om utökat bidrag för kultur- och utbildningsnämnden (förslag 9)LS 0504-0764

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för m-reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 10. 15.
  Investering i ny datortomograf till Norrtälje Sjukhus AB (förslag 10)LS 0510-1804
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 16.
  Förslag till kostpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 11)LS 0411-1982
  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

Motioner

 1. 17.
  Bordlagd motion 2004:40 av Olov Lindquist (fp) om servicelinjer i Södertälje (förslag 161) LS 0410-1911

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 2. 18.
  Bordlagd motion 2005:3 av Olov Lindquist och Lars B Strand (fp) om gemensamma nämnder för den psykiatriska vården (förslag 162)LS 0502-0278
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemansamma reservationen i landstingsstyrelsen

 3. 19.
  Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre (förslag 12) LS 00409-1726

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att bordlägga ärendet

 4. 20.
  Motion 2001:3 av Kenneth Sjökvist m fl (s) om att vilja satsa för att bryta arvet med dålig tandhälsa (förslag 13) LS 0102-0086

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemansamma reservationen i landstingsstyrelsen

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för det gemansamma tilläggsförslaget i landstingsstyrelsen

 5. 21.
  Motion 2002:22 av Sten Erson-Wester och Jan Stefansson (kd) om kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar och landstingets deltagande i projektet Sjöbussen (förslag 14)LS 0210-0438

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande som det som lagts i landstingsstyrelsen

  Kd-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande som det som lagts i landstingsstyrelsen

 6. 22.
  Motion 2004:15 av Åke Holmström och Michael Stjernström (kd) om åldersgräns för ungdomsrabatt på Waxholmsbolaget (förslag 15)LS 0403-0573
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 7. 23.
  Motion 2005:10 av Åke Holmström (kd) om alkolås på SL-bussarna (förslag 16) LS 0503-0462
  landstingsstyrelsens förslag

  Fullmäktige beslutade att SL ges i uppdrag att påbörja ett arbete med att successivt införa alkolås i fordon inom kollektivtrafiken
  att motionen därmed är besvarad

 8. 24.
  Motion 2005:11 av Olov Lindquist (fp) om linjenummer inom SL-trafiken (förslag 17)LS 0503-0463
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  Fp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande som det som lagts i landstingsstyrelsen

 9. 25.
  Motion 2003:43 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om screening för tjocktarmscancer (förslag 18)LS 0305-1699
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemansamma reservationen i landstingsstyrelsen

 10. 26.
  Motion 2004:35 av Carl-Anders Ifvarsson m fl (fp) om en processorienterad styrning av sjukvården (förslag 19)LS 0409-1728
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 11. 27.
  Motion 2004:41 av Olle Reichenberg (m) om kvalitetsarbete i primärvården (förslag 20)LS 0411-2130

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 12. 28.
  Motion 2005:2 av Aram El Khoury m fl (kd) om farmacevten i vården – sjukvårdsintegrerad farmaci (förslag 21) LS 0502-0277
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 13. 29.
  Motion 2005:15 av Pia Lidwall m fl (kd) om att utforma vården med äldres behov i centrum (förslag 22)LS 0504-0670

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade att anse motionen besvarad

  M- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

  Fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för fp-reservationen i landstingsstyrelsen

 14. 30.
  Motion 2005:16 av Pia Lidwall m fl (kd) om akutteam för äldre med vårdbehov (förslag 23)LS 0405-1002
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemansamma reservationen i landstingsstyrelsen

 15. 31.
  Motion 2005:23 av Åke Holmström och Sara Frykman (kd) om kombinerad räddnings- och ambulanshelikopter (förslag 24)LS 0505-0825
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

  M- och fp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 32.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 25)LS 0601-0044

  Förslag

   

  Beslut: enligt valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 33.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2006:1 av Pia Lidwall m fl (kd) om att alla politiker involveras mer i revisionens arbete
  LS 0602-0382

  Motionen

  Motion 2006:2 av Sonia Lunnergård och Inga-Britt Backlund (kd) om ett tobaksfritt landsting
  LS 0602-0384

  Motionen

  Motion 2006:3 av Stig Nyman m fl (kd) om nya alkoholtester
  LS 0602-0385

  Motionen

  Motion 2006:4 av Jan Stefansson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnor
  LS 0602-0386

  Motionen

  Motion 2006:5 av Åke Holmström (kd) om mobil vårdcentral i skärgården
  LS 0602-0387

  Motionen

Frågor

 1. 34.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter
  1)
  Boris von Uexküll (m) frågade:

  Är sjukvårdslandstingsrådet berett att se till att tillgänglig kapacitet inom cancerdiagnostiken kan användas för att korta köer och lindra onödigt lidande?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  2)
  Cecilia Carpelan (fp) frågade:

  Innebär den påstådda utbyggnaden av primärvården år 2006 i Stockholms län endast att nya närakuter kommer att startas?

  Frågan besvarades av Inger Ros (s)

  3)
  Sten Erson-Wester (kd) frågade:

  Har justitieminstern och polisstyrelsens ordförande blivit uppvaktade med krav om utökade polisresurser i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut den 14 december 2004?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  4)
  Charlotte Broberg (m) frågade:

  Anser du att enhetstaxan inom kollektivtrafiken kommer att leda till avsedda effekter?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  5)
  Lars B Strand (fp) frågade:

  Kommer varmvattenbassängen på Dalens sjukhus åter att öppnas så att bland andra reumatiker kan utnyttja den?

  Frågan besvarades av Lena-Maj Anding (mp)

  6)
  Åke Holmström (kd) frågade:

  Är tomgångskörning av SL-bussar för att få upp värmen bättre för miljön än motorvärmare?

  Frågan besvarades av Anna Kettner (s)

  7)
  Gunilla Helmerson (m) frågade:

  Anser du att det är rimligt att, då den ekonomiska sammanslagningseffekten uteblev, ställa besparingskrav på förlossningsvården?

  Frågan besvarades av Birgitta Sevefjord (v)

  8)
  Inga-Britt Backlund (kd) frågade:

  Kommer landstingsfullmäktige i enlighet med tidigare beslut att dela ut något integrationspris under 2006?

  Frågan besvarades av Dag Larsson (s)

  9)
  Olle Reichenberg (m) frågade:

  Är du beredd att medverka till att landstinget framställer en begäran till regeringen om förhöjt grundavdrag i Stockholms län?

  Frågan besvarades av Dag Larsson (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 35.
  Bordlagd interpellation 2005:79 av Lennart Kalderén (m) om att Banverket måste kompensera SL:s resenärerLS 0511-2015

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 36.
  Bordlagd interpellation 2005:80 av Staffan Sjödén (m) om att nyinköpta övervakningskameror på pendeltågen inte fungerarLS 0511-2016

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 37.
  Interpellation 2005:82 av Lars Joakim Lundquist (m) om kvalitetssäkring av kvalitetsbedömning i samband med upphandlingLS 0512-2190

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 38.
  Interpellation 2005:83 av Birgitta Rydberg (fp) om nolltolerans mot köer inom cancersjukvårdenLS 0512-2191

  Interpellationen förklarades behandlad

   

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 39.
  Interpellation 2005:84 av Stig Nyman (kd) om vissa framtidsfrågor rörande Karolinska Universitetssjukhuset från ett styrelseperspektivLS 0512-2192

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 40.
  Interpellation 2005:85 av Torbjörn Rosdahl (m) om psykiatrin LS 0512-2193

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 7. 41.
  Interpellation 2005:86 av Olov Lindquist (fp) om nedskärningar inom psykiatrin i Södertälje LS 0512-2194

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 42.
  Interpellation 2005:87 av Pia Lidwall (kd) om nyblivna mammor som mår dåligt LS 0512-2195

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 43.
  Interpellation 2005:88 av Jan Liliemark (fp) om hög utskrivning av sömnmedel LS 0512-2196

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 44.
  Interpellation 2005:89 av Maria Halkiewicz (fp) om PEG-operation (slang direkt i magsäcken) av äldre inför hemgång LS 0512-2197

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen bordlades

 11. 45.
  Interpellation 2005:90 av Andres Käärik (fp) om deltagande i kampanjen för att rädda 100 000 liv LS 0512-2199

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen bordlades

 12. 46.
  Interpellation 2005:91 av Åke Holmström (kd) om kameror på SL-bussarna LS 0512-2200

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 47.
  Interpellation 2005:92 av David Kärnerud (kd) om förseningar på Roslagsbanan LS 0512-2201

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 48.
  Interpellation 2006:1 av Staffan Sjödén (m) om kostnader för trängselskattLS 0602-0323
  Interpellationen
 2. 49.
  Interpellation 2006:2 av Jan Liliemark (fp) om att färre läkare vidareutbildar sig LS 0602-0325
  Interpellationen
 3. 50.
  Interpellation 2006:3 av Margaretha Herthelius (fp) om skillnader i lön mellan kvinnor och män i landstingets förvaltningLS 0602-0326
  Interpellationen
 4. 51.
  Interpellation 2006:4 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om sämre vård till äldre kvinnor med bröstcancer LS 0602-0328
  Interpellationen
 5. 52.
  Interpellation 2006:5 av Jan Liliemark (fp) om det nya ersättningssystemet inom husläkarvården LS 0602-0329
  Interpellationen
 6. 53.
  Interpellation 2006:6 av Birgitta Rydberg (fp) om informationsöverföringssystemet WebCare LS 0602-0332
  Interpellationen
 7. 54.
  Interpellation 2006:7 av Andres Käärik (fp) om fler besök på akutmottagningarna och tillämpning av upptagningsområden LS 0602-0333
  Interpellationen
 8. 55.
  Interpellation 2006:8 av Stig Nyman (kd) om arbetet för förstärkning av patientsäkerheten LS 0602-0334
  Interpellationen
 9. 56.
  Interpellation 2006:9 av Gunilla Helmerson (m) om köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0335
  Interpellationen
 10. 57.
  Interpellation 2006:10 av Monica Karlsson (kd) om nya medel till barn- och ungdomspsykiatrin LS 0602-0336
  Interpellationen
 11. 58.
  Interpellation 2006:11 av Margareta Cederfelt (m) om väntetiderna inom vuxentandvården LS 0602-0324
  Interpellationen
 12. 59.
  Interpellation 2006:12 av Pia Lidwall (kd) om hemtandvård för äldre och funktionshindrade LS 0602-0327
  Interpellationen
 13. 60.
  Interpellation 2006:13 av Olov Lindquist (fp) om begränsning av habiliteringsinsatser LS 0602-0330
  Interpellationen
 14. 61.
  Interpellation 2006:14 av Inga-Britt Backlund (kd) om enhetliga regler för hjälpmedel LS 0602-0331
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-04-04
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut & protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.