Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 14-15 juni 2011

Landstingsfullmäktige den 14 - 15 juni 2011

Dag:
Tisdag den 14 juni 2011
Tid:
09:30
Sammanträdet inleds den 14 juni och fortsätter den 15 juni. Båda dagarna börjar sammanträdet klockan 09.30.
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning, närvaro och beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Justering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Anmälningsärende
Valärenden
Nya motioner
Ärenden för bordläggning

Inledning, närvaro och beslutsförhet

 1. 1.
  Närvaro och beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 2.
  Kungörelse och annonsering

Justering

 1. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Miljöredovisning 2010 för Stockholms läns landsting LS 1012-1047

   Landstingsstyrelsens beslut

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M) Rotel I

 1. 5.
  Förslag till mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2014 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013-2016, Framtidsplan för hälso- och sjukvården, Investeringsstrategi för Stockholms läns landsting, Trafikförsörjningsplan 2011 för AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt behandling av motioner av Ingela Nylund Watz m.fl. (S) 2009:2 om att bilda region i Stockholm-Mälardalen, 2009:3 om att ge landstinget det formella ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet samt av Conny Fogelström och Lars Dahlberg (S) 2011:6 ”Låt inte staten sätta dagordningen för regionbildningen i Stockholm” (förslag 48) LS 1105-0733, 1104-0624, 1101-0096, 1104-0649, 1103-0481, 0902-0152, 0902-0153, 1103-0486

  Landstingsstyrelsens förslag

  Bilaga 1 Alliansens budgetförslag

  Bilaga 2 Framtidsplan för hälso- och sjukvården

  Underbilagor till bilaga 2

  Bilaga 3 Investeringsstrategi

  Bilaga 4 Trafikförsörjningsplan

  Bilaga 5 Motioner

  Bilaga 6 Socialdemokraternas budgetförslag

  Bilaga 7 Miljöpartiets budgetförslag

  Bilaga 8 Vänsterpartiets budgetförslag

  Bilaga 9 PM underlag för Mål och budget 2012

  Bilaga 10 Fackliga organisationers yttranden

  Bilaga 11 Revisionens budgetberednings förslag

   

 2. 6.
  Budget 2012 samt plan för verksamhet och ekonomi för åren 2013-2014 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (förslag 49) LS 1103-0481Landstingsstyrelsens förslag

Anmälningsärende

 1. 7.
  Anmälan av landstingsstyrelsens för egen del fattade beslut i ärendet mål och budget för Stockholms läns landsting för år 2012 och planåren 2013-2015 samt investeringsbudget för år 2012 med inriktningsnivåer för planåren 2013-2016

   

  Landstingsstyrelsens anmälan

Valärenden

 1. 8.
  Valberedningens förslag

   

  Valberedningens förslag

 2. 9.
  Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag

   

  Arbetsutskottets förslag

 3. 10.
  Revisorskollegiets förslag

   

  Revisorskollegiets förslag

Nya motioner

 1. 11.
  Anmälan av nya motioner

Ärenden för bordläggning

 1. 12.
  Bordlagd motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatser (förslag 40) LS 0701-0065Landstingsstyrelsens förslag
 2. 13.
  Bordlagd interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för prostatacancer med PSA-prov LS 1103-0426

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 3. 14.
  Bordlagd interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart arbetskraft LS 1103-0427

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 4. 15.
  Bordlagd interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folk LS 1103-0428

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 5. 16.
  Bordlagd interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken LS 1103-0429

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 6. 17.
  Bordlagd interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som inte anmäls LS 1103-0430

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 7. 18.
  Bordlagd interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk LS 1103-0431

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 8. 19.
  Bordlagd interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1103-0432

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 9. 20.
  Bordlagd interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergs- året 2012 LS 1103-0433

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2010-12-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen