Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 september 2011

Landstingsfullmäktige den 13 september 2011 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 september 2011
Tid:
10:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 10.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv

Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv. Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca 12.00 dagen efter sammanträdet.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder

Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Anmälan av nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

Interpellationer besvaras mellan klockan 10.30 och 12.00

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för prostatacancer med PSA-prov LS 1103-0426

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart arbetskraftLS 1103-0427

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folkLS 1103-0428

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken LS 1103-0429

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 5. 6.
  Bordlagd interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som inte anmäls LS 1103-0430

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 6. 7.
  Bordlagd interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk LS 1103-0431

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 7. 8.
  Bordlagd interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1103-0432

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 8. 9.
  Bordlagd interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret 2012 LS 1103-0433

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

   

 9. 10.
  Interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609: Trafikering till Gribbylund LS 1104-0662

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

Frågor

Frågor besvaras mellan klockan 12.00 och 13.00

 1. 11.
  Frågestund

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 12.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 13.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut den 7 juni 2011 samt den 5 juli 2011 för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ledamot i valkrets O efter Astrid Grufman (M) inkalla Lars Björndahl (M) och till ersättare utse Mats Fält (M), till ledamot i valkrets SO efter Ilija Batljan (S) inkalla Åsa Karlsson (S) och till ersättare utse Carl Melin (S), till ledamot i valkrets SV efter Ebba Jansson (S) inkalla Andreas Dahl (S) och till ersättare utse Rose-Marie Jacobsson (S) till ersättare i valkrets 1 efter Andreas Strömberg (C) utse Mathias Steffens (C), till ersättare i valkrets 2 efter Andreas Strömberg (C) utse Karin Andersson (C) till ersättare i valkrets 3 efter Andreas Strömberg (C) utse Catharina Mann (C) och till ersättare i valkrets 5 efter Anders Ekberg (FP) utse Thorkel Åkesson (FP)
 2. 15.
  Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen LS 1108-1122Revisorernas augustirapport

Beslutsärenden

Beslutsärenden behandlas från klockan 13.00

 1. 16.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2012 (förslag 56) LS 1108-1068

  Förslag 56

  Landstingsfullmäktiges ordförandes skrivelse

   

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 1. 17.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2011 (förslag 53) LS 1103-0312Landstingsstyrelsens förslag
 2. 18.
  Tillskott av medel till patientnämnden år 2011 (förslag 54) LS 1103-0307Landstingsstyrelsens förslag
 3. 19.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt delegationsordning för landstingsstyrelsen (förslag 55) LS 1105-0773Landstingsstyrelsens förslag

   

 4. 20.
  Delårsrapport 2011 för Stockholms läns landsting och samlad återrapportering av mål och budget till landstingsstyrelsen (förslag 57) LS 1104-0688Landstingsstyrelsens förslag
 5. 21.
  Ändring av bolagsordningar i AB Storstockholms Lokaltrafiks dotterbolag (förslag 58) LS 1009-0667Landstingsstyrelsens förslag
 6. 22.
  Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av SL Lidingötrafiken AB (förslag 59) LS 1105-0669Landstingsstyrelsens förslag
 7. 23.
  Förslag till omfattning och genomförande av upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (förslag 60) LS 1104-0614Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Filippa Reinfeldt (M), Rotel II

 1. 24.
  Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen för år 2012-2015 (förslag 61) LS 1106-0972Landstingsstyrelsens förslag
 2. 25.
  Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet och hälso- och sjukvårdsnämnden om inrättande av kvalitetsregistercentrum, QRC Stockholm (förslag 62) LS 1105-0839Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP), Rotel V

 1. 26.
  Stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum (förslag 63) LS 1104-0596Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD), Rotel VI

 1. 27.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 64) LS 1105-0719Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Stig Nyman (KD), Rotel VI

 1. 28.
  Bordlagd motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatser (förslag 40) LS 0701-0065Landstingsstyrelsens förslag

   

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl (M), Rotel I

 1. 29.
  Motion 2010:11 av Ilija Batljan m.fl. (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal (förslag 65) LS 1011-0894Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (M), Rotel III

 1. 30.
  Motion 2010:1 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att SL ska se cykling som en del av resan (förslag 66) LS 1002-0138Landstingsstyrelsens förslag
 2. 31.
  Motion 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för tunnelbanan vid Farsta strand för bättre förbindelse med pendeltåget (förslag 67) LS 1010-0799 Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (FP), Rotel IV

 1. 32.
  Motion 2010:8 av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri (förslag 68) LS 1009-0683Landstingsstyrelsens förslag
 2. 33.
  Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (förslag 69) LS 1011-0895Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Starbrink (FP), Rotel V

 1. 34.
  Motion 2008:36 av Gizela Sladić och Ingela Nylund Watz (S) om att göra Stockholmsregionen till en filmregion (förslag 70) LS 0810-0900Landstingsstyrelsens förslag
 2. 35.
  Motion 2008:37 av Gizela Sladić m.fl. (S) om att utveckla kulturpolitiken för ungas behov (förslag 71) LS 0810-0898Landstingsstyrelsens förslag
 3. 36.
  Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m.fl. (MP) om inrättande av länsteaterfunktion i Stockholms län (förslag 72) LS 0906-0524Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Gustav Andersson (C), Rotel VII

 1. 37.
  Motion 2009:37 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om ekologiskt fotavtryck för Stockholmsregionen (förslag 73) LS 0912-1037Landstingsstyrelsens förslag
 2. 38.
  Motion 2010:6 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landsting (förslag 74) LS 1006-0511Landstingsstyrelsens förslag
 3. 39.
  Motion 2010:7 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgård (förslag 75)LS 1006-0512 Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 40.

Anmälan av nya motioner

 1. 41.

Anmälan av nya interpellationer

 1. 42.
  Interpellation 2011:21 av Dag Larsson (S) om klinisk mammografi LS 1109-1171Interpellationen
 2. 43.
  Interpellation 2011:22 av Raymond Wigg (MP) om måluppfyllelsen i miljösteg 5 LS 1109-1172Interpellationen
 3. 44.
  Interpellation 2011:23 av Erika Ullberg (S) om en fungerande SL-trafik vintertid LS 1109-1173Interpellationen
 4. 45.
  Interpellation 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin LS 1109-1174Interpellationen
Senast uppdaterad:
2010-12-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten

 

Inledning
Besvarande av interpellationer
Frågor
Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet
Kungörelse och annonsering
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Anmälan av nya motioner
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och justering m.m.

Besvarande av interpellationer

 1. 2.
  Bordlagd interpellation 2011:12 av Håkan Jörnehed (V) om screening för prostatacancer med PSA-prov LS 1103-0426

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades

 2. 3.
  Bordlagd interpellation 2011:13 av Lars Dahlberg (S) om skydd mot svart arbetskraftLS 1103-0427

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades

   

 3. 4.
  Bordlagd interpellation 2011:14 av Ylva Nork (V) om stöd till Gazas folkLS 1103-0428

  Interpellationen

  Svar på interpellationen 

  Interpellationen besvarades 

 4. 5.
  Bordlagd interpellation 2011:15 av Helene Hellmark Knutsson (S) om samordning kring kollektivtrafiken LS 1103-0429

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades

 5. 6.
  Bordlagd interpellation 2011:16 av Erika Ullberg (S) om barnmisshandel som inte anmäls LS 1103-0430

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

  Interpellationen besvarades

 6. 7.
  Bordlagd interpellation 2011:17 av Johan Sjölander (S) om landstingets strategier för att möta ett ökat narkotikamissbruk LS 1103-0431

  Interpellationen avskrevs

 7. 8.
  Bordlagd interpellation 2011:18 av Curre Hansson (S) om resenärernas väntan i kollektivtrafiken LS 1103-0432

  Interpellationen avskrevs

 8. 9.
  Bordlagd interpellation 2011:19 av Conny Fogelström (S) om Strindbergsåret 2012 LS 1103-0433

  Interpellationen avskrevs

 9. 10.
  Interpellation 2011:20 av Conny Fogelström (S) om busslinje 609: Trafikering till Gribbylund LS 1104-0662

  Interpellationen

  Svar på interpellationen

  Interpellationen bordlades

Frågor

 1. 11.
  Frågestund

  Frågor som besvarades vid sammanträdet

   

  1. Fråga av Erika Ullberg (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):  Delar du Catharina Elmsäters Svärds åsikt att det är positivt att Scania på grund av missnöje med pendeln startar egen busslinje?

   

  2. Fråga av Gunilla Roxby Cromvall (V) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Med anledning av att Scania planerar en egen busslinje mellan Stockholm och Södertälje för sina 2000 pendlare frågar jag om det är en önskvärd samhällsutveckling att företag tvingas sätta in egna bussar för att deras anställda ska kunna ta sig till arbetet?

   

  3. Fråga av Rolf Lindell (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M):Tycker du det är en rimlig hantering att fatta beslut om utbyggnad av Spårväg City innan beslut tagits om Stomnäts- och spårvägstrategi för innerstaden?

   

  4. Fråga av Sverre Launy (V) till ordföranden i sjukvårdsstyrelse Söder, Gunilla Helmerson (M): Kommer det framöver att finnas någon vård i Nynäshamn utanför kontorstid?

   

  5. Fråga av Dag Larsson (S) till landstingsrådet Filippa Reinfeldt (M): Är du nöjd med att beslut om avauktoriseringar inte leder till omedelbar verkställighet, såsom förskrivs i vård­avtalen?

   

  6. Fråga av Birgitta Sevefjord (V) till landstingsrådet Stig Nyman (KD): Innebär planerna på att flytta ut geriatriken från Danderyds sjukhus till närsjukhus att även avdelning 32 för andningsvård, som ligger på geriatriken, ska flyttas ut?

   

  7. Fråga av Helene Hellmark Knutsson (S) till landstingsrådet Christer G Wennerholm (M): Är du nöjd med sommarens och höstens planering och samordning av vägarbeten och kollektivtrafikarbeten mellan SL, Trafikverket och Stockholm stad?

   

Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

 1. 12.
  Bekräftande av fullmäktiges beslutsförhet

Kungörelse och annonsering

 1. 13.
  Kungörelse och annonsering

Anmälningsärenden

 1. 14.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut den 7 juni 2011 samt den 5 juli 2011 för tiden t.o.m. den 31 oktober 2014 till ledamot i valkrets O efter Astrid Grufman (M) inkalla Lars Björndahl (M) och till ersättare utse Mats Fält (M), till ledamot i valkrets SO efter Ilija Batljan (S) inkalla Åsa Karlsson (S) och till ersättare utse Carl Melin (S), till ledamot i valkrets SV efter Ebba Jansson (S) inkalla Andreas Dahl (S) och till ersättare utse Rose-Marie Jacobsson (S) till ersättare i valkrets 1 efter Andreas Strömberg (C) utse Mathias Steffens (C), till ersättare i valkrets 2 efter Andreas Strömberg (C) utse Karin Andersson (C) till ersättare i valkrets 3 efter Andreas Strömberg (C) utse Catharina Mann (C) och till ersättare i valkrets 5 efter Anders Ekberg (FP) utse Thorkel Åkesson (FP)

   

  Anmälan lades till handlingarna

 2. 15.
  Anmälan av revisorernas augustirapport till landstingsfullmäktige över den verksamhetsmässiga och ekonomiska utvecklingen LS 1108-1122

  Revisorernas augustirapport

  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 1. 16.
  Fastställande av dagar för landstingsfullmäktiges sammanträden 2012 (förslag 56) LS 1108-1068

  Förslag 56

  Landstingsfullmäktiges ordförandes skrivelse

  Beslut enligt ordförandens förslag

 2. 17.
  Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2011 (förslag 53) LS 1103-0312
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 3. 18.
  Tillskott av medel till patientnämnden år 2011 (förslag 54) LS 1103-0307
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 4. 19.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder samt delegationsordning för landstingsstyrelsen (förslag 55) LS 1105-0773
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 5. 20.
  Delårsrapport 2011 för Stockholms läns landsting och samlad återrapportering av mål och budget till landstingsstyrelsen (förslag 57) LS 1104-0688
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 6. 21.
  Ändring av bolagsordningar i AB Storstockholms Lokaltrafiks dotterbolag (förslag 58) LS 1009-0667
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 7. 22.
  Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av SL Lidingötrafiken AB (förslag 59) LS 1105-0669
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 8. 23.
  Förslag till omfattning och genomförande av upphandling av IKT-infrastruktur till Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus (förslag 60) LS 1104-0614
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 9. 24.
  Reviderad avtalsmodell för akutsjukhusen för år 2012-2015 (förslag 61) LS 1106-0972
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 10. 25.
  Samverkansavtal mellan Karolinska Institutet och hälso- och sjukvårdsnämnden om inrättande av kvalitetsregistercentrum, QRC Stockholm (förslag 62) LS 1105-0839
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 11. 26.
  Stadgeändringar för Stiftelsen Stockholms läns museum (förslag 63) LS 1104-0596
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 12. 27.
  Reviderad modell för samverkan mellan Stockholms läns landsting och länets handikapporganisationer (förslag 64) LS 1105-0719
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

 1. 28.
  Bordlagd motion 2007:3 av Dag Larsson m.fl. (S) om sjukvård för personer med behov av habiliteringsinsatser (förslag 40) LS 0701-0065
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 2. 29.
  Motion 2010:11 av Ilija Batljan m.fl. (S) om krav på kollektivavtal vid upphandlingar och leverantörsavtal (förslag 65) LS 1011-0894
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 3. 30.
  Motion 2010:1 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om att SL ska se cykling som en del av resan (förslag 66) LS 1002-0138
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 4. 31.
  Motion 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för tunnelbanan vid Farsta strand för bättre förbindelse med pendeltåget (förslag 67) LS 1010-0799
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 5. 32.
  Motion 2010:8 av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri (förslag 68) LS 1009-0683
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 6. 33.
  Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (förslag 69) LS 1011-0895
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 7. 34.
  Motion 2008:36 av Gizela Sladić och Ingela Nylund Watz (S) om att göra Stockholmsregionen till en filmregion (förslag 70) LS 0810-0900
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 8. 35.
  Motion 2008:37 av Gizela Sladić m.fl. (S) om att utveckla kulturpolitiken för ungas behov (förslag 71) LS 0810-0898
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 9. 36.
  Motion 2009:20 av Ingvar von Malmborg m.fl. (MP) om inrättande av länsteaterfunktion i Stockholms län (förslag 72) LS 0906-0524
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 10. 37.
  Motion 2009:37 av Jan Strömdahl m.fl. (V) om ekologiskt fotavtryck för Stockholmsregionen (förslag 73) LS 0912-1037
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 11. 38.
  Motion 2010:6 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att permanenta Earth Hour arbetet i Stockholms läns landsting (förslag 74) LS 1006-0511
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag
 12. 39.
  Motion 2010:7 av Raymond Wigg m.fl. (MP) om att Stockholms läns landsting ska verka för en marin nationalpark i Stockholms skärgård (förslag 75)LS 1006-0512
  Beslut enligt Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 40.
  Valärenden (förslag 76 och 77)

  Beslut enligt Valberedningens förslag

   

  Beslut enligt Landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag

Anmälan av nya motioner

 1. 41.

Anmälan av nya interpellationer

 1. 42.
  Interpellation 2011:21 av Dag Larsson (S) om klinisk mammografi LS 1109-1171
  Interpellationen
 2. 43.
  Interpellation 2011:22 av Raymond Wigg (MP) om måluppfyllelsen i miljösteg 5 LS 1109-1172
  Interpellationen
 3. 44.
  Interpellation 2011:23 av Erika Ullberg (S) om en fungerande SL-trafik vintertid LS 1109-1173
  Interpellationen
 4. 45.
  Interpellation 2011:24 av Johan Sjölander (S) om utflyttningen av psykiatrin LS 1109-1174
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2010-12-06
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen