Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 mars 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 1 efter Pär Hommerberg (fp) utse Mikael Trolin (fp), till ny ersättare i valkretsarna 1 och 3 efter Bengt Falemo (c) utse Lotta Nordfeldt (c) och till ny ersättare i valkrets N efter Ingemar Bengtsson (s) utse Bjarne Isacson (s)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 5.
  Bordlagt ärende om arvodering av presidieledamöter i Patientnämnden(förslag 8) LS 0610-1767Landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Landstingsbidrag för arvoden till ledamöter och ersättare i Patientnämnden (förslag 9)LS 0701-0091Landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 10)LS 0701-0069Landstingsstyrelsens förslag
 4. 8.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder (förslag 11)LS 0701-0082Landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Kapitaltäckningsgaranti för Landstingshuset i Stockholm AB för 2007 (förslag 12)LS 0701-0116Landstingsstyrelsens förslag
 6. 10.
  Utlösen av investeringar i anslutning till Stockholmsförsöket (förslag 13)LS 0702-0126Landstingsstyrelsens förslag
 7. 11.
  Ägartillskott till Danderyds Sjukhus AB och Södersjukhuset AB (förslag 14)LS 0702-0168Landstingsstyrelsens förslag
 8. 12.
  Ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och Koncernfinansiering (förslag 15)LS 0702-0176Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist (m)

 1. 13.
  Hemställan om omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 16)LS 0509-1565, LS 0512-2305Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 14.
  Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken (förslag 17)LS 0701-0074Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 15.
  Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet) (förslag 18)LS 0511-2063Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 19)
  Förslaget
 2. 17.
  Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Första (förslag 20)LS 0702-0194Förslaget

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 19.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 21.
  Interpellation 2007:9 av Dag Larsson (s) om utveckling av cancervårdenLS 0702-0157Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 22.
  Interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska läkares möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimationLS 0702-0159Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 23.
  Interpellation 2007:11 av Inger Ros (s) om nedskärningarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avseende konsultstödLS 0702-0161Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 24.
  Interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 25.
  Interpellation 2007:13 av Kristina Söderlund (s) om vikten av att reumatiker får rehabilitering genom bassängträningLS 0702-0163Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 26.
  Interpellation 2007:14 av Lena-Maj Anding (mp) om landstingets fortsatta hantering av komplementär- och alternativmedicinska frågor, tm/camLS 0702-0164Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 27.
  Interpellation 2007:15 av Peter Andersson (s) om minskat stöd till insatser för folkhälsaLS 0702-0165Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 28.
  Interpellation 2007:16 av Håkan Jörnehed (v) om funktionshindrade föräldrars möjlighet till stöd i föräldrarollenLS 0702-0166Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 29.
  Interpellation 2007:17 av Lena-Maj Anding (mp) om funktionshindret elöverkänslighet och rätten till färdtjänstLS 0702-0167Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

 1. 30.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t.o.m. den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets NV efter Christina Heglert (s) inkalla Charlotta Lind (s) och till ny ersättare utse Georg Gustafsson (s)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 31.
  Interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0263Interpellationen
 2. 32.
  Interpellation 2007:19 av Håkan Jörnehed (v) om sjukvårdsresurser för kroniskt sjuka barnLS 0703-0265Interpellationen
 3. 33.
  Interpellation 2007:20 av Helene Sigfridsson (mp) om barnkonventionen är viktigLS 0703-0267Interpellationen

   

 4. 34.
  Interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga kvinnor som mår dåligtLS 0703-0268Interpellationen

   

 5. 35.
  Interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindradeLS 0703-0270Interpellationen

   

 6. 36.
  Interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om kvinnor får sämre vård fortfarandeLS 0703-0272Interpellationen
 7. 37.
  Interpellation 2007:24 av Lars Dahlberg (s) om kommunsamrådLS 0703-0274Interpellationen

   

 8. 38.
  Interpellation 2007:25 av Jan Strömdahl (v) om gamla och bristfälliga bussarLS 0703-0275Interpellationen

   

 9. 39.
  Interpellation 2007:26 av Raymond Wigg (mp) om bemanningen av stationer i kollektivtrafikenLS 0703-0276Interpellationen

   

 10. 40.
  Interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0278Interpellationen

   

 11. 41.
  Interpellation 2007:28 av Håkan Jörnehed (v) om Astrid Lindgrens barnsjukhus personalinitiativ om en närakutLS 0703-0262Interpellationen

   

 12. 42.
  Interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den psykiatriska vårdenLS 0703-0264Interpellationen

   

 13. 43.
  Interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266Interpellationen

   

 14. 44.
  Interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landstingLS 0703-0269Interpellationen

   

 15. 45.
  Interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående föräldrarLS 0703-0271Interpellationen

   

 16. 46.
  Interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och sjukvårdenLS 0703-0273Interpellationen

   

 17. 47.
  Interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvårdLS 0703-0277Interpellationen

   

 18. 48.
  Interpellation 2007:35 av Raymond Wigg (mp) om t-baneluftenLS 0703-0279Interpellationen

   

 19. 49.
  Interpellation 2007:36 av Erika Ullberg (s) om huruvida kollektivtrafiken kommer att utökas och förbättrasLS 0703-0280Interpellationen

   

 20. 50.
  Interpellation 2007:37 av Jan Strömdahl (v) om återinförandet av trängselskattLS 0703-0281Interpellationen

   

Senast uppdaterad:
2007-02-28
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 13 mars 2007

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Bordlagt ärende om arvodering av presidieledamöter i Patientnämnden(förslag 8) LS 0610-1767
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Landstingsbidrag för arvoden till ledamöter och ersättare i Patientnämnden (förslag 9)LS 0701-0091
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Ändring av bolagsordning för AB Storstockholms Lokaltrafik (förslag 10)LS 0701-0069

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag med följande ändring under §10 i bolagsordningen

  "§10  Lekmannarevisor

  Stockholms läns landstingsfullmäktige skall utse lägst en och högst sex lekmannarevisor (-er)

  Lekmannarevisor (-er) väljs för den tid motsvarande mandatperiodens längd, räknat från årsskiftet efter det år då allmänna val ägt rum."

 4. 8.
  Ändring av reglemente för landstingsstyrelsen och nämnder (förslag 11)LS 0701-0082
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

 5. 9.
  Kapitaltäckningsgaranti för Landstingshuset i Stockholm AB för 2007 (förslag 12)LS 0701-0116
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

 6. 10.
  Utlösen av investeringar i anslutning till Stockholmsförsöket (förslag 13)LS 0702-0126
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med uttalandet i landstingsstyrelsen

 7. 11.
  Ägartillskott till Danderyds Sjukhus AB och Södersjukhuset AB (förslag 14)LS 0702-0168
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag om återremiss

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för s-ledamöternas andrahandsförslag i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

 8. 12.
  Ägartillskott till Karolinska Universitetssjukhuset och justerade resultatkrav Karolinska Universitetssjukhuset, AB Storstockholms Lokaltrafik och Koncernfinansiering (förslag 15)LS 0702-0176
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag om återremiss

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för s-ledamöternas andrahandsförslag i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna deltog ej i fullmäktiges beslut

 9. 13.
  Hemställan om omställningsbidrag för fastighetsinvestering vid Karolinska Universitetssjukhuset (förslag 16)LS 0509-1565, LS 0512-2305

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag i landstingsstyrelsen

 10. 14.
  Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken (förslag 17)LS 0701-0074
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt andrahandsförslag innebärande "att låta hela Värmdö kommun ingå i Zon B"

Motioner

 1. 15.
  Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten Löwet) (förslag 18)LS 0511-2063
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 16.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 19)

  Förslaget

  Beslut enligt: Valberedningens förslag

 2. 17.
  Val av huvudman i Sparbanksstiftelsen Första (förslag 20)LS 0702-0194
  Förslaget

  Beslut enligt: Valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 18.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2007:11 av Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) om översvämningsrisker som hotar kollektivtrafiken
  LS 0703-0297

  Motionen

  Motion 2007:12 av Raymond Wigg m.fl. (mp) om klimatneutral landstingsverksamhet
  LS 0703-0298

  Motionen

  Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) angående fysisk aktivitet på recept, FaR
  LS 0703-0300

  Motionen

  Motion 2007:14 av Åke Askensten m.fl. (mp) om landstingshuset som blivande energiföredöme
  LS 0703-0301

  Motionen

  Motion 2007:15 av Lars Dahlberg m.fl. (s) om höjd trafiksäkerhet
  LS 0703-0302

  Motionen

  Motion 2007:16 av Juan Carlos Cebrian (s) om införande av fler hälsotorg i länet
  LS 0703-0303

  Motionen

  Motion 2007:17 av Dag Larsson m.fl. (s) om åtgärder för avhjälpa spelberoende
  LS 0703-0304

  Motionen

  Motion 2007:18 av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare i Stockholms län landsting i samverkan med Stockholms stad
  LS 0703-0305

  Motionen

  Motion 2007:19 av Birgitta Sevefjord m.fl. (v) om behovet av insatser för patienter med ME/kroniskt trötthetssyndrom i Stockholms läns landsting
  LS 0703-0306

  Motionen

  Motion 2007:20 av Birgitta Sevefjord och Håkan Jörnehed (v) om att landstinget ska utarbeta ett policyprogram för att höja HBT-kunskapen och kompetensen i Stockholms läns landsting
  LS 0703-0307

  Motionen

Frågor

 1. 19.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  1)
  Lars Dahlberg (s) frågade:

  Anser du att det är rimligt att landstinget ensamt ska bära kostnaderna för SLs utökade trafik och att trängselskatterna endast ska gå till vägar?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Kommer ni att följa beslutet i budget 2007 och kompensera ekonomiskt för inställda operationer på Astrid Lindgrens barnsjukhus?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  3)
  Åke Askensten (mp) frågade:

  Vet landstingsrådet vem som tjänar pengar - SL eller entreprenörerna - när bussarna går glesare än vad som anges i tidtabellen?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  4)
  Dag Larsson (s) frågade:

  Kan finanslandstingsrådet garantera att antalet läkarsekreterare inte kommer att reduceras till följd av de aviserade nerdragningarna på administrativ personal?

  Frågan besvarades av Chris Heister (m)

  5)
  Gunilla Roxby-Cromvall (v) frågade:

  Avser du att vidta åtgärder för att förbättra det förebyggande underhållet av bussarna?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

  6)
  Åke Askensten (mp) frågade:

  Avser du att vidta några åtgärder för att minska hastighetsöverträdelserna i SL:s busstrafik?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  7)
  Janet Mackegård (s) frågade:

  Planerar ni att lägga ner Hjorthagens vårdcentral?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  8)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

  Kommer närakuten Sabbatsberg läggas ner 1 januari 2008?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  9)
  Folke Nässla (mp) frågade:

  Kommer Spånga station att läggas ner?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  10)
  Juan Carlos Cebrian (s) frågade:

  Stämmer det att ni, utan underlag eller konsekvensbeskrivning, ska lägga ut all geriatrisk vård på entreprenad (11 kliniker drivs idag av SLSO och 4 i privat regi)?

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

  11)
  Necla Bora (v) frågade:

  Tänker du tillföra extra resurser till färdtjänsten om regeringens förslag att taxi och färdtjänsten måste betala trängelskatt går igenom?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  12)
  Dag Larsson (s) frågade:

  Mot bakgrund av att avtalet med de privata entreprenörer som enligt en revisionsrapport misslyckats med att genomföra uppsökande verksamhet inom ramen för tandvårdsreformen 1999 snart går ut: Avser du att ta initiativ till en upphandling av den uppsökande verksamhet som finns inom ramen för tandvårdsstödet?

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 20.
  Interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 2. 21.
  Interpellation 2007:9 av Dag Larsson (s) om utveckling av cancervårdenLS 0702-0157
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 3. 22.
  Interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska läkares möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimationLS 0702-0159
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 4. 23.
  Interpellation 2007:11 av Inger Ros (s) om nedskärningarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avseende konsultstödLS 0702-0161
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 5. 24.
  Interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 6. 25.
  Interpellation 2007:13 av Kristina Söderlund (s) om vikten av att reumatiker får rehabilitering genom bassängträningLS 0702-0163
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 7. 26.
  Interpellation 2007:14 av Lena-Maj Anding (mp) om landstingets fortsatta hantering av komplementär- och alternativmedicinska frågor, tm/camLS 0702-0164
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellaationen förklarades behandlad
 8. 27.
  Interpellation 2007:15 av Peter Andersson (s) om minskat stöd till insatser för folkhälsaLS 0702-0165
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 9. 28.
  Interpellation 2007:16 av Håkan Jörnehed (v) om funktionshindrade föräldrars möjlighet till stöd i föräldrarollenLS 0702-0166
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 10. 29.
  Interpellation 2007:17 av Lena-Maj Anding (mp) om funktionshindret elöverkänslighet och rätten till färdtjänstLS 0702-0167
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

 1. 31.
  Interpellation 2007:18 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar av vårdverksamhet vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0263

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

   

 2. 32.
  Interpellation 2007:19 av Håkan Jörnehed (v) om sjukvårdsresurser för kroniskt sjuka barnLS 0703-0265
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 3. 34.
  Interpellation 2007:21 av Dag Larsson (s) om brist på åtgärder för unga kvinnor som mår dåligtLS 0703-0268
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 4. 35.
  Interpellation 2007:22 av Håkan Jörnehed (v) om tillgången till somatisk sjukvård för gruppen psykiskt funktionshindradeLS 0703-0270
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 5. 36.
  Interpellation 2007:23 av Viviann Gunnarsson (mp) om kvinnor får sämre vård fortfarandeLS 0703-0272
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 6. 37.
  Interpellation 2007:24 av Lars Dahlberg (s) om kommunsamrådLS 0703-0274
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 7. 38.
  Interpellation 2007:25 av Jan Strömdahl (v) om gamla och bristfälliga bussarLS 0703-0275
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 8. 39.
  Interpellation 2007:26 av Raymond Wigg (mp) om bemanningen av stationer i kollektivtrafikenLS 0703-0276
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 9. 40.
  Interpellation 2007:27 av Dag Larsson (s) om beställningen av vård på Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0703-0278
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 10. 41.
  Interpellation 2007:28 av Håkan Jörnehed (v) om Astrid Lindgrens barnsjukhus personalinitiativ om en närakutLS 0703-0262

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 11. 42.
  Interpellation 2007:29 av Lena-Maj Anding (mp) om evidens inom den psykiatriska vårdenLS 0703-0264
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 12. 43.
  Interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 13. 44.
  Interpellation 2007:31 av Sverre Launy (v) om insatser för barn och ungdomar med ökande psykisk ohälsa inom Stockholms läns landstingLS 0703-0269
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 14. 45.
  Interpellation 2007:32 av Helene Sigfridsson (mp) om föräldrautbildning för ensamstående föräldrarLS 0703-0271
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 15. 46.
  Interpellation 2007:33 av Dag Larsson (s) om avsaknaden av budgetprocess inom hälso- och sjukvårdenLS 0703-0273
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 16. 47.
  Interpellation 2007:34 av Kristina Söderlund (s) om åtgärder för att öka tillgängligheten till specialiserad barn- och ungdomstandvårdLS 0703-0277
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 17. 48.
  Interpellation 2007:35 av Raymond Wigg (mp) om t-baneluftenLS 0703-0279
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 18. 49.
  Interpellation 2007:36 av Erika Ullberg (s) om huruvida kollektivtrafiken kommer att utökas och förbättrasLS 0703-0280
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

 19. 50.
  Interpellation 2007:37 av Jan Strömdahl (v) om återinförandet av trängselskattLS 0703-0281
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

   

Senast uppdaterad:
2007-03-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet