Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2006 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2006 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 juni 2006
Tid:
09:30 - 00:00
Sammanträdet inleds kl 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången. Frågestunden förläggs till kl 13.00 och pågår en timme.
Plats:
Landstingssalen, Hantverkargatan 45, -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan).
Webb-tv:
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter mötet..
Radio:
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Conny Andersson
Fullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

 

Information om ärendena
Monica Spovér, tfn 08-737 41 14

 

Bilagor som inte finns i elektronisk form
E-posta beställning till registrator, landstinget@sll.se

 

Utskrifter
Kungörelsen: Klicka på symbolen för skriv ut längst ner på sidan.
Länkade dokument: Öppna filen. Välj den skrivarsymbol som Du hittar till vänster ovanför texten.

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelsen och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2006 till ny ersättare i valkrets VI efter Karl-Axel Boström (m) utse Bogdan Godymirski (m)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 5.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 56)LS 0605-0956 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 6.
  Anskaffning av pendeltågsfordon av typen X60 (förslag 57)LS 0604-0810 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 7.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende pendeltåg (förslag 58)LS 0604-0811 landstingsstyrelsens förslag
 2. 8.
  Avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal/forskare (förslag 59)LS 0603-0646 landstingsstyrelsens förslag
 3. 9.
  Organisatorisk tillhörighet för enhet med inriktning på kris- och katastrofpsykologi inom Stockholms läns landsting (förslag 60) LS 0604-0840 landstingsstyrelsens förslag
 4. 10.
  Reviderad krishanteringsplan för Stockholms läns landsting och plan för extraordinära händelser (förslag 61)LS 0604-0841 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 11.
  Medgivande till utlåning till Skärgårdsstiftelsens investeringsverksamhet (förslag 62)LS 0604-0781 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Inger Ros (s)

 1. 12.
  Förlängning av avropsavtal 2007 för Vårdguiden på telefon sam anslutning av Vårdguidens sjukvårdsrådgivning till den nationella sjukvårdsrådgivningstjänsten Vårdråd på telefon –1177 (förslag 63)LS 0603-0451 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Birgitta Sevefjord (v)

 1. 13.
  Förslag till jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting(förslag 64)LS 0501-0052 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Anna Kettner (s)

 1. 14.
  Motion 2002:1 av Gertrud Brorsson (mp) om förlängning av Nockebybanan till Drottningholm (förslag 65)LS 0202-0107 landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 15.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 66) Förslag

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 17.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Bordlagd interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 2. 19.
  Bordlagd interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 3. 20.
  Bordlagd interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskadorLS 0603-0509 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 4. 21.
  Bordlagd interpellation 2006:32 av Andres Käärik (fp) om placering av ST-tjänster i allmänmedicinLS 0604-0739 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 5. 22.
  Bordlagd interpellation 2006:34 av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i Stockholm – patientsäkerheten hotadLS 0604-0741 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 6. 23.
  Bordlagd interpellation 2006:41 av Maria Wallhager (fp) om hur ett prissänkt SL-kort ska finansierasLS 0604-0748 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 7. 24.
  Interpellation 2006:44 av Christer G Wennerholm (m) om upphandlingLS 0605-0900 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 8. 25.
  Interpellation 2006:45 av Stig Nyman (kd) om landstingets lånLS 0605-0901 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 9. 26.
  Interpellation 2006:46 av Birgitta Rydberg (fp) om nedkylning av hårbotten för att förhindra håravfall vid cytostatikabehandlingLS 0605-0902 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 10. 27.
  Interpellation 2006:47 av Boris von Uexküll (m) om cancerplanen och dess handläggningLS 0605-0903 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 11. 28.
  Interpellation 2006:48 av Lennart Rohdin (fp) om stöd till pojkar som mår dåligtLS 0605-0904 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 12. 29.
  Interpellation 2006:49 av Olov Lindquist (fp) om att äldre ska få möjlighet till lindring med syrgas på äldreboenden vid vård i livets slutLS 0605-0905 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 13. 30.
  Interpellation 2006:50 av Margaretha Herthelius (fp) om behov av ett bättre samarbete mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Maria Ungdom rörande missbruksproblemLS 0605-0906 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 14. 31.
  Interpellation 2006:51 av Gunilla Thorsson (fp) om spädbarnsverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrinLS 0605-0907 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 15. 32.
  Interpellation 2006:52 av John Glas (fp) om förbättrad hjärtrehabilitering för kvinnor i södra länsdelenLS 0605-0908 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 16. 33.
  Interpellation 2006:53 av Maria Halkiewicz (fp) om höga kostnader för asylsökande för vårdLS 0605-0909 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 17. 34.
  Interpellation 2006:54 av Pia Lidwall (kd) om evidensbasering av komplementärmedicinLS 0605-0910 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 18. 35.
  Interpellation 2006:55 av Stig Nyman (kd) om lika lön för lika arbeteLS 0605-0911 Interpellationen

  Interpellationssvaret

 19. 36.
  Interpellation 2006:56 av Cecilia Carpelan (fp) om förebyggande av våld mot SL-personalenLS 0605-0912 Interpellationen

  Interpellationssvaret

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz (s)

 1. 37.
  Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare (förslag 67) LS 0605-1016 landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Dag Larsson (s)

 1. 38.
  Genomförandeavtal mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Banverket rörande Citybanan samt intrångsavtal mellan Stockholms läns landsting, AB Storstockholms Lokaltrafik och Banverket (förslag 68)LS 0605-0864 landstingsstyrelsens förslag

  Tidplan (sid 52)

Anmälan av nya interpellationer

 1. 39.
  Interpellation 2006:57 av Shadi Larsson (-) om tillgängliga bussarLS 0606-1168 Interpellationen
 2. 40.
  Interpellation 2006:58 av Shadi Larsson (-) om rätt behandling av bröstcancerpatienterLS 0606-1169 Interpellationen
 3. 41.
  Interpellation 2006:59 av Shadi Larsson (-) om omskärelse av små pojkarLS 0606-1170 Interpellationen
 4. 42.
  Interpellation 2006:60 av Shadi Larsson (-) om att patienter ska få vara med och påverka valet mellan terapi eller läkemedelLS 0606-1171 Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 13 juni 2006

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Förteckning över fullmäktigeärenden som inte avgjorts (förslag 56)LS 0605-0956
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Anskaffning av pendeltågsfordon av typen X60 (förslag 57)LS 0604-0810
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 3. 7.
  Borgensåtagande för AB Storstockholms Lokaltrafik avseende pendeltåg (förslag 58)LS 0604-0811

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslutet blev omedelbart justerat

 4. 8.
  Avtal om samverkan mellan medicintekniska och diagnostiska företag och sjukvårdspersonal/forskare (förslag 59)LS 0603-0646
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
 5. 9.
  Organisatorisk tillhörighet för enhet med inriktning på kris- och katastrofpsykologi inom Stockholms läns landsting (förslag 60) LS 0604-0840
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag 
 6. 10.
  Reviderad krishanteringsplan för Stockholms läns landsting och plan för extraordinära händelser (förslag 61)LS 0604-0841

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

 7. 11.
  Medgivande till utlåning till Skärgårdsstiftelsens investeringsverksamhet (förslag 62)LS 0604-0781

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

 8. 12.
  Förlängning av avropsavtal 2007 för Vårdguiden på telefon sam anslutning av Vårdguidens sjukvårdsrådgivning till den nationella sjukvårdsrådgivningstjänsten Vårdråd på telefon –1177 (förslag 63)LS 0603-0451

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

   

  M-, fp- och kd-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för den gemensamma reservationen i landstingsstyrelsen

 9. 13.
  Förslag till jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting(förslag 64)LS 0501-0052

  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag 

   

  M-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:

  Vi anser att
  - när forsknings- och utvecklingsmedel skall fördelas och chefer inom landstinget skall tillsättas skall detta göras utifrån kompetens, kunnande, lämplighet och kvalité, inte utifrån ett kvoteringsförfarande.
  - större insatser av upplysning och information, att lyfta fram goda förebilder mm är nödvändigt och viktigt som ett led i att rätta till orättfärdiga obalanser i könsfördelning.

 10. 14.
  Motion 2002:1 av Gertrud Brorsson (mp) om förlängning av Nockebybanan till Drottningholm (förslag 65)LS 0202-0107
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 15.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 66)

  Förslag

   

  Beslut: enligt valberedningen

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner
  Följande motioner anmäldes och överlämnades för beredning

  Motion 2006:13 av Carl-Anders Ifvarsson (fp) om informationsfilm för patienter inför operation
  LS 0606-1198

  Motionen

  Motion 2006:14 av Rolf Bromme (fp) om inrättande av ett Allergicenter i Stockholms län
  LS 0606-1199

  Motionen

  Motion 2006:15 av Monica Karlsson och Åke Holmström (kd) om äldrecentraler i Haninge och Nynäshamn
  LS 0606-1200

  Motionen

  Motion 2006:16 av Stig Nyman m fl (kd) om teckenspråkig ungdomsmottagning LS 0606-1201

  Motionen

Frågor

 1. 17.
  Mellan kl 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  1)
  Christer G Wennerholm (m): frågar:

  Anser Du som övergripande ansvarigt landstingsråd att situationen inom intensivvården i Stockholms läns landsting är tillfredsställande?

  Frågan besvaras av Inger Ros (s)

  2)
  Birgitta Rydberg (fp) frågar:

  Tycker du att det är rimligt att slå sönder Radiumhemmets konsultteam för öppenvård inom cancersjukvården?

  Frågan besvaras av Inger Ros (s)

  3)
  Pia Lidwall (kd) frågar:

  Tycker du att det är acceptabelt att ta emot utomlänspatienter för operation när det redan är sådana köer att vi riskerar att inte klara vårdgarantin?

  Frågan besvaras av Inger Ros (s)

  4)
  Lars-Erik Salminen (m) frågar:

  Kommer barnavårdscentralen Västra skogen att öppna i barntäta Huvudsta igen?

  Frågan besvaras av Birgitta Sevefjord (v)

  5)
  Andres Käärik (fp) frågar:

  Anser du att Waxholmsbolagets ägardirektiv att ”det kulturhistoriska tonnaget ska förvaltas väl” medger att WÅAB säljer av sitt kvarvarande historiska tonnage helt eller delvis?

  Frågan besvaras av Anna Kettner (s)

  6)
  Jan Stefansson (kd) frågar:

  Anser sjukvårdslandstingsrådet att Kallhälls vårdcentral fått den hjälp av ansvariga politiker i majoriteten som behövts för att komma tillrätta med bemannings- och rekryteringsproblemen av läkare?

  Frågan besvaras av Inger Ros (s)

  7)
  Lars Joakim Lundquist (m) frågar:

  Kan man utifrån landstingsrevisorernas rapport ”Granskning av geriatriken, jämförelser mellan kliniker” tala om jämlik vård?

  Frågan besvaras av Inger Ros (s)

  8)
  Cecilia Carpelan (fp) frågar:

  Tycker du att det är rimligt att det krävs remiss från husläkare för att patienten ska få vård vid öppen psykiatrisk mottagning?

  Frågan besvaras av Birgitta Sevefjord (v)

  9)
  Pia Lidwall (kd) frågar:

  Tycker du att det är nödvändigt att tvinga Jakobsbergs sjukhus psykosmottagning till sådana besparingar att de inte ens kan ha kvar en psykolog när vi har en budget med ett överskott på nästan en miljard?

  Frågan besvaras av Birgitta Sevefjord (v)

  10)
  Torbjörn Rosdahl (m) frågar:

  Är det rimligt att utgå från att den äldre generationen kan förnya färdtjänstkortet med hjälp av dator?

  Frågan besvaras av Johan Sjölander (s)

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Bordlagd interpellation 2006:15 av Christer G Wennerholm (m) om kostnadsutvecklingen i sjukvårdenLS 0603-0497

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 2. 19.
  Bordlagd interpellation 2006:23 av Andres Käärik (fp) om att lägga viss högspecialiserad vård hos privata vårdgivare LS 0603-0505

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 20.
  Bordlagd interpellation 2006:27 av Anita Hagelbeck (fp) om inrättande av en regional vårdkedja för skolbarn med förvärvade hjärnskadorLS 0603-0509

  Interpellationen

  Interpellationssvaret 

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 4. 21.
  Bordlagd interpellation 2006:32 av Andres Käärik (fp) om placering av ST-tjänster i allmänmedicinLS 0604-0739

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 5. 22.
  Bordlagd interpellation 2006:34 av Birgitta Rydberg (fp) om förlossningskris i Stockholm – patientsäkerheten hotadLS 0604-0741

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 6. 23.
  Bordlagd interpellation 2006:41 av Maria Wallhager (fp) om hur ett prissänkt SL-kort ska finansierasLS 0604-0748

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 7. 24.
  Interpellation 2006:44 av Christer G Wennerholm (m) om upphandlingLS 0605-0900

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 8. 25.
  Interpellation 2006:45 av Stig Nyman (kd) om landstingets lånLS 0605-0901

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 9. 26.
  Interpellation 2006:46 av Birgitta Rydberg (fp) om nedkylning av hårbotten för att förhindra håravfall vid cytostatikabehandlingLS 0605-0902

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 10. 27.
  Interpellation 2006:47 av Boris von Uexküll (m) om cancerplanen och dess handläggningLS 0605-0903

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 11. 28.
  Interpellation 2006:48 av Lennart Rohdin (fp) om stöd till pojkar som mår dåligtLS 0605-0904

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 12. 29.
  Interpellation 2006:49 av Olov Lindquist (fp) om att äldre ska få möjlighet till lindring med syrgas på äldreboenden vid vård i livets slutLS 0605-0905

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 13. 30.
  Interpellation 2006:50 av Margaretha Herthelius (fp) om behov av ett bättre samarbete mellan Astrid Lindgrens Barnsjukhus och Maria Ungdom rörande missbruksproblemLS 0605-0906

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 14. 31.
  Interpellation 2006:51 av Gunilla Thorsson (fp) om spädbarnsverksamhet inom barn- och ungdomspsykiatrinLS 0605-0907

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 15. 32.
  Interpellation 2006:52 av John Glas (fp) om förbättrad hjärtrehabilitering för kvinnor i södra länsdelenLS 0605-0908

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 16. 33.
  Interpellation 2006:53 av Maria Halkiewicz (fp) om höga kostnader för asylsökande för vårdLS 0605-0909

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 17. 34.
  Interpellation 2006:54 av Pia Lidwall (kd) om evidensbasering av komplementärmedicinLS 0605-0910

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 18. 35.
  Interpellation 2006:55 av Stig Nyman (kd) om lika lön för lika arbeteLS 0605-0911

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

 19. 36.
  Interpellation 2006:56 av Cecilia Carpelan (fp) om förebyggande av våld mot SL-personalenLS 0605-0912

  Interpellationen

  Interpellationssvaret

   

  Interpellationen förklarades behandlad

Beslutsärenden

 1. 37.
  Borgensåtagande för Stiftelsen Claras förpliktelser gentemot extern långivare (förslag 67) LS 0605-1016

  landstingsstyrelsens förslag

   

  Beslut: enligt fullmäktige

  Beslutet blev omedelbart justerat

 2. 38.
  Genomförandeavtal mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Banverket rörande Citybanan samt intrångsavtal mellan Stockholms läns landsting, AB Storstockholms Lokaltrafik och Banverket (förslag 68)LS 0605-0864
  Beslut: enligt landstingsstyrelsens förslag
  Tidplan (sid 52)

Anmälan av nya interpellationer

Följande interpellationer anmäldes och besvaras vid nästa möte

 1. 39.
  Interpellation 2006:57 av Shadi Larsson (-) om tillgängliga bussarLS 0606-1168
  Interpellationen
 2. 40.
  Interpellation 2006:58 av Shadi Larsson (-) om rätt behandling av bröstcancerpatienterLS 0606-1169
  Interpellationen
 3. 41.
  Interpellation 2006:59 av Shadi Larsson (-) om omskärelse av små pojkarLS 0606-1170
  Interpellationen
 4. 42.
  Interpellation 2006:60 av Shadi Larsson (-) om att patienter ska få vara med och påverka valet mellan terapi eller läkemedelLS 0606-1171
  Interpellationen
Senast uppdaterad:
2006-07-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut & protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet.