Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 13 februari 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.00 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ersättare i valkrets 1 efter Eivor Karlsson (mp) utse Jan Demuth (mp) och till ny ersättare i valkrets SV efter Nasrin Mosavi (mp) utse Ing-Marie Yang (mp)

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 5.
  Omställningsåtgärder till den rehabiliteringsmedicinska vården vid Danderyds Sjukhus AB (förslag 5) LS 0605-1055Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 6.
  Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken (förslag 6)LS 0701-0074Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 7.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 7)
  Förslag

Nya motioner

 1. 8.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 9.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 10.
  Bordlagd interpellation 2006:69 av Lars Dahlberg (s) om kollektivtrafiken vid återinförandet av trängselskatt LS 0612-2031Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 11.
  Interpellation 2007:1 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar vid akutsjukhusen LS 0701-0040Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 12.
  Interpellation 2007:2 av Birgitta Sevefjord (v) om närakut i anslutning till Astrid Lindgrens barnsjukhus LS 0701-0041Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 13.
  Interpellation 2007:3 av Dag Larsson (s) om den borgerliga majoritetens beslut att införa kundvalssystem i primärvården LS 0701-0042Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 14.
  Interpellation 2007:4 av Inger Ros (s) om antalet läkare i primärvården LS 0701-0043Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 15.
  Interpellation 2007:5 av Inger Ros (s) om den senaste telefontillgänglighetsmätningenLS 0701-0044Interpellationen
  Interpellatioonssvaret
 7. 16.
  Interpellation 2007:6 av Yousef Yebari (v) om muslimers möjlighet att få utöva sin religion på Stockholms läns landstings sjukhusLS 0701-0045Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 17.
  Interpellation 2007:7 av Dag Larsson (s) om den nya politiska organisationen för sjukvården LS 0701-0046Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155Interpellationen
 2. 19.
  Interpellation 2007:9 av Dag Larsson (s) om utveckling av cancervårdenLS 0702-0157Interpellationen
 3. 20.
  Interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska läkares möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimation LS 0702-0159Interpellationen
 4. 21.
  Interpellation 2007:11 av Inger Ros (s) om nedskärningarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avseende konsultstöd LS 0702-0161Interpellationen
 5. 22.
  Interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162Interpellationen
 6. 23.
  Interpellation 2007:13 av Kristina Söderlund (s) om vikten av att reumatiker får rehabilitering genom bassängträningLS 0702-0163Interpellationen
 7. 24.
  Interpellation 2007:14 av Lena-Maj Anding (mp) om landstingets fortsatta hantering av komplementär- och alternativmedicinska frågor, tm/camLS 0702-0164Interpellationen
 8. 25.
  Interpellation 2007:15 av Peter Andersson (s) om minskat stöd till insatser för folkhälsaLS 0702-0165Interpellationen
 9. 26.
  Interpellation 2007:16 av Håkan Jörnehed (v) om funktionshindrade föräldrars möjlighet till stöd i föräldrarollenLS 0702-0166Interpellationen
 10. 27.
  Interpellation 2007:17 av Lena-Maj Anding (mp) om funktionshindret elöverkänslighet och rätten till färdtjänstLS 0702-0167Interpellationen
Senast uppdaterad:
2007-01-02
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 13 februari 2007

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 5.
  Omställningsåtgärder till den rehabiliteringsmedicinska vården vid Danderyds Sjukhus AB (förslag 5) LS 0605-1055
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 2. 6.
  Införande av ett zonbaserat biljettsystem inom SL-trafiken (förslag 6)LS 0701-0074
  Landstingsstyrelsens förslag
  Fullmäktige beslutade att återremittera ärendet

Valärenden

 1. 7.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m.m. (förslag 7)
  Förslag
  Fullmäktiges beslut

Nya motioner

 1. 8.
  Anmälan av nya motioner

  Följande motioner anmäldes:

  Motion 2007:5 av Håkan Jörnehed (v) om fler lönebidragsanställda i landstinget
  LS 0702-0180
  Motionen

  Motion 2007:6 av Lena-Maj Anding m.fl. (mp) om utredning av spårbilssystem
  LS 0702-0181
  Motionen

  Motion 2007:7 av Åke Askensten och Viviann Gunnarsson (mp) om köp av utsläppsrätter
  LS 0702-0182
  Motionen

  Motion 2007:8 av Tove Sander och Nanna Wikholm (s) om hjälp och stöd kring sex och samlevnad för unga funktionshindrade
  LS 0702-0183
  Motionen

  Motion 2007:9 av Mikael Sundesten (s) om införande av screening för bukaortaaneurysm
  LS 0702-0184

  Motionen

  Motion 2007:10 av Dag Larsson och Inger Ros (s) om förbättrade möjligheter för patienter att få del av nya läkemedel
  LS 0702-0185
  Motionen

Frågor

 1. 9.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  Frågorna som besvarades vid mötet

Besvarande av interpellationer

 1. 10.
  Bordlagd interpellation 2006:69 av Lars Dahlberg (s) om kollektivtrafiken vid återinförandet av trängselskatt LS 0612-2031
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 2. 11.
  Interpellation 2007:1 av Ingela Nylund Watz (s) om privatiseringar vid akutsjukhusen LS 0701-0040
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 3. 12.
  Interpellation 2007:2 av Birgitta Sevefjord (v) om närakut i anslutning till Astrid Lindgrens barnsjukhus LS 0701-0041
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 4. 13.
  Interpellation 2007:3 av Dag Larsson (s) om den borgerliga majoritetens beslut att införa kundvalssystem i primärvården LS 0701-0042
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 5. 14.
  Interpellation 2007:4 av Inger Ros (s) om antalet läkare i primärvården LS 0701-0043
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 6. 15.
  Interpellation 2007:5 av Inger Ros (s) om den senaste telefontillgänglighetsmätningenLS 0701-0044
  Interpellationen
  Interpellatioonssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 7. 16.
  Interpellation 2007:6 av Yousef Yebari (v) om muslimers möjlighet att få utöva sin religion på Stockholms läns landstings sjukhusLS 0701-0045
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 8. 17.
  Interpellation 2007:7 av Dag Larsson (s) om den nya politiska organisationen för sjukvården LS 0701-0046
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

Anmälan av nya interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2007:8 av Ingela Nylund Watz (s) om eventuellt öppnande av gräddfiler för privatfinansierade patienter vid Capio S:t Görans sjukhusLS 0702-0155
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 2. 19.
  Interpellation 2007:9 av Dag Larsson (s) om utveckling av cancervårdenLS 0702-0157
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 3. 20.
  Interpellation 2007:10 av Håkan Jörnehed (v) om utländska läkares möjlighet till praktikplats som krävs för att få svensk läkarlegitimation LS 0702-0159
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 4. 21.
  Interpellation 2007:11 av Inger Ros (s) om nedskärningarna vid Astrid Lindgrens barnsjukhus avseende konsultstöd LS 0702-0161
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 5. 22.
  Interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 6. 23.
  Interpellation 2007:13 av Kristina Söderlund (s) om vikten av att reumatiker får rehabilitering genom bassängträningLS 0702-0163
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 7. 24.
  Interpellation 2007:14 av Lena-Maj Anding (mp) om landstingets fortsatta hantering av komplementär- och alternativmedicinska frågor, tm/camLS 0702-0164
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktig
 8. 25.
  Interpellation 2007:15 av Peter Andersson (s) om minskat stöd till insatser för folkhälsaLS 0702-0165
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 9. 26.
  Interpellation 2007:16 av Håkan Jörnehed (v) om funktionshindrade föräldrars möjlighet till stöd i föräldrarollenLS 0702-0166
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
 10. 27.
  Interpellation 2007:17 av Lena-Maj Anding (mp) om funktionshindret elöverkänslighet och rätten till färdtjänstLS 0702-0167
  Interpellationen
  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige
Senast uppdaterad:
2007-02-13
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet