Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2007 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 juni 2007 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 juni 2007
Tid:
09:30 - 23:00
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset)
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Radio
Du kan lyssna på närradion, 88,0 MHz, 88,9 MHz, 91,7 MHz, 94,2 MHz, 99,9 MHz, 101,4 MHz, 104,1 MHz och 107,8 MHz.

Inger Linge

Landstingsfullmäktiges ordförande

 

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till arvoden och ersättningar för Samordningsförbundet Haninge (förslag 41)LS 0702-0222Landstingssstyrelsens förslag
 2. 5.
  Ändring av inkomsttak vid beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda (förslag 42)LS 0705-0477Landstingsstyrelsens förslag

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 6.
  Hemställan om ägartillskott med anledning av konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007-2008 vid Danderyds sjukhus AB (förslag 43)LS 0611-1965Landstingsstyrelsens förslag
 2. 7.
  Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvården (förslag 44)LS 0703-0289

  Landstingsstyrelsens belsutsunderlag

  Information om handläggningen

   

 3. 8.
  Försäljning av aktieposter i AB Transitio (förslag 45)LS 0703-0357Landstingsstyrelsens förslag
 4. 9.
  Fastställande av budgetdirektiv 2008 (förslag 46)LS 0705-0485Landstingsstyrelsens förslag

Motioner

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 10.
  Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbruk (förslag 47)LS 0511-2064Landstingsstyrelsens förslag
 2. 11.
  Motion 2006:4 av Janne Stefanson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnor (förslag 48)LS 0602-0386Landstingsstyrelsens förslag

Valärenden

 1. 12.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 49)
  Förslag
 2. 13.
  Val av nämndemän för fastighetstaxeringsmål vid länsrätten (förslag 50)LS 0705-0491Förslag

Nya motioner

 1. 14.
  Anmälan av nya motioner

Frågor

 1. 15.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m. fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 17.
  Bordlagd interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 18.
  Bordlagd interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400Interpellationen
  Interpellationssvaret
 4. 19.
  Bordlagd interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av strategi för utveckling av närsjukvårdenLS 0704-0401Interpellationen
  Interpellationssvaret
 5. 20.
  Bordlagd interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkterLS 0704-0397Interpellationen
  Interpellationssvaret
 6. 21.
  Bordlagd interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0704-0398Interpellationen
  Interpellationssvaret
 7. 22.
  Interpellation 2007:46 av Anna Kettner (s) om möjligheterna till etiska krav i landstingets upphandlingarLS 0705-0494Interpellationen
  Interpellationssvaret
 8. 23.
  Interpellation 2007:47 av Birgitta Sevefjord (v) om den politiska organisationen och det demokratiska underskott som organisationen bidrar tillLS 0705-0495Interpellationen
  Interpellationssvaret
 9. 24.
  Interpellation 2007:48 av Lars Dahlberg (s) om handlingsplan för spårutbyggnadLS 0705-0497Interpellationen
  Interpellationssvaret
 10. 25.
  Interpellation 2007:49 av Thomas Magnusson (v) om snabbspårväg till SolnaLS 0705-0498Interpellationen
  Interpellationssvaret
 11. 26.
  Interpellation 2007:50 av Åke Askensten (mp) om analys av Förbifart StockholmLS 0705-0500Interpellationen
  Interpellationssvaret
 12. 27.
  Interpellation 2007:51 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om kollektivtrafiksatsningarLS 0705-0502Interpellationen
  Interpellationssvaret
 13. 28.
  Interpellation 2007:52 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om utökad kollektivtrafik för bättre miljöLS 0705-0504Interpellationen
  Interpellationssvaret
 14. 29.
  Interpellation 2007:53 av Dag Larsson (s) om majoritetens planer på privatisering av samtliga vårdcentralerLS 0705-0506Interpellationen
  Interpellationssvaret
 15. 30.
  Interpellation 2007:54 av Birgitta Sevefjord (v) om ökat brukarinflytande inom psykiatrin i Stockholms läns landstingLS 0705-0508Interpellationen
  Interpellationssvaret
 16. 31.
  Interpellation 2007:55 av Lena-Maj Anding (mp) om fokusrapporter om rehabilitering respektive utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa m.m.LS 0705-0510Interpellationen
  Interpellationssvaret
 17. 32.
  Interpellation 2007:56 av Dag Larsson (s) om kundvalsmodell i primärvårdenLS 0705-0512Interpellationen
  Interpellationssvaret
 18. 33.
  Interpellation 2007:57 av Håkan Jörnehed (v) om Venhälsans avtalLS 0705-0496Interpellationen
  Interpellationssvaret
 19. 34.
  Interpellation 2007:58 av Lena-Maj Anding (mp) om evidensbaserade behandlingsmetoder i hälso- och sjukvårdenLS 0705-0499Interpellationen
  Interpellationssvaret
 20. 35.
  Interpellation 2007:59 av Johan Sjölander (s) om kostnader för inhyrd personalLS 0705-0501Interpellationen
  Interpellationssvaret
 21. 36.
  Interpellation 2007:60 av Lena-Maj Anding (mp) om rökslutarstöd vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0705-0503Interpellationen
  Interpellationssvaret
 22. 37.
  Interpellation 2007:61 av Mikael Sundesten (s) om behovet av utveckling inom cancervårdenLS 0705-0505Interpellationen
  Interpellationsssvaret
 23. 38.
  Interpellation 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för barnsjukvårdLS 0705-0507Interpellationen
  Interpellationssvaret
 24. 39.
  Interpellation 2007:63 av Tove Sander (s) om tillgången till dövtolkar för fritidsändamålLS 0705-0509Interpellationen
  Interpellationssvaret
 25. 40.
  Interpellation 2007:64 av Viviann Gunnarsson (mp) om landstingets energiförbrukningLS 0705-0511Interpellationen
  Interpellationssvaret
 26. 41.
  Interpellation 2007:65 av Thomas Magnusson (v) om energiförbrukningLS 0705-0513Interpellationen
  Interpellationssvaret
 27. 42.
  Interpellation 2007:66 av Lars Dahlberg (s) om möjligheter att köpa SL-biljetterLS 0705-0514Interpellationen
  Interpellationssvaret
 28. 43.
  Interpellation 2007:67 av Lars Dahlberg (s) om trängselskattens återinförandeLS 0705-0515Interpellationen
  Interpellationssvaret

Tilläggsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 44.
  Årsredovisning för 2006 avseende Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg (förslag 51)LS 0706-0571Landstingsstyrelsens beslutsunderlag
  Landstingsstyrelsen sammanaträder den 12 juni

Landstingsfullmäktiges presidium

 1. 45.
  Revisionsberättelse över Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för år 2006 (förslag 52)LS 0706-0572Förslaget

Anmälan av nya interpellationer

 1. 46.
  Interpellation 2007:68 av Anna Kettner (s) om avtal mellan Stockholms läns landsting och staten angående CitybananLS 0706-0584Interpellationen
 2. 47.
  Interpellation 2007:69 av Raymond Wigg (mp) om villkoren för privatiseringen av Naturbruksgymnasierna Berga och SäbyholmLS 0706-0585Interpellationen
 3. 48.
  Interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvårdenLS 0706-0586Interpellationen
 4. 49.
  Interpellation 2007:71 av Juan Carlos Cebrian (s) om bättre tillgänglighet till Stockholms SyncentralLS 0706-0587Interpellationen
 5. 50.
  Interpellation 2007:72 av Peter Andersson (s) om landstingsmajoritetens ambitioner beträffande psykiatrin i Stockholms länLS 0706-0588Interpellationen
 6. 51.
  Interpellation 2007:73 av Birgitta Sevefjord (v) om busskaoset i OrmingeLS 0706-0590Interpellationen
 7. 52.
  Interpellation 2007:74 av Mats Skoglund (v) om stängd spärrlinje vid Slussen norraLS 0706-0591Interpellationen
 8. 53.
  Interpellation 2007:75 av Yvonne Blombäck (mp) om spärrsystemet i kollektivtrafiksystemetLS 0706-0593Interpellationen
 9. 54.
  Interpellation 2007:76 av Viviann Gunnarsson (mp) om Waxholmsbolagets beställning av nya fartyg för vinterdriftLS 0706-0594Interpellationen
Senast uppdaterad:
2007-06-05
Ansvarig redaktör: Monica Spovér
Kontakta redaktionen

Kort om fullmäktiges beslut den 12 juni 2007

Inledning
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Tilläggsärenden
Anmälan av nya interpellationer

Beslutsärenden

 1. 4.
  Förslag till arvoden och ersättningar för Samordningsförbundet Haninge (förslag 41)LS 0702-0222

  Beslut enligt: Landstingssstyrelsens förslag

 2. 5.
  Ändring av inkomsttak vid beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst för förtroendevalda (förslag 42)LS 0705-0477
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 6.
  Hemställan om ägartillskott med anledning av konsekvenser vid förlossningsavdelningens ombyggnation 2007-2008 vid Danderyds sjukhus AB (förslag 43)LS 0611-1965
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna deltog inte i fullmäktiges beslut

  V-ledamöterna antecknade särskilt uttalande likalydande med s-, v- och mp-ldamöternas reservation i landstingsstyrelsen till den del som inte avser återremiss

 4. 7.
  Ökad mångfald av driftsformer inom hälso- och sjukvård och tandvård samt auktorisering och kundval inom primärvården (förslag 44)LS 0703-0289
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag med följande komplettering
  att till landstingsstyrelsens förslag på sidan 4 efter stycke 2 infoga ” Distriktssköterskan har en unik ställning i primärvården, ger kontinuitet och har oftast en överblick över olika vårdgivare runt patienten och kan därmed samordna vården. Det är viktigt att ta tillvara distriktssköterskornas specialistkompetens kring förebyggande insatser, omvårdnad och hemsjukvårdsinsatser så vårdenheter bemannas med rätt kompetens. Uppdraget för distriktssköterskan behöver förtydligas i den fortsatta utredningen och ersättningssystemet ska främja att deras kompetens används”.

  S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen den 24 maj 2007, samt yrkade avslag på tredje att-satsen i landstingsstyrelsens förslag

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

 5. 8.
  Försäljning av aktieposter i AB Transitio (förslag 45)LS 0703-0357
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 6. 9.
  Fastställande av budgetdirektiv 2008 (förslag 46)LS 0705-0485
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sina respektive partiers reservationer i landstingsstyrelsen

Motioner

 1. 10.
  Motion 2005:34 av Inga-Britt Backlund m fl (kd) om graviditet och missbruk (förslag 47)LS 0511-2064
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

 2. 11.
  Motion 2006:4 av Janne Stefanson m fl (kd) om att inrätta en akutmottagning inom beroendevården med inriktning på missbrukande kvinnor (förslag 48)LS 0602-0386
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  V-ledamöterna reserverade sig till förmån för andra att-satsen i sitt förslag i landstingsstyrelsen

  Mp-ledamöterna reseverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

Valärenden

 1. 12.
  Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 49)
  Förslag

  Beslut enligt: Valberedningens förslag

 2. 13.
  Val av nämndemän för fastighetstaxeringsmål vid länsrätten (förslag 50)LS 0705-0491
  Förslag

  Beslut enligt: Valberedningens förslag

Nya motioner

 1. 14.
  Anmälan av nya motioner

  Följande motioner anmäldes:

  Motion 2007:32 av Lars Dahlberg m fl (s) om SL-taxan och kommande utredning

  Motionen

  Motion 2007:33 av Peter Andersson (s) om ökade kunskaper och förstärkta insatser mot hedersrelaterat hot och våld

  Motionen

  Motion 2007:34 av Lars Dahlberg och Johan Sjölander (s) om tillgänglighet och utökad resegaranti

  Motionen

  Motion 2007:35 av Viviann Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna

  Motionen

  Motion 2007:36 av Mats Skoglund m fl (v) om utveckling av äldrepsykiatrin i Stockholms läns landsting
  Motionen

Frågor

 1. 15.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m. fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter


  Följande frågor besvarades
  :

  1)
  Johan Sjölander (s) frågade:

  Anser landstingsrådet att SLSO bör ansöka om auktorisation för samtliga vårdcentraler och vårdenheter som vid ansökningstidens slut ingår i denna organisation?

  Frågan besvarades av Maria Wallhager (fp)

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Anser du att sommarplaneringen inom förlossningen i Stockholms läns landsting har fungerat väl och är under kontroll?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  3)
  Lena-Maj Anding (mp) frågade:

  Är det alliansens mening att sjukhusen i Stockholms läns landsting ska drivas av privata entreprenörer enligt propositionen driftsformer för sjukhus?

  Frågan besvarades av Chris Heister (m)

  4)
  Peter Andersson (s) frågade:

  Är det riktigt att det nu planeras personalneddragningar i den södra länsdelen som kommer att leda till att den öppna psykosvården i Botkyrka, Huddinge och Gröndal försämras?

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

  5)
  Mats Skoglund (v) frågade:

  Är inte risken stor att den slutna spärrlinjen kommer att orsaka onödig trängsel och irritation när stora mängder av resenärer från bussarna och Saltsjöbanan ska byta till tunnelbanan vid Slussen?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

  6)
  Raymond Wigg (mp) frågade:

  Har dialyspatienten, med utländsk bakgrund, som inte är läs- och skrivkunnig, denna valfrihet och ”ryggsäck med pengar”?

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (m)

  7)
  Mikael Sundesten (s) frågade:

  Kommer alla patienter som behöver läkemedlet Lucentis, medicin mot sjukdomar i  gula fläcken, att få det i år?

  Frågan besvarades av Birgitta Rydberg (fp)

  8)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Stämmer det att HSN:s förvaltning utreder möjligheten att avveckla utomlandsrehabiliteringen för kronikergruppen med neurologiska skador och reumatiska sjukdomar?

  Frågan besvarades av Lars Joakim Lundquist (m)

  9)
  Åke Askensten (mp) frågade:

  Avser landstingsrådet att vidta några åtgärder med anledning av de problem som uppdagats i Täby när det gäller vården av cancersjuka?

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

  10)
  Curt Hansson (s) frågade:

  Kan landstingsrådet glädja Nybohovsborna med ett besked om tidpunkten då hissen från Liljeholmens T-banestation åter kan öppnas?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  11)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Avser du att häva avtalet med Förenade Care om de inte klarar att leva upp till de uppställda kvalitets kraven?

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

   

  12)
  Lena-Maj Anding (mp) frågade:

  Det framhävs i alla sammanhang vikten av evidens i hälso- och sjukvården. Vet vi hur stor andel i % av de behandlingsmetoder vi använder i vården som är evidensbaserade?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 16.
  Bordlagd interpellation 2007:12 av Inger Ros (s) om de borgerligas beslut att införa fri etablering för allmänläkareLS 0702-0162
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 2. 17.
  Bordlagd interpellation 2007:30 av Inger Ros (s) om problemen att uppfylla löften om utökad vårdgarantiLS 0703-0266

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

 3. 18.
  Bordlagd interpellation 2007:40 av Raymond Wigg (mp) om arbetet för våldsutsatta kvinnorLS 0704-0400
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 4. 19.
  Bordlagd interpellation 2007:41 av Inger Ros (s) om majoritetens avsaknad av strategi för utveckling av närsjukvårdenLS 0704-0401
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 5. 20.
  Bordlagd interpellation 2007:44 av Nanna Wikholm (s) om AB Storstockholms Lokaltrafiks taxeintäkterLS 0704-0397
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 6. 21.
  Bordlagd interpellation 2007:45 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om avdrag för trängselskatt och dess konsekvenser för AB Storstockholms LokaltrafikLS 0704-0398
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 7. 22.
  Interpellation 2007:46 av Anna Kettner (s) om möjligheterna till etiska krav i landstingets upphandlingarLS 0705-0494
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 8. 23.
  Interpellation 2007:47 av Birgitta Sevefjord (v) om den politiska organisationen och det demokratiska underskott som organisationen bidrar tillLS 0705-0495
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 9. 24.
  Interpellation 2007:48 av Lars Dahlberg (s) om handlingsplan för spårutbyggnadLS 0705-0497
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 10. 25.
  Interpellation 2007:49 av Thomas Magnusson (v) om snabbspårväg till SolnaLS 0705-0498
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 11. 26.
  Interpellation 2007:50 av Åke Askensten (mp) om analys av Förbifart StockholmLS 0705-0500
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 12. 27.
  Interpellation 2007:51 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om kollektivtrafiksatsningarLS 0705-0502
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 13. 28.
  Interpellation 2007:52 av Gunilla Roxby-Cromvall (v) om utökad kollektivtrafik för bättre miljöLS 0705-0504
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 14. 29.
  Interpellation 2007:53 av Dag Larsson (s) om majoritetens planer på privatisering av samtliga vårdcentralerLS 0705-0506
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 15. 30.
  Interpellation 2007:54 av Birgitta Sevefjord (v) om ökat brukarinflytande inom psykiatrin i Stockholms läns landstingLS 0705-0508
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 16. 31.
  Interpellation 2007:55 av Lena-Maj Anding (mp) om fokusrapporter om rehabilitering respektive utvecklingsstördas fysiska och psykiska hälsa m.m.LS 0705-0510
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 17. 32.
  Interpellation 2007:56 av Dag Larsson (s) om kundvalsmodell i primärvårdenLS 0705-0512
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 18. 33.
  Interpellation 2007:57 av Håkan Jörnehed (v) om Venhälsans avtalLS 0705-0496
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 19. 34.
  Interpellation 2007:58 av Lena-Maj Anding (mp) om evidensbaserade behandlingsmetoder i hälso- och sjukvårdenLS 0705-0499
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 20. 35.
  Interpellation 2007:59 av Johan Sjölander (s) om kostnader för inhyrd personalLS 0705-0501
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 21. 36.
  Interpellation 2007:60 av Lena-Maj Anding (mp) om rökslutarstöd vid Karolinska UniversitetssjukhusetLS 0705-0503
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 22. 37.
  Interpellation 2007:61 av Mikael Sundesten (s) om behovet av utveckling inom cancervårdenLS 0705-0505
  Interpellationen
  Interpellationsssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 23. 38.
  Interpellation 2007:62 av Helene Sigfridsson (mp) om avgift för barnsjukvårdLS 0705-0507
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen bordlades
 24. 39.
  Interpellation 2007:63 av Tove Sander (s) om tillgången till dövtolkar för fritidsändamålLS 0705-0509
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 25. 40.
  Interpellation 2007:64 av Viviann Gunnarsson (mp) om landstingets energiförbrukningLS 0705-0511
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 26. 41.
  Interpellation 2007:65 av Thomas Magnusson (v) om energiförbrukningLS 0705-0513
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 27. 42.
  Interpellation 2007:66 av Lars Dahlberg (s) om möjligheter att köpa SL-biljetterLS 0705-0514
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad
 28. 43.
  Interpellation 2007:67 av Lars Dahlberg (s) om trängselskattens återinförandeLS 0705-0515
  Interpellationen
  Interpellationssvaret
  Interpellationen förklarades behandlad

Tilläggsärenden

 1. 44.
  Årsredovisning för 2006 avseende Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg (förslag 51)LS 0706-0571
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 2. 45.
  Revisionsberättelse över Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för år 2006 (förslag 52)LS 0706-0572
  Fullmäktige beslutade att med åberopande av revisorernas tillstyrkande och presidiets beredning besluta att bevilja ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg för verksamheten år 2006

Anmälan av nya interpellationer

 1. 46.
  Interpellation 2007:68 av Anna Kettner (s) om avtal mellan Stockholms läns landsting och staten angående CitybananLS 0706-0584
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 2. 47.
  Interpellation 2007:69 av Raymond Wigg (mp) om villkoren för privatiseringen av Naturbruksgymnasierna Berga och SäbyholmLS 0706-0585
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 3. 48.
  Interpellation 2007:70 av Johan Sjölander (s) om privatiseringar i sjukvårdenLS 0706-0586
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 4. 49.
  Interpellation 2007:71 av Juan Carlos Cebrian (s) om bättre tillgänglighet till Stockholms SyncentralLS 0706-0587
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 5. 50.
  Interpellation 2007:72 av Peter Andersson (s) om landstingsmajoritetens ambitioner beträffande psykiatrin i Stockholms länLS 0706-0588
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 6. 51.
  Interpellation 2007:73 av Birgitta Sevefjord (v) om busskaoset i OrmingeLS 0706-0590
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 7. 52.
  Interpellation 2007:74 av Mats Skoglund (v) om stängd spärrlinje vid Slussen norraLS 0706-0591
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 8. 53.
  Interpellation 2007:75 av Yvonne Blombäck (mp) om spärrsystemet i kollektivtrafiksystemetLS 0706-0593
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

 9. 54.
  Interpellation 2007:76 av Viviann Gunnarsson (mp) om Waxholmsbolagets beställning av nya fartyg för vinterdriftLS 0706-0594
  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa landstingsfullmäktige

Senast uppdaterad:
2007-06-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet