Hoppa till huvudinnehåll

Arkiv äldre sammanträdeshandlingar

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2008 med tillägg

Landstingsfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2008 med tillägg

Dag:
Tisdag den 12 februari 2008
Tid:
09:30 - 23:30
Sammanträdet inleds klockan 09.30 och avslutas när föredragningslistan är genomgången
Plats:
Landstingssalen i Landstingshuset, Hantverkargatan 45, plan -3 (ingång från baksidan). Åhörare är välkomna till läktaren, plan -2 (ingång från baksidan av huset).
Webb-tv
Du kan se och höra sammanträdet på webb-tv.
Utsändningen på webb-tv är sökbar från ca kl 12.00 dagen efter sammanträdet.
Inger Linge
Landstingsfullmäktiges ordförande

Förhinder
Anmälan om förhinder

Innehåll

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Inledning

 1. 1.
  Inledning och upprop
 2. 2.
  Kungörelse och annonsering
 3. 3.
  Justering

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets NV efter Christina Wanngård (s) inkalla Lennart Norman (s) och till ny ersättare utse Christina Tuhti (s), till ny ledamot i valkrets SV efter Tora Hansjons (s) inkalla Mattias Gökinan (s) och till ny ersättare utse Lennart Bång (s), till ny ersättare i valkrets NV efter Doris Gåvefeldt (fp) utse Lars Bergstig (fp), till ny ersättare i valkrets O efter Magnus Agestav (kd) utse Majvor Nilsson (kd), till ny ersättare i valkrets N efter Bjarne Isacson (s) utse Signe Levin (s) och till ny ersättare i valkrets 4 efter Ibrahim Adan (fp) utse Jenny Abrahamsson (fp)
 2. 5.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budgetLS 0708-0779Anmälan
 3. 6.
  Anmälan av rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HA-oljefria däck och dubbdäckLS 0703-0291Anmälan

Beslutsärenden

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 7.
  Ombyggnad för Capio S:t Göran och Stockholms läns sjukvårdsområde, hus 06, på S:t Görans sjukhus (förslag 1)LS 0707-0725Förslaget
 2. 8.
  Medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 (förslag 2)LS 0707-0764Förslaget
 3. 9.
  Förslag till ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 3)LS 0710-1046Förslaget
 4. 10.
  Sociala krav vid upphandling – uppförandekod för leverantörer (förslag 4)LS 0710-1165Förslaget
 5. 11.
  Hantering av avknoppningar (förslag 5)LS 0712-138Förslaget

Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm (m)

 1. 12.
  Återremitterat ärende om Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor (förslag 6)LS 0704-0413Förslaget

Motioner

Föredragande landstingsråd: Chris Heister (m)

 1. 13.
  Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna (förslag 7)LS 0706-0620Förslaget

Föredragande landstingsråd: Birgitta Rydberg (fp)

 1. 14.
  Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR (förslag 8)LS 0703-0300Förslaget

Valärenden

 1. 15.
  Fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 9)Förslag

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner

Frågor

 1. 17.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2007:98 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess arbetsmiljöpåverkanLS 0712-1357Interpellationen
  Interpellationssvaret
 2. 19.
  Interpellation 2007:99 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess miljöpåverkanLS 0712-1358Interpellationen
  Interpellationssvaret
 3. 20.
  Interpellation 2007:100 av Lars Dahlberg (s) om pendeltågstrafikenLS 0712-1396Interpellationen
  Interpellationssvaret

Anmälan av nya interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2008:1 av Ingela Nylund Watz (s) om beslutet om nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrinLS 0802-0128Interpellationen
 2. 22.
  Interpellation 2008:2 av Dag Larsson (s) om vårdval med förhinderLS 0802-0129Interpellationen
 3. 23.
  Interpellation 2008:3 av Birgitta Sevefjord (v) om utförsäljningar inom FolktandvårdenLS 0802-0130Interpellationen
 4. 24.
  Interpellation 2008:4 av Birgitta Sevefjord (v) om strategin för genomförandet av nollvision för självmordLS 0802-0131Interpellationen
 5. 25.
  Interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska betydelseLS 0802-0132Interpellationen
 6. 26.
  Interpellation 2008:6 av Håkan Jörnehed (v) om jämställdheten i sjukhusens ledningsgrupperLS 0802-0133Interpellationen
 7. 27.
  Interpellation 2008:7 av Håkan Jörnehed (v) om utförsäljning av Serafens husläkarmottagning och Vallentuna doktornLS 0802-0134Interpellationen
Senast uppdaterad:
2008-02-07
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen

Kort om besluten vid fullmäktiges sammanträde den 12 februari 2008

Inledning
Anmälningsärenden
Beslutsärenden
Motioner
Valärenden
Nya motioner
Frågor
Besvarande av interpellationer
Anmälan av nya interpellationer

Anmälningsärenden

 1. 4.
  Anmälan av länsstyrelsens beslut att för tiden t o m den 31 oktober 2010 till ny ledamot i valkrets NV efter Christina Wanngård (s) inkalla Lennart Norman (s) och till ny ersättare utse Christina Tuhti (s), till ny ledamot i valkrets SV efter Tora Hansjons (s) inkalla Mattias Gökinan (s) och till ny ersättare utse Lennart Bång (s), till ny ersättare i valkrets NV efter Doris Gåvefeldt (fp) utse Lars Bergstig (fp), till ny ersättare i valkrets O efter Magnus Agestav (kd) utse Majvor Nilsson (kd), till ny ersättare i valkrets N efter Bjarne Isacson (s) utse Signe Levin (s) och till ny ersättare i valkrets 4 efter Ibrahim Adan (fp) utse Jenny Abrahamsson (fp)

   

  Anmälan lades till handlingarna

   

 2. 5.
  Anmälan av landstingsfullmäktiges uppdrag givna i 2007 års budgetLS 0708-0779
  Anmälan lades till handlingarna
 3. 6.
  Anmälan av rapport om miljö- och hälsoaspekter på användning av HA-oljefria däck och dubbdäckLS 0703-0291
  Anmälan lades till handlingarna

Beslutsärenden

 1. 7.
  Ombyggnad för Capio S:t Göran och Stockholms läns sjukvårdsområde, hus 06, på S:t Görans sjukhus (förslag 1)LS 0707-0725
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 2. 8.
  Medel för upprustning av Konserthuset i Stockholm, etapp 6 (förslag 2)LS 0707-0764
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 3. 9.
  Förslag till ägarpolicy för Stockholms läns landsting (förslag 3)LS 0710-1046
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 4. 10.
  Sociala krav vid upphandling – uppförandekod för leverantörer (förslag 4)LS 0710-1165
  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag
 5. 11.
  Hantering av avknoppningar (förslag 5)LS 0712-138

  Landstingsstyrelsens förslag

   

  Fullmäktige beslutade återremittera ärendet

   

 6. 12.
  Återremitterat ärende om Förslag till ändringar av regelverket för sjukresor (förslag 6)LS 0704-0413

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  S- och v-ledamöterna reserverade sig till förmån för s- och v-ledamöternas reservation i landstingsstyrelsen

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för mp-ledamotens reservation i landstingsstyrelsen

Motioner

 1. 13.
  Motion 2007:35 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om att införa en investeringsfond utifrån de årliga avskrivningarna (förslag 7)LS 0706-0620

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

   

  Mp-ledamöterna reserverade sig

 2. 14.
  Motion 2007:13 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om fysisk aktivitet på recept, FaR (förslag 8)LS 0703-0300

  Beslut enligt: Landstingsstyrelsens förslag

  S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reservation i landstingsstyrelsen

   

Valärenden

 1. 15.
  Fyllnadsval samt bordlagda val m m (förslag 9)

  Förslag

   

  Beslut enligt:  Valberedningen

   

Nya motioner

 1. 16.
  Anmälan av motioner

  Följande motioner anmäldes:

   

  Motion 2008:1 av Lars Dahlberg (s) om biljettinlösen
  LS 0802-0153 

  Motionen

   

  Motion 2008:2 av Tomas Rudin (s) om offentlig upphandling
  LS 0802-0154

  Motionen

   

  Motion 2008:3 av Johan Sjölander (s) om trygghetsskapande åtgärder

  LS 0802-0155

  Motionen

   

  Motion 2008:4 av Håkan Jörnehed m fl (v) om att inrätta en akutmottagning för omhändertagande av offer för gatuvåld
  LS 0802-0156

  Motionen

   

  Motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson m fl (mp) om landstingets förmånsbilar
  LS 0802-0157

  Motionen

   

Frågor

 1. 17.
  Mellan klockan 13.00-14.00 pågår muntlig frågestund då landstingsråden m.fl. svarar på frågor från fullmäktiges ledamöter

  Följande frågor besvarades:

  1)
  Ingela Nylund Watz (s) frågade:

  Anser landstingsrådet att en avknoppning av Karlaplans tandvårdsmottagning kan ske även om en majoritet i personalgruppen ogillar avknoppningen?

  Frågan besvarades av Gustav Andersson (c)

  2)
  Birgitta Sevefjord (v) frågade:

  Anser du att det är politikerna som bör stå till svars för effekterna och konsekvenserna av införandet av Vårdval Stockholm?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  3)
  Åke Askensten (mp) frågade:

  Avser landstingsrådet att ta initiativ till förhandlingar om statlig finansiering av nya Karolinska universitetssjukhuset?

  Frågan besvarades av Chris Heister (m)

  4)
  Anita Johansson (s) frågade:

  Avser sjukvårdslandstingsrådet vida åtgärder mot listningsmetoder som dem som tillämpas vid Familjeläkarna i Saltsjöbaden?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  5)
  Håkan Jörnehed (v) frågade:

  Kommer du att vidta några omedelbara åtgärder med anledning av protesterna mot att vårdcentralerna i utsatta områden får för lite pengar till sin verksamhet som en direkt effekt av Vårdval Stockholm?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  6)
  Raymond Wigg (mp) frågade:

  Anser Du fortfarande att ”reformen”, Vårdval Stockholm, var noga genomtänkt och väl förberedd innan den sjösattes?

  Frågan besvarades av Filippa Reinfeldt (m)

  7)
  Curt Hansson (s) frågade:

  Anser trafiklandstingsrådet att det är på sin plats med en översyn av de etiska reglerna för reklam i kollektivtrafiken?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

  8)
  Kerstin Petersson (v) frågade:

  Kommer Stockholms läns landsting teckna avtal om läkarinsatser i särskilda boenden i Södertälje kommun med Geriatriken på Södertälje sjukhus?

  Frågan besvarades av Pia Lidwall (kd)

  9)
  Yvonne Blombäck (mp) frågade:

  Anser du att alliansens organisation för kommunsamråd har lyckats bättre att ta tillvara kommunernas intressen än de tidigare regionstyrelserna?

  Frågan besvarades av Christer G Wennerholm (m)

   

Besvarande av interpellationer

 1. 18.
  Interpellation 2007:98 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess arbetsmiljöpåverkanLS 0712-1357

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 2. 19.
  Interpellation 2007:99 av Raymond Wigg (mp) om anestesigas och dess miljöpåverkanLS 0712-1358

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

 3. 20.
  Interpellation 2007:100 av Lars Dahlberg (s) om pendeltågstrafikenLS 0712-1396

  Interpellationen
  Interpellationssvaret

  Interpellationen förklarades behandlad

   

Anmälan av nya interpellationer

 1. 21.
  Interpellation 2008:1 av Ingela Nylund Watz (s) om beslutet om nytt ersättningssystem för allmänpsykiatrinLS 0802-0128

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 2. 22.
  Interpellation 2008:2 av Dag Larsson (s) om vårdval med förhinderLS 0802-0129

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 3. 23.
  Interpellation 2008:3 av Birgitta Sevefjord (v) om utförsäljningar inom FolktandvårdenLS 0802-0130

  Interpellationen 

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 4. 24.
  Interpellation 2008:4 av Birgitta Sevefjord (v) om strategin för genomförandet av nollvision för självmordLS 0802-0131

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 5. 25.
  Interpellation 2008:5 av Curt Hansson (s) om upphandlingens strategiska betydelseLS 0802-0132

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 6. 26.
  Interpellation 2008:6 av Håkan Jörnehed (v) om jämställdheten i sjukhusens ledningsgrupperLS 0802-0133

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

 7. 27.
  Interpellation 2008:7 av Håkan Jörnehed (v) om utförsäljning av Serafens husläkarmottagning och Vallentuna doktornLS 0802-0134

  Interpellationen

  Interpellationen anmäldes och behandlas vid nästa fullmäktigemöte

   

Senast uppdaterad:
2008-02-12
Ansvarig redaktör:
Kontakta redaktionen


Beslut och protokoll

Nedanstående beslut och protokoll finns för mötet